پيک هفته

   

كردستان
لقمه ای در ميان
سفره ای كه 5 كشور
دُور آن نشسته اند


عاشقانه ای
در پشت چشم های بسته
منو ببخش

از عاشقانه هائی كه مريم حيدرزاده می‌سرايد و اين روزها سی دی آن بين 16-20 ساله های ايران دست به دست می‌شود نيز " منو ببخش" را انتخاب كرده ايم. خودش می‌خواند. كمی نوك زبانی اما شعرخوانی هم استعدادی می‌خواهد كه او دارد، حتی خواندن شعر خويش. هنری كه خيلی از شعرای ايران ندارند و وقتی ديگران شعرشان را می‌خوانند بيشتر به دل می‌نشيند تا وقتی خودشان آن را می‌خوانند!... ادامه


فائزه هاشمی تا كجا می‌ايستد؟
برنامه جديد رقص همآهنگ
 فرزانه كابلی اجرا خواهد شد؟


زويا ثابت
می روم و می‌برمت
به كام توفان...

زويا ثابت در ايران نيست، اما آنچه می‌خواند ايرانی است، گرچه اجرای ترانه هائی باشد كه قبلا خوانندگان بنام ديگری خوانده باشند. از جمله ترانه ای كه می‌شنويد. اجرائی است با صدای زويا ثابت كه اصل آن را چند دهه پيش مرضيه خوانده است. البته اجرای زويا با اجرای مرضيه دو فضای ذهنی دور از هم را تداعی می‌كنند. دومی كمی آلوده به پاپ است و البته بسيار هم دلنشين و با صدائی پرقدرت تر؛ و اولی كه اجرای مرضيه باشد، فضائی قديمی و البته ايرانی تر دارد. بهرحال اين ترانه را هم بشنويد. ما كه پسنديديم و خيلی هم لذت برديم....


گيلانه
روايتی ملی و مردمی
از جنگ 8 ساله ای كه
خودی و غيرخودی را به كام كشيد


اكبر گنجی و زهرا كاظمی
از دل نرود
آن كه از صفحه اول روزنامه های ايران برود


ای شب از رويای تو
رنگين شده...


وقت خوب
 مصائب در كنار
احمدرضا احمدی می‌گذرد


امام زمان
كاسبی پر رونق


17 شهريور1384

شماره 41                
پيک هفته

تئاتر ايران
خشت اول را
"آخوند زاده
" گذاشت


شاگردهای آريان پور و آل احمد، پدر بزرگ شدند و سانسور همچنان برقرار است
سالهای ابری
64 سالگی درويشيان


اسماعيل بزاز و مولوی
تاريخ مردم تهران
دركوچه و خيابان


يادداشت های روزانه
جلال آل احمد
بازهم به چاپخانه نرفت


30 سالگی
مرز حضور زنان
در سينمای ايران


مبارزه صنفی كارگران
جيب خالی و شكم گرسنه
ريشه مبارزه سياسی است
                               آناهيد احمدی


شعر و داستان


تهران
برای مهاجرين مسافر
دنيائی بيگانه است
مسافر


آنقدر بالغ شد
تا بتواند خود را
 به آتش بكشد!