Press Trust of India
ايران يك بمب اتم ساخته و پنهان كرده!
اگر جهان را هوشيار نكنيم، امريكا ايران را نابود خواهد كرد

پيک هفته

   

" فدائيان اسلام" و" موتلفه اسلامی”
"ناگفته ها" از زبان "حاج عراقی”
بودن شاه
مهم تراز تروراو بود

طیب حاج رضائی و رمضان یخی، در جوانی. بعدها با هم کارد و پنیر شدند و معروف ترین دوئل  با چاقو بنام آنها ثبت شد. طیب، همیشه یک کلت کمری اهدائی از دربار را می بست. بعدها بر سر واردات موز با ارتشبد نصیری رئیس شهربانی وقت سر شاخ شد و نصیری هم در جریان 15 خرداد فرصت را غنیمت شمرده و طیب را داد دم تیغ شاه.آن داستانسرائی هائی که در باره "حر" شدن او در جمهوری اسلامی می کنند را فراموش کنید.

فدائيان اسلام را از ميان لات ها، چاقوكش ها و اوباش محلات درست كرديم!
حسنعلی منصور را روزی ترور كرديم كه می خواست يك بخش
از نفت جنوب رابه ضرر انگلستان به يك شركت امريكائی بدهد!

او همچنان استوار، در مهاجرت صوفیه، پایتخت بلغارستان زندگی می کند. گرچه سالخورده.


پيشگامان
جنبش زنان ايران در دوران پهلوى اول
ناصر مهاجر

محترم اسكندری صديقه دولت ابادی شوكت روستا جميله صديقی

وزير كشور، پس از شورش مردم
فهميد آذربايجانی ها سلحشورند!
آذربايجان
در يك آلبوم عكس تاريخی
ديدار دختر ستارخان با پيشه وری

طی 48 ساعتی كه همه دنبال اخبار تبريز و آذربايجان بودند و همزمان با كشف سلحشوری مردم آذربايجان توسط وزير كشور دولت احمدی نژاد ( پورمحمدی)، ما هم خيلی روی سايت ها و وبلاگ های آذربايجانی پرسه زديم. نه برای كشف سلحشوری آذربايجانی ها، چون ما كه در حوزه علميه و مدرسه حقانی درس نخوانده ايم كه بجای تاريخ ايران، تاريخ عرب را ياد گرفته باشيم و نياز باشد كه با شورش مردم، سلحشوری آنها را كشف كنيم، بلكه برای عكس. البته همه سايت ها و وبلاگ های اين مردم سلحشور را دولت فيلتر كرده و گشتن و پيدا كردن عكس از روی آنها خيلی سخت است. بهرحال، دراين گشت و گذار يك سايت تصويری پيدا كرديم كه يك تاريخ تصويری است. يعنی بخشی از تاريخ مردم سلحشوری كه دولت اجازه نمی دهد لااقل تاريخ خودش را بخواند و ببيند و بداند. كشف دختر ستارخان دراين سايت ما را بُرد تا حكومت خودمختار آذربايجان و سپس تصاويری كه كم ياب است. به همين دليل اين سايت را روی پيك هفته لينك داديم تا شما هم ببينيد، تا بدانيد كه كشف سلحشوری يك ملت نه پس از شورش و عصيان مردم كه در تاريخ آن ملت و احترام گذاشتن به اين گذشته و تاريخ است.

http://www.tabriz-info.com/tabriz/aks-ferghe/index.html


به او می گويند:
مارمولك
چون وضع سينما خرابه
 باز نگشته ام تلويزيون!


حمله به دانشجويان در كوی دانشگاه

3 خرداد 1385

 شماره 68
   
پيک هفته

گزارش تظاهرات 4 شنبه

تیراندازی در دانشگاه

با شلیک هوائی آغاز شد

عكس‌ها را در پايين همين صفحه ببينيد


سخنرانی نيما
درنخستين كنگره نويسندگان ايران
شعر من را
با حواس جمع بخوانيد

كار "شب پا" نه هنوز است تمام
شب قرق باشد بيمارستان

از پس پنجاه و اندی ز عمر
ناله بر می آيدم از هر رگی
كاش بودم دور از هر كسی
چادری و گوسفندی و سگی


اين گزارش متفاوت را هم
از نمايشگاه كتاب بخوانيد

بجای نق زدن
پويائی جامعه را ببينيد!
روزنامه ها حق مطلب را ادا نكردند
وبلاگ نويس ها هم پرت افتاده اند
سياوش زرنگار


فستيوال كان
دست "رد"
به سينه سينمای ايران


شجريان
از زبان فريدون مشيری  
وقتی تنهاست
با قناری‌ها می خواند
صدايش از اينجا تا آنجاست!


بازگرديم
به دوران شكوفائی
اصول سنديكاليسم
محمد حيدری
ياد روزهائی كه تيمسار خسروانی و بهروز وثوقی  در برابر حق طلبی سنديكای خبرنگاران به زانو در آمدند


نامه لوچيا كاپاكيونه
"آتش بس"
و تهمينه ميلانی


فهميه راستكار:
دوبله
دوران طلائی اش
در ج. ا برباد رفت


مردم تبريز همت كنيد
خانه پروين اعتصامی
رو به ويرانی است!