از پیام یک مسافر از ایران بازگشته

جوان های بیکار با خرید

یک موتور قاچاقچی می شوند

 

ساعت ها بعد گفتند مانور بوده

شلیک پیاپی در مهرآباد

باعث وحشت تهرانی ها شد!

(پیک هفته ۱۰۹)  4 تیر  1396 برابر با 25 ژوئن 2017 

 pyknet100@gmail.com


منتخب اخبار روز

ایران و جهان


پر خواننده ترین مطلب پیک نت شنبه (3 تیر) عنوان اول آن بود "مانور خیابانی لشگر شکست خورده در انتخابات" که روی فیسبوک و کانال تلگرام روزنت پیک نت جمعا 14 هزار و 689 خواننده داشت.


3-2 تیر

خبرهای
 سیاسی – اجتماعی


3-2 تیر

منتخب رویدادهای منطقه و جهان


3-2 تیر

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


3-2 تیر

منتخب اخبار
شهرستان ها


3-2 تیر

منتخب اخبار ورزشی


3-2 تیر

منتخب اخبار اقتصادی


تنها خواجه حافظ شیرازی

نمیداند فرماندهان سپاه چه میکنند!

آن که نمیداند سپاه چند پارچه است و همه سپاه فرماندهانی نیستند که مرتب اظهار نظر سیاسی می کنند و یا دستشان در کارهای اقتصادی بند است و دیروز حامی دولت احمدی نژاد و امروز دشمن دولت روحانی اند خواجه حافظ شیرازی است. شاید خواجه حافظ شیرازی نداند که همین فرماندهان می خواستند رئیسی را رئیس جمهور کنند و سپس جانشین رهبر تا یک فرد ضعیف و بی پایگاه اجتماعی را در مشت خود نگهدارند، مردم که میدانند و این آگاهی خود را در پای صندوق های رای نشان دادند. همین مردم میدانند که دست همین فرماندهان در پشت ماجرای توهین به روحانی در روز قدس بود و آن سونامی حمایت از روحانی که پس از ماجرای روز قدس در "تویتر" راه افتاد نشانه کوچکی از این آگاهی است. شلیک چند موشک به سوریه و یا مانور فشنگی روز گذشته در فرودگاه مهرآباد تهران (اگر واقعا هم مطابق اعلامیه سپاه مانور بوده باشد) دلیل قدرت نظامی نیست. قدرت نظامی وقتی روئین تن است که از حمایت قاطع مردم برخوردار باشد. آیا سپاه از چنین حمایتی برخوردار است؟ شاید ارتش که فاصله خود را از آلودگی های سیاسی و اقتصادی سپاه حفظ کرده مورد حمایت مردم باشد اما سپاه نیست و این هشداری است که در صحنه عمل خود را نشان خواهد داد. فساد در راس سپاه، در میان فرماندهان و در ارکان امنیتی آن رخنه دارد و همیشه نفوذ خارجی از همین روزنه ورود می کند. صدام حسین هم از همین روزنه ضربه آخر را خورد. ای بسا بسیاری از اقدامات مخرب سیاسی همین فرماندهان هدایت شده خارجی باشد. آنها که نفوذ راهبردی می کنند هرگز مهر بر پیشانی ندارند. گاه پیشخدمت و چائی بیار، گاه یک فرمانده با درجه پائین که در مهم ترین نهادهای نظامی و امنیتی نفوذ  کرد و یا خریده شده فاجعه را ترتیب میدهد. "بهبودی" سر جاسوس انگلیس که پیشخدمت رضا شاه بود و بارها عصای رضا شاه بر سرش فرود آمده بود، آنقدر دوام آورد و اعتماد شاه را جلب کرد و گزارش هایش را داد تا ماموریت پایانی را دریافت کرد و آهسته به رضا شاه گفت که وقت سپردن قدرت به "فروغی" است. یعنی کار شما- اعلیحضرت- تمام است و خودش از شاه ماموریت گرفت تا برود خانه فروغی مغضوب و خانه نشین و بگوید: شما تشریف بیآورید دربار و قدرت را از اعلیحضرت تحویل بگیرید! همان زمان فروغی با تلفن مشغول گفتگو با سفیر انگلستان در ایران بود. بقول قائم مقام که به فتحعلی شاه هشدار داد با روسها وارد جنگ نشود و فریب روحانیونی که می گویند فتوای جهاد میدهیم را نخورد که خورد و قفقاز به باد رفت: "چرخ بازیگر، از این بازیچه ها بسیار دارد"


نشانه های مشترک

تهاجم به روحانی، ادامه حمله

به مجلس و مقبره آقای خمینی


نباید برخی اخبار قربانی مرور زمان شوند

از دقیق خواندن و به حافظه

سپردن برخی اخبار غافل نشوید


جهان 256 میلیون زن بیوه دارد

دختران مجرد در ایران

بی فرزند پیر می شوند


جدول اعتیاد در ایران

تریاکی های ایران

از همه معتادان جلوافتاده اند


منتخب اخبار روزهای گذشته


مملکت بی صاحب و پر مدعی

مدال شلیک موشک را

نمی‌توانند بین خود تقسیم‌کنند!


نگاهی به یادداشت مشاور فرهنگی رئیس جمهور

رهبر اول میگوید

بعدا فکر می کند و توجیه!


مانور خیابانی لشگر

شکست خورده درانتخابات


با کمک هلیکوپترهای بی هویت

داعش در افغانستان

آماده یک حمله بزرگ میشود

راشا تودی(روسیه امروز)- ترجمه رضا نافعی


بخاطر این اظهار نظر

به سردار "جوانی" هم باید یک جایزه موشکی داد!


مصاحبه دادستان قم

عرق، شیشه و هروئین

"قم" ترقی معکوس کرده!


سرمقاله راه توده 603

انتصاب های رهبری

باید با‌ رای‌مردم همآهنگ‌ شود!


حساب بانکی

A.Khodai

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 

کانال تلگرام

اعضای تلگرام پیک نت

 از 11 هزار 600 گذشت


صفحه فیسبوک

روزنت پیک نت


سایت بین المللی

آمار سایت های خبری فارسی

پیک نت:

Monthly Visitors: 504,930


صفحات اول

روزنامه های امروز ایران


  خوان المسلمین
در خاورمیانه
(این کتاب را pay pal: 
4peiknet@gmail.com