كلاره محمدی

           سال 83

 با عاشق كشی پايان يافت  

پيک هفته

   

(عكس‌های بالا: ساناز، و نازنين عظيمی - صفحه داخل: مهسا تهرانی و سارا تبريزی)

 مانكن های ايرانی در بورس جهانی

اخيرا يك سايت اطلاعاتي ( نه از آن نوع كه جمهوری اسلامی درست می‌كند و "نگاه" آخرين نمونه اش است)، اخبارجالبی را در ارتباط با دختران نسل جوان مهاجر ايرانی جمع آوری و منتشر كرده است. ليست اخبار اين سايت بلند تر از آنست كه بتوان حتی دراينجا گزيده همه آن را آورد، اما آنچه مسلم است اين كه دختران نسل جوان مهاجر در تمام عرصه ها، از جمله موسيقی، آواز، نوازندگی در اركسترهای بزرگ، كامپيوتر، ژورناليسم و... خلاصه خيلی از جاها نفوذ كرده و كار می‌كنند. از جمله شبكه های بزرگ تلويزيونی جهان مانند سی ان ان و...
در همين سايت مديست های ايرانی كه برای بزرگترين شركت های توليد كننده پوشاك و عطر تبليغ می‌كنند. يك نگاه كوتاه به ليست دخترانی كه در مسابقات دخترشايسته شركت كرده اند و يا عكسشان روی جلد مجلات اروپائی چاپ شده و يا مديست شده اند، حكايت از تحصيلات دانشگاهی تقريبا تمامی آنها دارد....  ادامه


جبار و ثمين
باغچه بان ها
خزف شكسته بازارشان

جبار باغچه بان مدرسه كرولال ها را در ايران بنيان گذارد و بعدا به موسسه ای معتبر در تهران تبديل شد. آموزگار بود و نويسنده ای بزرگ برای كودكان. 1264خورشيدى در ايروان پايتخت ارمنستان بدنيا آمده بود.

درجنگ نكبت بار ميان ترك ها و ارمنه او نيز سراز زندان درآورد.(بخش پايانی اين يادواره در باره همين دوران است)  در جوانى، خبرنگار نشريات قفقاز بود و نيز از فكاهى نويسان و شاعران روزنامه فكاهى «ملانصر الدين».«باغچه بان» در سال ۱۲۹۱به مديريت نشريه فكاهى «لك لك» در شهر ايروان رسيد.

نشريه اى كه پس از آغاز جنگ جهانى اول تعطيل شد. آتش جنگ اول كه به جان جهانيان افتاد، سر از مرند آذربايجان خودمان در آورد.
در مدرسه احمديه با ماهى نه تومان، آموزگارى پيشه كرد. اولين مدرسه شبانه روزى را برای تعليم و تربيت "كر" و "لال" های ايران در سال ۱۳۱۲ در تهران بنيان گذارد.
كافی است بدانيم ۵/۱ درصد افراد جامعه ما را ناشنوايان و سخت شنوايان تشكيل مى دهند تا بدانيم جبار باغچه بان چه خدمت بزرگی به ايران كرد.

مدرسه اش زيرسقاخانه آينه بود. در كوچه ظهرالاسلام، كمی پائين تراز سقاخانه و چند ده متر بالا تر از خانه ابوالحسن صبا.... ادامه


ظهيرالدوله
يك جهان
عشق و آرزو
خفته است اينجا
!

پيرزن به آرامی در می‌گشايد، اما خيال ندارد كسی را راه بدهد. يكی آرام می‌گويد، نقدينه ها را آماده كنيد. پيرزن كنار می‌رود، هوا غمگين و شاعرانه است، و كمی سرد.
 نوشته روى سنگ را آرام زمزمه می‌كنی” اگر به خانه من آمدى، اى مهربان..."
چراغ دو شمع سياه بدون اشك كنار سنگ به آرامی می‌سوزند و چند جوان به آرامی شعر می‌خوانند. نوشته هاى روى سنگ هاى قبرستان مسلسل وار جلو چشمانت رژه می‌روند. آرامگاه ايرج ميرزا وفات ...، آرامگاه استاد رضا محجوبی ... ادامه


اين غمنامه را از تغيير نام
"تالار رودكی" بايد دنبال كرد
بزرگانی كه ايرانی اند
گرچه در غربت خفته اند

بحث پيرامون برپائی مراسم تجليل و ياد بود برای مشاهير هنری، ادبی و علمی ايران، كه در كشورهای ديگر درگذشته اند، بتدريج به يك بحث جدی در جامعه ايران تبديل می‌شود.
در حاليكه در جمهوری اسلامی، حاكميت فقط برای برخی روحانيون و درگذشتگان هم انديش خود مراسم تجليل برپا می‌كند و شاعران درگذشته ای از "رانت" حكومتی برخوردارند كه اكثرا جزو شعرای درجه دوم و سوم ايران اند، كشورهای اروپايی برای دانشمندان ايرانی مانند "خيام"،  "ابن ‌سينا" و "رازی” بزرگداشت می‌گيرند. آنها در جمهوری اسلامی در ليست طردشدگان قرار دارند، زيرا اولی متهم به كفر است، سومی كاشف الكل ... ادامه

بوی جوی موليان آيد همی
ياد يار مهربان آيد همی


برای شنيدن موسيقی شما نياز به برنامه ريل پلير داريد. اين برنامه را با کليک  بر روی نشان آن در زير  تهيه کنيد .

  20 اسفند 1383

       شماره 32 

   
پيک هفته

ابتدا شاگر نوشين شدم و بعد از آن كه
 نوشين از زندان فرار كرد ميزبان او
انتظامی
ژنرال 5 ستاره
تئاتر و سينمای ايران

 


8 زن
در 8 مارس


ای وای
"اينجا خونه ماست"
با صدای " زيبا شيرازی"

زيبا شيرازی در تهران بدنيا آمده، گرچه گمان ما بر اينست كه تبارش به شهرحافظ و سعدی بر می‌گردد. تاسال 1986 درايران بسر برده است و از اين سال كه به بعد راهی مهاجرت شد و در آمريكا ساكن.  شعر را نه

فقط می‌شناسد، كه دستی هم در آن دارد، و نثر فارسی را چنان می‌نويسد كه گوئی برای روزنامه ها و مجلات گزارش می‌نويسد. از نسل ميانه ايست كه انقلاب و جنگ را ديد و لمس كرد. از ميان يك مجموعه از ترانه هائی كه خوانده، يكی را برايتان انتخاب كرده ايم كه می‌شنويد.


خاك


جلوی "دوربين"
پشت خط " تلفن"
زيبا شيرازی


خواهران حراستی روان پريشانی كه قبل از
حجاب ما فكری برای آنها بايد كرد امضامحفوظ


ناوگان زنانه
تاكسيرانی مشهد
نمونه ای برای تهران


تعليق