حجاريان:
راست سنتی و انتقالی منتقدان دولت جديد

پيک هفته

   

پايان فستيوال جوانان درونزوئلا
ديدار17 هزار جوان از 144 كشورجهان
نسل جوان جهان
آينده می‌خواهد

شانزدهمين فستيوال جهانی جوانان و دانشجويان در كاراركاس، پايتخت ونزوئلا ، پايان يافت. بيش از 17000 جوان، به نمايندگی از 144 كشور جهان، طی هشت روز ديدگاه ها و آمال خود را برای ساختن جهانی آزاد از سرمايه داری با يكديگر در ميان گذاشتند. شركت كنندگان در جشنواره، كاراكاس را با اين يقين ترك كردند كه تجربه و دستاوردهای مباحثات خود را همچنان ادامه خواهند داد. از جمله حوادث روزهای آخر جشنواره حضور "اوو مورالس" رهبر چپ‌گرايان بوليوی و شانس نخست رياست جمهوری آينده اين كشور در جمع جوانان و دانشجويان بود. برخی مشكلات تداركاتی در روزهای آخر نيز پيش آمد كه ناشی از هجوم چشمگير جوانان به ونزوئلا بيش از پيش بينی های اوليه بود. ويژگی جشنواره امسال حضور طيف وسيعی از معتقدان به عقايد سياسی مختلف از ماركسيست‌ها گرفته تا پيروان مذاهب، از سنديكاليست ها تا نمايندگان جنبش های دانشجويی ... ادامه


پارتيزان

ترانه‌ای كه می‌شنويد، امسال در سراسر امريكای لاتين، آهنگ روز بود. در فستيوال جوانان در ونزوئلا جوان ها دسته جمعی آن را می‌خواندند. ترانه قديمی است و اكنون دوباره بازخوانی شده است. اين ترانه را كارلوس پوبلو پس از تيرباران چه گورا ( در سال 1965) سرود: پاتيزان جاودانه!
پس از خوانندگانی از كشورهای مختلف و به زبان های مختلف آن را خواندند: آلمانی، روسی، فرانسوی...
آنچه اكنون می‌شنويد با اجرای "ناتالی كاردون" فرانسوی است كه با اين بازخوانی، در 38 سالگی به شهرت رسيد. ... ادامه


حرمسرا
بيت كامجوئی
حكام و سلاطين
شاه اسلام پناه صفوی، حرمسرای خويش را
 يكجا به پادشاه هندوستان هديه كرد!
حسين نوش آذرـ "با شما نيستم"

در موزه هنرهای زيبای كريميه اطريش، به مناسبت سالگرد تأسيس اين موزه نمايشگاهی از آثار نقاشان برجسته قرن بيستم پيرامون حرمسرا و تصور هنرمندان قرن نوزدهم از حرمسراهای دربسته ... ادامهخانم ها آنطرف- آقايان اينطرف

اينجا پارك چيتگر است. بكن و نكن های شهرداری تهران، كه حالا رئيسش شده رئيس جمهور فعلا به اينجا رسيده است. خانم ها از اين طرف، آقايان از آن طرف. فعلا سواره ها، شايد بزودی نوبت پياده ها نيز برسد. پياده روها در دو سوی خيابان ها. زن ها يك طرف، مردها يكطرف. نخود نخود، هر كه بايد برود در خط خود!
تحريمی ها پياده، بسيجی ها سواره. ماجرای انتخابات مگر همين نشد؟


 3 شهريور 1384

شماره 40                  
پيک هفته

محمود پاينده
گيله مردم
مباد كه از ياد رود


شجريان
خواندن دل و دماغ ميخواهد كه ندارم


سلوچ
جای خالی رمان ايرانی
را در فرنگ پر كرد


به بهانه يك كار خوب تئاتری
من می‌گويم "فنز"
تو بخوان "ايران"


سوء ظن
درايران
بوی خون می‌دهد


كارهای جديد مخملباف
همه ملت ها
در سينمای او جا دارند


آغداشلو
من اين دو حرف نوشتم...


كاسترو
فيدلی كه مردم می‌شناسند
نه آن كه امريكا می‌گويد
                                آقا بهمن


شعر و داستان


"خوليو كورتازار"
رُمانی نا‌تمام
درگوشه ای از پاريس
نوشته José MANUEL FAJARDO
ترجمه حوابختياری-  لوموند ديپلماتيك


جانجان، برايت بگويم
معصومه ضيايی


به جرم آن كه
می خواهند بيشتر بدانند