معاوضه و معامله
دريائی ها را می دهيم
زمينی ها را پس بدهيد؟


 


تاج زاده، خاتمی، علايی
اتحاد جنگی- اتمی  
با محاکمات جديد آغاز شد

       پیک هفته 91  --------- 14 فروردين 1386 3 اوريل 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

نتايج سفرهای احمدی نژاد

5ر5 ميليون نامه و شکايت

 نشانه بحران عمومی نيست؟


با عقب نشينی دمکرات ها
بوش برای حمله به ايران

نيازمند اجازه از کنگره نيست


اوضاع وخیم است

دستور فرموده اند:

آمارهای دلگرم کننده بدهید!


نوشدارو پس از مرگ سهراب
رفع توقيف 3 روزنامه در سردترين فصل مطبوعات

سال نو شد

روش های کهنه امنیتی تکرار!


بودجه نظامی، بودجه آموزشی را بلعيده است


خطر هست، خطر نيست!
حرف های دو پهلوی رهبر تفسيرهای سه پهلوی سرداران


برای انتشار در پيک نت
اطلاعات افشاگرانه ای از آنچه در "ايران خودرو" می گذرد


تلویزیون العربیه:

یک سردار دیگر سپاه را

در عراق ناپدید کردند!


سردار عسگری
همآهنگ کننده امنيتی نظام
در خارج از کشور بوده


برخی نتايج يک نظرسنجی ابتکاری
نظرمردم درباره قاليباف هاشمی، رهبر و احمدی نژاد


سعيد حجاريان:
به سوی نابودی گام برنداريد


به سوی صلح، علیه جنگ

بیانیه 310 امضائی

مخالفان سیاست جنگی


فرمانده کل سپاه:
جنگ ها تاريخ را می سازند!


دیر و زود داشت اما قطعی بود

یورش به معلمان

سناریوی همیشگی تکرار شد


اصفهان در

 وحشت حمله
تمرين مقابله

 با حمله هوائی


نخستین فیلم خبری

از اجتماع معلمان در

 برابر مجلس را ببینید


مجلس هفتم زير فشار

جنبش های اعتراضی


ترمز دستی
اين ماشين را
بالاخره می کشند
احمد شيرزاد


"روز زن"
امسال در اوين

مهمان آقايان
عيسی سحرخيز


ستاره دارها
مسئله مجلس نيست

 مسئله ايران است


 گزارش دریافتی
نقش محافل امام زمانی

درتوليد بمب اتم درايران


ببینید، بخوانید و بیاندیشید!

فاجعه سازان-2


ايران درهای را نمی گشايد
گزارش منفی

جدید البرادعی


 حزب دمکراتيک مردم ايران
بود و نبود ايران درگرو
سياست اتمی

مصاحبه منصور اسانلو

زیر تیغ دادگاه

تا نگویم: سندیکا


اختصاصی پیک نت

گزارش نیمه محرمانه

 بانک بین المللی ING


سیمورهرش:

امریکا

در خاک ایران


هشدار فراکسیون چپ پارلمان آلمان


توصیه لاریجانی

به احمدی نژاد

 بد نیست فکر کنید!


دیگ چینی:

علیه ایران اتمی


نامه نخبگان آلمان

علیه حمله به ایران


بیانیه وزارت خارجه امریکا

حمایت امریکا از حقوق

کردها، آذری ها و عربهای


سخنان فرمانده کل سپاه
هوشيار باشيم


سخنرانی

سعيد ابوطالب


سقوط هلیکوپتر سپاه


بازداشت  پسر حکیم

خبرگزاری ج.اسلامی

 بی اعتبارتر از"رجانیوز"


یورش جهانی تلویزیون ها


کشورهای مسلمان
درپاکستان بدون ايران


بيانيه تحليلی

سازمان مجاهدين انقلاب
توهم  موازنه
 نظامی با امريکا


بشنويد

فاجعه سازان
در سپاه پاسداران


 سعيد امامی
و شکنجه همسرش


درشورای شهر تهران
صف آرائی های نظامی

 قاليباف و احمدی نژاد


شرق الاوسط:
آغاز عقب نشینی جيش

 المهدی عراق  به ايران


 نظامی ها، در حکومت
تقدير اين بود؟
نويسنده: عصر نو


 

 

وحشت از جنگ برايران سايه انداخته
کاروان های جنگ و مرگ
درايران به حرکت در آمده
حجم تبليغات جنگی در سيمای جمهوری اسلامی و سخنرانی های مقامات در ستايش مرگ و شهادت، مردم را به اين نتيجه رسانده که حمله به ايران اگر قطعی نبود، حکومت اينگونه بر طبل شهادت و جنگ نمی کوبيد!


