افشاگری علی افشاری
آنچه اين روزها دراوين برعبدالفتاح سلطانی می‌گذرد

پيک هفته

   

مرگ
پنجه درجان گنجی
انداخته
فكری كنيد!

جمعی از فعالان و ستمديدگان سياسی- مطبوعاتی كشور طی نامه ای به خاتمی، كروبی، هاشمی رفسنجانی، ميرحسين موسوی و معين كه در آستانه هفتادمين روز اعتصاب غذای گنجی منتشر شد از آنها خواستند تا راه حلی برای نجات گنجی از مرگ اعتراضی جلوگيری كرده و برای اين اعتصاب راه حلی بيابند... ادامه


بزرگداشت
نادر ابراهيمی
آتش بدون دود
هنوز خاكستر نشده

نادر ابراهيمی بيمار است و خانه نشين. نويسنده و فيملساز برجسته ايرانی كه سينمای ايران از جمله، مديون پيشكسوتانی از تبار اوست.... ادامه


قمر
آن كه می‌ماند و می‌خواند
مونس و غمخوار شماست

14 مرداد هم سالگرد انقلاب مشروطه است و هم سالگرد خاموشی زن جسوری كه صدايش را كه بانگ بلند آزادی بود، روی صفحه های 33 دور ضبط كرد تا به گوش ديگران برسد. نه فقط برسد، بلكه درحافظه تاريخی ملت ايران بماند. قمرالملوك وزيری تافته ای بود از جنس گيس بافته و پنهان دختران زير چارقد و حجاب. بعدها صدايش از راديو تهران طنين افكن شد و زمانی كه از راديو ... ادامه


كردستان ايران
انبار باروتی كه منتظر جرقه است


آخرين نظرسنجی ها: او، همچنان محبوب ترين است!

بهمن ۷۵ من خبرنگار نوجوان روزنامه آفتابگردان بودم. قرار بود اين روزنامه دو شماره ويژه‌نامه برای خاتمی منتشر كند. ۶ - ۵ نفر خبرنگار نوجوان آفتابگردان رفتيم نزد خاتمه كه مصاحبه كنيم.
نرگس هم‌سن و سال ما بود و اگر اشتباه نكنم عماد كلاس سوم دبستان. در آن مصاحبه عماد با ادبياتی در خور سن و سالش گفت: دوست ندارم پدرم رئيس‌جمهور شود. دوست دارم پدرم مال خودم باشد!آنها حالا پدر را به خانه برده اند!
آخرين پنجشنبه دوران رياست‌جمهوری خاتمی به همراه ۱۲ - ۱۰ نفر از دوستان ديداری خصوصی داشتيم با او.
از همه حرفهای رد و بدل شده در آن ديدار كه بگذريم، از همه چيز دل‌نشين‌‌تر شادمانی خاتمی از پايان دوران «اعصاب‌شكن» [تعبيری كه خودش به كار برد!] رياست‌جمهوری بود.
اما يادمان باشد كه بعضی چيزها بازگشت پذير نيست! مثل بازگشت خاتمی به خانه. خاتمی هنوز هم محبوبترين چهره در ميان مردم ايران است، حتی اگر بعضی‌وقتها با بعضی از كارهايش آنها را دلگير و عصبانی كرده باشد! اين را آخرين نظرسنجی‌ها گواهی می‌دهند...
او همچنان احترام‌انگيزترين چهره سياسی ايران است! خطرآفرين است؛ نه؟ ( براساس يادداشت يك خبرنگار تنظيم و تلخيص شده)


دراين سقوط اعتبار مدارك ومدارج تحصيلی- دكتر و مهندسی كه اين روزها جلوی هر اسم پاسدار و وزير وبه مجلس رفته ای می‌گذارند،محلی از اعراب دارد؟ تهران - خيابان ملاصدار


 

خطای چشم

اين فيل چند پا دارد؟

برای 30 ثانيه به حباب سياه لامپ روبرو خيره شويد سپس ناگهان نگاهتان را به قسمت سفيد مانيتور يا يك صفحه سفيد ديگر بياندازيد.يك لامپ نوراني را جلو چشمان خود مي بينيد


 

  27 مرداد 1384

شماره 39                  
پيک هفته

علی اشرف درويشيان:
بالاتراز سياهی
دوران ميرسليم
رنگی نيست


داستان های كوتاه
از
نويسندگان كرد

دولت آبادی
سالی ديگر
اما نه مثل هرسال


نگاهی از "روزنه"
از فضا برسراستبداد
هميشه كلوخ باريده
1319 راديو
1337 تلويزيون
دهه 70 ماهواره
دهه 80 اينترنت
باغ ها را، گرچه ديوار و در است
از هواشان، راه با يكديگر است


با اين اصل، هيچ كپی برابری نمی‌ كند
سرگذشت يك ترانه
3 يار دبستانی
با صدای
فريدون فروغی


قصه تكراری
انتخابات درايران

سينمای ايران
در
مكزيك


شعر و داستان


از اين "ناسازگار"
 فرياد
فريدون مشيری


از ظهرالدوله
رسيديم به
امام زاده طاهر


جوجه و گربه!


يك پنجره
برای زندگی