پيک هفته

   

شايسته ترش
امسال نبود!

خوليا مانتيا گارسيا، دختر شايسته كشور پرو ملكه زيبايی جهان شد. در مراسم امسال كه در شهر سانيای جمهوری خلق چين برگزار شد پس ازيك كورس رقابت يكصد و شش نفره سرانجام تاج ملكه زيبايی به مانتيا گارسيا رسيد. ... ادامه


جمعه بازار تهران
رقيب نماز جمعه تهران
                                                                        افسانه نگاهی


"گيلانه"
شايد روايتی
از انقلابی كه نيمه جان است!

 


جو كوكر
از فتح مانهاتان
تا دروازه‌های برلين

جو كوكر يكی از برجسته ترين خوانندگان راك جهان است. متولد 1944 شفيلد انگلستان در 1961 كار اوازخوانی را در كافه‌های زادگاهش آغاز كرد. او امروز داراي شهرت جهاني است. دو ترانه‌ای كه از او در ادامه می‌شنويد اولی به‌نام "نخست مانهاتان را فتح می‌كنيم سپس برلين را"  از زبان مردی است كه "اصلاح طلبی” و تغيير نظام از درون را هدف قرار داده اما ظاهرا خود نيز به آنچه می‌گويد باور ندارد و بيشتر می‌كوشد مخاطبانش را به آن بقبولاند. به پذيرش اين كه كه می‌توان "از درون" نخست "مانهاتان" مركز سرمايه داری آمريكا را فتح كرد و بعد به سراغ برلين اروپا رفت. موضوع ترانه دوم تضاد و تداوم و طغيان نسل هاست. ... ادامه


برای شنيدن موسيقی شما نياز به برنامه ريل پلير داريد. اين برنامه را با کليک  بر روی نشان آن در زير  تهيه کنيد . پس از کلیک، در صفحه بعد نزدیک ترین کشور به محل اقامتتان را انتخاب کنید.


   19 آذر1383

شماره 24                 
پيک هفته

شيراز
خار اين سرخ گل
انگشت استبداد را
هميشه گزيده
رحمان هاتفی(سردبير كيهان دوران انقلاب)


قهرمان
و ضد قهرمان
درجنوبی ترين
محلات تهران
خاطرات دكتر عباس منظرپور


نمد
اولين بالاپوشی كه انسان
500 سال پيش روی خود كشيد
                         رحيم كاكايی


شعر و داستان


من و آنها
در 6 پرده!


آمد
اما نه برای ماندن!