اعتراف وزرای خارجه انگلیس و ایتالیا

شکست ناتو در اوکراین

آغازتغییر جهان خواهد بود

 

آزاد سازی "آودیوکا"

ازچنگ نازی های اوکراین

ساویتسکایا راسیا- ترجمه نعمت بوستانی

(پیک هفته ۱۰۹) ۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۶ فوریه  ۲۰۲۴

 pyknet100@gmail.com


۷-۲ اسفند

خبرهای
 سیاسی - اجتماعی


۷-۲ اسفند

رویدادهای
منطقه و جهان


۷-۲ اسفند

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


۷-۲ اسفند

 منتخب اخبار
شهرستان ها


۷-۲ اسفند

منتخب اخبار ورزشی


۷-۲ اسفند

منتخب اخبار اقتصادی


"رادیو پیک"

چهارشنبه ۲ اسفند به روز شد

رادیو پیک را روی یوتیوب عضو شوید و برای ما نظرات خود را  بصورت پیام بنویسید. شما از این طریق موقعیت ما را در یوتیوب تقویت می کنید.


عنوان اول پیک نت ۷ اسفند

با رای به مستقلها

درانتخابات شرکت کنید

همانگونه که پیش بینی می شد، تحولاتی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس رونمائی شد که کار را برای دو گروه بندیهای پایداریچی ها، اصولگرایان و قالیبافچی ها برای تقسیم صندلی های مجلس میان خود دشوار کرد. شاید این تحول نتواند تاثیر چندانی بر نتیجه انتخاباتی که جمعه یازده اسفند برگزار می شود بگذارد، اما همینکه تقسیم کرسی های مجلس میان دسته بندی بالا را متزلزل می کند و یا به رقابت با آن بر می خیزد، خود یک گام به جلوست. حتی اگر تنها چند تن از لیست های مستقل تحریریه، عدالتخواهان و تا حدودی "صدای ملت" (علی مطهری) نیز به مجلس راه یابند، آن را میتوان یک گام مثبت ارزیابی کرد. بسیاری بر این امید هستند که این جریان های مستقل از دسته بندی اصولگرایان، پایداریچی ها و قالیبافچی ها، یک لیست واحد برای تهران و حتی لیستی برای مراکز استانها و شهرستانها تهیه کنند تا امکان رای گیری از مردم و راه یابی به مجلس را ممکن تر سازد. باید دید در واپسین روزهای پیش از رای گیری چه تغییرات و تحولات تازه ای پیش خواهد آمد، اما آنچه مسلم است اینست که تحریم انتخابات، یک اقدام غلط و توصیه به آن یک نادانی و نا آشنائی به تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا اکنون و همسوئی با براندازان خارج از کشور و انحصار طلبان حکومتی است که می خواهند در اساس صندوق رای را از مردم بگیرند و آنها را مانند زمان شاه نسبت به انتخابات بی تفاوت کنند. پشت این اقدام و توصیه دشمنان تمامیت ارضی ایران کمین کرده اند که خواب حمله و جنگ داخلی و تجزیه ایران را در سر دارند. می توان و باید در انتخابات شرکت کرد، اما قطعا به لیست و سیاهه سه تشکلی که می خواهند صندلی های مجلس را میان خود تقسیم کنند و در مجلس نقش اساسی را در تحمیل قوانین و مقررات ارتجاعی، زن ستیزی و پیوند با مافیاهای اقتصادی داشته اند رای نداد و رای خود را به سود لیست های مستقل به صندوق ها انداخت.

ما این روش را شرکت فعال در انتخابات و شکستن و کاهش رای سه تشکل یاد شده در این مطلب میدانیم.

 این امکان تا چند هفته پیش نمایان نبود، اما اکنون که لیست های مستقل با چهره هائی مانند عطا بهرامی و یا ظهره وند و دیگران به صحنه آمده اند، چنین امکانی فراهم آمده است. حتی با به صحنه آمدن امثال علی مطهری که با برخی نظرات و دیدگاههایش در زمینه مسائلی مذهبی و داخلی و یا برخی دیدگاههایش در عرصه سیاست خارجی نمی توان موافق بود. اما بودن امثال او در مجلس به مراتب مفید تر از نبودنش در مجلس است. صندوق رای را نباید با دست خود تحویل مافیاهای اقتصادی و اتاق بازرگانی داد. حتی اگر یک صندلی را بتوان از چنگ آنها نجات داد، گامی به جلو برداشته شده است. باید منتظر بود که افراد لیست های مستقل به تنهائی و یا بصورت گروهی برنامه خود را برای نجات مملکت از بحران ارائه بدهند که در اینصورت آرائی که به سود آنها به صندوق ها ریخته می شود، رای به برنامه و نمایندگان آن برنامه تلقی می شود.

خوشبختانه گزارش هائی که از شهرها و شهرستانها در چند روز اخیر رسیده، حکایت از هوشیاری و فعالیت مردم برای شرکت در انتخابات دارد. از جمله در شهرهای گیلان و مازندران و یا کهکیلویه و بویراحمد. کناره گیری از رویدادهای کشور و بهره گیری از هر امکانی، حتی بسیار اندک، برای ایجاد کوچکترین و اندک ترین تاثیر گذاری بر تصمیمات حکومتی مخرب ترین انفعال سیاسی است و آنها که بنام اپوزیسیون چنین انفعالی را توصیه می کنند، خود از ابتدائی ترین فنون مبارزه سیاسی و اجتماعی بی بهره اند.

