پيک هفته

   

کافه نادری
عشق و خاطره را
پشت شمشادها پنهان کرده اند


 

بزرگان معاصری که حق فرهنگ و هنر بر ما دارند، ابتدا در کافه فردوسی جمع می شدند، که سرآمد همه شان در آن سال های دور "صادق هدايت" بود. با کودتای 28 مرداد همه چيز زيرورو شد، فضای کافه فردوسی هم! ... ادامه و عکس هايی از کافه نادری


R  A  P
آوازهای سرخ
محله ها را به هم وصل می کند

در دهه های هفتاد و هشتاد ميلادی نوعی موسيقی در حومه های فقيرنشين آمريکا و اروپا رشد کرد که به رپ معروف شد، موسيقی که تبليغات حکومتی ايران آن را منحط ميداند و سرگرمی جوانان "بی درد" معرفی ميکند... ادامه

و  رپ ایرانی - زبان جوانی


مختومقلی 
شاعرملی ترکمن ها
تاری به چنگ شوری به دل

         فغانی بر لب

رحيم

 


ايران- تهران- ميدان ونک -
 83/4/9  19:55 دقيقه

شکار پری رويانی

که تاب مستوری ندارند

                                    م. فروردين


اعتراض جمعی به پيش نويس قانون جرايم اينترنتی

از ميان وبلاگ ها
 
 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را می توانيد
 با کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 11 تير1383

 شماره 3                    
پيک هفته

آفتاب گردان
و گيتار "گلزار"


ميکيس تئودوراکيس

خالق زوربا

مرگ ستاره
ترانه عاشق ترين ها
در فصول سرد سياسی

افسانه مرگ ستاره، درادبيات انقلابی ايران و جهان، همان داستان مرگ شمع در ادبيات عاشقانه است. در يکی از مشهورترين وجاودانه ترين اپراهای "بوچينی” بنام توسکا که شرحی از يک تراژدی عاشقانه در انقلاب ايتاليا، در يک صبح اعدام، همان آواز و ترانه ای خوانده می شود که حداقل در ايران تاريخی به قدمت زندان های رضاخان تا لحظه ای که در آن زندگی می کنيم دارد: "هرشب ستاره ای به زمين می کشند و باز- اين آسمان غم زده غرق ستاره هاست!"
آنچه می شنويد يکی از معدود و زيباترين ترانه های مرگ ستاره در ايران است، سخن از زندان و اعدام است، از مرگ عاشق ترين ها در فصول سرد سياسی!  ستاره را بشنويد


حسين زمان
18 تير
باشيد، تا صبح دولتتان بدمد!


گلاويژ

کامکارها اهل کردستانند. خانواده ای که همه اعضای ان در عرصه اشاعه موسيقی تلاش ميکنند و از برجسته ترين گروه های موسيقی ايرانی -کردی و فارسی- بشمار ميرود. بيژن، هوشنگ، پشنگ، ارسلان، ارژنگ، اردشير، اردوان، قشنگ کامکار و اميد لطفی از اعضای اين خانواده اند. اثری که در اينجا ميشنويد قطعه ای است به زبان کردی بنام گلاويژ که در کنسرت کامکارها در پاريس اجرا شده است. 


گفتگو با  داريوش
راديوهمبستگی


تسکين ...

سروده ای از بيژن صف سری

موسيقی و ترانه

  گوگوش- لالايی - ايران

  کريم قربانعلی - سنی کوی سديم - ترکمنی

 سزاريا اوورا - سوداد - کپ ورت

  جوردن فاستر - گو بليند - بريتانيا