جانباز رد صلاحیت شده :

انجمن حجتیه در ارکان نظام

وازجمله شورای نگهبان نفوذکرده

 

همآهنگی غربگرایان داخلی با رسانه های غرب

چه کسانی نیازمند

مرگ"ناوالنی"درزندان بودند

(پیک هفته ۱۰۹) ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸ فوریه  ۲۰۲۴

 pyknet100@gmail.com


۲۹-۲۸ بهمن

خبرهای
 سیاسی - اجتماعی


۲۹-۲۸ بهمن

رویدادهای
منطقه و جهان


۲۹-۲۸ بهمن

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


۲۹-۲۸ بهمن

 منتخب اخبار
شهرستان ها


۲۹-۲۸ بهمن

منتخب اخبار ورزشی


۲۹-۲۸ بهمن

منتخب اخبار اقتصادی


"رادیو پیک"

چهارشنبه ۲۵ بهمن به روز شد

رادیو پیک را روی یوتیوب عضو شوید و برای ما نظرات خود را  بصورت پیام بنویسید. شما از این طریق موقعیت ما را در یوتیوب تقویت می کنید.


عنوان اول پیک نت ۲۹ بهمن

از لیست عدالتخواهی

برای مجلس دفاع کنید

تحولاتی در ارتباط با انتخابات مجلس در حال وقوع است، که اگر از آن غفلت شود، حضور در صحنه را از کف داده ایم. این تحولات نه تنها روز به روز بلکه ساعت به ساعت در حال وقوع است.

در حاشیه لیست بندی های انتخاباتی پایداریچی ها و قالیباقچی ها بر سر تقسیم مجلس آینده پیش بینی می شود که یک گروه منسجم با لیست واحد از میان تائید صلاحیت شده ها برای حضور در انتخابات اعلام برنامه کند که دراینصورت باید آماده شد که از این لیست دفاع کنیم.

گفته می شود که در این لیست افراد شاخصی از سایت موسسه تحقیقات تحریریه و گروهبندی عدالتخواهان حضور دارند.

این گروه در انتخابات مجلس یازدهم نیز برنامه اعلام کرده و از میان لیست انتخاباتی  آن نیز برخی افراد به مجلس راه یافتند که نقش مثبتی هم در مجلسی که رو به پایان است توانستند ایفاء کنند.

در آن برنامه ،  به بسیاری از خواست های عدالتخواهانه مردم پاسخ داده شده و راه حل هائی نیز ارائه شده بود. حالا باید دید که برای انتخابات مجلس دوازدهم با همان کارپایه حضور خواهند یافت و نامزدهای انتخاباتی آنها همان افراد انتخابات مجلس یازدهم هستند و یا تغییراتی در آن وارد شده است.

لینک برنامه اعلام شده برای مجلس یازدهم را در ادامه همین عنوان اول در اختیار خوانندگان خود قرار میدهیم.

اعتقاد داریم با ورود این تشکل ها و لیست های انتخاباتی، از هر امکان و هر تریبونی برای دفاع از آنها باید استفاده کرد و پیش از همه علیه انفعال و  تحریم انتخابات مقابله کرد. همانگونه که روز گذشته در پیک نت نوشتیم، ما اعتقاد داریم که حتی یک فراکسیون کوچک اما کارآمد در مجلس آینده می تواند گامی باشد تاریخی در جهت نجات کشور و زندگی مردم از بحران و جلوگیری از قبضه کامل حکومت توسط مرتجعینی از نوع حجتیه و برخی دسته بندی ها که هر کدام به نوعی به مراکز و نهادهای اقتصاد مافیائی وصل اند.

ما حتی بر این عقیده ایم که اگر این لیست ها و گروه ها نتوانند همگی به مجلس راه یابند، زمینه تاسیس یک حزب سیاسی واقعی با برنامه منسجم را می توانند بنیانگذاری کنند.

