ديدار امنيتی احمدی نژاد
تكرار تئوری كهنه دست های خارجی
در حوادث اعتراضی داخل كشور
دفتر تحكيم وحدت اسامی 153 دستگير شده آذربايجان را اعلام كرد

پيک هفته

   

ارتشبد بهرام آريانا ارتشبد اويسی سرلشكر پاليزبان

صدام حسين

منوچهرآریانا

اشرف پهلوی

بهروز صوراسرافيل

خاطرات "ب. كيا" (ارتش تاريكی)
ارتش صدام حسين
با طرح جنگی ژنرال های شاه
به ايران حمله كرد
معروف ترين زن شكنجه گر زمان شاه و شوهرش،
با گذرنامه رسمی جمهوری اسلامی مدت ها پس از انقلاب از ايران خارج شدند.

شاپور بختيار، آخرين نخست وزير نظام شاهنشاهی، 12 روز پس از سرنگونی رژيم شاه از مرزهای غرب كشور به عراق رفت و بدنبال او، اعضای كابينه اش نيز تقريبا دست نخورده از ايران خارج شدند. بغداد شد ستاد جنگی و سياسی و ماجراجوئی های بزرگ آغاز شد. ارتشبد آريانا نظامی با سواد و فرانسه دان ارتش شاه كه فكر می كرد قد كوتاه و سر طاس نشانه های ناپلئون در اوست، يك شب مست و شاهنامه خوان، به همراه سرهنگ بهارمست، سوار مجسمه شير "انقلاب سفيد" در بخشی از ميدان بهارستان شدند. نقش آفرينی های بهروز صوراسرافيل، آزاده شفيق، ايرج پزشگزاد، تورج فرازمند، ارتشبد آريانا، سرلشكر پاليزبان، منوچهر آريانا، ارتشبد اويسی و... با امكاناتی كه صدام حسين دراختيار آنها گذاشته بود.

سرنوشت مشترك
تيمور بختيار و اسدالله لاجوردی

در جريان مسابقات جام جهانی فوتبال، يك هواپيمای شركت هواپيمائی ايران كه از خارك عازم تهران يا آبادان بود ربوده شد. ورود به خارك بايد با اجازه مقامات شركت ملی نفت كه در واقع در آن دفتر ماموراين ساواك كار می كردند انجام می شد و هر كسی اجازه ورود به خارك را نداشت. سه مرد كه بعدها معلوم شد از ماموران ساواك بودند و برای اين عمليات آموزش ديده بودند هواپيما را ربوده و به عراق بردند و در آنجا تقاضای پناهندگی سياسی كردند. هواپيما و سرنشينان آن دو روز بعد به ايران باز گردانده شدند اما آن سه رباينده هواپيما در عراق ماندند. يكی از ربايندگان هواپيما قبلا در ساواك و فرمانداری نظامی با بختيار كار كرده بود و با او آشنا بود و به همين دليل خيلی زود به بختيار پيوست و حتی دولت عراق آنها را به عنوان محافظ بختيار گمارد. چند ماه بعد، درجريان يك شكار كه تيمور بختيار به آن خيلی علاقمند بود، اين سه نفر بختيار را از پشت به تير بستند و كشتند. از اين افراد دو نفر توانستند از راه كوه فرار كنند و نفر سوم دستگير شد و زير شكنجه عراقی ها كشته شد.


تاريخ سينمای ايران- 3
سانسور
از دومين فيلم ايرانی
بدستور رضا شاه آغاز شد
رضاشاه پس از ديدن فيلم "فردوسی”
دستور داد از سلطان محمود غزنوی
چهره شاهی مهربان ترسيم شود!
مسعود مهرابی