انتخابات می گذرد و آنها که زیر شعار علنی و غیر علنی براندازی، انفعال و تحریم را تبلیغ و توصیه می کنند، هیچ پاسخی برای پس از انتخابات ندارند. بهرحال این انتخابات نیز پشت سر گذاشته خواهد شد و مجلس جدید تشکیل خواهد شد و بسرعت دوران پیش از انتخابات فراموش می شود. آنچه می ماند مجلسی است که تحریم کنندگان نتوانسته اند در ترکیب آن اندک تاثیری بگذارند. حتی اگر با توجه به فضای حاکم بر جامعه امید زیادی نسبت به راه یافتن برخی افراد از لیست های مستقل به مجلس نباشد نیز این مسئله نمیتواند انفعال و تحریم را توجیه کند.

در ادامه این عنوان اول، بخشی از برنامه انتخاباتی عطا بهرامی را که در حقیقت برنامه مرکز تحریریه است توسط خود وی منتشر می کنیم.


توسعه آبیاری، دامداری مدرن و کشاورزی

اولین گام عملی برای بازگشت

گام به گام مهاجرین افغانستان


مصر، قطر،امریکا، اسرائیل و حماس

اسرائیل پشت میز مذاکره

با حماس برای آتش بس!


مخالفت اتاق بازرگانی و کانون انبوه سازان

نگرانی مافیای مسکن ایران

از مسکن سازی ارزان چینی


رابرت کندی

امریکا با ۸ تریلیون دلار

درکشورهای جهان جنگ راه انداخت


رئیس سابق سازمان سیا:

پیروزیهای روسیه در اوکراین

با سقوط شهر آودیوکا سرعت می گیرد


جفری ساکس:

دنباله روی اروپائی ها

 از امریکا رقت انگیز است

تلویزیون روسیه امروز - ترجمه بهمن دوستدار


سرمقاله ۹۱۹

نتیجه تحریم انتخابات

تقدیم مجلس به حجتیه است


گفتگوئی که دوباره  شنیدن آن کم اهمیت نیست!

سردبیر راه‌ توده

 درآغازجنگ‌اوکراین

 دربرنامه"پرگار"

 

در هفته های نخست آغاز جنگ اوکراین، که تمام رسانه ها زیر فشار سانسور و تحریف وقایع اوکراین قرار گرفته بودند، سردبیر راه توده در برنامه "پرگار" که با عنوان "اختلاف احزاب کمونیست جهان بر سر جنگ اوکراین" نامگذاری شده بود شرکت کرد. در این برنامه یکی از گردانندگان و یا نویسندگان سابق و یا شاید اکنون نشریه کار، وابسته به سازمان فدائیان اکثریت نیز شرکت داشت.

در آن برنامه مجری و شرکت کننده دوم متحدا علیه روسیه و متفقا برای اجازه ندادن به سردبیر راه توده برای شرح نظراتش عمل کردند، اما علیرغم همه این محدودیت ها، وسط حرف پریدن های شرکت کننده دوم، عدم مراعات وقت مساوی از سوی گرداننده برنامه، آنچه می شد در آن شرایط می توانست گفته شود، گفته شد. از جمله درباره پایان هژمونی جهانی امریکا، سانسور خبری جهان از سوی کشورهای غربی، هدف و انگیزه ورود ارتش روسیه به اوکراین، نقشه غرب برای چند پاره کردن روسیه، نقش و حضور نظامی نازی های اوکراین در جنگ، تغییر تدریجی نظرات احزاب کمونیست - از جمله چین- درباره ورود ارتش روسیه به اوکراین و نکات دیگری که با شتاب و برای گریز از قطع صحبت و دادن وقت به شرکت کننده دوم بیان شد. اکنون که دو سال از ورود ارتش روسیه به اوکراین می گذرد، با آشکار شدن نقش و حضور ناتو در جنگ اوکراین و بویژه مصاحبه اخیر پوتین رئیس جمهور روسیه با خبرنگار امریکائی "تاکر کارلسون"، نگاهی دوباره به آن مصاحبه و به یاد آوردن آن را مفید تشخیص دادیم.


گزارش سردار"اقامیر"ازبی‌اعتمادی

مردم به حکومت و روحانیون

 

این فیلم بخشی از سخنان سردار "محمد اقامیر" از فرماندهان سابق سپاه تهران در دیدار با حضور شیخ مصطفی پورمحمدی و چند روحانی دیگر است.

حرفهایش کاملا منطقی است. منتها بخشی از روحانیت مرتجع نادانسته و بخشی دانسته این تحلیل ها را از این گوش می گیرند و از گوش دیگر در می دهند. روز به روز فرصت‌ها کمتر و اوضاع بدتر می‌شود. دیوار اعتماد ملی شکسته و آن محبوبیتی که روحانیت پیش از انقلاب داشت امروز به نفرت تبدیل شده است. شاید برای روحانیون تلخ باشد شنیدن این سخن، اما واقعیت همیشه تلخ است. جستجو در پیک نت

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 


آرشیو

در یوتیوب

-----------------

کدام مطلب پیک نت روزگذشته بیشترین

 خواننده را داشت؟

عنوان اول پیک نت چهارشنبه که درباره ضرورت تحول در ایران بود بالای ۵ هزار و اعلام عناوین رادیو هفته که چهارشنبه ها به روز می شود ۶ هزار و پانصدبیننده و خواننده روی تلگرام این روزنت داشت. همین نسبت آماری روی صفحه فیسبوک پیک نت نیز درباره این دو مطلب تکرار شد

---------------

 فیسبوک پیک نت


---------------

تلگرام پیک نت