یادداشت سردبیری

چرا ایران، پیشتاز

روسیه ستیزی در منطقه شده

 

دیوار اعتماد میان

اعراب و امریکا فرو ریخته

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی

(پیک هفته ۱۰۹)  ۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ - ۲۸ مارس  ۲۰۲۲

 pyknet100@gmail.com


۲۸ - ۲۵ اسفند

خبرهای
 سیاسی - اجتماعی


۲۸ - ۲۵ اسفند

رویدادهای منطقه

 و جهان


۲۸ - ۲۵ اسفند

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


۲۸ - ۲۵ اسفند

منتخب اخبار
شهرستان ها


۲۸ - ۲۵ اسفند

منتخب اخبار ورزشی


۲۸ - ۲۵ اسفند

منتخب اخبار اقتصادی

توافق شتابزده اتمی

به سود ایران نیست!

رسم ما در سالهای اخیر اینگونه بوده که دو هفته اول هر سال را تعطیل کرده و در کنار استراحتی که همه همکاران ما بدان نیازمند هستند، شرایط لازم برای برخی دیدارها و مشورت ها را نیز فراهم کنیم. به رغم رویدادهای اوکراین و ضرورت انتشار واقعیات آن و افشای تحریکات و دروغ پردازی های رسانه های غرب که سه تلویزیون فارسی زبان خارج کشور نیز آن را با آب و تاب دنبال می کنند، هنوز می توانستیم تا 14 فروردین انتشار پیک نت را به تعویق بیاندازیم. به این دلیل ساده که جنگ پیشگیرانه روسیه برای جلوگیری از فاجعه مسلح شدن فاشیست های اوکراین به سلاح اتمی و شیمیائی و گسترش تحقیقات و حتی پخش ویروس های جدید ادامه خواهد یافت و پیک نت نیز همزمان با پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت ایرانیان از سفرهای نوروزی بموقع بر مرکب اخبار سوار خواهد شد. در این میان، پس از یک دوره تبلیغات غرب بر سر این که روسیه مانع توافق برجام شده، ناگهان با قبول شرایط روسیه از سوی امریکا مسئله مهم توافق برجام سرعت گرفت. امریکا از گنجاندن بندی در توافق اتمی که بموجب آن کشورهای تحت تحریم امریکا حق فعالیت اقتصادی در ایران نخواهند داشت (مشخصا روسیه و در آینده باحتمال بسیار چین) برای دستیابی به توافق اتمی شرط خود را پس گرفت. با ورود ارتش روسیه به اوکراین، به نمایش درآمدن قدرت نظامی روسیه، حمایت چین از روسیه و آغاز بحران نفت و گاز در اروپا، شتاب برای توافق اتمی با ایران سرعت گرفت که هدف از آن آشکار است: بهره گیری از نفت و گاز ایران و پر کردن بخشی از کمبود تحریمی نفت و گاز روسیه و درکنار آن ایجاد نفاق میان روسیه و ایران و جدائی آن دو از یکدیگر. این جدائی و خالی کردن پشت ایران از حمایت روسیه، یکی از استراتژی های امریکا و بطور کلی غرب است. پیرامون هر یک از این مسائل بموقع خود بیشتر خواهیم نوشت، اما آنچه اکنون، بعنوان نظر خود، وظیفه ملی میدانیم اعلام کنیم مسئله توافق برجام است که درابتدا نیز بدان اشاره کردیم. ما اعتقاد داریم، امریکا دراین مرحله ممکن است در چارچوب همان استراتژی جدائی ایران از جبهه شرق (روسیه و چین) امتیازهائی بصورت موقت بدهد، تا در فرصتی مناسب آن را پس گرفته و با ایران آن کند که در تمام سالهای پس از انقلاب 57 در برنامه خود داشته است. بی تفاوت از این که کدام رئیس جمهور از کدام یک از دو حزب امریکا در کاخ سفید هستند و یا باشند. ما همانگونه که در دوران اخیر بارها نوشته ایم، اعتقاد داریم ایران حتی در چارچوب توافق اتمی نیز باید دستآوردهای اتمی خود را حفظ کند و برتوان موشکی خود بیافزاید. این نظر را امروز و با فصل نوینی که جهان با تقابل دو جبهه شرق