وزیردارائی سابق یونان ورئیسجمهورسابق فرانسه

اروپا زیر فشار اقتصادی

ادامه جنگ در اوکراین!

 

نقل از سایت فردای بهتر

تهران آبستن یک شورش

کور و سهمگین است!

(پیک هفته ۱۰۹) ۳ آبان ماه ۱۴۰۱ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲

 pyknet100@gmail.com


۳-۲ آبان

خبرهای
 سیاسی - اجتماعی


۳-۲ آبان

رویدادهای
منطقه و جهان


۳-۲ آبان

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


۳-۲ آبان

 منتخب اخبار
شهرستان ها


۳-۲ آبان

منتخب اخبار ورزشی


۳-۲ آبان

منتخب اخبار اقتصادی

عنوان اول پیک نت ۳ آبان

چرا طرح تغییرات

گام به گام

سیاستهای‌داخلی تهیه‌نمیشود؟

در پیک نت امروز دو مطلب (یک مصاحبه و یک اظهار نظر) را می خوانید که مصاحبه را بهزاد نبوی یکی از با سابقه ترین چهره های سیاسی جمهوری اسلامی انجام داده و دیگری اظهار نظری است که ظاهرا به قلم مصطفی تاج زاده که همچنان در زندان است در وبسایت فردای بهتر منتشر شده است. هم در آن بخش از مصاحبه نبوی و بخشی از اظهار نظر منسوب به  تاج زاده که منتشر کرده ایم واقع بینی هایی وجود دارد که باید از آن دفاع کرد. نکاتی که تاکنون بارها در عنوان های اول پیک نت و یا در متن برخی خبر تفسیری های پیک نت به آنها اشاراتی مستقیم و غیر مستقیم شده است. از جمله درباره نامه سرگشاده سه سال پیش آیت الله خوئینی ها خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که در ان خواهان  تجدید نظر در سیاست های داخلی سه دهه گذشته جمهوری اسلامی شده بود و در نوشته منسوب به تاج زاده نیز روی همین نکته (تغییر در سیاست های داخلی) تاکید شده است! درمصاحبه بهزاد نبوی نیز بر یکی از نقطه ضعف های مهم جامعه کنونی تاکید شده و آن غیر سیاسی شدن نسل جوان، در غیاب احزاب است. چنان که این نسل نه از تاریخ پیش از انقلاب اطلاع دارد و نه از رویدادهای مهم ۴ دهه گذشته و اکنون در اعتراض به فشارهای اجتماعی به میدان آمده است.

روز گذشته، چند تن از همراهان پیک نت در داخل کشور که به توصیه ما به برخی شهرها و نقاط ایران و از جمله زاهدان و خوزستان سفر کرده و مکرر در محلات مختلف تهران با مردم گفتگو کرده اند نتیجه مشاهدات خود را برای ما اینگونه بیان داشتند که نارضائی از حکومت وسیع تر از آنچه که در تصور بگنجد وجود دارد، در زاهدان و شهرهای اطراف آن واقعا امنیت نیست و با کمال تاسف پول عربستان دراین مناطق حاکم است. بحث حجاب دیگر مطرح نیست زیرا هرکس که دلش می خواست حجاب را از سر برداشته و هر کس که خواسته آن را بر سرش نگهداشته است، بلکه بحث اصلی تبعیض و بیکاری و نداشتن آینده روشن و خسته شدن از تحقیر و سرکوب حکومتی است. اعتمادها تحت تاثیر دروغ گوئی های مکرر حکومتیان واقعا فرو ریخته است. در محلات حاشیه نشین تهران و همچنین برخی محلات جنوبی تهران علیرغم دستگیری های گسترده ای که همچنان ادامه دارد و دستگیر شدگان را در اتوبوس های مخصوصی که مثل قفس می ماند می برند، هیچ ترس و تردید برای ادامه اعتراض ها وجود ندارد اما همین مردم از سرنگونی نمی گویند بلکه از تحول می گویند و تغییرات. پایگاه روحانیت عمیقا فرو ریخته است. اصلا کسی نمیداند ماجرای گردش به شرق چیست و جنگ در اوکراین بر سر چیست؟ ما که در این زمینه ها کمی با مردم صحبت می کردیم گوئی از کره ماه آمده ایم و درباره آن کره برایشان داستان هائی را نقل می کنیم. نه از بریکس چیزی میدانند و نه از شانگهای و ناآگاهی ها در باره فعالیت ها و از جمله فعالیت های اتمی و نظامی و حتی دستآوردهای مثبت و سازنده در کشور واقعا تاسف آور است. خشم از رفتار حکومت با مردم از یکسو و فلج بودن رسانه ها و در راس آنها تلویزیون و ادامه حضور چهره هائی که مردم از دیدن آنها خسته شده اند را به این مجموعه اضافه کنید. حتی در بازار تهران که هنوز دارای باورهای سنتی مذهبی است هم همین مسائلی که برایتان تعریف کردیم مطرح است. ما هم نمیدانیم تاخیر حکومت برای ارائه یک برنامه گام به گام اصلاحی در تمام عرصه ها و فراخواندن مردم به حمایت از آن چیست؟ و چرا با چنین فراخوانی و با چنین بسیجی، سیاست خارجی خود را تضمین نمی کنند؟


بهزاد نبوی:

مردم سه دسته شده اند

و ایران با سه جنبش روبروست!


علیه اقدامات ارتجاعی سالهای اخیر

پایان تفکیک جنسیتی

درغذا خوری دانشگاهها در تهران


ناتوآماده بردن جهان به سمت

 یک فاجعه اتمی شده است!


آلمانها خطاب به اوکرائینی ها

"نازیها،ازآلمان گم شوید!"


عنوان اول پیک نت ۲ آبان

مردی که در خیابانها

زنها را برهنه کامل می بیند!


اخراج طرفداران همکاری با امریکا

از کنگره حزب کمونیست چین


محمد جواد جهرمی پیش بینی کرده بود

اینترنت استارلینک

سینه خیز به ایران رسیده!


عنوان اول پیک نت اول آبان

راه حل دیگری جز بازگشت
از راه رفته وجود ندارد!


حساب بانکی

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

 

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 


کدام مطلب پیک نت روزگذشته

بیشتر خوانده شد؟

عنوان اول پیک نت روز گذشته (دوشنبه) که درباره تازه ترین اظهار نظر مصطفی میرسلیم درباره پوشش زنان ایران بود روی تلگرام این روزنت نزدیک به ۶ هزار خواننده داشت و پر مخاطب ترین مطلب بود. روی فیسبوک پیک نت روز گذشته نیز همین مطلب با ۱۱ اشتراک گذاری بیشترین خواننده راداشت اما بیشترین اشتراک گذاری مربوط به مانور اتمی امریکا بود که ۲۰ اشتراک گذار داشت.


تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت


سایت بین المللی

آمار سایت های خبری فارسی

پیک نت:

Monthly Visitors: 504,930