سازمان مجاهدين انقلاب
شورای امنيت، يعنی سپردن ايران به امريكا

پيک هفته

   

پس از گفتگوها و راه دراز
رسيديم آنجا، كه بوديم باز
اين عكس مربوط به مراسم روز گذشته دانش آموختگی دانشجويان دانشگاه‌های افسری ارتش است، كه بموجب همه سمت گيری‌های پس از پايان رياست جمهوری خاتمی و به رياست جمهوری نشاندن احمدی نژاد، حكايت از ادامه بازسازی فضای جنگی در كشور دارد.


دختران جنوبی
ختنه می‌شوند
تا لذت زنانه در
 آنها كشته شود!

كمی دورتر از بند آزاد كيش و نه چندان دورتر از اسكله‌های بندرعباس سابق"هرمزگان"، آنجا كه به خشكی و خشونت طبيعت بلوچستان نزديك می‌شويد، در روستاها و شهرهای كوچك همين مناطق، زنان به حكم سنت و آئين از لذت جنسی محروم اند. نه فقط در شهرهای كوچك، كه گاه در شهرهای بندری و بزرگ تر. آنها را در كودكی ختنه می‌كنند. به خانه شوهر می‌روند، مادر هم می‌شوند،‌بی‌آنكه احساس يك زن و مادر ختنه نشده را داشته باشند. همان‌ها، اين سرنوشت را برای دختران ... ادامه


عالم قاسم اف
صدای اين دوران در سينه من
                 به امانت سپرده شده        
 فراز يكيتا


الهه:
با انقلاب 57
خاموش شدم


يادآوريم، تاريخ و پيشينيان را

اين عكسی است به يادگار مانده از روزنامه نگاران دهه 30 ايران، كه در مطبوعات غير حزبی آن زمان قلم می‌زدند. انگشت شماری هنوز در حيات اند كه اميدواريم بمانند و برخی نيز نه تنها مطبوعات ايران كه جهان را ترك گفته اند. از جمله اسماعيل رائين، كه در دهه‌های بعد مشهورترين محقق فراماسونی در ايران شد و در جمهوری اسلامی نيز سر خود را در راه همين تحقيق برباد داد. به لژ روحانيون ماسونی دست پيدا كرده بود!
تاريخ مطبوعات ايران، خود تاريخی است به قدمت تاريخ احزاب و جنبش‌های اجتماعی نوين و معاصر درايران. شادروان بهشتی پور با همتی والا آن را تهيه كرد، اما به آروزيش كه انتشار آن بود نرسيد و همچنان نيز انتشار آن در محاق سانسور باقی مانده و به چاپخانه راه نيافته است. دريغ است كه نسل كنونی روزنامه نگاران ايران، از گذشته تاريخی خويش‌بی‌خبر بمانند و ياد نيآورند چهره‌هائی را كه از جان در مطبوعات ايران مايه گذاشتند و سرفراز و ميهن دوست يا كنار رفتند و يا چهره در نقاب خاك كشيدند.


توالت مدرن شهرداری شده سنگرجوان‌ها- افسانه نگاهی
بازی "موش و گربه" در ميدان ونك

طرح اوباش بگيری، بالاخره رسيد به همانجا كه از اول نقشه اش را دولت جديد در سر داشت: تكرار بازی موش و گربه بگيرو ببر دختر و پسرهای جوان از ميدان ونگ و ميدان محسنی و... به اداره مفاسد اجتماعی!
اين بازی موش و گربه، در روزهای اخير صحنه‌های خنده داری را در ميدان ونك تهران بوجود آورده است.
شهرداری تهران، در كنار طرح گسترش سقاخانه‌ها در محلات تهران، يك مستراح عمومی تروتميز هم در ميدان ونك تهران ساخت كه اخيرا بهره برداری از آن شروع شد. اين مستراح در كنار سه محلی كه دراين سالها دختر و پسرها در اطراف آنها با هم قرار ملاقات و ديدار می‌گذاشتند بنا شد. يعنی در كنار داروخانه "آلقا" يا قانون، چرم و كيف و كفش مشهد و فروشگاه "فرهاد". توالت عمومی شهرداری چنان مدرن بود كه يكباره فضای بين اين سه كانون ملاقات را حسابی فرنگی كرد. در اتوماتيك توالت كه با سكه باز می‌شود، سيفون اتوماتيك آن و بقيه مسائل آن كه در اروپا خيلی زياد است و در تهران نوبرانه بود!... ادامه


این ترانه صلح هم شنیدنی است

طبل را در ایران، یکبار دیگر زیر پای چپ به صدا در آورده اند. می خواهند مردم را جنگی کنند. شاید جنگی کلاسیک بین نیروهای نظامی و کلاسیک شده سپاه و ارتش را بتوانند تحمیل کنند و پول نفت را که دراین سالها جمع کرده ایم از چنگمان در آورند، اما جنگ از آن نوع که در برابر تجاوز صدام حسین ایستاد خواب و خیالی است پوچ. حکومت سرود جنگ سر داده و ترانه ها و آهنگ های غیر حکومتی از صلح می گویند. حتی در برخی نوحه های مذهبی که حسین حسین می کنند تا عاشقتم را دراشاره به معشوقه بگویند. این آهنگ "قمیشی" دراین روزها که می خواهند "جنگ جنگ تا رسیدن به بمب اتم" را توی ذهن مردم بکارند، خیلی گل کرده، چون می گوید" صلح و برابری، نه جنگ و دشمنی" بشنوید!

  7  مهر1384

شماره 44                
پيک هفته

در تهران برگزار شد
محمد علی عموئی
تجليل از 60 سال
مبارزه سياسی درايران


ز دو ديده خون فشاندند
ديدار كانونی‌ها
با"به آذين"درتهران


دولت آبادی و افغانی
درتدارك
رمان جنگ
واقعيت جنگ ايران و عراق
و نه آنچه سيمای ج.ا تبليغ می‌كند


حكومت: دفاع مقدس
مردم: جنگ فرسايشی
تضادی كه
 ادبيات جنگ را فلج كرد


گفتگوی داريوش سجادي( تلويزيون هما)
با عباس عبدی در تهران
انرژی اتمی
چگونه خواست ملی است، وقتی
مردم حق اظهار نظرهم ندارند؟


خيلی دورنرويد!
همين نزديك ببينيد
تجارت فيلمهندی را

صحنه‌ای از فيلم خيلی دور خيلی نزديك!


نقطه ديد
كردها با اصفهانی‌ها آشتی خواهند كرد؟


خانواده سبز

لاجوردی و مرتضوی

بچه های زیر تخت میوه

مجاهدین خلق

بچه های "پشت بام"


بيت المال را زير

نور شمع مرده می‌بَرند


شعر و داستان


جغرافیای لعنت
نسلی که 8 سال مُرد

دارا فقیر ماند و سارا سرگردان

علی احمدی