قتل مهسا امینی از سر حادثه نبود!

داعش در بلوچستان

روز به روز قوی تر می شود!

 

با "هک" تلویزیون دولتی آلمان

سخنرانی پوتین بجای

سخنرانی دبیرکل ناتو پخش شد

(پیک هفته ۱۰۹) ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ - ۲ اکتبر ۲۰۲۲

 pyknet100@gmail.com


۱۰-۹ مهر

خبرهای
 سیاسی - اجتماعی


۱۰-۹ مهر

رویدادهای
منطقه و جهان


۱۰-۹ مهر

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


۱۰-۹ مهر

 منتخب اخبار
شهرستان ها


۱۰-۹ مهر

منتخب اخبار ورزشی


۱۰-۹ مهر

منتخب اخبار اقتصادی

عنوان اول پیک نت ۱۰ مهر

حکومت با تظاهرات نمیرود

نارضائی باسرکوب تمام‌نمیشود

تظاهرات در شهرها فروکش کرده، اما اعتصاب و تحصن دانشجوئی در دانشگاه ها آغاز شده است که تصورنمی شود، اگر هیجان های تحصن سال ۷۸ دانشگاه تهران دامنگیر دانشجویان معترض نشود، کار این اعتصاب و تحصن به خشونت و سرکوب و دستگیری بیانجامد. اما، رویدادهای دیگر گزارش شده که حتی اگر اندکی از آن واقعیت باشد، دست هائی از آنسوی مرزهای ایران در تلاش اند تا حوادث ۱۰ روز اخیر را تبدیل به جنگی خانگی کنند. در داخل کشور و بویژه از درون حکومت نیز آگاه یا غیر آگاه با اظهار نظرهائی بیگانه با اوضاع کنونی ایران و منطقه، به بالا گرفتن این حریق دامن می زنند. ما همچنان اعتقاد داریم که در میان این افراد، هستند عوامل نفوذی که با بهره گیری از تحجر مذهبی لانه کرده در ارگان ها و نهادهای حکومتی و تشویق به اعمال خشونت علیه معترضین به آن عوامل خارجی یاری می رسانند. در حقیقت این دو دست در ایران یکدیگر را می شویند. سه تلویزیون فارسی زبان خارج کشور نیز در همین چارچوب توپخانه خود را همچنان به روی مردم ایران باز نگه داشته و به خشم و هیجان  مردم دامن می زنند. باز هم تکرار می کنیم، آن شبکه های نفوذی اسرائیل که توانستند اسناد اتمی ایران را در نطنز بار بزنند و به باکو و تل آویو منتقل کنند، آنقدر هوشیار بوده اند که در تمام چند دهسال گذشته تا مغز حاکمیت نفوذ کرده و شبکه های خود را برای روزهای موعود آماده سازند. ساده لوحی است اگر چنین تلاش و نفوذی را انکار کنند، به همان اندازه که ساده لوحانی تصور کرده اند اگر ایران با امریکا همپیاله شود، دو دست اتمی و نظامی و منطقه ای خود را بلند کند، همه مشکلات ایران حل شده و امریکا دست از سر ایران برخواهد داشت. امریکائی که روسیه را می خواهد تجزیه کند و به نزدیک ترین متحد اروپائی خود "آلمان" خیانت می کند تا اقتصاد آن را به زانو در آورد، به ایران رحم خواهد کرد و به آن دست دوستی خواهد داد؟ زهی نادانی سیاسی و اعتقادی فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در این روزها از خارج کشور چنین توهماتی را دامن می زنند!

 این روزها نیز سپری خواهند شد و شاید در پایان آن، هم حاکمیت و هم آنها که از سرنگونی کوتاه نمی آیند به این نتیجه برسند که نه نارضائی مردم با سرکوب خاتمه می یابد (چنان که از سال ۸۸ تا کنون خاتمه نیافته) و نه حاکمیت با تظاهرات سرنگون می شود. در پایان، این دو خط موازی باید در یک نقطه به هم برسند و راه حلی برای آشتی ملی و بازگشت گام به گام اعتماد به حکومت و قبول حق حاکمیت مردم پیدا شود و عبور ایران از گذرگاه پر مخاطره جهان درحال تحولات بزرگ، با حمایت آگاهانه مردم ممکن شود. رسیدن این دو خط موازی به یک نقطه تلاقی گریزناپذیراست و باید راه حلی برای آن یافت.


نیروهای گرسنه انتظامی

و امنیتی را چگونه سیر می کنند!


پیشنهاد حزب کمونیست روسیه

کار دولت اوکراین را باید

با درهم کوبیدن کیف تمام کرد!

تلویزیون خط سرخ- نعمت بوستانی


سخنرانی پوتین در مراسم ویژه پیوستن

 چهار منطقه اوکراین به روسیه

مردم روسیه بیش از یکبار

برسلطه گرانجهانی غلبه کرده‌اند


امریکا متهم اصلی است

انفجار لوله گاز استریم

بزرگترین‌حادثه تروریستی‌جهان


عنوان اول پیک نت ۹ مهر

ایران میان دو تیغه قیچی

نفوذ درحاکمیت و درمیان‌مردم!


چرا پیک نت ۴ روز منتشر نشد!


دست اتحاد در مسکو

پایان مراسم پیوستن چهار منطقه شرق و جنوب اوکراین به روسیه رهبران این چهار منطقه با پوتین دست اتحاد دادند.


طرحی نو باید در انداخت

درس هائی که حکومت و مردم

ازتظاهرات اخیر باید بگیرند!


عنوان اول پیک نت ۲ مهر

جای کدام شعارها

دراعتراضات مردم خالیاست


حساب بانکی

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

 

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 


کدام مطلب پیک نت روزگذشته

بیشتر خوانده شد؟

عنوان اول پیک نت روز گذشته (شنبه) که تفسیری بود از تظاهرات اعتراضی در ایران، نزدیک به ۶ هزار خواننده روی تلگرام این روزنت داشت و پر مخاطب ترین مطلب در مقایسه با دیگر مطالب بود. در فیسبوک پیک نت نیز همین مطلب پر مخاطب ترین مطلب بود و روی ۱۷ فیسبوک خوانندگان آن نیز به اشتراک گذاشته شد.

تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت


سایت بین المللی

آمار سایت های خبری فارسی

پیک نت:

Monthly Visitors: 504,930