در وزارت دفاع شايع است
مشكل با امريكا حل شده، دو ماه ديگر اعلام می‌شود

بوش برای دیداری مهم با رهبران اتحادیه اروپا و همآهنگی روی

 پرونده اتمی ایران وارد وین شد ( مشروح خبر در ستون دست راست)

پيک هفته

   

 حسنعلی منصورسمت راست از کادرهای جوان طرفدار سنگین شدن وزنه امریکا و کم شدن وزنه انگلیس دردربار شاه که توسط موتلفه اسلامی ترور انگلیسی شد! شاه در حال سخنرانی در جشن‌های 2500 ساله . هرمز قريب رييس تشريفات دربار کنار دست او(دست راست) ایستاده است. او شرفیابی ها را نیم میلیون تومان می فروخت.عكس سمت چپ تورج فرازمند است که هفته گذشته در لس آنجلس درگذشت. مبتکر بسیاری از چاپلوسی های شاهانه بود. تکرار غم انگیز این مناسبات را نه در لباس "فراک" سیاه و ملیله دوزی های روی سینه، که عباهای نازک و حریری، چفیه های دورگردن و عمامه های سیاه و سفید در بیت رهبری و اطرافیان رهبر جستجو کنید!

"ب. كيا" و كتاب "ارتش تاريكی"
2500 سال استبداد
شاهنشاهی و مذهبی درايران

3 روز حكومت اوباش بر شهرهای تبريز، اردبيل، رضائيه با 5 هزار اعدام و كشتار خيابانی همراه شد و سپس ارتش شاه بعنوان فاتح وارد آذربايجان شد و كشتار نظامی آغاز! ترور حسنعلی منصور كه موتلفه اسلامی بدان می‌نازد، يك بازی انگليسی بود. همانگونه كه صحنه سازی ترور شاه در كاخ مرمر يك هشدار ملايم انگليسی به شاه بود. هرمز قريب، رئيس تشريفات دربار( همان بازی استبداد زده ای كه اكنون هم در بيت رهبری ادامه دارد) برای هر شرفيابی 500 هزارتومان آن زمان می گرفت.

فاجعه استبداد و خودكامگی در جمهوری اسلامی نيز چنان ادامه يافت
كه امروز ذكر مصيبت دوران شاه گوئی بيان حال روز است:

شاه 3 بار قانون اساسی را تغير داد و بالاخره گفت: "من برای مملكت تصميم می گيرم نه ديگران. سياست ايران را من ديكته می كنم.". شاه از آزادی بيان و آزادی مطبوعات نفرت داشت و معتقد بود بيش از هر كس و هر مقامی می داند و اطلاعات دارد، پس بهتراز هر شخص ديگری می تواند تصميم بگيرد.

به توصيه تورج فرازمند، وزارت دربار و نخست وزيری بخشنامه ای صادر كردند كه از اين پس كسی حق ندارد شاه و ملكه را بنام های "شخص اول مملكت" و يا "بانوی اول" بنامد زيرا اگر شخص اول بناميم مفهوم اين عبارت اينست كه شخص دومی نيز بايد باشد، اما در ايران شخص دومی وجود ندارد و فقط يك شخص وجود دارد و آن هم "ذات اقدس همايونی، آريامهر" است. كسی نمی توانست از شاه انتقاد كند. هيچ مقامی حتی مجلس شورای ملی كه مرجع قانگذاری است نمی توانست بدون اجازه شاه قانونی را تصويب كند. هويدا هنگام آوردن قانونی به مجلس تاكيد می كرد كه اين قانون طبق دستور "ذات مقدس همايونی” تقديم می گردد. خواجه نظام الملك در سياست نامه جمله ای دارد: "دشمن خليفه، دشمن پيغمبراست و دشمن پيغمبر دشمن خدا و لذا قتلش واجب" در زمان محمد رضا نيز جريان بر همين منوال بود. شاه در آستانه انقلاب، از سفر استراليا و زلاندنو با قرار داد گوشت و گندم بازگشت اما مسائل بزرگتر از آن بود كه بتوان با نان و گوشت آن را حل كرد! كنفدراسيون دانشجوئی آلت دست انگليس و دربار شده بود

