پيک هفته

   

ازفيلم"عصرعاشورا" تا فيلم "فحشاء"
بازی بی‌نمك
ضرغامی
با كمك ده نمكی

اين صحنه‌های ساختگی را برای پليسی كردن پارك‌ها و بگير و ببندهای خيابانی فيلم كرده اند

تاريخ مصرف اين بازی بی‌مزه، با فيلم عصرعاشورائی كه سردار ضرغامی ساخته بود و سعيد امامی و حسين شريعتمداری هم دستی در سناريوی آن داشتند بايد تمام می‌شد، اما چون چيز ديگری در چنته ندارند، آن را با كمی رفوه كاری، هرچند وقت يكبار، به اشكال مختلف به ميدان می‌آورند.
فيلم عصرعاشورا را بر اين مبنا ساخته شده بود كه طرفداران خاتمی در انتخابات 76 ضد دين اند و بعد از ظهر عاشورا در شهرك غرب تهران می‌رقصيده اند.... ادامه


كمال الملك
ميان دو سنگ آسياب
استبداد قاجاريه و پهلوی
رحمان هاتفی (سردبير دوران انقلاب كيهان)


آرمان‌های
 برباد رفته!

چه كسی می‌داند او كيست؟ در فراز و فرود 25 ساله ايران همه چيز اتفاق افتاده است. پشت هر پديده، حادثه و رويدادی گذشته‌ای خفته است. خفته است، اما نمرده است؛ و چون نمرده است، بيداری را انتظار می‌كشد. در آن صبح بيداری، ما هم نباشيم، برآنان كه هستند آشكار خواهد شد بر نسل سوخته انقلاب 57 چه گذشت. آنها كه كلام آتشين شريعتی را در حسينيه ارشاد شنيدند و از جنوبی ترين محلات حاشيه‌ای تهران سينه كش خود را به خيابان انقلاب رساندند و آنها كه برای انقلاب خيابان را ترك گفتند و به جنگل زدند. اين سرگذشت تاريخی و دردانگيز، در همين سه تصوير خلاصه شده است. دو تصويری كه جلوخان منظر صندوق واكس است و تصويری از آن كه سرگذشت نسل سوخته و آرمان‌های برباد رفته يك انقلاب را برگ برگ می‌نويسد...                 عكس از مهلا داريان


برای شنيدن موسيقی شما نياز به برنامه ريل پلير داريد. اين برنامه را با کليک  بر روی نشان آن در زير  تهيه کنيد . پس از کلیک، در صفحه بعد نزدیک ترین کشور به محل اقامتتان را انتخاب کنید.


   3 دی1383

       شماره 25 

   
پيک هفته

نخستين سردبير و مدير كيهان
فرامرزی
آن كه برخاست
شريعتمداری
آن كه برجايش نشست
فرامرزی: استبداد درد مزمن اين مملكت است!
شريعتمداری: گلوی آزاديخواهان را بگيريد!


واروژان
نت‌های استبداد و مرگ
در سمفونی "سلطان صاحبقران"
احمدرضا احمدی


شعر و داستان


بال نشكسته است...
 اسماعيل شاهرودی  


تراژدی جذاب
شيرين احمد نيا- تريبون فمينيستی ايران


از اين گوشه
تا آن گوشه شهر
مريم عزيزی


می نويسم، تا زيرورو كنم
امروز
واكنشی است
به "ديروز"


صدای ما - درانتظار


نان خالی
فيلم عالی!
ايرنا : حسن معظمى‌