پرونده وبلاگ نويسان از دادستان تهران گرفته شد

اخبار
سياسی

5 شنبه

پيش بينی غافلگير كننده جميله كديوردرباره كانديداهای رياست جمهوری
درانتظار ورود غافلگير كننده چهره‌های جديد

رجبعلی مزروعی: كدام عاقلی از ظالم به ظالم شكايت می‌كند؟

پيک هفته

   

"چشم بسته باز" در هاله‌ای از "راز"

نيكول كيدمن استانلی كوبريك

جوسلين پوك

تام كروز پروين كاكس

داستان فيلم چشم بسته باز، هرچه باشد، هيجان انگيز تر از ماجراهای ساختن اين فيلم نيست. تام كروز و همسر عروسكی اش درميانه ساخت اين فيلم با هم اختلافشان شد و بزحمت و با پادرميانی كارگردان با هم ماندند. در واقع در آن فيلم و عليرغم نقش عاشقانه‌ای كه بايد بازی می‌كردند، از هم جدا شده بودند. با پايان فيلم، زندگی مشترك آنها نيز پايان يافت.
كارگردان فيلم"استانلی كوبريك" نيز در 7 مارس 1999 و با پايان ساخت فيلم درگذشت. درباره موسيقی متن فيلم كه توسط جوسلين پوك ساخته شده و گفته می‌شود "پروين كاكس" خواننده بين المللی ايران در تهيه آن نقش داشته است. پروين كاكس نيز پس از بازگشت به ايران دچار ايست قلبی شد!


شايد بايد از شيرين عبادی پرسيد:
پروين كاكس
خواننده بين المللی ايران چه سرنوشتی يافته؟
او از مبارزان عليه شكنجه بود،  كه پس از سالها به ايران بازگشت.


بخشی از فيلم مستند فحشاء درايران را ببينيد
اينسوی فحشاء
فيلمی است بنام "حجاب"

نمايش يكی فيلم مستند از فحشاء درايران، در تلويزيون‌های اروپائی می‌گردد. اين فيلم تاكنون در سوئد، هلند و آلمان و فرانسه به نمايش درآمده است و كانال‌های متعدد تلويزيونی هراز چند گاهی تمام و يا بخش هائی از آن را پخش می‌كنند. فيلم زندگی دو زن جوانی است كه به فحشاء كشانده شده اند. "فحشا در پس حجاب" را "ناهيد پرسن" ساخته است كه يك پناهنده سياسی مقم سوئد است... ادامه


فرزند ياغی مجتهدی  شورشی
 بنام "سيدجمال الدين اصفهانی”
جمال زاده
يكی بود...
و ديگر نيست
!
از زير عبای ارتجاع بزرگانی بيرون زدند
 كه جمال زاده يكی از آنها بود.

جمال زاده را، بـنيان گـذار سبك نوين داستان نويسی كوتاه در ايران می‌شناسند. مثل خيلی از بزرگان ادبيات و هنر ايران قبل از انقلاب مشروطه و پس از آن، از خانواده‌ای مذهبی و روحانی سر برآورد. راه و لباس پدر را مثل خيلی‌های ديگر دنبال نكرد و نپوشيد و از آن فاصله گرفت  و عليه خرافاتی نوشت كه امروز پرچم آن بدست علی مشگينی و مصباح يزدی و امثالهم افتاده است... ادامه


   24 دی1383

       شماره 27 

   
پيک هفته

1326
قصه‌های
انقلابی- مطبوعاتی
جلال آل احمد


لشكرجوان و تحصيل كرده مسافركشان شهری
آرزوی يك نسل
رفتن - رسيدن - تازه شدن

 


بيرق سرخ زندگی
يك چشم خنده
يك چشم گريه

چهار شعر كوتاه ازچنگيز علی اوغلو
( شاعر معاصر جمهوری آذربايجان )
ترجمه: ياشار ياغيش


شعر و داستان