پيک هفته

   

رقص اسطوره ای زنان ايرانی 
درحرم ها رقص عربی شد
 و درغرب "رقص شكم"

با ورود اعراب به ایران و رواج خرید وفروش زنان توسط آنان،  رقص ايرانی و انگیزه های دینی و پیوند آن با طبیعت و زمین نیز مانند بسیاری دیگر از رسوم و رقص های ایران باستان به تاریخ پیوست، و زنان به اسارت درآمده مجبور بودند برای گرم کردن بزم صاحب خود برقصند... ادامه


وای از تير و مرداد
ميرزاده عشقی
شليك بر پيشانی
شاعر جمهوريخواه

12 تيرماه 1303 چند كوچه پائين تر از خانه ای كه بعدها داريوش فروهر در آن ترور شد، گروه ترور وابسته به نظميه رضاشاه، درخانه ميرزاده عشقی را زدند.... ادامه


بابک خرمدین
دراین قلعه

آزادی و استقلال
سنگر گرفته بود


کتاب هفته


"ئاله کوک"
خاطرات غنی بلوریان
او نيز می گويد...


انتشار گزيده های
كسرايی
- سپانلو - صالحی


آتشی
از شعر و سیاست


موزه یک عمردر تئاتر و سینما
عزت الله خان

هرچه داشت
داد به موزه اش

 


 25 تير1383

 شماره 5                    
پيک هفته

ديدار با سميرا مخملباف

در "كارلوی واری" شهر قليان آب معدنی

هركس سئوال داره

دنبالم بياد خارج !

یادی از
احمد ظاهر

احمد ظاهر مشهورترین و محبوب ترین خواننده افغان بود. در دوران حکومت حفیظ الله امین او را در یک صحنه سازی تصادف اتومبیل به قتل رساندند. سلطانعلی کشتمند نخست وزیر دولت دمکراتیک افغانستان در کتاب خاطرات مشروحی که اخیرا منتشر شده به این توطئه اشاره می کند.
جرم احمد ظاهر این بود که با تصفیه های خونین حفیظ الله امین مخالفت کرده بود.
پس از سقوط دولت حفیظ الله امین، پخش صدا و تصویر او که از تلویزیون ممنوع شده بود، بار دیگر آغاز شد، اما دریغ که دیگر خود او در حیات نبود تا بقول افغان ها" نو" بخواند. ظاهر در ایران و تاجیکستان نیز کنسرت اجرا کرده و چند ترانه و آهنگ او را گوگوش نیز خوانده است.

                   ترانه لیلی جان با صدای احمد ظاهر


به بهانه نمایش فیلم "برف"

فرهاد

و

فریاد!


پس از 6 دهه
سرود و بانگ نسلی ديگر
ای ايران!
ای مرز پر گُهر


دو ترانه محلی
 گل پامچال - با صدای روحبخش - گيلکی

 بندانت - رسول بخش زنگ شاهی - بلوچی


وبلاگ " الپر"
ما را شرمنده کرده
الهی پرش را نچینند!


موسيقی و ترانه

  پريسا - تير غمت - ایران

 فرانک سيناترا - غريبه ها در شب

                   - مای وی - آمريکا

 مينه مينه - ترانه يهودی - عبری

کنتریک پاتریک - چنين است زندگی - جاماييکا