و غرب آغاز کرده و جنگ اوکراین و فاش شدن تدارک جنگ اتمی که فاشیست های تحت حمایت امریکا و اروپا در اوکراین آن را تدارک می دیدند، یک گام محکم تر برداشته و اعتقاد داریم ایران باید کلاه خود را محکم تر از گذشته در توفانی که برخاسته نگهدارد. این حفظ کلاه به معنای آنست که باید قدرت اتمی و نظامی خود را حفظ کتد زیرا معلوم نیست فردا چه پیش خواهد آمد. جهان در حال پوست انداختن است و آنچه در اوکراین جریان دارد بخشی از همین پوست انداختن است. این پوست اندازی جهانی، خواه نا خواه به پوست اندازی داخلی کشورها نیز خواهد انجامید و از آن گریزی نیست، چنان که در روسیه آغاز آن را شاهدیم و امثال "چوبایس" ها که از طراحان اصلی خصوصی سازی در روسیه بودند فرار را بر قرار از کشور ترجیح داده اند.
همه میدانند که ایران گرفتار بحران اقتصادی است و فشار سنگینی بر مردم وارد می آید. لغو تحریم ها شاید بخشی از این فشار را کم کند اما این فشار در نهایت خود در گرو مقابله با مافیاهای اقتصادی و تغییر سیستم اقتصادی حاکم است. سیستمی که هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری اش پایه های آن را با نام برنامه "تعدیل اقتصادی" ریخت و همچنان ادامه دارد. آنقدر که تغییر این سیستم اقتصادی و خاتمه بخشیدن به حکومت مافیاهای اقتصادی می تواند فشار اقتصادی بر اکثریت مردم ایران را کم کند، لغو تحریم ها نمی تواند، چرا که این سیستم و این مافیاها حاصل لغو تحریم ها را نیز خواهند بلعید.
بنابراین، امروز ایران و آینده آن در گرو دو تصمیم ملی است: نخست تقویت قدرت نظامی و اتمی و دوم مقابله با مافیاهای اقتصادی و سفت کردن کمربندها در داخل کشور. در چارچوب همین دو تصمیم است که اعتقاد داریم نباید باستقبال شتابزده توافق اتمی رفت. اگر این توافق تا دیروز ضروری بود، امروز ضرورت ندارد و فردا در گرو آن پوست اندازی جهان است که بدان اشاره کردیم. منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری و بدون شعارها و نمایش های تبلیغاتی و رجزخوانی های بیهوده باید به سوی مناسبات همه جانبه با جبهه شرق رفت. از هر توافق اتمی که در جهت تضعیف قدرت نظامی و اتمی ایران نباشد باید استقبال کرد و در مقابل، با هر توافقی که از این قدرت بکاهد مخالفت. از این بازی تبلیغاتی جدید که گویا توافق اتمی در گرو بودن یا نبودن نام سپاه در لیست تحریم هاست باید فاصله گرفت. این ادامه همان بازی یک ماه پیش با علم کردن شرایط روسیه برای جلوگیری از توافق اتمی است. بحث اصلی اینها نیست، بحث اصلی آنست که همزمان با در باغ سبزی که امریکا برای توافق اتمی نشان میدهد، مشغول تشکیل جبهه های نظامی در منطقه و قرار دادن کشورهای منطقه در کنار اسرائیل است. چهار تکه کردن ایران هدف امریکاست و جبهه ای که در منطقه تشکیل میدهند همین هدف را دنبال می کند. همچنان که در روزهای اخیر سعی کردند با تشکیل جلسه سران ناتو و اتحادیه اروپا جبهه ناتو را در برابر جبهه شرق (روسیه، چین، هند و ایران) منسجم تر کنند. هوشیاری چین در این زمینه را باید در سفر غافلگیرانه وزیر خارجه آن کشور در هفته اول سال نو به هندوستان و سپس کابل ستود. همچنان که به سرعت گیری نزدیکی پاکستان به چین و روسیه باید توجه داشت. جبهه بندی های جهانی گریز ناپذیر شده است و تعلل ایران و از آن خطرناک تر تضعیف قدرت اتمی و نظامی ایران غیر قابل چشم پوشی.

