خاتمی تاپايان

زير بار سياست اتمی رهبر نرفت

پيک هفته

   

مرغ سحر
فرياد!
خانه ام آتش گرفته

برای كنسرت در ايران بايد هفت خوان مجوزها را پشت سر گذاشت و من ديگر حوصله اش را ندارم. بيشتر هنرمندان ما با زمانه خودشان زيسته اند. با شادی مردم شاد بوده اند، درغم آنها شريك و در مصيبت‌ها غمخوار. حساب ما كه اينطور است، شايد كسانی راه ديگری را دوست داشته باشند... ادامه و صدای شجريان


نماينده سازمان ملل برای مقابله با ختنه دختران
ختنه ام كردند
و من هرگز فراموش نمی كنم
6 هزار دختربچه
هر روز ختنه می‌شوندزن‌ها بشنوند و ببينند،
اما مردها صدايشان را هم نشنوند!
جشنواره موسيقی اختصاصی بانوان
خاطره پروانه
پری زنگنه

 خاطره پروانه كار خود را با اركستر بزرگ تلويزيون ملی ايران در سالهای پيش از انقلاب شروع كرد و پری زنگنه يادمانده سالهای اوج شكوفائی موسيقی ايران در سالهای پيش از انقلاب است. آنها اكنون تنها اجازه دارند ‌بی‌سر و صدا در كنسرت‌هائی برنامه اجرا كنند كه ويژه بانوان است و مردان را در آن راهی نيست، چرا كه صدای زن نبايد به گوش مرد برسد. ... ادامه


تيرمژگان تو از عينك پشت
زد به قلب عقبی، بنده را كشت

كاريكاتور و طرح؛ كوتاه ترين كلام است. با يك نگاه، يك سرگذشت، يك رُمان، دقيق ترين تفسير و گزنده ترين كلام را نه مستقيم كه غير مستقيم بايد در آن ديد. سالهای رياست جمهوری خاتمی و اوج و فرود مطبوعات مستقل و نيمه مستقل عرصه‌ای شد برای به ميدان آمدن اين هنر و استعداد.‌بی‌انصافی است اگر برخی از اين طرح‌ها و كاريكاتورها را اوج كلام نهفته در نوك تيزترين قلم‌ها نبينيم. آن كه قدم در اين وادی گذاشت، راه بازگشت ندارد. عادت نيست، عشق است. نگاه كنيد به زندگی درمبخش. با خطوط به مطبوعات دوران شاه آمد و هنوز با همان خطوط زندگی می‌كند.
از ميان طرح‌ها و كاريكاتورهای اين دوران گاه نمونه‌ای را برای شما انتخاب خواهيم كرد. ازجمله دراين شماره كه طرح "بزرگمهر حسين پور" را انتخاب كرده ايم.
طرح او سخت سياسی است. شعری ما برايش گذاشته ايم غيرسياسی.. ادامه


انتشار نامه‌ها
جلال احمد و سمين دانشور
به يكديگر


اين ميدان
بسيار ديده
و بسيار خواهد ديد!


بنازم به سماورش!

آذربايجانی‌های خودمان اهل چای اند. آنطرف مرزی‌ها نيز همينطور. اين طرفی‌ها در استكان و آنطرفی‌ها كه روسی را مثل بلبل اما با لهجه آذری حرف می‌زنند در "بالشوی استكان". تركمن‌ها نيز اهل چای اند، سبز و سياه. اين شرح چای و طرفداران آن در دو آذربايجان است. كمی آنطرف تر، يعنی در تركيه هم كم و بيش همين است، البته درقد و قواره‌ای كه می‌بينيد. عكس اين سماور را در مقابل يكی از قهوه خانه‌های سر راه در خاك تركيه گرفته اند.


  13 مرداد 1384

شماره 38                  
پيک هفته

سالی ديگر بر سالهای خاموشی  
آريان پور
معلم بزرگ دگرانديشان ايران
فيلم كوتاه او را اينجا ببينيد

سالی ديگر از خاموش معلم بزرگ "آريان پور" گذشت. هيچ تجليلی از او ممكن نيست، مگر با زنده نگهداشتن ميراثی كه او از خود برجای گذاشت. ما به سهم خود بسيار خرسنديم كه به همت جمعی از شاگردان آن مرد بزرگ سايت وزين ( زندگی، آثار، عكس، سخنرانی و فيلم) او راه اندازی شده است. از اين سايت فيلم كوتاهی را از آن مرد بزرگ می‌بينيد و سپس لينك سايت را برای مراجعه مستقيم می‌توانيد از اینجا باز كنيد. برخی بخش‌های اين سايت سنگين است و به همين دليل دسترسی آن برای كسانی كه كامپيوترهای قوی ندارند مقداری دشوار كه اميدواريم اين مشكل نيز حل شود. سهم ما در سالگرد خاموشی آريان پور اين بود. معرفی سايت او. از آن چشمه هركس به بضاعت درك خود می‌نوشد.


پدرخوانده نواب صفوی‌ها و سعيدعسگرها
بهلول
مداح مشكوكی
كه با لقب آيت الله
درتهران برخاك رفتفرخی يزدی
روزنامه نگار و شاعری
كه بدستور حاکم یزد
دهانش را با نخ و سوزن دوختند
آن زمان كه بنهادم سر به پاى آزادى
دست خود ز جان شستم از براى آزادى

پيش و پس از انقلاب
جشن هنر شاهنشاهی
مداحی
‌بی‌هنر اسلامی


شعر و داستان


درغگوی كوچك
نوشته: رفيق شامی
ترجمه معصومه ضيايی


از وبلاگ  سايه
ملتی كه نمی شناسم


خرافات درایران

این فاجعه به کجا ختم خواهد شد؟