پيك نت پس از تعطيلات تاسوعا
 و عاشورا به روز خواهد شد!

پيک هفته

   

شبح عاشق
از زير زمين
اپراخانه درآمد
و معشوق را ربود

"شبح اپرا"، كه تا سالها اپرائی آن روی صحنه برده می‌شد، به فيلمی پر بيننده تبديل شد. آميزه‌ای از تراژدی، جنايت، عشق و خيانت. "شبح اپرا" اثر "گاستن لروكس" است و ابهام درباره واقعی بودن و يا فانتزی بودن داستان آن همچنان پا برجاست. شبح اپرا را "گاستن لروكس"  در اوائل قرن 19 در پاريس خلق كرد و تاكنون بارها روی صحنه بزرگترين و معروف ترين اپراهای جهان برده شده است.
يعنی در فاصله 80 سال. دراين 80 سال نه فقط آهنگسازان، خوانندگان اپرا و تماشاگران اپرا سر از راز اين اثر در نيآورده اند، بلكه حالا بينندگان فيلم نيز بر اين شمار افزوده شده اند.
.. ادامه


آرتور ميلر
آخرين شاهدان "مك كارتيسم"
خاموش می‌شوند

آرتور ميلر در دادگاه مك كارتی

ميلر و مريلين مونرو


هنرهفتم
نسل سوم ايران
بزرگان كوچك سينمای ايران

 

 

   

   

 

نسل اول سينمای ايران را، ناصر ملك مطيعی و روفيا فرض كنيد، كه ادامه اش رسيد به بهروز وثوقی و فنی زاده. از تئاتر هم قرض گرفتند و انتظامی و مشايخی و علی نصيريان هم به اين نسل پيوستند. نسل دوم سينمای ايران را امثال "پرستوئی” فرض كنيد كه مارمولكی است!
سينمای ايران هم با گوزن ها، گاو، آقای هالو، قيصر، طبيعت بی‌جان و... خودش را تا انقلاب 57 جلو كشيد. نه سينه خيز، كه خيز برداشت. با انقلاب و جنگ، خانه نشينی و پرونده سازی خيلی ها به حاشيه رانده شدند و سينما نيز عقب نشست.
نسل دومی ها، كه حداقل 20 سالی كم سن و سال تر از نسل اولی ها هستند، به تاخت، يك ميدان را عبور كردند. مخملباف، حاتمی، ملاقلی پور و... تك سواران اين ميدان بودند و امثال معتمدآريا، رخشان بنی اعتماد و...
ادامه


هرمز فرهت
نخبگانی كه ايران و انقلاب
راازحضورآنان محروم كردند
نه از انقلاب نشانی ماند و نه از انقلابيون
اما فاجعه سلطه انديشه های معيوب
برانقلاب و ايران، همچنان باقی است


ياد آريد، زنان جسوری را كه پا به ميدان گذاشتند
پيشگامان حقوق زن درايران

اين عكس شايد مربوط به 50- 60 سال پيش باشد. اندك شماری از آنها را ما می‌شناسيم و باحتمال قريب به يقين، بقيه را ديگرانی كه از اين نسل اند و در قيد حيات.
اين ها نخستين زنان تحصيل كرده ايران اند كه اولين كانون دفاع از حقوق زن را در ايران پايه ريزی كردند. يكی از آنها خانم تربيت است كه دبيرستان دخترانه ای را در تهران پايه ريزی كرد و ديگری نخستين زن پزشك و متخصص زنان و زايمان "اختركامبخش". كانون آنها درابتدا به "كانون تربيت" شهرت داشت اما بعدها به سازمان دفاع از حقوق زن در ايران تبديل شد. حيف است، آنها كه اكنون و از نسلی ديگرند و همان اهدافی را دنبال می‌كنند كه اين زنان پيشگامان آن بودند، از آن ياد نكنند و تاريخ جنبش برابری خواهی زنان ايران را روی شبكه اينترنت فراهم نيآورند.


چنگی بزن
بر اين
سازايران باستان

تنديس بيستمين جشنواره موسيقی فجر، امسال با تحسين بسيار روبرو شد.
اين طرح از روی قديمی ترين چنگ ايران، كه در كته های باستانی ايران
باستان كشف شده، طراحی شده بود و طراح " شيخ الحكمايی”، مجسمه ساز ايرانی بود. تا پيش از اين، آرم و تنديس اين جشنواره طرحی بود از "ساز ليره" يونانی.


  29 بهمن 1383

       شماره 30 

   
پيک هفته

کاروان را نگهدارید!
آنکه از پای افتاد
عنایت احسانی بود
سهیل آصفی


سخنرانی بهرام بيضائی
در شبهای دهگانه شعر1356
اين آقايان
مقلدان آن آقايان اند
!


علی نصيريان
آقای هالو
صحنه ديده ای
كه خيلی هم می‌داند
!


درمبخش ها
درقلب اخبار هنری

هفته ای که گذشت

سال های قدرت و رهبری زنان در ايران


سايت های امنيتی تبديل شدند به
سايت های مبلغ پوچی و سياست گريزی!
يكصدهزار وبلاگ
چهار گوشه ايران
را به هم دوخته اند
حسين درخشان
نويسنده‌ وبلاگ "سردبيرخودم"


سالی ديگر از خاموشی او گذشت
چند ترانه لطيف
از "سياوش كسرائی"


نخست وزيران قاجاريه
كه به مجلس بايد
پاسخ ميدادند نه به شاه!


شعر و داستان


گل گلدون من شكسته درباد
ايستگاه آخر
                         زنان ايران


ايران
در يك چهار ديواری
بی اختياری


نسل خسته!
                       گيله مرد