------

در ارتباط با موشک پرانی به طرف تاسیسات نفتی عربستان، در حالیکه سایه روشن های اختلاف نظر میان عربستان و امریکا آشکار شده و اسرائیل سرگرم فشار به عربستان برای جذب و جلب این کشور به جبهه - ناتوی خاورمیانه- است و هوشیاری ایران برای حفظ و حتی تعمیق این جدائی  ضروری، پس از تعطیلات نوروزی نظرات خود را خواهیم نوشت.


عنوان اول پیک نت 28 اسفند

جهان پس از جنگ اوکراین

جهانی متفاوت خواهد بود!

هیچ جنگی تا ابد ادامه نیافته است. جنگ در اوکراین نیز سرنوشتی متفاوت با دیگر جنگ ها ندارد و سرانجام سلاح ها زمین گذاشته خواهد شد. دولت اوکراین یا با تشویق و حمایت ناتو و بهره گیری از فاشیست های سازمان یافته ای که در کنار ارتش اوکراین قرار دارند آنقدر به مقاومت ادامه خواهد داد و در حادثه آفرینی و جنایت دریغ نخواهد کرد تا سرانجام مانند دولت آلمان هیتلری سقوط کند و تسلیم شود و یا پیش از سقوط، با تائید ناتو، شرایط روسیه را پذیرفته و تن به مصالحه بدهد. در هر دو صورت، جهان و بویژه اروپا، پس از جنگ اوکراین چهره ای دیگر خواهد داشت. ناتو پشم و کُرکش در جنگ اوکراین ریخت. با همه کمک های نظامی که به ارتش و فاشیست های اوکراین رساند نتوانست حریف ارتش روسیه شود. ورود مستقیم ناتو به جنگ اوکراین نیز امکان پذیر نیست. نه فرودگاه نظامی در اوکراین باقی مانده و نه آسمان اوکراین در اختیار دولت اوکراین است. هر نوع پرواز ناتو بر فراز اوکراین معنایی جز خودکشی ندارد. حتی روز گذشته وزیر خارجه روسیه "لاوروف" اعلام کرد: «هر نوع وسیله ترابری زمینی و هوائی که اسلحه به اوکراین منتقل کند اهداف جنگی محسوب شده و بمباران خواهد شد.»

پس از جنگ اوکراین، نخستین ولوله ها در کشورهای کوچکی که در سالهای اخیر عضو ناتو شده اند شروع خواهد شد و سعی خواهند کرد شانه خود را از زیر بار پیمان نظامی که در جنگ اوکراین نشان داد کاری از دستش بر نمی آید بیرون بکشند. حتی کشورهای نظیر مجارستان و...

از نتایج دیگر جنگ اوکراین و بهره گیری غرب از تحریم ها، نخست وابستگی کشورهای اروپائی به نفت و محصولات غذائی روسیه و اوکراین آشکار شد که میرود تا به شورش علیه گرانی در کشورهای اروپائی تبدیل شود. نتیجه بعدی، تضعیف دلار و شکل گیری پول جایگزین در تجارت جهانی است تا از این پس با هر بحران سیاسی و نظامی، تحریم ها آغاز نشده و کشورها به گروگان گرفته نشوند. ما از هم اکنون شاهد قراردادهای نفتی میان عربستان و چین بر مبنای پول چین "یوان" هستیم. بحران دیگر، ناامنی ذخیره پولی دولت ها و ثروتمندان کشورها در بانکهای بزرگ جهانی است که امریکا می تواند به هر بهانه ای دست روی آنها بگذارد. از جمله در باره ایران، ونزوئلا، روسیه و حتی افغانستان که شاهدش هستیم. بی اعتمادی به بانکها و خطر تحریم و مصادره در این عرصه نیز بسیار جدی است. جنگ اوکراین نشان داد که قدرت نظامی روسیه بسیار فراتر از پیش بینی های امریکا و متحدان غربی اش از آب در آمده است. امریکا و غرب فکر می کردند دندان نظامی روسیه را که متحد چین است در اوکراین خواهند کشید و سپس سراغ چین خواهند رفت که این تصور نیز اکنون نقش بر آب شده است. خبرهائی که همین روزها درباره ضمیمه کردن تایوان به چین در پائیز آینده پخش می شود، بی ارتباط با تحلیل غلط غرب و امریکا از قدرت نظامی روسیه  و شکست آن و سپس گرفتن گریبان چین نیست.

جنگ اوکراین، موجب تحولاتی در داخل خود روسیه نیز شده و می رود تا سرعت بگیرد. تحولاتی که جز گردش به چپ نمیتوان از آن یاد کرد.

وزیر خارجه روسیه رسما اعلام کرد که آمریکا حدود ۳۰۰ آزمایشگاه بیولوژیک در سراسر جهان ایجاد کرده است. تحریم‌های کشورهای غربی علیه مسکو تنها این کشور را تقویت خواهد کرد و مسکو دیگر به این قبیل اقدامات محدود‌ کننده عادت کرده است.

مدودف نخست وزیر سابق و دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی روسیه نیز گفته: روسیه دشمنانش از جمله آمریکا را سر جایشان خواهد نشاند. جنگ امکان پاکسازی جامعه روسیه از خائنان را فراهم می‌کند. پسکوف سخنگوی کاخ کرملین نیز اظهاراتی مشابه مدودوف ایراد کرده است.

دولت روسیه فراخوانی برای گسترش کشاورزی در کشور داده است. بموجب این فراخوان به افراد و گروه هائی که بخواهند کشاورزی کنند و تشکیل یک تعاونی بدهند به قیمت یک "روبل" زمین در اختیارشان گذاشته خواهد شد.

