محافل سياسی درانتظار سرانجام كار
احمدی نژاد، رئيس جمهوری بر بام سقوط!

پيک هفته

   

مصاحبه و خاطرات
تاج الملوك
داناترين سياستمدار دربار دو پهلوی

ورجه ورجه خنده دار هيتلر در ديدار با همسر رضا شاه و دو دخترش: شمس و اشرف
استالين دركاخ مرمر توی چشم من
(تاج الملوك) و پسرم محمدرضا نگاه كرد و گفت: بهترين كار آنست كه خودتان سلطنت را لغو كنيد، اگر هم نكنيد مردم اين بساط را جمع خواهند كرد!
درجريان كنفرانس تهران، چرچيل و روزولت بشكل توهين آميزی به دربار نيآمدند و با محمد رضا ملاقات نكردند، بلكه او را احضار كردند، اما استالين آمد و با ما عصرانه خورد، گرچه حرف‌هايش را هم صريح گفت. توهين چرچيل و روزولت دردناك تر از حرف‌های استالين بود.

استالين وقتی تابلوی كمال الملك را دركاخ مرمر ديد گفت: اين چه خودخواهی است كه اين تابلو را زينت خانه خودتان كرده ايد؟ ببريد بگذاريد در موزه كه مردم ببينند.


"نيلوفرپذيرا" كجاست و چه می‌كند؟
سفر قندهار
داستان دنباله دار
يك نسل مهاجر افغان
راحله فيلسوفي

نيلوفر پذيرا دختری در فيلم سفر به قندهار(ساخته محسن مخملباف) با گوشواره‌های فيروزه‌ای و در جستجوی خواهرش در روستاهای خاك گرفته قندهار.
نيلوفر سالها پيش، ناخواسته مجبور به ترك سر زمين خود- افغانستان- شد و امروز هم روزنامه نگاراست، هم فيلمساز و هم نويسنده. برای تبليغ فيلم و كتاب جديدش به آمريكا سفر كرده است. فيلم او بازگشت به قندهار و كتابش بستری از گلهای سرخ ... ادامه


توفان كاترينا
اين عكس، جايزه بهترين عكس را خواهد برد؟

از ميان هزاران عكس و تصوير از توفان دريائی كاترينا در نيوئورلئان امريكا، اين عكس، بعنوان عكس برتر در مجله تايم منتشر شد. زير آن نوشته شد:" شهرارواح ".
عكاس اين عكس، تاكنون از جنگ كوزو، از كابل جنگ زده و باتلاق انفجار و ترور"بغداد" تاكنون عكس‌هائی گرفته كه جوايز بين المللی برده است. شايد عكس او از توفان كاترينا نيز جايزه بهترين عكس اين حادثه هولناك را ببرد. وقتی نمايشگاه بهترين عكس‌های خبری در سايتی كه همه آنها را – ازجنگ ويتنام تا توفان كاترينا- منتشر كرده ديديم، بر خود وظيفه دانستيم بار ديگر از عكاس بين المللی ايرانی تبار دكتر "زهراكاظمی" نيز ياد كنيم. نبايد اجازه داد جنايتی كه در حق او در زندان اوين شد به فراموشی سپرده شود.


مساجد اشرافی  
قبل از ظهور و بعد از ظهور
امام زمان


"تك" حكومتی "پاتك" خانم‌ها
انتشار مجله طرح
لباس زنان درايران
پنجه در پنجه يورش فرهنگی غرب


  14  مهر1384

شماره 45                
پيک هفته

سلام آقای محمود!
3 ساله، شما نيستيد
همسايه‌ها سراغتان را می‌گيرند،
گفتم برويد امام زاده طاهر به ديدارش
 مهدی مرعشی


وبلاگ گندم
ناظم حكمت
آزاده‌ای در زندان
سميرا مرادی
شرح اين عاشقی ننشيند در سخن


پرده بكارت
پشت پرده قرار است
قانونی و اجباری شود

ناف تهران

کنار سینما" افریقا"

ساسان آقائی- باور


صداتصوير- گيسوشاگری
"خاوران"
ناله به دل شد گِره
اشگ به خونم كشيد


تئاتر درايران
نمايشنامه‌ای كه اهل درد
هر روز آن را می‌بينند
اسماعيل شفيعی


اين خبر كوتاه است
اما يك دنيا سخن دارد

خبرگزاری ايلنا- سومين بزرگداشت " احمد محمود" ، خالق رمان‌‏های همسايه‌‏ها , زمين سوخته, غريبه‌‏ها, امسال نيز12 مهر همچون سال گذشته، با سكوتی غم انگيز و با غيبت نويسندگان و اهالی فرهنگ و تنها با حضور خانواده او در امامزده طاهر كرج برگزار شد.
در اين مراسم، خبری از كانون نويسندگان نبود و بمناسبت آن هيچ بيانيه‌‏ای از سوی هيچ نهادی، حتی كانون نويسندگان صادر نشد.
جمعه 12 مهرماه 1381 پيش از آنكه فرصت كند آخرين رمان خود " مرد خاكستری" را به پايان برد، چشم برجهان بست.شعر و داستان


دفترشعرهای جديد
قدسی قاضی نور


بوی خاك
 معصومه ضيائی (سايت ادبيات و فرهنگ)