ادعای يک روزنامه ايتاليائی
300 سردار و عضو سپاه
درعراق دستگير شده اند

تشريح سخنان رهبر در مشهد توسط
احمد خاتمی، فيروزآبادی و اژه ای
ارکستر همآهنگ نظامی- مذهبی
برای تکرار نظرات رهبر در مشهد

سرلشکر پاسدار فيروزآبادي:
از يک طرح انتحاری
برای تابستان اطلاع پيدا کرده ايم

تشريح بخش امنيتی سخنان رهبر
بصورت تهديد آميز، توسط وزير اطلاعات


شکستند و بريدند
تا ننويسند و نگويند!

قلم ها را به گفته "رحيم صفوی" فرمانده کل سپاه پاسداران شکستند و زبان ها را بريدند و روزنامه ها را به دستور رهبر و حکم قاضی مرتضوی توقيف کردند و سانسور را بر سرنوشت آنها حاکم کردند، تا کسی درباره اين صحنه های مشمئز کننده چيزی ننويسد. وحدت و اتحاد چاپلوسی و ديکتاتوری از صدر به ذيل آمده است. از بوسه احمدی نژاد بر دست های رهبر تا بوسه سرداران خرده پا بر دست های احمدی نژاد.


فرمان حمله
از فراز سر کنگره
نوشته Ibrahim WARDE
برگردان فارسی بهروز عارفی- لوموند ديپلماتيک

مقالاتی از لوموند ديپلماتيک فارسی ماه مارس
بخش دوم مقالات ماه مارس لوموند ديپلماتيک فارسی منتشر شد. به همراه اين مقالات، چند مقاله از شماره های گذشته نيز انتشار يافته است.

1- خدا، حقيقت، ايمان ، آيا مي توان اعتقاد نداشت؟ 2- دلیل سرسختی کاخ سفید در عراق 3 راهنماي يک سرباز بي عيب 4- آيا زمان تشكيل دولتي دو مليتي فرارسيده است؟ 5- چهره هاي گوناگون انسان اسير در فردگرايي 6- روزنامه نگاري جنگ7- چگونه  آفريقا مي کوشد که پزشکانش را نگه دارد؟ 8- ما خود نيز به اين ابهام هاي ژاپني گرفتاريم 9- آخرين فصل داستان سردرگم بالکان


نتيجه واقعی انتخاب مرد سال در سيمای ج.ا
خاتمی انتخاب اول مردم بود
احمدی نژاد
باندازه رضا زاده و کوروش هم امتياز نيآورد

نووستی- مسکو:
مانورهای نظامی امريکا
تمرين حمله به ايران است

ليست پيوست قطعنامه شورای امنيت
بلوکه پول ها و ممنوعيت سفر
اسامی فرماندهان سپاه، رابطين و موسسات اتمی وابسته به سپاه

اشخاص کليدی سپاه پاسداران

1-  سردار مرتضی باقری (جانشين فرمانده سپاه)

2- درياسالار علی اکبر احمديان (رييس ستاد مشترک سپاه)

3-  سردار محمد رضا زاهدی (فرمانده نيروی زمينی سپاه)

4- درياسالار مرتضی سفری (فرمانده نيروی دريايی سپاه)

5- سردار محمد حجازي(فرمانده نيروی مقاومت بسيج)

6-  سردار قاسم سليمانی (فرمانده سپاه قدس)

7-  سردار ذوالقدر (افسر سپاه و معاون وزير کشور)

مجموعه هايی که در فعاليتهای هسته ای و موشکی ايران شرکت دارند:

1- گروه صنعت مهمات اکا AMIG
2- مرکز تحقيقات و توليد سوخت هسته ای اصفهان (NFRPC) و مرکز تحقيقات هسته ای اصفهان (ENTC)
3- شرکت کاوشيار
4- صنايع شيميايی پرچين
5- مرکز تحقيقات هسته ای کرج
6- شرکت انرژی نوين(اکا پارس نوين)
7- گروه صنعتی موشکهای کروز(گروه صنعتی دفاع موشکی اکا)
8- بانک سپه و بانک سپه بين المللی و گروه صنعتی شهيد همت
(SHIG) و گروه صنعتی شهيد باقری (SBIG)
9- گروه صنعتی صنام
10- گروه صنعتی يا مهدي
مجموعه های مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
صنايع هوايی قدس
خدمات صنايع هوايی پارس
هوانوردی شعاع
اشخاصی که در فعاليت های هسته ای و موشکی ايران شرکت دارند
1-
فريدون عباسی دوانی (مقام ارشد وزارت دفاع و لجستيک نيروهای نظامی (MOADFL)
دانشمندی که به انستيتوی فيزيک کاربردی مرتبط بوده و همکاری نزديکی با محسن فخری زاده
هابادی دارد.
محسن فخری زاده مهابادی (مقام ارشد
(MOADFL)  و دانشمند و رئيس  پيشين مرکز
تحقيقات فيزيک ) .آژانس درخواست کرده که گفتگويی با وی در مورد فعاليت های مرکز تحقيقات  در زمان رياست وی داشته باشد که ايران موافقت نکرده است.