پوتین نیز روز گذشته، با  اطمینان از محبوبیتش در میان مردم، در جشن سالگرد پیوستن کریمه به روسیه که در یک ورزشگاه بر پاشده بود حاضر شد و براى هزاران نفر سخنرانى کرد. به گزارش رسانه های روسیه در این همایش بیش از ۲۰۰ هزار نفر شرکت کردند.  پوتین گفت تمامی اهداف کرملین در "عملیات ویژه نظامی" در اوکراین محقق خواهد شد.

همه این شواهد نشانه های آنست که پس از جنگ اوکراین جهان با دگرگونی های بزرگی روبرو خواهد شد.


مصاحبه لوکاشنکو:

زلنسکی در برابر دو گزینه

یا امضای توافقنامه و یا تسلیم


میتوان لندن را در 5 دقیقه با سلاح اتمی زد

استراتژی نظامی روسیه

با نمایش سلاح های دیده نشده!


گزارش فایننشال تایمز

تفاهم روسیه و زلنسکی

بر سر تعهدات اوکراین!


گزارشگر امریکائی جنگ:

درباره اوکراین، دولت ها

به مردم دروغ می گویند!


با 32 میلیون دلار بودجه پنتاگون

اوکراین مرکز بزرگ تولید

6 ویروس (از جمله کرونا) بوده!


خبرهای 48 ساعت گذشته

روسیه و اوکراین که نشنیده اید!


سرمقاله 827

پایان فاشیسم در اوکراین

آغازفصل نوینی درجهان است!


10میلیارد دلار پول افغانستان

همچنان در توقیف است!

جرمان فارن پالیسی- ترجمه رضا نافعی


عنوان اول پیک نت 25 اسفند

روسیه گام به گام اوکراین را
یک کشورفدراتیو می‌کند!


سعید لیلاز، درگفتگو با "شرق"

هرآدم عاقلی جای پوتین بود

به اوکراین حمله می کرد!


لاوروف بزودی راهی ایران می شود

امریکا به روسیه تضمین داد

که مانع مناسبات با ایران نمیشود


خاطره ای از دورانی

که موسوی نخست وزیر بود!

عطاءالله مهاجرانی


بیانیه جدید رهبر حزب کمونیست روسیه

کشف جنایات فاشیست های "آزوف"

در شهرهای شرقی در اوکراین

تلویزیون حزب کمونیست روسیه - نعمت بوستانی


راه توده 827 منتشر شد

 

هفته نامه راه توده - شماره 827 (25 اسفند 1400) - منتشر شد و مطالب آن علاوه بر سایت این نشریه، روی فیسبوک و کانال تلگرام راه توده نیز قرار گرفت. سرمقاله این شماره اختصاص به وقایع اوکراین و بازتاب نتایج شکست و یا پیروزی روسیه بر ناتو در اوکراین دارد. بخش دوم خلاصه نکات خبری از دو جلد 2 و 3 خاطرات محسن رفیقدوست نیز دراین شماره منتشر شده است. در همین شماره مطالبی می خوانید با عناوین زیر:

شکست روسیه در اوکراین یعنی پرواز کرکس "ناتو" در آسمان ایران، اهداف سیاسی و اقتصادی روسیه ستیزی در ایران، منافع مردم مهم تر از تحریم روسیه است، ریشه های تاریخی "چپ" درایران، ویژگی های ایران که موجب عقب ماندگی شد، جنگ سایبری فاشیست ها در اوکراین، غرب اوکراین را تبدیل به میدان جنگ صلیبی کرده، "ماکارونی" فقیرانه ترین غذا در کره جنوبی، گرایش به روسیه کشورهای کوچک بیرون آمده از یوگسلاوی، سخنرانی رهبر حزب کمونیست روسیه در مجلس این کشور.


حساب بانکی

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

 

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 


سال نو بر همه ایرانیان، بویژه خوانندگان پیک نت و ویژه تر، بر خوانندگانی که شرایط دشوار تامین هزینه انتشار پیک نت را درک کرده و با آبونمان خود (در همان حد مقدور که می توانند) انتشار این رونت را ممکن می سازند مبارک باد.


کدام مطلب پیک نت روزگذشته

بیشتر خوانده شد؟

عنوان اول پیک نت چهارشنبه «روسیه گام به گام اوکراین را یک کشور فدراتیو می کند» با نزدیک به 6 هزار و 500 خوانند روی تلگرام این روزنت بیشترین خواننده را داشت. روی فیسبوک پیک نت بیشترین خواننده را خلاصه مصاحبه سعید لیلاز با شرق را داشت که روی 28 فیسبوک خوانندگان آن نیز به اشتراک گذاشته شد.
آدرس فیسبوک پیک نت
https://www.facebook.com/

pyknet1357/


تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت


سایت بین المللی

آمار سایت های خبری فارسی

پیک نت:

Monthly Visitors: 504,930


صفحات اول

روزنامه های امروز ایران