روز گذشته یک گام دیگر نیز برداشته شد و آن طرح یک لیست واحد برای تهران از سوی علی مطهری است. از این اقدام هم باید استقبال کرد، درعین حال که باید دید چه افراد و شخصیت هائی در لیست مطهری گنجانده می شوند و آنها دیدگاههائی دارند که حمایت از آنها ضرورت داشته باشد یا خیر؟

هستند عدالتخواهان دگراندیشی که انتظاراتشان بیش از مذهبیون عدالتخواه است، اما از آرزو تا واقعیت فاصله بسیار است. امروز و در شرایط کنونی کشور، آنچه که امکان دسترسی به آن وجود دارد را باید مطرح و از آن دفاع کرد.

یکبار دیگر و با جسارت کامل (همچنان که روش و نظر ما در جریان اعتراضات نیمسال دوم سال گذشته بود) اعلام می کنیم توهم برانداری از جمله دلائل انفعال سیاسی کنونی در جامعه و حتی در میان سیاسیون - از جوان تا سالمندان حادثه دیده - همین توهم براندازی است که توسط رسانه های فارسی زبان خارج از کشور بی وقفه تبلیغ شده و می شود. فراموش نکنید شعار کودکانه "انقلاب دهه هشتادی ها" چگونه به خوش باوری ها و ساده انگاری ها دامن زد.

ما اعتقاد داریم که سیاست خارجی "نگاه به شرق" بدون سفت کردن کمربندهای اقتصادی در داخل کشور ممکن نیست، همچنان که اعتقاد داریم سیاست "نگاه به شرق" خود می تواند و باید زمینه ساز عدالت اجتماعی درایران شود. بخش مهمی از حمایت و دفاع ما از سیاست نگاه به شرق در همین آینده بینی خلاصه شده است. ما امیدواریم اگر عدالتخواهان راهی مجلس  شئند (و باید کوشید که بشوند) همزمان و همگان با پیگیری آن فصول مترقی مربوط به بهداشت، آموزش، بیمه ها، کسب و کارها، تبدیل صدا و سیما که در برنامه انتخاباتی مجلس یازدهم اعلام کرده بودند، ، در سیاست خارجی نیز منسجم و بدون نگرانی از حملات تبلیغاتی غربگرایان و صاحبان ثروت و قدرت دفاع کنند.

برنامه انتخاباتی گروه عدالتخواهان برای مجلس یازدهم


۳ دلیل عمده تقاضای طلاق

دلائل و چرائی طلاق

زن و شوهرها در ایران


خشم کشاورزان اروپائی

علیه اتحادیه اروپا


الکس جونز روزنامه نگار سرشناس امریکائی

ناوالنی میتواند قربانی

نیازغرب به‌تبلیغ علیه روسیه شده‌باشد

ترجمه بهمن دوستدار


مصاحبه‌های پوتین در روزهای اخیر
روسیه باید بسرعت
انبارهای رزروتسلیحاتی را پرکند


بجای اطلاعیه دادن، راه حل بگوئید

اندک نامزدهای صالح

لیست واحد اعلام کنند!


عنوان اول پیک نت ۲۸ بهمن

کانون حمله و انفجارها

در داخل حکومت است


رهبران غربی "راه نابودی" را در پیش گرفته اند

جنگ ناتو با روسیه

اروپا را نابود خواهد کرد!

راشاتودی- مترجمه بهمن دوستدار


گزارش های تاکر کارلسون

از مسکو و دیدنی های آن!


ناتو با بزرگترین مانور نظام

قصد ترساندن روسیه را دارد!

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه نعمت بوستانی


سرمقاله ۹۱۸
دلیل خوفناک ترس غرب
ازتمدن های ایران و روسیه جستجو در پیک نت

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 


آرشیو

در یوتیوب

-----------------

کدام مطلب پیک نت روزگذشته بیشترین

 خواننده را داشت؟

عنوان اول پیک نت روز گذشته که درباره ریشه های انفجارهای اخیر بود روی تلگرام این روزنت بالای 5 هزار خواننده داشت. در صفحه فیسبوک پیک نت نیز همین عنوان اول بیشترین خواننده را داشت و روی 8 فیسبوک خوانندگان آن به اشتراک گذاشته شد

---------------

 فیسبوک پیک نت


---------------

تلگرام پیک نت