نمايشگاه اسلايد اتمی ايران در سازمان ملل
صندلی‌های خالی، هنگام سخنرانی احمدی نژاد

پيک هفته

   

صيغه يا لواط
كداميك درايران
ازديگری پيشی‌ گرفته؟

 فرزندان مهاجرين ايرانی قد كشيده و بزرگ شده اند. در رشته‌های مختلف دانشگاه درس می‌خوانند، در كانون‌های مختلف اجتماعی فعاليت می‌كنند و دررشته‌های مختلف هنری فعاليت. نسلی در مهاجرت پير شده است و نسلی روئيده است. از اين نسل جديد، بسيار می‌روند ايران و‌بی‌بهره باز می‌گردند. كمی در ميان اقوام می‌گردند و سفر به شمال و جنوب ايران. اما شماری هم با هدف به ايران می‌روند. سوژه‌های تحقيقات دانشگاهی خود را كامل می‌كنند، برای تهيه گزارش و فيلم و مستند به ايران می‌روند .... ادامه


گزارش ويژه مراسم جايزه فيلم- تالار رودكی
تالار رودكی  يا  جبهه جنگی
"خيلی دور، خيلی نزديك"
انتخابی كم خطر!
افسانه نگاهی


بی خبری های لپی احمدی نژاد
هرقراردادی "چای" ندارد!


شب يلدا
با صدای قوامی
تو‌ای پری كجائی؟

آنچه می‌شنويد، يكی از زيباترين و دلنشين ترين تصنيف‌هائی است كه شادروان حسين قوامی (فاخته ای) خوانده است. اين تصنيف از ساخته‌های هوشنگ ابتهاج "سايه" است و در آغاز دهه 40 خوانده شد. سالهائی كه هنوز صدای  شادروان قوامی با نام مستعار "فاخته ای» از راديو پخش می‌شد، زيرا افسر ارتش بود و نبايد اسم واقعی اش از راديو پخش می‌شد. برنامه گلها با صدای بنان و فاخته‌ای آغاز به كار كرد و بعدها ديگران و ديگران نيز به آن راه يافتند.  فاخته‌ای چنگی ... ادامهبشنويد!
بانگ علی شريعتی
فرياد لوتركينگ بود


من حقمو می‌خوام - سايت زنان ايران
تن فروشی در دو نظام
شاهنشاهی
- ج.اسلامی


شاعر گيلک
شيون خاموش شهريور

23 شهريور سالروز درگذشت شيون فومنی (مير احمد سيد فخری نژاد) است. شاعرگيلكی ايران كه زودهنگام، براثر بيماری كليه خاموش شد. متولد 1325 در شهر فومن بود. بسيار او را متاثر از "افراشته" شاعر توده‌ای ميدانستند، گرچه در جوانی، چنان خلق و خوی آتشينی داشت كه به چپ روان سياسی متمايل بود. خيلی زود كار روی ادبيات و بويژه شعر و زبان گيلكی را شروع كرد و اندوخته‌های خود را در قالب شعر بيان كرد. در همين كنكاش و جستجو بود كه بشدت تحت تاثير افراشته قرار گرفت. نه در منش سياسی، كه در كار شعر گيلكی. شعر بلند شناسنامه گاو را متاثر از شعر و سوژه‌ای ... ادامه


سرنوشت يك سندتاريخی
فرمان مشروطه در ج.ا غيب شده!


اتحاد کفش ها، همه با هم


خيابان هدايت
و خانه‌های قديمی آن


24 شهريور1384

شماره 42                
پيک هفته

شفيعی كدكنی
چه كسی بر كرسی
آنها تكيه خواهد زد؟


شكيلا
نسل جديدی از
 زنان خواننده
اين صدای نوحه خوان‌های ‌بی‌استعداد نيست


می گويند:
زن!
با صدای خودت
حرف بزن


يادداشتهای يك خبرنگاربسيجی
پشت صحنه
خيلی خبرهاست!


شعر و داستان


غروب
سرسحر ندارد
ا. ز. ل


حاج آقا
ذخيره نظامه!
عليرضا بندری


تاريخ نا تمام
شهرام رفيع زاده


وبلاگ " تست دمكراسی"
جشن عاطفه‌های موتلفه
فلاكت مردم در
محله‌های شلوغ


وبلاگ اكنون
روزنامه نگار
جرم اينست!