وزیرخارجه امریکا- بيانيه اتحاديه اروپا- سخنگوی وزارت خارجه انگلیس

انتخابات ایران مخدوش- منتخب آن مجهول

پيک هفته

   

"آنا نِترِبكو"
او مارياكالاس را
به جهان بازگرداننده
!

 

او را "مارياكالاس" جديد جهان می‌دانند. "آنا نتربكو" خواننده سوپرانوی  اپرا. پس از اجرای معروف ترين اپراهای ورودی، او اكنون در صدر قرار گرفته است. شايد در آينده‌ای نه چندان دور در كنار بزرگترين خوانندگان تنور جهان "پاواروتی"، "دمينگو" و يا " كارراس" به روی صحنه بيآيد. دومينگو می‌گويد او ياد آور "مارياكالاس" است.
18 سپتامبر سال 1971 در شهر كراسنودار جنوب روسيه متولد شد. ... ادامه


هانيبال الخاص
اين آشوری 
 شورشی ميهن ما


اجتماع زنان- حقوق زن
يك گزارش زنانه
از داخل ماشين پليس

تجمع امروز(اجتماع زنان درمقابل دانشگاه تهران، در آستانه مرحله اول انتخابات رياست جمهوری) تقريبا بدون درگيرِی خاصی شروع شد و به پايان رسيد. فقط اون آخر به من حال دادن و به عنوان متهم انداختنم توی يه دونه از اين ماشين‌های مخصوص پليس زن و اجازه تماس با خارج از ماشين و خونه هم نداشتم.فكر كنم تنها كسی رو كه بازداشت كردن من بودم چون دوستم كه خارج از ماشين نگران من ايستاده بود می‌گفت تنها دختری رو كه گرفته بودن تو بودی.من رو هم به ظاهر اول به خاطر اينكه مشكوك بودن با موبايلم از تجمع فيلم گرفتم گرفتن ولی بعدش موضوع و توهين‌هاشون به جاهای ديگه كشيده شد.
به‌بی‌مجوزی تحصن و ارتباط با كانالهای سياسی و ماهواره .... ادامهسيدعلی صالحی
حكومتی كه
خون شاعربريزد
رفتنی است!


محاكمه يك وبلاگ نويس
جرم اينست!

دراين روزگار پرعبرتی كه ما داريم، از نسل جديد مذهبی، يكی شهردار شد و ديگر به غضب مرتضوی گرفتار. از نسل قديمی تر مذهبی هم يكی قاضی شد و ديگر به مرگ خود راضی. يك گام به عقب هم كه برداريم، می‌رسيم به علی شريعتی و بقيه داستان.
اين خانه مجتبی سميعی نژاد است. از وبلاگ نويس‌هائی كه نتوانست از چنگ مرتضوی در برود. در گيرو دار رئيس جمهور شدن شهردار تهران و جور شدن سه يار همجنس"ضرغامی- مرتضوی- احمدی نژاد" مجتبی سميعی نژاد را بردند به دادگاه. بار اول با غل و زنجير به سبك زندان‌ها و دادگاه‌های امريكا و سياهان زندانی محاكمه اش كردند ولی اين بار ظاهرا دست و پايش را نبستند. وقتی وبلاگ نويس و هر نويسنده ديگری را نگذارند بنويسد، ديگر چه نيازی به غل و زنجير است؟ دستش بسته است، دوبار كه دست را نمی‌بندند!
اين اتاق اوست. محقر و ساده. نه طاغوتی است و نه ياقوتی. همين است كه می‌بينيد. جرم نيز همين است!


كشف خوابگونه
انسان 5300 سال پيش!


       9 تير 1384

شماره 35                 
پيک هفته

 
شاملو
با زخم "آبائی"
تا پايان زيست
تركمن‌ها را بيش از هر نژادی و ملتی دوست دارم، نمی دانم چرا.

اين شعر و سرود كسرائی را
يا نشنيده ايد و يا بخاطر نداريد
چه تلخ است و گزنده
وقتی سرود اختناق
تكرار می‌شود


 

65 سال ارتباط نظامی
راديو درپناه ارتش
سيما در پناه سپاه


شعر و داستان


25 ساله شده ام!
شادی بيان


ترانه‌های دور
معصومه ضيايي


آرزو

عيب اينست:
زن بودن
بچه داشتن