دیدار رئیس شورای اروپا  با شی جی پینگ

هزینه بحران‌آفرینی‌های امریکا

روی‌شانه مردم کشورهای‌اروپائی!

 

پوتین:

روسیه زیر بار قیمت

تحمیلی نفت نخواهد رفت!

(پیک هفته ۱۰۹) ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱ - ۵ دسامبر ۲۰۲۲

 pyknet100@gmail.com


۱۴- ۱۳ آذر

خبرهای
 سیاسی - اجتماعی


۱۴- ۱۳ آذر

رویدادهای
منطقه و جهان


۱۴- ۱۳ آذر

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


۱۴- ۱۳ آذر

 منتخب اخبار
شهرستان ها


۱۴- ۱۳ آذر

منتخب اخبار ورزشی


۱۴- ۱۳ آذر

منتخب اخبار اقتصادی

عنوان اول پیک نت ۱۴ آذر

اعتراضات وتقابل دودیدگاه

در کنار یک دیدگاه نظامی

دو دیدگاه درباره مقابله با اعتراض ها و دوران پس از پایان اعتراض ها در کل جمهوری اسلامی در تضاد با هم و شانه به شانه یکدیگر پیش می رود. یک نگاه را شاید بتوان در آن مجموعه سخنان محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در مجلس دنبال کرد که در همین شماره پیک نت و در بخش منتخب اخبار سیاسی روز می توانید بشنوید و نگاه دوم را هم در عملکرد برخی دادگاهها و دادسراها و مقالات روزنامه کیهان و برخی نمایندگان مجلس. سرانجام هر کدام از این دو دیدگاه بستگی مستقیم به تصمیم نهائی نظام برای تغییرات در تمام سیاست های اقتصادی و اجتماعی سه دهه گذشته دارد. تغییراتی که سرانجام  تصمیم حکومتی در باره حجاب را نیز معلوم خواهد کرد. نگاه اول می خواهد گفتگو کند و در جهت تفاهم ملی گام بردارد و نگاه دوم در پی اجرای همان سیاست های گذشته برای بگیر و ببند و سرکوب کن ، زندانی کن، محروم و منحل کن است. حتی گفته می شود که رایزنی هائی برای ایجاد یک تشکیلات سیاسی سراسری در جریان است تا حساب طرفداران سیاست راهبردی گردش به شرق را از طرفداران پیوند با غرب در احزاب اصلاح طلب و اصولگرا جدا کند. گویا این تشکیلات تا پیش از ۲۲ بهمن اعلام موجودیت خواهد کرد. اگر این شایعات و زمزمه ها صحت داشته باشد، می توان مدعی شد که نظام این بار بجای دل خوش کردن به سرکوب ها و تحمیل سکوت به جامعه، در پی یک چاره جوئی اساسی و سیاسی است. در همین ارتباط شاید بتوان سخنان محمدرضا باهنر درباره تجدید نظر در ماهیت اصل ۴۴ در مجمع نظام را جدی تلقی کرد. ماهیت و اصول اصل ۴۴ در قانون اساسی با آنچه که بعنوان اصل ۴۴ مصوبه مجمع مصلحت در سه دهه گذشته اجراء شده بکلی متفاوت است و بسیاری از بحران های اقتصادی، چپاولگری ها و فلج تولید داخلی و به یغما رفت کارخانه ها محصول همین اصل ۴۴ مصوبه مجمع مصلحت نظام تحت مدیریت هاشمی رفسنجانی است.

نگاه دوم هم البته بیکار ننشسته و در ابعاد مختلف سرگرم تکاپوست تا گذشته را ادامه بدهد. این دیدگاه که ظاهرخود را سیاسی نشان نمیدهد و خود را قضائی و اقتصادی جلوه می دهد، با نگاه به شرق موافق نیست و علیه آن کارشکنی هم می کند. فیلمسازی، تدارک اعتراف گیری و نمایش های تلویزیونی و پاس دادن اعتراضات به خارج کشور و ... از شگردهای طرفداران این گروه است. در حالیکه نگاه اول متقاعد شده که زمینه اعتراضات داخلی است و از خارج، با هدف کشاندن اعتراضات به جنگ داخلی  به آن دامن زده می شود. برای نمونه شایع است یکی از فیلم سازان وابسته به سیمای جمهوری اسلامی  سرگرم تهیه فیلمی است درباره اعتراضات که بموجب سناریوی آن تظاهرات شکل میگیرد و گارد ویژه خویشتنداری  میکند و تظاهر‌کنندگان شروع به تخریب اموال عمومی می‌کنند و در آخر بین تظاهرکنندگان اختلاف پیش می آید و با تفنگ و چاقو به یکدیگر حمله می‌کنند و تعدادی زخمی و کشته می شوند. می خواهند این فیلم را فوراً برای نمایندگان حقوق بشر بفرستند. برخی تصاویر در تهرانپارس برداشته شده و نشان میدهد که نیروی انتظامی به مردم گل و شیرینی و نارنگی میدهد!

