اين ياردبستانی، در سرانجام خود
به يارگيری خيابانی خواهد انجاميد!

پيک هفته

   

گنجی
درآستانه
مرگ يا آزادی

اين آخرين عكس هائی است كه از اكبر گنجی گرفته شده است. برای آزادی به استقبال مرگ رفته است. با اعتصاب غذا. كاری كه بابی ساندز كرد، برای آزادی دوبلينی ها و عليه انگليسی ها. جرم او امروز سنگنين تراز ديروز است. او قلب فاجعه بازگشت ديكتاتوری و سلطنت به ايران را هدف گرفته: رهبر جمهوری اسلامي

 

گفت و گو با منوچهر آتشى
آه از آن سالهای
سركوب و نا‌اميدی
ياس و ديكتاتوری


از شاهكارهای شهردار آبادگری كه رئيس جمهور شد
پرويز تناولی
می ترسم باغ موزه ام
برج "زهرمار" شود
صدها درخت باغ نسترن و باغ كامرانيه
 برخاك افتادند تا در آنها برج ساخته شود


روبرتا فلاك
نگاه اول
بوسه اول
در مه برايم بنواز


یک دیدار ساده با نخست وزیر- اینها شاگردان مدرسه 17 دی تهران اند. یعنی بودند، حالا پیرزنانی اند که هر یک سرنوشتی یافته اند. آنها را در سال 1331 به دیدار دکتر مصدق (نخست وزیر) برده بودند و این عکس را به یادگار گرفتند. عکس را خواندنی های 1331 منتشر کرده و آن را یکی از خوانندگان پیک نت برای انتشار دراختیار ما گذاشته است. ضمن تشکر از ارسال کننده این عکس، سادگی خانه مصدق و دیدار ساده تر او با عده ای دانش آموز را مقایسه کنید با دیدارهائی که برای رهبر ترتیب می دهند.


(از وبلاگ نوشی وجوجه هايش)
حاج آقا: بچه به باباش می‌رسه
پرسيدم: سهم من اينست؟
مادران  دلهره- مادران غم زده 

 

       23 تير 1384

شماره 36                 
پيک هفته

جمال ميرصادقی
بزرگانی كه
پا به پای اميد
27 سال پير شدند


ثريا قاسمی
تلخ و شيرين
آرامش
درحضور ديگران


كريم امامی
از نسلی كه به آن ظلم شد

فريدون ناصری
از سكوی رهبری
برای هميشه پائين آمد


شعر و داستان


نه حماسه- نه فرياد

عبدالله كوثری


به شب آغشته ام


يك لكه "خون"


سهم من
از زن بودن


آواز خوشی در راه است
                  مجتبی كاشانی  (م. سالك)