بیانیه ای که بنام بهاره هدایت از اوین منتشر شده

جمهوری اسلامی جنایتکاراست

وبا قبول‌هرهزینه‌ومخاطره‌ای‌بایدبرود

 

گزارش غیر رسمی از محرومیت های دانشجوئی

بازداشت سر شبکه های مافیائی

 کودکان‌کاردرتهران ومراکزاستانها

(پیک هفته ۱۰۹) ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱ - ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲

 pyknet100@gmail.com


۲۶ - ۲۳ آذر

خبرهای
 سیاسی - اجتماعی


۲۶ - ۲۳ آذر

رویدادهای
منطقه و جهان


۲۶ - ۲۳ آذر

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


۲۶ - ۲۳ آذر

 منتخب اخبار
شهرستان ها


۲۶ - ۲۳ آذر

منتخب اخبار ورزشی


۲۶ - ۲۳ آذر

منتخب اخبار اقتصادی

عنوان اول پیک نت ۲۶ آذر

فضای سیاسی را باز کنید

تاپاسخ شرق‌ستیزان داده‌شود

سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی و استقبال کم سابقه رهبران این کشور از وی و همچنین امضای قرارداد سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری چین در عربستان اهمیتی تاریخی داشت. در ایران کسانی که قبلا پیشنهاد سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران را "مخاطره" و تبدیل شدن ایران به مستعمره چین معرفی می کردند و اجازه آن را ندادند، فورا سرمایه گذاری ۳۰ میلیاردی چین در عربستان را به معنای دور زدن ایران و سپس با امضای بیانیه ای که در آن از حل مسالمت آمیز اختلاف های ایران با امارت بر سر جزایر ایرانی خلیج فارس سخن گفته شده بود به معنای خیانت تفسیر کردند. بیانیه که در آن تنها تاکید شده بود که اختلاف بر سر سه جزیره ایرانی خلیج فارس باید از طریق مذاکره حل شود!

اردوگاه مخالف سرسخت سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران همین جمله را بهانه وسیع ترین حمله به مناسبات با چین، گردش به شرق و بصورت غیر مستقیم "ضرورت پیوند با امریکا" قرار دادند. این ماجرا نشان داد که مخالفان سیاست نگاه به شرق تقریبا تمام رسانه های ایران را دراختیار دارند.

واقعیت اینست که گردش به شرق یک روند عینی تاریخی است که همه کشورها را از درون و بیرون به مدار خود خواهد کشاند و در ایران به مرز اصلی میان جریانات سیاسی تبدیل خواهد شد. پیوستن حکام عربستان و امارات و شیخ نشین های خلیج فارس به این روند همین واقعیت را نشان داد.

غربگرایان و غرب شیفتگان ایرانی نشان دادند که سطح درکشان از جهان حتی از شیوخ خلیج فارس هم عقب مانده تر است. حتی آنها هم فهمیده اند که آمریکا و غرب رو به افولند و آنها هنوز این را نفهمیده اند. مشکلشان هم فقط نفهمیدن نیست، منافع شخصی و خصوصی و حساب های بانکی و فک و فامیل و اعضای خانواده آنها در غرب و وابستگی های آنها به مافیاهای اقتصادی و دست و دلبازی های اتاق بازرگانی اجازه نمیدهد واقعیت های بدیهی جهان را ببینند و بفهمند.

جنجالی که درست کرده اند و کاخی که روی آن برپا کرده اند پوشالی است و بزودی همه آن فرو خواهد ریخت، زیرا تنها کشورهایی در جهان که سرمایه دارند و حاضرند در ایران سرمایه گذاری کنند کشورهای شرق و از جمله چین و روسیه هستند. کشورهای غربی خود گرفتار بحران هستند نه دیگر سرمایه ای دارند و نه اصلا اراده ای برای سرمایه گذاری در ایران. انها یک ایران ضعیف و تجزیه شده را می خواهند. بنابراین رهبری ایران اگر کشوری ضعیف و تجزیه شده نمی خواهد ناگزیر است با چین و روسیه و مشابه آنها کار کند. همه داد و قال های رسانه های داخلی هم جز به تاخیر انداختن این همکاری ها و محروم کردن ایران از دستاوردهای بویژه اقتصادی آن برای تولید و اشتغال در کشور نتیجه ای نخواهد داد.

چین ستیزان ایرانی با معرفی کردن آمریکا بعنوان قدرقدرت و ترساندن مردم از دور شدن از این قدرت می خواهند منافع خود را که در رابطه با غرب و حاکمیت دلار است به جای منافع ملی جا بزنند. ضمنا سفر رییس جمهور چین به عربستان نشان داد که رهبران چین و همه کشورهای دنیا منتظر نمی مانند و حکومت ایران نیز باید تصمیم خود را بگیرد. یعنی باید به سیاست میان دو لحاف خوابیدن خاتمه دهد زیرا کسی که میان دو لحاف می خوابد حتما بی لحاف شب را باید به صبح برساند. حکومت باید با همان قاطعیتی که مخالفان روابط ایران با چین و روسیه و شرق در رسانه های داخلی سخن می گویند با همان قاطعیت باید از نگاه به شرق دفاع کند و میدان را برای حامیان روابط با شرق که تعداد آنها کم نیست و استدلال های آنها از استدلالهای مخالفان این روابط به مراتب مستحکم تر است باز کند تا بتوان این هجوم تبلیغاتی ضد ملی علیه چین و روسیه و شرق را مانند برف در خنکای بهاری آب کرد.


راه حل حسین راغفر

برای نجات کشور از بحران عمومی


عضو برجسته حزب کمونیست عراق

بیانیه محمدعلی عموئی درباره

وداع "عادل حبّه" با جهان


ابلاغ برنامه های سوسیال

برای سال آینده از سوی پوتین

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

گزینش و ترجمه نعمت بوستانی


تفسیر شبکه تلویزیونی الشرق

تحریم ها علیه روسیه

اقتصاد اروپا را از پای در آورده


سرمقاله ۸۶۱

دو ماه تجربه برای درک

واقعیت‌جامعه وحکومت کافی‌نیست؟


گفتگو با قائم مقام حزب موتلفه

مافیاهای اقتصادی مخالف

گسترش‌مناسبات باچین‌و روسیهاند


عنوان اول پیک نت ۲۳ آذر

گفتگوی تلویزیونی با "اسکار لافونتین"

سیاست و سیاستمداران

باهم درآلمان سقوط کرده‌اند!

ترجمه- عسگر داوودی


محمد رضا باهنر:

رایزنی های اخیر شمخانی

با  اجازه راس نظام انجام میشود!


تلویزیون فارسی ترکیه

بزودی آغاز به کار می کند!


حساب بانکی

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

 

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 


کدام مطلب پیک نت روزگذشته

بیشتر خوانده شد؟

.ترجمه مصاحبه اسکار لافونتن از معروف ترین چهره های چپ آلمان، که عنوان اول پیک نت چهارشنبه بود، علیرغم مشروح بودن آن روی تلگرام این روزنت نزدیک به ۶ هزار و پانصد خواننده داشت و پر مخاطب ترین مطلب بود. روی فیسبوک پیک نت نیز همین مطلب بیشترین خواننده را داشت و روی ۱۷ فیسبوک خوانندگان آن نیز به اشتراک گذاشته شد.


تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت