انتشار بيانيه565 امضائی
تغيير ساختار قدرت درايران

پيک هفته

   

بن لادن نه
اين يكی بله
پيام عربی
هاليوود امسال

مراسم امسال اسكار بگوئی و نگوئی كمی رنگ و بوی سياسی داشت. تعجب نكنيد، منظور اين نيست كه هنرپيشه ها و كارگردان ها يكباره سياسی شده بودند، بلكه فضائی فراهم كرده بودند كه می‌شد فهميد، به نوعی پيام سياسی در آن سرك می‌كشد.
اجرای مراسم را داده بودند به "سلما هايك"، كه از پدر لبنانی است و از مادر مكزيكی. شايد كوتاه قدترين هنرپيشه هاليوود باشد. 157 سانتيمتر و متولد 1966.
شايد اجرای برنامه اسكار امسال را به او كه نيمه عرب است و پوستی دارد دادند تا از نوعی مدرنيسم و نه القاعده ايسم در جهان عرب حمايت كرده باشند! بهرحال اين نكته ای بود كه خيلی ها به آن توجه كردند.

او حرفه هنرپيشگی و شهرتش را از سريال های تلويزيونی مكزيكی دارد. درسال 1995 در فيلم "دسپرادو"  و دركنار هنرپيشه معروف اسپانبايی الاصل هاليوودی” انتونيو بندارس" ظاهر شد و راه خود را برای رسيدن به شهرت گشود. در فيلم "فريدا" را درسال 2002 ظاهر شد و با همين فيلم به هنرپيشه ای از قبيله هالبوود تبديل شد.
خواندن ترانه ای به زبان اسپانيايی توسط "انتونيو باندرس" نيز پيامی بود برای اسپانيائی ها. ترجمه شعر ترانه را قبل از آغاز اجرا "هايك" برای مدعوين خواند. تلاشی برای ترميم رابطه خدشه دار شده بوش با برخی رهبران اروپائی، از جمله اسپانيائی ها كه ارتش خود را، پس از انفجار مهيب قطار مسافربری اسپانيا از عراق فراخواندند.... ادامه


يادمان دكتر "اميرحسين آريان پور"
ملاقات با آتشفشان های
ايمان به تحول و تكامل
                             سهيل آصفی

دو سالی پيش از اين، در واپسين روزهای ماه بهمن آخرين ياد مان زنده ياد «دكتر امير حسين آريان پور» بر گزار شد. به خاطر آوردم آن روز را و نيز سياه نوشته های جرح و تعديل شده ام را در جريده شهيد!، «ياس نو». در هشتم ماه اسپند، هشتادمين سالروز تولد آموزگار آموزگاران ديار فراموشی.
بيست و ششم بهمن ماه 1382، تالار اجتماعات دانشكده علوم توانبخشی. جمعيت چندصد نفره از ياران، و همراهان، دوستداران و مشتاقان معلم انسان ساز، در عصر سرد بهمن ماه گرد هم آمدند تا به ياد او ساعاتی را در كنار يكديگر بگذرانند ... ادامه


علی لاريجانی طرفدار
حقوق زنان شده
دو دهه
 چهره زن ايرانی
در سيمای جمهوری اسلامی
                       ساران لقمانی

تو كه يك شوهر خوب داری، چرا می‌خواهی بروی دانشگاه؟
من رو كه می‌بينی از بيكاری دارم درس می‌خوانم. (ژينوس در خانه به دوش)
من زن ندارم ولی سيب زمينی دارم. (مسعود درسريال من يك مستاجرم)
يامنزل! (روان خطاب به همسرش در كمربند ها را ببنديم)... ادامه


استكان شكسته
عبدا لحسين نوشين

كافه كوچك خيابان اسلامبول تقريبا پرازجمعيت بود. فقط كنار بخاری دوميز خالی ديده می‌شد. چون هوای كافه گرم بود مشتريها دورازبخاری جا می‌گرفتند.
آنروز ازصبح زود باران می‌باريد.
پيرمردی داخل كافه شد. لبه كلاه مشكی كهنه اش ازباران سنگين شده، دور سروصورتش آويزان شده بود و قطرات آب ازلبه كلاه به صورت و دور گردنش می‌چكيد. پيرمرد قد نسبته كوتاهی داشت و كمی خميده راه می‌رفت. تكه های گِل، ازپشت سر به شلوار و پائين پالتوش – كه تقريبا تاروپورآن پيدا بود- شتك زده بود. معلوم بود راه زيادی رفته است.
پيرمرد با احتياط ازكنارميزها رد می‌شد و كوشش می‌كرد لباسش، يا دستش بكسی نخورد ويا اسباب زحمت كسی نشود..
لحظه ای ايستاد. نگاهی به جمعيت انداخت، همينكه كناربخاری ميز بی‌صاحبی ديد چهره اش شكفته شد وراست بطرف آن آمد. كناربخاری نشست و دو دستش را بطرف آن درازكرد، پس ازآن كلاه خود را برداشت، تكانی داد و با احتياط كنارميزگذاشت. چند قطره آب ازلابلای موهايش بروی پيشانيش فروريخت ...  ادامه


تقدير از مروجان صلح در ايران
بچه های اين نسل
صلح می‌خواهند


  13 اسفند 1383

       شماره 31 

   
پيک هفته

جنگ و جنوب
درداستان های اسماعيل فصيح
همينگوی خطاب
 به اسماعيل فصيح :
There’s hard Times in The end
                             رامتين سيار


افراشته
به قلم
به آذين
شعر گيلكی- شاعرمردمی


دو خواننده ايرانی
از دو دنيا
اما با يك زبان


جامعه
درحال انقلاب است
حاكميت
درخواب ‌نوشين بامداد رحيل
گزارش و مصاحبه از: سجاد سالك و مهدی تاجيك


يك فيلم كردی
"
مرثيه برف"
در جشنواره فجر


هنر شهردار مسجدگرای تهران
نگارخانه های تهران
تبديل می‌شودند به نمازخانه!


يك ديالگ سينمائی
در يك فضای واقعی
وحيد مقدم