پيک هفته

   

صدای احمد محمود
آخرين کلمات
درآخرين گفتگوی تلفنی

سوم مهر از بيمارستان مهراد
مرگ "همسايه" ما


به جرم تبليغ "خودی" و "غيرخودی"
وحشی ترين زيبای
دهه 70 سينمای جهانِی

در دادگاه فرانسه محكوم شد
قانون درفرانسه زشت و زيبا نمی شناسد، می خواهد
 شبيه عسگراولادی و شريعتمداری باشد، می خواهد
 بمب زيبائی و سكس سينمای هاليود باشد.


قيصر
از زير کلاه مخملی
چه ها که بيرون نيآمد
!

افخمی جبهه ايست. يعنی کار سينما را از جبهه جنگ عراق شروع کرد. از آنجا که مکتبی بود، وقتی جنگ تمام شد رفت توی جبهه اصلاحات و در مجلس ششم مشارکتی شد، يا بود.
بعد از مجلس ششم، دوباره به جبهه سينما برگشت و از آنجا که جنگی در مرزها نبود، تصميم گرفت از جبهه های خيابانی و محله ای فيلمی بسازد. پيش از او مسعود کيميائی، به وقت خودش بهترين فيلم را از داستان "داش" و "کلاه مخملی” و نسل جديد "موتوری” آن ساخته بود: قيصر.
ادامههر که با جمع درافتاد بالاخره "ورافتاد"

شايد خيلی ها دشوار باور کنند که بزرگترين گروه کر خاورميانه، گروه کر ايران است، که در آن جمع پرشماری از زنان و دختران می خوانند. گفته بودند "تک خوانی” زنان حرام است و صدای زنان را در راديو و تلويزيون قطع کردند. حالا صدا در صدا انداخته و کر می خوانند، که ايراد شرعی ندارد! اين يکی از جلسات تمرين گروه کر شهر تهران است. رندان گفته اند، شهردار حزب الهی و شورای حزب الهی تر شهر تهران، بجای گير دادن به ترافيک و حاشيه خيابان ها می خواهد به اين کَر گير بدهد. از آدم ناشی هر کاری ساخته است، اما هرکه با کار جمعی در افتاد، ور افتاد. کر آواز جمعی است!
عکس ديگری هم که می بينيد يکی از دهها کلاس موسيقی و سازهای ايران در تهران است. در هيچ زمانی دختران و زنان جوان ايرانی اينگونه به موسيقی سنتی ايران نچسبيده بود و با آن از ريشه آشنا نشده بودند. نه تنها اکنون آشنا شده اند، بلکه شمار نوازندگان زن سازهای سنتی ای از تصور خارج شده است. کارها از ريشه دارد درست می شود!


در هفته ای که گذشت
گزيده اين هفته پيک نت


سقوط بی سابقه قيمت زمين، مسکن و اتومبيل
امام زمان، غايبی که ظهورش را بهانه سرکوب مردم کرده اند
استقرار سوراه و پياده نيروی ويژه در خطوط ويژه تهران
طغيان سرنوشت آنانی است که شعارهای رهبر را باور کرده اند
سپاهی شدن جمهوری اسلامی تيغی دولبه ميان مردم و حکومت
فراکسيون های مافيايی - اقتصادی در مجلس فرمايشی هفتم
الهه هيکس : ضرورت حضور نهاد مستقل نظارت بر حقوق بشر در يران
رسالت، بنيادی که ديگر نيازمند ارگان مطبوعاتی نيست
تهرانی ها هر دوشنبه منتظر زلزله اند
برج هفتصد متری بن لادن در دوبی
فاتحان خوابگاه طرشت همان کردند که فاتحان آمريکايی در عراق
انتخاب سه جانشين برای رهبر جمهوری اسلامی
کارگران معادن: مرگ و وحشت در اعماق زمين - گرسنگی بر روی زمين
آينده ايران حاصل کار گروه هشت از آب درامد!
جدايی مردم از حاکميت همه نوع فشار جهانی را ممکن ساخته است
خفتگان قطعه 23 : بيدارترين مردگان انقلاب
بورس پر رونق مسکن پس از مرگ در جمهوری اسلامی

خودکشی، واکنش دربرابر سرخوردگی در خوابگاههای دانشجويی

اجلاس وزرای خارجه اسلامی در ترکيه
 

شماره 1   28 خرداد 1383

 
پيک هفته
آرشيو هفتگی
در رابطه با پيک هفته

رقص گروه درويشان چرخ زن

فرقه ها و جمعيت های دراويش که همگی ريشه خود را به شکلی به مولانا جلال الدين منسوب ميدانند در سراسر منطقه همجوار و نزديک به ايران از جمله در ترکيه،  سوريه، افغانستان، پاکستان و هندوستان پراکنده هستند. سماع و نوعی از  آواز و رقص صوفيان در اين کشورها در طول زمان شکل های مختلفی به خود گرفته است... ادامه


   
انتظاری منصفانه!
چند قدم از ما
يک قدم از شما

دو ترانه از رشيد بهبودف

ليلی جان

گزليم سن سناز ميان وبلاگها

عصيان

فلسفه موسيقی


موسيقی و ترانه

  سيمن غانم - گل گلدون - ايران

  فرهاد دريا - دنيا گذران - افغانستان

  آلا پوگاچووا - يک ميليون گل سرخ- روسيه

  حميد برودی - کوچه های الجزيره - الجزايردو خبر اول هفته
1- خدا حافظ زندان قصر
سلام زندان "فشافويه"

2- امام زمان
غايب هميشه حاضر!


گزارش هفته: شراره آزاد

همه اش زير سر
"قجيره" است!


در اين ستون هم اگر سنگ اندازی نشود، اما و اگر نکنند، اجازه برخی دستکاری ها را به ما بدهند، شورش را زياد تر از اين در نيآورند، قصد داريم برخی نامه ها و گزارش های دريافتی را بفرستيم به جبهه انتشار.
خانم شراره اين اثر قلمی اش را بصورت "پ د اف" فرستاده بود. يعنی که نتوانيم دستی در آن ببريم. برايش ای ميل زدم که ما نمی توانيم "پ د اف" منتشر کنيم، لطفا "وورد" بفرستيد. پاسخ داد: با واژه نگار نوشته ام. می خواهيد بفرستم؟ ضمنا شما از اهالی کدام سايت هستيد؟
نوشتيم همان واژه نگار را بفرستيد، شايد توانستيم يک کارش بکنيم. ما هم اهل "پيک نت" هستيم.

واژه نگار را نفرستاد، چنان که گوئی با اهالی "پيک نت" ميانه ای ندارد!
... ادامه


به بهانه حضورهيات حقوق بشر
اتحاديه اروپا در ايران
خرج مذاکرات حقوق بشر
با دخل آن در تقابل است!

                                   شادى صدر