1- سيد جابر صفدری (رييس تاسيسات غنی سازی نطنز)

2-امير رحيمی ( رييس مرکز تحقيقات و توليد سوخت هسته ای اصفهان (NFRPC))

3- محسن حجتی (رييس گروه صنعتی فجر که در فاليتهای موشکی نقش دارد)

4- مهرداد اخلاقچی کتابچی (رييس پروه صنعتی شهيد باقريSBIG که در فعاليتهای موشکی نقش دارد)

5-      ناصر مالکی (رييس پروه صنعتی شهيد همت که در برنامه موشکهای بالستيک ايران نقش داشته. ناصر مالکی در ساخت موشک شهاب 3 نيز شرکت داشته است.

6-  احمد درخشنده (مدير عامل بانک سپه)


مانيفست 1386 علی خامنه ای
جهانگشائی اسلامی
و تشديد سياست جنگی
سخنرانی رهبر در مشهد را بايد از  لفاظی ها جدا کرده و با دقت خواند، چرا که دستگاه های امنيتی  و سپاهی مجری آن و دولت احمدی نژاد نيز تابع آنست.

بزرگترين ناو هواپيمابر جهان
به ايران نزديک می شود

یک کارمند اف بی آی امریکا
در جزیره کیش مفقود شده!


دستگیری 4 فعال جنبش زنان در پارک لاله

چهار تن از فعالان جنبش زنان هنگام جمع آوري امضا براي كمپين "يك ميليون امضا" در پارك لاله تهران بازداشت شدند . این چهارتن  سارا امينيان ، ناهيد كشاورز، محبوبه حسين زاده و سعيده امين نام دارند که به اداره اماكن ناجا منتقل شدند. این کمپین برای برابری حقوق زنان و مردان ایران و علیه تبعض جنسیتی درجمهوری اسلامی فعالیت می کند.


پادشاه عربستان به احمدی نژاد:
خطر امريکا جدی است
به ايران آسيب نرسانيد!

اصلاح ساختار نظام
راه حل ملی بحران اتمی است

عباس عبدی


مصاحبه جان بولتن

رژیم ایران باید برود

 ترجمه سیامک جوان


نامه محرمانه به آژانس اتمی

از بیم حمله نظامی

ایران اطلاعات اتمی خود را

از این پس به آژانس نمی دهد


سخنرانی نوروزی رهبر:

تهدید غیر مستقیم تولید سلاح اتمی


http:// rense.com

سناریوی 12 مرحله ای

بمباران اتمی ایران

نوشته تام ديمتر- ترجمه فرهاد محسنی


ادعای خبرگزاری نووستی از مسکو

17 فروردین بمباران

 ایران شروع خواهد شد


دبیرشورای امنیت روسیه:

ایران غنی سازی را متوقف کند

 اگر برنامه نظامی- اتمی ندارد


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


جنگ
يا
تحريم؟
سيامک زند

اکثر مردم، اين روزها در مورد حمله حرف ميزنند، ولی همچنان با خوش بينی آن را جدی نمی گيرند. در مهمانی ها، تاکسی ها، ادارات و هر جا که عده ای با هم هستند ساعت ها بحث حمله می شود، اما غلب سرانجام به اين نتيجه می رسند که امکان جنگ وجود ندارد. اکثرا عقيده دارند روحانيون از ترس اين که حکومتشان را از دست بدهند، در دقيقه 90 تن به هر سازشی می دهند. مردم تحريم را جدی تر از حمله گرفته اند. استدلال های عاميانه را بدانيد بد نيست. در ترجيح دادن جنگ به تحريم اين استدلال تعجب آور را بارها شنيده ام که تحريم زندگی را فلج می کند ولی در جنگ امکان تعويض حکومت وجود دارد!