ليلی و مجنون ساخته سپنتا- پشت صحنه در استادیو فیلمبرداری در هندوستان


یا اَخی!
 درجه ات چيه؟

ژنرال های سوریه سايه به سايه مردان سياسی این کشور حركت می كنند. البته بيشتر سايه اينها بر سر آنهاست. يعنی همان كه در جمهوری اسلامی نيز شده است. يعنی سايه نظامی ها بر سر روحانيون دولتمدار و رئيس دفترها و پيشكارهای روحانيون در كابينه. در سفر مقامات سوری به ايران اغلب همراه است با حضور ژنرال های سوری. اين ژنرال ها قطعا بیشتر از بشار اسد جوان می دانند اوضاع منطقه از چه قرار است! اين صحنه از چاق سلامتی هيات نظامی سوریه با احمدی نژاد است . سوریه اکنون سالهای متحد جمهوری اسلامی است. نفت ارزان و موقعیت این کشور در خاورمیانه نقش مهمی دراین دوستی داشته است. در بزنگاهی بزرگ، اگر منافع سوریه جدائی از ایران و نزدیکی بیشتر به مصر و یا هر کشور دیگر عربی را الزامی کند و یا حتی به نوعی مناسبات جدید با امریکا بیانجامد، این پیوند ادامه پیدا م یکند؟ همه بحث بر سر منافع ملی از همین سئوال آغاز می شود!


شكار لحظه های هيجان
در مسابقات فوتبال جام جهانی

شكست و پيروزی هر تيمی درجريان فوتبال جام جهانی كه در آلمان بزگرار می شود، واكنشی يكسان در تماشاگران طرفدار تيم ها دارد و از پديدهای اين دوره از بازی هاست. شايد در گذشته هم همينگونه بوده، اما امسال عكاس های شكار لحظه ها، هيچ فرصتی را برای شكار اين لحظات و ثابت كردن اين كه واكنش ها از هر مليتی در برابر زدن گل و يا خوردن گل يكسال است از دست ندادند. زن و مرد، كوچك و بزرگ، سياه و سفيد، پير و جوان.


 7  تير 1385

 شماره 72
   
پيک هفته

فريدون توللی
تصوير سازی بزرگ
در شعر معاصر ايران
همه قربانيان اختناق و استبداد
را در آغوش بگيريم

حاصل نكبت بار كودتای 28 مرداد فقط اعدام، قهرمانی سياسی، آوارگی، بيكاری و... نيست. قربانيان صفی طولانی تر دارند. دهها شاعر و نويسنده ايران، هنرمند تئاتر، سينمای نوپا، نقاش و... كه زندانی كودتا نشدند نيز از جمله اين قربانيان‌اند. از دهخدا كه مغضوب شد و خانه نشين تا در كنج تنهائی از جهان رفت تا استعداد شگرفی مانند پرويز ناتل خانلری كه به سروده خويش در شعر ماندگار "عقاب" از آسمان به زيرش كشيدند و كنار كلاغش نشاندند تا از او درس زندگی بگيرد! اين بخش از فصل كودتا را هم بايد خواند و قربانيان آن را هم شمارش كرد. ... ادامه


در لندن
ديدار با بزرگان
ادبيات معاصر ايران
دولت آبادی- مجابی- سپانلو

سردبير بسياری از نشريات ادبی ايران اكنون زنان اند. همه بايد منتظر دهها رمان نويس و يك جريان نيرومند ادبی درايران باشيم. نويسندگان زن بدون ملاحظات گذشته، حالا با صراحت از زندگی و احساس خود می‌نويسند. سانسور نه درگذشته موفق بوده است و نه اين بار.


« روزگار از دست رفته»
آخرين رُمان
آقا بزرگ درانتظار
مجوز انتشار درايران

عکس از مریم زندی


عروسی به سبك ايرانی
بازار گرمی
به سبك جمهوری اسلامی


عبدالحسين نوشين
بنيانگذار تئاتر ايران
و محقق بزرگ
شاهنامه فردوسی
"واژه نامك" شاهنامه منتشرشد


به آذين
جان من، شيفته ترجمه
 و فارسی شيرينش بود
فلورا- شاگرد دبيرستان "به آذين"


رهبر جمهوری اسلامی
زمينه مذاكرات با ايران
برای كنترل، نظارت
و تضمين اتمی فراهم است


دو مجموعه جدید شعر

فریدون مشیری منتشر شد


مانا و توکا

اما همراه با این دو کاریکاتوریست

منوچهر نيستاني شاعر را یاد آوریم