قلعه فلك الافلاك
از دژهای استبداد 2500 ساله

اين فلك الافلاك است. قلعه ای برفراز سر خرم آباد. وسط شهر، اما نه تاج سر شهر. هيچ زندانی تاج سر هيچ شهری نيست. حتی اگر به موزه آثار باستانی تبديل شده باشد. دراين قلعه نيز هزاران هزار آرزو دفن شد. آنچنان كه در قزل قلعه تهران دفن شد، در عادل آباد شيراز و در اوين دفن شد و می شود. ترانه های محلی، شعر و افسانه ها درباره اين زندان خرم آبادی ها به ياد دارند. حتی افسانه فرار دكتر اعظمی از آن. همان پزشك انسان دوستی كه بالاخره زد به كوه و جنگ پارتيزانی. راستی! چه حيف است اگر نام ها فراموش شوند و قهرمان ها به دفتر گمنامی سپرده شوند. درباره دكتر هوشنگ اعظمی خواهيم نوشت. خاطراتش را داريم، ورق خواهيم زد. نام او برای يك دوران طولانی نيروی مبارزه بود.
شهر وسيع شده و حالا از دانشگاه خرم آباد هم می توانی اين قلعه را ببينی. قلعه ای كه تبعيدگاه زندانيان بود. يعنی زندان در زندان. هيچ راه گريزی نداشت و افسانه گريز دكتر اعظمی از آن به همين دليل افسانه شد. رفت و سرانجام كشته شد. از شرق و جنوب غربی با رودخانه خرم آباد (رود كشكان) و از غرب با محله دوازده برجی و از شمال به خيابان فلك افلاك محدود است.
از دل شهر راهی به سمت قلعه منشعب می شود. بنای اوليه دژ مربوط به دوره ساسانی بوده و در طول تاريخ به نامهای شاپور خواست يا سابرخاست، دزبَر ،قلعه خرم آباد و سر انجام قلعه فلك الافلاك آن را ناميده اند. ارتفاع قلعه با ديوارهای بنا از سطح خيابان های مجاور چيزی حدود 40 متر است و هشت برج ديده بانی دارد. اتاق های قلعه همه به هم راه دارند. پیش از موزه شدن این راه را به هم نداشتند و هرکدام چهاردیواری تنگ زندانی بودند. تا نيمه اول حكومت محمد رضا شاه نيز وقتی مردم همديگر را و يا حكومتيان مردم را می خواستند تهديد كنند، می گفتند: چنان می كنم كه بروی فلك الافلاك. يعنی جائی كه از آنجا با هيچ كجا وهيچكس دسترسی نداشته باشی. راستی كه استبداد دژهای 2500 ساله درايران دارد.

نشانه های رد پيشنهاد 1+5

و بيم از حمله نظامی به ايران

ناهار"وحدت با من"
در بيت رهبر

گزارش ابطحی
 از ديدار با رهبر

لقمه‌های ناهار وحدت
زير نگاه های سنگين

رهبر جمهوری اسلامی همه آنها را برای وحدت میان حکومتیان دستچین شده و نه وحدت ملت و ایستادن درمقابل هر تجاوز خارجی دربیت خود جمع کرد.حتی همین جمع نیز هر یک اندیشه ای دیگر دارد و سینه ای پر اختلاف و کینه نسبت به هم. آیت الله مهدوی کنی پیر و مبهوت آنچه در جمهوری اسلامی بود و شد. رئیس مجلس خبرگان خواهد شد؟ رازینی در زیر پای واعظ طبسی نشسته است. زیرپای چپش سردار صفارهرندی وزیر ارشاد. میان رازینی که حمایت واعظ را دارد با ریشهری که داماد مشکینی است برای تصاحب صندلی آیت الله شاهرودی رقابت است. رفسنجانی هرگز تصور نمی کرد رهبری که او خود در برکشیدنش به این مقام نقش تعیین کننده داشت با او چنان کند که در انتخابات یکسال پیش ریاست جمهوری کرد. او حالا متهم است به دیدار و ملاقات های پنهان با مراجع قم و انتقال نظراتش درباره اوضاع بحرانی مملکت به آنها. ناطق نوری با یک فاصله از جنتی نشسته است. دبیرکل زخم دیده روحانیت مبارز در پی فرصت است تا به رهبر، آقامجتبی پسر بزرگ رهبر و جنتی نشان بدهد یک من شیر چقدر کره دارد. ناهار را با هم خوردند اما نه آنها یادشان رفت که با هم چه کرده اند و چه خواهند کرد و نه ملت فراموش می کند حکومت با مردم سر آشتی ندارد و هنوز و همچنان، رهبر درپی وحدت خود با خویش و خودی است!


يورش نيروی انتظامی

به اجتماعی اعتراضی مال باختگان در مشهد


31 خرداد 1385

 شماره 71
   
پيک هفته

گفتگو با جمال ميرصادقی
فردا می ميرم
امروز می خواهم
نشان بدهم كه هستم!
بسیار نوشته ام، اما اجازه انتشار نمی دهند. روزی كه كارم را بگيرند، مرده ام


مريم تاجيك
چهره پردازی كه در
40 سالگی خاموش شد


چرا همیشه عصيان مردم
 كار دست های خارجی است؟
چرا نمی گويند:
دست خارجی در كار
سركوب و استبداد است
رضا براهنی


نمايشگاه مينياتورهای فرشچيان در اصفهان
به نازكی خيال- به قدمت تاريخ


اگر از اکبر گنجی

هم دعوت می شد

حضور مرتضوی در

شورای جدید حقوق بشر

سازمان ملل یک فرصت است


كيارستمی
به 66 سالگی رسيد


ديدار امروز در وين
گفتگو درباره ايران
ديدارمهم بوش
با رهبران اتحاديه اروپا


شهرهای بزرگ ايران
درمحاصره 5 ميليون
 روستائی فقير و آواره


نامه عمادالدين‌باقی به شاهرودی واژه ای با اعدام، هيچ مشكل قومی  
درايران حل نخواهد شد


تلويزيون تپش
مرجع تفسير فوتبال جام جهانی

---

روز بازی ایران - مکزیک

مسئولان ایرانی

بلیت سهمیه ایران را

به مکزیکی ها فروختند


زبان عشق
 شهلا آقاپور