درمحافل مطبوعاتی ايران گفته ميشود:
قاليباف در هليكوپترحادثه ساز فوتبال ايران- ژاپن!

اخبار

سياسی

پنج شنبه

مصاحبه‌ای كه بزودی منتشر می‌شود
هاشمی: سعيد امامی را اخراج كردم، اما دفتر رهبری برش گرداند

 

پيک هفته

   

ميوه پيوندی
لبنان و مكزيك

درگرما گرم حوادث رو به اوج لبنان، "سلما‌هايك"، هنرپيشه لبنانی الاصل‌هاليود كه امسال گرداننده برنامه جايزه اسكار بود، با اجرای جذاب و پرهيجان اين برنامه به يكی از پولسازترين هنرپيشه‌های سريال‌های تلويزيونی تبديل شد.
او از پدر لبنانی و از مادر مكزيكی است و شايد كوتاه قدترين هنرپيشه‌هاليوود باشد. 157 سانتيمتر و متولد 1966.
 او كه كار هنرپيشگی را با بازی در سريال‌های مكزيكی شروع كرد، در اين حرفه  تسلط دارد ... ادامه


شاهرخ مسكوب
استاد ‌بی‌بديل شاهنامه
دور
از ايران خاموش شد


اين بيداد نيز
سرانجام می‌گذرد

عكس معاون اول قوه قضائيه سرانجام در كنار مصاحبه‌های مطبوعاتی وی منتشر شد.  او خودش است. يكی از سه قاضی شرع قتل عام زندانيان سياسی در سال 67.... ادامه


اين نيز بگذرد - از سيف فرغانی - با صدای حميد


گفتگوی مهری بلوری با "اُرد شركا"
اين طرح و طنز
سياهه‌ای برای خنده نيست
درجستجوی تحول است

... در دهه اول انقلاب كاريكاتور به شكل واقعی خود اصلا وجود نداشت .سازمانهای فرهنگی كشور در آخرين سالهای دهه شصت به نوعی دنبال پر كردن تصنعی اين مشكل بودند كه البته نتيجه اش  فقط بالا رفتن آمار فعاليت‌های خودشان بر روی كاغذ بود.  در اولين سالهای دهه هفتاد موج شگفت انگيزی ايجاد شد. موجی كه يك طرف آن در دست مقامات فرهنگی و طرف ديگر آن در دست معترضين به شرايط روز بود. شرايطی كه بسياری از آن همچنان باقی است: موج فساد و فحشا، رشوه گيری  و سقوط ارزشهای خانواده و بازسازی خيالی اقتصادی ، بالا رفتن نرخ ارز در آن سالها با آزاد سازی به اصطلاح اقتصادی و از همه مهمتر بسته بودن فضای سياسی و نبود نشريات منتقد و غيره . .. ادامه


پاسارگاد
اين يادگار را نگذاريد
به زير آب رود!
محمد نوری‌زاد- فيلمبردار

آنچه كه ما از پاسارگاد می‌دانيم، همان است كه در طول ساليان دراز، در گوشمان نجوا كرده‌اند؛ كدام نجوا؟ اينكه: پاسارگاد، مقبره‌ كوروش هخامنشی است! همين! كوروش و مقبره‌اش، ديروز به‌گونه‌ای مصادره شد تا در خدمت تحكيم پايه‌های لرزان سلطنت پهلوی به كار افتد و امروز به نحوی ديگر مطرود و به حاشيه رانده شده است تا كسی سخن از پادشاهان نگويد! ... ادامه


اولين نشريه "زنان"
در كردستان ايران

"راسان" اولين و تنها ماهنامه اجتماعی زنان ويژه كردستان منتشر شد و به زودی توزيع می‌شود. ثريا عزيزپناه مدير مسئول و رويا طلوعی بنيانگذار كانون مدافعان حقوق بشر در كردستان سردبير اين نشريه هستند. اين ماهنامه به دوزبان كردی و فارسی مننتشر شده و شامل بخش‌های خبر مقاله ، انديشه ، فلسفه ، سياست، تحليل ، ديدگاه، گزارش و ...است.راسان بطور ابتكاری بخشی از صفحات خود را به نام زنانی اختصاص داده كه اخيرا به عللی در كردستان شهرتی ويژه يافته اند. به عنوان مثال صفحه‌ای به نام شريفه برای طرح مباحث خشونت عليه زنان اختصاص داده شده و علت انتخاب آن« شريفه حدودی » است كه نه ماه تحت شكنجه قرار داشت. ... ادامه


25 فروردين 1384

شماره 34               
پيک هفته

ارحام صدر
شكرپاره اصفهان
اين منار
از جايش نجنبيد!


از پس 80 و اندی زعمر
بانگ اعتراض
معينی كرمانشاهی


از قربانيان برنامه "هويت"
غزالی كه شكار
گرگ‌ها شد!
از تبرستان


دو شعر از نيما با صدای غزاله عليزاده


برنده‌ای از "كامياران"


شعر و داستان


پرنده چه خواهد كرد!
پوران فرخزاد


من نيستم
اما بهار می‌آيد
 فريدون مشيری


زهرا كاظمی
چرا اين يكی را
 فراموش نمی كنم؟
                        رؤيا صحرايی


سقوط
با يك تلفن آغاز شد


داستان نا تمام!
علی اكبر طاهری


آزادی