اصل فیلم در شهرک غزالی یه ترتیب دادن یک تظاهرات ساختگی با شرکت حدود ۳۰۰ دختر و پسر جوان بسیجی تحت عنوان نسل هشتادی در دست تهیه است.

در صدر این دو دیدگاه، یک تصمیم راهبردی دیگر قرار دارد که بموجب آن قدرت  نظامی ایران در مرزهای کشور مستقر می شود. بویژه در جنوب و غرب و شمال غربی کشور. تهدیدهائی که از جانب جمهوری آذربایجان در این روزها تشدید شده باندازه کافی مشوق این استقرار نظامی در مرزهای ایران بوده است. امریکا و اسرائیل پشت تهدیدهای نظامی آذربایجان علیه ایران قرار دارند و در اقلیم کردستان نیز وضع به همینگونه است با این تفاوت که درباره اقلیم کردستان جمهوری اسلامی نفوذ زیادی در دولت عراق دارد و با دست بازتری می تواند از مرزهای ایران حفاظت کند اما در باره جمهوری آذربایجان اینگونه نیست. در جنوب کشور نیز آماده باش نظامی جریان دارد و سرلشکر باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح برای نظارت بر همین آماده باشد به بوشهرسفر کرده است. در جنوب نیز خطر نه عربستان است و نه شیخ نشین ها، بلکه خطر اصلی ناوگان های امریکا و آغاز یک جنگ پهپادی و دریائی علیه ایران همزمان با عملیات نظامی از جمهوری آذربایجان است.

عکس: دیدار و مذاکره معاون اول وزیر دفاع جمهور آذربایجان در سفر به امریکا با دریاسالار کریستوفر گریدی معاون اول رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا.


محمدعلی ابطحی:

خاتمی سه نامه به رهبر نوشته

اما پاسخ هیچکدام را نگرفته!


تظاهرات مردم ایتالیا

علیه ارسال سلاح به اوکراین!

در شهرهای مختلف ایتالیا، اعتراض به گرانی ها و مخالفت با ارسال سلاح به قیمت گرفتن مالیات از مردم برای اوکراین پایانی ندارد. دولت جدید این کشور که از حزب ناسیونالیست است، پیش از انتخابات وعده پیروی نکردن از تحریم علیه روسیه و همراهی نکردن با ناتو و کنار کشیدن از جنگ اوکراین را داده بود و اکنون مردم ایتالیا از او اجرای  همین وعده را می خواهند.


تعطیل گشت ارشاد، پیش درآمد

اعلام نظر حکومت درباره حجاب


باحتمال زیاد به جرم افشای این بولتن

تهیه کننده بولتن محرمانه

فرمانده سپاه بازداشت شد!


علیه دولت بلاروس، متحد روسیه

 نئونازی های بلاروس

دراوکراین آماده عملیات میشوند


عنوان اول پیک نت ۱۳ آذر

دهکده جهانی گام به گام

تبدیل شد به‌میدان جنگجهانی

ترجمه عسگر داوودی


نمایندگان سه کشور در سازمان های بین المللی

رایزنی بر سر منافع مشترک

میان چین، ایران و روسیه!


با کابینه و دولت استخاره ای

نمی توان گردش به شرق کرد

 

ما به این کاری نداریم که آقای بذرپاش مدیر کارآمدی هست یا نیست، در موقعیت هائی که قرار می گیرد براساس دانش وتحصیلات و توان مدیریتی اش قرار میگیرد و یا براساس مناسبات و رابطه ها. همه این احتمالات وجود دارد، اما بحث ما اینست که متکی بر استخاره نمی توان دولت اداره کرد، وزیر انتخاب کرد و این همان گرفتاری است که در تمام دهه های گذشته به اشکال مختلف در حاکمیت جمهوری اسلامی رایج بوده است. این سیستم و این تفکر در چارچوب  تغییراتی که اجتناب ناگذیر است و تاخیر در انجام آن آخرین فرصت ها را از کف حاکمیت می رباید باید دگرگون شود.


موشک روسی ماهواره بر "سایوز-۲ پرتاب شد

روسیه شکار ماهواره های غربی

کمک کننده به ارتش اوکراین را آغاز می کند


دیدار نخست وزیر و فرماندهان پلیس

انگلستان علیه معترضان

شمشیر سرکوب را از رو بست!


عبدالله شهبازی:

نظام چنان منجمد شده

که واقعیات روشن را نمی‌بیند!


حساب بانکی

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

 

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 


کدام مطلب پیک نت روزگذشته

بیشتر خوانده شد؟

عنوان اول پیک نت روز گذشته (یکشنبه) روی تلگرام این روزنت بالای ۵ هزار خواننده داشت و در مقایسه با دیگر مطالب خوانندگان بیشتری داشت. روی فیسبوک پیک نت نیز بیشترین خواننده را عنوان اول داشت و بیشترین اشتراک گذاری را سخنرانی نخست وزیر جدید انگلستان برای مقابله با اعتراضات مردم.


تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت