بی در و پیکر ترین حکومت

۳۰ میلیارد دلار

از ایران به کانادا و ترکیه رفته

 

جبهه دوم در بلاروس باز می شود

سال نو میلادی

سال گسترش جنگ خواهد بود

(پیک هفته ۱۰۹) ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱ - ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲

 pyknet100@gmail.com


۲۶ - ۲۷ آذر

خبرهای
 سیاسی - اجتماعی


۲۶ - ۲۷ آذر

رویدادهای
منطقه و جهان


۲۶ - ۲۷ آذر

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


۲۶ - ۲۷ آذر

 منتخب اخبار
شهرستان ها


۲۶ - ۲۷ آذر

منتخب اخبار ورزشی


۲۶ - ۲۷ آذر

منتخب اخبار اقتصادی

عنوان اول پیک نت ۲۷ آذر

با این سیاست‌داخلی نمیتوان

تاپشت‌دروازه جبهه‌شرق هم رسید

مرگ مشکوک به قتل دکتر "آیدا رستمی" و مرگ ها و خودکشی ها مشکوک دیگر به همراه اعدام های اخیر نشان میدهد که نهادهائی در درون حکومت نه می خواهند تن به تغییرات بدهند و نه خواهان آرامش در جامعه اند. این درست همان خواستی است که غرب و بویژه امریکا دارد و از سوی تلویزیون های سه قلوی لندن تبلیغ و تشویق می شود. وعده های پیاپی "جمع شدن اعتراضات" اگر خود فریبی و رهبر فریبی نباشد، کار همان نهادهائی است که مخالف تغییرات و قبول خواست های مردم اند و بدون تردید در میانشان چهره های نفوذی نیز عمل می کنند. هیچکس خبرهای رسمی و امنیتی را که درباره مرگ های مشکوک و خودکشی ها اعلام می شود باور ندارد و این ناباوری خشم عمومی را بیشتر می کند. آنها که جمع شدن اعتراضات را بشارت می دهند، طرفداران وقایع خونین دهه ۶۰، قتل عام زندانیان در سال ۶۷، حمله به کوی دانشگاه، سرکوب شورش ۹۶ و ۹۸ و حامیان کودتای انتخابات ۸۸ و قتل های زنجیره ای هستند که جنبش اعتراضی کنونی را هم ادامه همان وقایع میدانند و راه و روش مقابله با آن را ادامه همان راه و روش های گذشته. شعار آنها "نصرت بالرعب" است. آیا ایجاد رعب، آن هم در شرایط کنونی که بحران اقتصادی و اجتماعی سراپای ایران را فرا گرفته و شکم مردم گرسنه است و گرسنگان از تبعیض و تقسیم مردم به خودی و غیر خودی در رنج جواب میدهد؟ پاسخ این سئوال قطعا منفی است. ما در ماهها و هفته های اخیر بارها نوشته ایم که ضمن حمایت از سیاست خارجی، حمایت از قدرت نظامی ایران برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و حتی تکامل قدرت اتمی ایران، معتقدیم تا این سه مولفه که سیاست نگاه به شرق را پوشش میدهند با سیاست داخلی همآهنگ نشود و یک بسیج ملی برای حمایت از آن بوجود نیآید، این سه مولفه نمی تواند به سرمنزل مقصود برسد. این بسیج ملی هم نیازمند یک خانه تکانی اساسی در حکومت است. بارها نوشته ایم و باز هم می نویسیم که با شبکه امام جمعه های متحجری مانند علم الهدا و صدیقی و احمدخاتمی و بقیه این طیف و دار و دسته مداحان حتی اگر تمام قوای انتظامی و امنیتی نیز پشتیبان آنها باشند نمیتوان مقابل غرب و بویژه امریکا و اسرائیل ایستاد و سیاست خارجی پیوستن به جبهه شرق را پیش برد. بویژه که در داخل حکومت شبکه های پرقدرت مافیائی مخالف نگاه به شرق با قدرت مالی و نفوذ حکومتی که دارند فعالانه عمل می کنند. قتل و جنایت و اعدام و مرگ های مشکوک، پر کردن زندانها و پخش فیلم هائی که امنیتی ها در زندانها تهیه می کنند، هرگز نمیتواند ضامن آرامش جامعه باشد. با جامعه آماده یک حادثه و یا یک جرقه برای انفجار بزرگ، چگونه میتوان استقلال کشور را حفظ کرد؟ قدرت نظامی و اتمی و تکیه به جبهه شرق می تواند ضامن استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور باشد اما به آن شرط که عموم مردم ایران راضی از حکومت باشند و حامی سیاست خارجی آن. در غیر اینصورت، آن سیاست خارجی قربانی آن سیاست داخلی خواهد شد که حداقل سه دهه است ادامه دارد!

