پيک هفته

   

 

می خوانيم

 

مردم:
نخوانی، جرم است
حكومت:
بخوانی جرم است


در دوره
اول
 روزنامه

مردم

نام های
مستعار صادق

هدایت


قصه پردرد جمهوری در ايران
اين بار حکومت خودمختار آذربايجان
ياشاسين "قارداش"
يك آلبوم عکس
فراموش نشدنیکلام از دهان او صوت داوودی بود

 

ااين عكسی است از دوران جوانی غلامحسين بنان كه به كوشش ارزشمند نواب صفا(ترانه سرای سه دهه 30- 40- 50) منتشر شده است. سالهای پيش از تصادف رانندگی و از كف رفتن يك چشم بنان. نواب صفا در كتاب خاطرات خود، در نهايت احترام به هنر و صدای مخملين بنان می نويسد: بنان شعر را خوب درك می كرد و اغلب غزل هائی را خود برای اجرا  در برنامه گلها پيشنهاد می كرد. هرگز شعر را با تحرير نابجا نمی شكست و آن را نامفهوم نمی كرد. با دو انگشت دست راست كه آن را جلوی دهان خود می گرفت، تحرير را نظم می داد و حساب می كرد.شگرد و هنری كه شايد جز بنان هيچ خواننده ديگری نه مبتكر آن بوده و نه بعد از بنان توانسته آن را تقليد كند. اعتبار تاريخی اين عكس در همين است. لحظه ای كه بنان می خواند و با دو انگشت دست راست خود تحرير ها را روی لبهايش حساب می كند. هاها هوهو و جويدن مولوی و حافظ كار او نبود و اين هنر او بود. ادامه

 

با هم برویم به گالری مسعود طباطبایی

 

 

 اول مرداد1383

 شماره 6                    
پيک هفته

با انتشار متن غافلگیر کننده کمیسیون تحقیق کنگره آمریکا

ایران را به 11 سپتامبر وصل کردند!


اعتصاب
 در اوین

گفتگو با همسران
دکتر ناصر زرافشان
و مصطفی پیران
رادیو آوای آشنا


نماهنگ یک شب مهتاب
با صدای فرهاد

 

هوشنگ ابتهاج سایه

غریبانه

با صدای شاعر


بهار میآيد
گل هم میآيد

اما او
 ديگر نه!


دو ترانه محلی
گل گندم - با صدای شوشا

 کودک لر - مادرانه بختیاری-


مبعد پیر سبز
نيک بانو در اینجا خفته است
 

موسيقی و ترانه

  ای دل - شریفی

  کیهان و گوران برگویک - تو نی پاتک - لهستان

 ایو مونتان - بلاچیائو (پارتیزان ها) - فرانسه

 گری مور - استیل گات د بلوز


برای شنيدن موسيقی شما نياز به برنامه ريل پلير داريد. اين برنامه را با کليک  بر روی نشان آن در زير  تهيه کنيد