هفته آينده
روياروئی شورای همكاری خليج فارس با ج. ا
خواب و خيال باطل فرمانده سپاه پاسداران ايران

پيک هفته

   

انقلاب با این فریاد ها و با سرود آزادی و علیه کاخ استبداد و شاهنشاهی، که از همینجا می شنوید آغاز شد. نه با حرف های مالیخولیائی امثال احمدی نژاد و مصباح یزدی. سرود را بشنوید!

ادامه خاطرات تاج الملوك
ايرانی گوسفند امام رضا را تا صبح نمی چراند!
در فاصله چند ماه
يكباره "جاويد شاه"
شد "مرگ بر شاه"

پس از 28 مرداد محمدرضا ازفضل اله زاهدی پرسيد: اين مردم همه شاه دوست هستند. پس چه كسانی تا سه روزقبل خواستار سرنگونی من بودند؟ زاهدی گفت: همين‌ها!

علم ازملكه انگلستان لقب اشرافی لرد و سر گرفته بود. يك پدرسوخته ديگری بود به نام «شاپورجی» كه با پررويی به محمدرضا می‌گفت من قبل ازاينكه تبعه ايران باشم نوكرملكه انگلستان هستم. ارتشبد قره باغی كه ما به او عباس پشگل می‌گفتيم، مدتها مامور اداره اسواران گارد بود، هميشه بوی پهن وپشگل وسرگين اسب می‌داد. دربين افسران هم جزو‌بی‌سوادها بود. محمد رضا دست اين آدم را گرفت و او را كرد رئيس ستاد ارتش. سيزده سال تمام اميرعباس هويدا نخست وزيرمملكت بود، خيلی‌ها نمی دانند چرا! برای اينكه بسياری ازاين آقايان تبعه آمريكا يا انگلستان وبه اصطلاح معروف دومليتی بودند. همه اين امرای ارتش ورجال سياسی مملكت با خارجی زد وبند داشتند و اصلا" بعضی ازآنها مثل جمشيد آموزگارتبعه آمريكا بودند!

همين آقای ارتشبد نعمت اله نصيری رئیس ساواک كه ما به او می‌گفتيم نعمت خرگردن! می‌آمد خدمت محمدرضا و می‌گفت آمريكايی‌ها فلان پرونده وفلان اطلاعات را خواسته اند!

محمدرضا می‌گفت بدهيد!

من واشرف وشمس با سرهای باز و بدون چادر و چاقچوردرجشن كشف حجاب شركت كرديم. مردم نسبت‌های ناجوربه ما دادند واشعارجلف درهجو ما سرودند.

من از سال 1340 ديگر كمتر در امور سياسی مملكت دخالت می‌كردم. در سال 57 به من نصيحت می‌كردند كه به محمدرضا توصيه كنم محكم تر برخورد كند، اما من می‌دانستم كه او ديگر حالش خوب نيست.

غلامرضا و حميد رضا ترياكی حرفه‌ای شدند


به فرمانده كل قوای جنگ با تهاجم فرهنگی غرب
 بگوئيد: فكری به حال اين جبهه بكن!
خرافات
جنونی حكومتی
كه مثل خوره به جان
ملت ايران افتاده

ماجرای ترويج خرافات در جمهوری اسلامی، البته جديد نيست، اما شتاب گيری آن جديد است. از همان زمان كه برای امام زمان در جاده قم چاه می‌كندند و يا چاه بود و آن را عميق می‌كردند تا به امام زمان برسد، بايد به سرانجام كار انديشه می‌شد، كه نشد. حالا يك مجلس امام زمانی و يك دولت امام زمانی از دل اين خرافات در آورده اند و تمام شرايط و قرائن نشان می‌دهد كه زير همين پوشش و با مسخ كامل تر توده‌های مذهبی و‌بی‌خبر از همه جای كشور، فجايع خونينی را در ايران به بار آورند. حرف‌های ماليخوليائی احمدی نژاد در سازمان ملل، در عربستان سعودی، در بسيج دانش آموزی و آخرين آنها كه گزارش سفر وی به عربستان و از زبان خودش توسط وزير علوم نقل شده، همگی نشان دهنده اين سمت گيری خطرناك است. برای ايجاد يك فاجعه خونين و ملی به انسان و انسان‌هائی نيازاست كه غرق در تفكرات و ايده‌های خود باشد و باشند. يعنی همان پديده‌ای كه در دهه 1930 در آلمان و ايتاليا و اسپانيا ظهور كرد و دامنش امپراطوری ژاپن و رضاشاه درايران را هم گرفت. پديده‌ای كه حتی در خود جمهوری اسلامی و در توصيف جورج بوش، درباره او نيز می‌نويسند و می‌گويند: انسان كم عقلی كه آلت دستی است برای تصميمات بزرگ و فاجعه آميز درجهان.
آنها كه اين لالائی را بلدند و در توصيف بوش هم بكار می‌برند، معلوم نيست چرا در جمهوری اسلامی خود حامی كاريكاتور جورج بوش درايران شده اند. احمدی نژاد حاصل خيزهای نيمه راه فاجعه سازی در ايران است. اگر جلوی آن گرفته نشود، همگان عواقب آن را خواهند ديد. هيتلر و دستگاه جهنمی كه او را هدايت كرد گام به گام مردم آلمان را بدانجا كشاندند كه يا ناظر جنايت در كوره‌های آدم سوزی شدند و يا خود مجری و تائيد كننده آن. آن ديوانه نيز در پايان همه فاجعه‌ای كه ببار آورد گلوله‌ای به مغز خود شليك كرد!... ادامه

 

رواج رمالی و جاودگری، ادامه مداحی و خرافه پرستی


زنده باد زنان
ورزشكار ايرانی
حتی با همين لباس‌های غيراستاندارد

به بهانه مسابقات ورزشی زنان كشورهای اسلامی در ايران، مصاحبه‌ای از سوی راديو آلمان با دكتر نيره توكلی انجام شده كه آنچه می‌خوانيد بخش‌هائی از آن مصاحبه ... ادامه


اين امام علی
هم ‌هاليوودی است و هم شفا بخش!

اين امام علی، از آن امام علی‌های قبل از انقلاب و قبل از جمهوری اسلامی نيست. خيلی‌هاليودی شده و شباهتی به عكس‌های سابقش بر ديوار و روی تاقچه خانه‌های مردم ندارد. بكلی امروزه پسند شده. اگر همه وزرا و مديران مجبورند پيراهن يقه گرد بپوشند و دكمه زير گلويشان را هم ببندند، اين امام علی سينه اش را انداخته بيرون. چفيه را هم بخشيده به علی خامنه‌ای و نمايندگان مجلس امام زمان و خودش شال نازك يشمی به سر بسته. محاسن اين امام علی با محاسن لباس شخصی‌ها و بسيجی‌ها و امثال الله كرم هم خيلی فرق دارد. خلاصه شفابخش شده و معجزه می‌كند. طبق روایات، حضرت علی قدی کوتاه، صورتی آبله رو و اندامی چاق داشته است. یعنی با عکس های قبل از جمهوری اسلامی هم شباهت نداشته، چه برسد به این تام کروزی که برای خالی کردن جیب مردم از همه جا رانده و در بدبختی وامانده در جمهوری اسلامی ساخته اند. ببيچاره مهاجرانی كه به لفظ رهبر متهم شد« ضربه‌ای كه ايشان در راس وزارت ارشاد به اسلام زد، شاه نزده بود». خرافات و خالی كردن جيب مردم مستمند و مستاصل در زمان رهبری زننده این اتهام به مهاجرانی چيزی از اسلام باقی نگذاشته كه امثال مهاجرانی آن را به باد بدهند! نگاه كنيد.


   23 آذر 1384 

شماره 53                
پيک هفته

به ياد هوشنگ گلشيری  كانون نويسندگان
اجاقی گرم از كاروان رفته


احمدی نژاد
و "مش قاسم"
در 2 سريال
1- سفر به عربستان
2- دائی جان ناپلئون


سرانجام احمدی نژاد

نان آغشته به نفت

 و خرافات مذهبی


نصرت رحمانی
شاعر عصيانی
نسل 28 مرداد
به چه می‌انديشی؟
قفل، يعنی كه كليدی هم هست!


مشايخی
صاحبقرانی نه با تاج
كه با شال و كلاه
!


اين نه شعر است
نه ترانه و آواز
فرياد يك ملت است
به ياری مشيری و شجريان

ببينيد!
تبليغ امنيتی سيما
برای متلاشی كردن
 گروه 4 نفره شجريان

فرياد
مشيری با صدای شجريان


رضاسعيدی
آنكه مارمولك را دستگير كرد
درگذشت

حوزه علميه قم
دربدر بدنبال راه حل
رابطه دختران و پسران

چند خبر سیاسی

كديور، خطاب به خبرنگاران
آرشيو رويدادها را ورق بزنيد
نگذاريد مشمول مرور زمان شوند


 مصاحبه جدید وزیر سابق

دفاع عراق با تلویزیون الجزیره

-------------------------------