درباره قتل و یا مرگ مشکوک دکتر آیدا رستمی و ادعای حکومتی پرت شدن او از پل عابر پیاده و دوباره بر طبل حجاب اجباری کوبیدن علم الهدا در نماز جمعه به منتخب اخبار سیاسی همین شماره پیک نت مراجعه کنید.


شعله های جنگ

از اوکراین به پهنه آسیا می رسد!

وبسایت فرهنگ راهبردی

آرتیوم ایگناتیف – ترجمه ا. م. شیری


ایران بزودی قدرت هوائی منطقه می شود

ایران و روسیه

مشترکا جنگنده می سازند!

 

کانال "تحریریه" که روی یوتیوب برنامه پخش می کند و برنامه های تحلیلی آن  منسجم، کوتاه و دقیق  است، در تازه ترین تحلیل خود از روابط چین و روسیه با ایران و بویژه قراردادهای نظامی ایران و روسیه گزارش مهمی را منتشر کرده که برای اطلاع خواننده پیک نت آن را منتشر می کنیم. تهیه کنندگان تحریریه در ایران هستند اما با کمال تاسف سیمای جمهوری اسلامی از این افراد برای آگاهی رسانی به مردم استفاده نمی کند و بجای آن از نظامیانی که زبانشان اساساً زبان مردم نیست و افرادی بعنوان کارشناس جهت مصاحبه دعوت می کند که اظهاراتشان هیچ نوع جاذبه ای برای مردم ندارد. بویژه که اطلاعاتی ندارند که به مردم ارائه کنند.


در انتخابات مجلس دوازدهم

آیا "روحانی" وارد مجلس می شود؟


بعد از قطر

پاریس آماده رویاروئی

فرانسوی ها و مراکشی ها شده!


بیانیه ای که بنام بهاره هدایت از اوین منتشر شده

جمهوری اسلامی جنایتکاراست

و با قبول ‌هرهزینه‌ و مخاطره‌ای ‌باید برود


گزارش غیر رسمی از محرومیت های دانشجوئی

بازداشت سر شبکه های مافیائی

 کودکان‌ کار در تهران و مراکز استانها


عنوان اول پیک نت ۲۶ آذر

فضای سیاسی را باز کنید

تاپاسخ شرق‌ستیزان داده‌شود


راه حل حسین راغفر

برای نجات کشور از بحران عمومی


عضو برجسته حزب کمونیست عراق

بیانیه محمدعلی عموئی درباره

وداع "عادل حبّه" با جهان


ابلاغ برنامه های سوسیال

برای سال آینده از سوی پوتین

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

گزینش و ترجمه نعمت بوستانی


تفسیر شبکه تلویزیونی الشرق

تحریم ها علیه روسیه

اقتصاد اروپا را از پای در آورده


سرمقاله ۸۶۱

دو ماه تجربه برای درک

واقعیت‌جامعه وحکومت کافی‌نیست؟


حساب بانکی

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

 

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 


کدام مطلب پیک نت روزگذشته

بیشتر خوانده شد؟

.عنوان اول پیک نت روز گذشته که در ارتباط با شرق ستیزان بود، روی تلگرام این روزنت علیرغم تشدید فیلترینگ در داخل کشور بالای ۵ هزار خواننده داشت. روی فیسبوک پیک نت بیشترین خواننده را سخنان حسین راغفر داشت و همین سخنرانی روی ۱۴ فیسبوک خوانندگان و بینندگان آن به اشتراک گذاشته شد.


تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت