سخنرانی مهم شب گذشته بوش

 تقویت پایگاه داخلی، برای تهاجم خارجی!

پيک هفته

   

تاج الملوک
دوره ای نیست که
 بتوان دروغ گفت!

قدرت‌های خارجی همیشه درایران آدم‌های زیادی داشته و دارند و درآینده هم خواهند داشت.
شما بهترازمن می‌دانید که این سرمایه داران بزرگ که دفتر کارآنها صد طبقه است و درآمد یک ماه آنها ازثروت یکسال کل فروش نفت ایران بیشتر است حاکمان اصلی دنیا هستند.
من چند ماه قبل که درمریضخانه بودم، ارتشبد جم وارتشبد قره باغی و منوچهر گنجی وجمشید آموزگار و خیلی‌های دیگری که می‌آمدند عیادتم و ابرازمحبت
می‌کردند، به همه آنها گفتم که بروید خاطرات خودتان را بنویسید تا درآینده مردم حقایق را بدانند.


آنها که درخارج و داخل ایران
از انتشارخاطرات تاج الملوک عصبانی اند
خشم مشترک
ترس از سرنوشت مشابه است


آخرین فیلم و آخرین حضور سینمائی
منوچهر نوذری
چقدر می‌گیری گریه کنی؟


آشنائی با سازمان‌های چریکی یهودیان
امیرعباس هویدا
با کدام حمایت
13 سال نخست وزیر ماند


فوروم اجتماعی جهانی در ونزوئلا

امسال نيز همزمان با اجلاس رهبران فراماسونری جهانی موسوم به اجلاس "داووس"، هزاران تن از ترقيخواهان، هواداران صلح، سازمان‌های سنديكايي، محيط زيست،‌ جنبش‌های ‌زنان و جوانان و ... در كاراكاس پايتخت ونزوئلا گرد هم آمدند و به سنت سال‌‌های اخير "فوروم اجتماعی جهانی" را برگزار كردند. اين اجلاس شش روزه كه با دهها متيينگ،‌تظاهرات،‌سخنرانی، جلسات بحث و گفتگو توام بود در روز آخر با سخنان هوگو چاوز رييس جمهور ونزوئلا و خانم مارتين شين فعال صلح طلب ايالات متحده كه فرزندش در جنگ عراق كشته شده است پايان يافت. عكس از يكی از گردهم‌آيی هاي اين فوروم گرفته شده است. بر روی تراكت تصوير رهبران چپ گراي كشورهاي امريكای‌ لاتين ديده مي شود و نوشته شده "آمريكايی ديگر در راه است"


مرگ آزادی
در سرزمینی، که زندگانش در یک گامی مرگ‌اند

 

بخسب کودک جنگم
که فاجعه اینجاست
بترس ماهک شعرم
که اشتباه از ماست
دریده اند رویت
 نوشته‌ای تو دعا
خریده اند بویت
 کشیده‌ای تو خدا
میان اشک و هراست
که انتقام نیست
  بگو چه رنگ
و چه بوی است؟
در خیال نیست
 
زمین بخواب رفتست ماه بارانی
بپوش روی مرا روزگار ویرانی

زمین چه تارم سبزست؟
درد و تاریک است
ستایش نفس
گاه گاه تقدیر است
کتاره  بر رگ من

شعر می‌سراید و باز
در انتهای خیالم
گناه تصویر است
به کودکان ستم
 
  نیست آغوشی
به ناله‌های رضیعی
نداده کس گوشی
فغان مکن
که نیایش سرود انسانیست

نمان همیشه بهارم
که مرگ آزادیست

(عكس و شعر از "رضامحسنی")

زمین بخواب رفتست، ماه بارانی
بپوش روی مرا
، روزگار ویرانی
بخواب کودک نازم

بخواب خانه بدوش
رمس رمس بکش از تاب
درد را مفروش
کنار جوی مشین و

طلب مزن به رعاع
نسیم باش و برقص
بر نگاه ساده ما
درون بیشه چشمت
ستاره باران باش
ردای شرم مپوش و
گلاب ریزان باش
 
زمین بخواب رفتست ماه بارانی
بپوش روی مرا روزگار ویرانی

صدا صدای تو نیست
رطل جام بدفام یست
قبیله جای تو نیست
مهر‚ نام ‌بی‌نام یست
گرانسران گرانسر

خدای می‌شکنند
به ناله‌ای شب یلدا
ترانه جاری نیست
عبور کن تن ویران
که کوچه سردست ای
کسی به سوز دلی
مهر را وفایی نیست
 

زمین بخواب رفتست ماه بارانی
بپوش روی مرا روزگار ویرانی
 


 12 بهمن 1384 

شماره 58                   
پيک هفته

جمعه 14 بهمن

فراخوان اعتصاب رانندگان واحد

1- دستگیرشدگان را آزاد کنید.2- سندیکا شرکت واحد را به رسمیت بشناسید.


خاطرات دبیرسندیکای روزنامه نگاران ایران
27 سال حکومت
به کمک گروه‌های فشار
اعتصاب تاریخی مطبوعات در سال 57

بخش اول مصاحبه با محمدعلی سفری را در شماره گذشته پیک هفته منتشر کردیم. آنچه دراین شماره می‌خوانید بخش دوم این مصاحبه خواندنی و پر خبر و اطلاع است. آنچه سفری درباره رفتار کودتائی شورای انقلاب و دولت موقت با مطبوعات، پس از پیروزی انقلاب می‌گوید، بتدریج تبدیل به یک شیوه حکومتی شد که شورای انقلاب و دولت موقت را هم بلعید و اکنون 27 سال است که همین روش کودتائی و تصفیه ای ادامه دارد. ... ادامه


حسین شریعتمداری درتائید گزارش محرمانه ای که بزودی علنی می شود
اعلام کنید

ایران بمب اتم می‌سازد!


بهمنش
پیرانه سر، همچنان
حقیقت را ‌بی‌ پروا می‌گوید
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن

رخم را بوسه ده، کاکنون همانیم


گفتگوی خواندنی مرضیه رسولی
 با محمد رضا لطفی

فکری کنید!
پائیز موسیقی ایران
به زمستان رسیده


قصه همچنان ناتمام
گلسرخ
علی اصغر راشدان

 شقایق وارد که شد، توهم بود. هرروزازمدرسه که می‌آمد، سلام می‌کرد و دست می‌داد. انگشت‌هاش رالای موهای ژولیده ام می‌خیزاند و سروصورتم را نوازش می‌کرد.
شست و سبابه ام را گازانبرکردم و نوک بینی شقایق را، ملایم  کشدم. گونه و پیشانیش را بوسیدم وگفتم :
- تا نهار رومی کشم ، روپوشتو درآر و دست وصورتتوبشور.
شقایق، مثل همیشه، بالاوپائین نپرید. سر و صدا نکرد و کاسه ی سکوت تلخم را نشکست. چهل سال جوانـم نکرد و به دوران بچگیم نبرد و باهام همبازی نشد. کیفش را،‌بی‌حوصله کناراطاق انداخت . او را زیرچشمـی می‌پائیدم، اخم‌هایش خیلی توهم بود ... ادامه


عروس از ایران- داماد از مهاجرین
عروس پستی
داماد غیابی
گلمراد مرادی


خبرهای صلواتی
گزارش مستقم رادیو جوان
از انفجارهای اهواز
و. تین تین


تن فروشان
گفتگو با یک تن
از میان دهها هزار قربانی

شمار زنان سرگردان در خیابان‌های تهران از مرز 300 هزار گذشته است. همه آنها تن فروش نیستند، اما تن فروشی آخرین راهی است که در مقابل بسیاری از آنها قرار دارد. سرپناهی برای خوابیدن، پرداختن اجاره عقب افتاده اتاق، نانی برای سفره خالی، درمان، خرج بچه، شوهر معتاد و...
سیمای جمهوری اسلامی در آسمان‌ها سیر می‌کند، نه در زمین ایران و مطبوعات حق ندارند بنویسند در شهر چه می‌گذرد، اما‌بی‌نیاز از سیما و مطبوعات، مردم می‌دانند چه می‌گذرد. گروهی می‌بینند و می‌شنوند، گروهی خود درگیرند: بیکاری، اعتیاد، فحشاء، اختناق، غارت، دروغگوئی و خشونت حکومتی.
دولت احمدی نژاد بر عمق چاه‌های جمکران می‌افزاید تا مردم بجای گفتگو با هم و یافتن چاره برای این بحران و همه بحران‌های دیگر، این دردها را بر کاغذ نوشته و درآن بیاندازند. این درد را که می‌شنوید نه بر کاغذ می‌توان آورد و نه بر سر چاه‌های جمکران می‌توان نشست و تعریف کرد. درمان آن در آگاهی همگان بر آن و یافتن چاره ای ملی است. مانند بسیار از دردها و مشکلات دیگر. بشنوید!