دیدار دفتر تحکیم وحدت با آیت الله منتظری

می گویند مخالف ولی فقیه مسلمان نیست!

منتظری:‏اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ولایت فقیه شده دیکتاتوری و مثل ترکیه نظامی ها حرف آخر را می زنند

پيک هفته

   

آيت‌الله خمينی

جمشيد آموزگار علی امينی اميرعباس هويدا آيت‌الله شريعتمداری

شورش بزرگ تبريز
نتوانست شاه را
از خواب بيدار كند
شاه گفت: دست خارجی ها و توده ای‌ها
از آنسوی مرز در كار است
شاه در آن اواخر سعی كرده بود
روح پدرش را احضار كند و از او رهنمود بخواهد!

رقابت هويدا با جمشيد آموزگار باعث حادثه آفرينی در جريان مجلس ختم مصطفی خمينی شد و سپس مقاله عليه آيت الله خمينی سر از روزنامه اطلاعات در آورد. هويدا اين بازی را برای انتقام از آموزگار ترتيب داد، اما خودش يكسال بعد قربانی اين بازی شد و در زندان اعدامش كردند. جان كندی و دمكرات‌ها می خواستند امينی را اولين رئيس جمهور ايران كنند و شاه به همين دليل از دو نفر هميشه نفرت داشت: دكتر مصدق و دكتر امينی. اين حالا ديگرمحرمانه نيست و همه می دانند كه جيمی كارتردرخاطرات خود گفته است كه امريكا بدين سبب از روی كارآمدن بنيادگرايان مذهبی حمايت كرد، تا از آنها چون مانعی در سر راه  رشد و نفوذ توده اي‌ها در ايران استفاده كند. محمدرضا  بيشتر اوقات كاری خود را صرف رسيدگی به امور ارتش می كرد و سياست خارجی كشور را زيرنظرداشت.


داستان دنباله دار
ورود سينما به ايران

جنگ 100 ساله سينما و تعزيه
مسعود مهرابی

خان بابا معتضدی نخستين فيلمبرادار حرفه‌ای مستند

ميرزا ابراهيم خان عكاسباشی نخستين ايرانی عرصه سينما

ميرزا ابراهيم خان صحافباشی نخستين سينما دار


در مازندران
گورستان 1200 ساله‌ای
كه پدران و مادران ما را
 در دل خود جای داده است


ايران اتمی در يك نگاه

--------------------------------------------------------------

جمع بندی سياسی جدید سازمان مجاهدين انقلاب
جرقه ها، ناپايداری حاكميت را آشكار ميكند

10 خرداد 1385

 شماره 69
   
پيک هفته

"به آذین"

چشم بیداری که

برای ابد به خواب رفت


در ایران
جنبش انقلابی
و مترقی
بابیه

قرة العين
افتخارايران


دوغزل شورانگيز
  از قرة العين

در ره عشق ای صنم، شيفته بلا منم
چند مغايرت كنی؟ با غمت آشنا منم
پرده به روی بسته ای، زلف به هم شكسته اي
از همه خلق رسته ای، از همگان جدا منم
***
گر به تو اقتدم نظرم، چهره به چهره رو به رو
شرح دهم غم ترا، نكته به نكته مو به مو
از پی ديدن رخت، همچو صبا فتاده ام
كوچه به كوچه، در به در، خانه به خانه،  كو به كو
می رود از فراق تو، خون دل از دو ديده ام
دجله به دجله، يم به يم، چشمه به چشمه، جو به جو
مهر ترا دل حزين، بافته بر قماش جان
رشته به رشته، نخ به نخ، تار به تار، پو به پو


كريمپورشيرازی
روزنامه نگار جسوری
كه درآتش استبدا سوخت
نصرت الله نوح- حسن صحت


احمد عبادی
او رفته
با سه تارش
چنگ او بر افشاری و سه گاه را بشنوید!


خانواده و خاندان
احسان طبري


به آذين و دولت آبادی
در صف سانسور


ازداريوش كبير
تا محمود صغير
مجيد فلاح زاده


سينما در سيما
فيلم از هاليوود
سانسور از آقايان
و. "دفتر بی مخاطب "
حنيف مزروعی  


بسيار "رحمان"
از كف ما
برده است باد
و. علی اصغر خداياری


آغاز به كار
تلويزيون های جديد
برای كردستان ايران


درمصاحبه رایس

رایزنی بزرگ

اعلام شرط امریکا

برای مذاکره با ایران