چهارشنبه ای
که سالی يکبار
تکرار می شود
سيامک زند

چهارشنبه سوری امسال هم با وجود ضد تبليع های گسترده صدا و سيما همانند هر سال پر شور برگزار شد.البته البته صدا و سيما امسال کليت چهارشنبه سوری را منکر نشد، گرچه فشفشه را به رسميت نشناخت، چه رسد به منور، پروانه، زنبوری، آبشار، کپسولی، سيگارت، ديناميت و هرگونه آتش و جرقه ای که خيلی از آنها واقعا بی خطر است و می شود جايگزين نارنجک و بمب های دست ساز کرد. همه آنها را غير قانونی خواند و گفت از اين کارهای بد نکنيد. اينکه چرا جوانها بقول خود صدا و سيما از جانشان می گذرند و اين بمب ها و نارنجک ها را می سازند را نمی خواهد بروی خودش بياورد. شب چهارشنبه سوری در سراسر تهران پر بود از نيروهای ضد شورش که کيوسک های پليس و ماشين های گشت و نيروهای پياده هميشگی را به انها اضافه کنيد . می گويند برای امنيت خود مردم است! شايد هم راست می گويند. خيابانهای معروف تهران مانند ايران زمين و غيره را بسته بودند و اجازه ورود نمی دانند، مگر آنهايی که آنجا زندگی می کنند و جوان ها هم نامردی نمی کردند و برای اينکه دور هم باشند می رفتند دنبال دوستانشان و بعد هم به بهانه صاحب خانه وارد خيابان های مسدود شده می شدند. در مجتمع های بزرگ شهرک غرب صدای موسيقی و رقص به آسمان رسيده بود. در قيطريه جوان ها با ضد شورش درگير شدند و در يک کوچه بن بست کتک کاری شديدی در گرفت. در کردستان هم نيروهای انتظامی به مردم حمله ور شد ولی درگيری نشد و مردم مظلومانه - بقول آقايان- متفرق شدند. در شهرک سبحان هم که در بلوار کاوه است، بقول معروف بزن و برقص جوان ها و پيرها براه بود. اين مجتمع های خصوصی خوبيش اين است که پليس وارد آن نمی شود . در اين جور مراسم به قول علما ملی و غير اسلامی فاصله حکومت و مردم به خوبی به چشم می خورد چون جمهوری اسلامی با اکراه نام چهارشنبه سوری را می آورد و در مورد عيد و سال تحويل هم که اصلا نام عيد را از صدا و سيما نمی شنويد، مگر اينکه در مسابقات تلفنی زنده يا برنامه های زنده مردم بگويند. همه می بينند که حتی همان ايرانی های مذهبی که اعياد مذهبی را برگزار می کنند هم عيد و 4 شنبه سوری را جزو جدا نشدنی فرهنگ ايران می دانند و اينها را هم برگزار می کنند که اين هم فاصله ديگری است بين مردم و حکومت.


بريده باد
نای مرغ جنگ
محمدعلی ابطحی

سالروز رسميت يافتن جمهوری اسلامی، برای نسل ما که با رژيم گذشته مبارزه کرده بود تا آزادی و استقلال را با ايجاد نظام جمهوری که مبتنی بر آرای مردم باشد، و اسلام عدالت خواه علوی ونظام مترقی دينی مبنای حاکميت باشد، خيلی خاطره انگيز است. با گذشت نزديک به سه دهه از آن روز خيلی از آن آرمان ها البته تحقق نيافته است. خيلی از دلسوزان اوليه انقلاب بيش از هميشه نگران و پر دلهره هستند. روياروئی جديد ايران با بسياری از قدرتمندان بين المللی در مقايسه با کشورهای آسيب ديده از سياست های جهانی بنيادهای کشور را مورد تهديد جدی قرار داه است. آنها که دلشان برای ايران و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می سوزد، به دور از شعار زدگی های موجود علاقمندند که ايران از سياست های تنش زا دوری کند و مثل همه ی مردم دنيا صدای آرامش و زندگی وپيشرفت را به جای صدای ترس و وحشت تجربه کنند. آن روز که مردم ايران در بی نظير ترين انتخابات، به پای صندوق رای رفتند و به نظام جمهوری اسلامی رای دادند، پر از اميد بودند و نگاه به آينده ای شيرين داشتند. نبايد آن اميد ها به ياس تبديل شود.


خطر را

جدی بگیرید!

سیاوش جوان

ادامه آشکار و پنهان دستگیری نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در سراسر جهان، کاهش قیمت جهانی نفت، تبدیل آنچه حاکمیت "برگ های برنده در عراق، لبنان و فلسطین" می دانست به ابزار تهدید علیه ایران، ناتمام ماندن نیروگاه اتمی بوشهر که حاکمیت باصطلاح یکدست آنرا مظهر غرور ملی میداند، خروج نیروهای متخصص روس و دیپلمات های خارجی به دلیل هراس از حمله قریب الوقوع به ایران، ناکامی در جلب حمایت دولت های روسه و چین و اروپایی حتی با وجود قراردادهای میلیارد دلاری و تحقیر آمیزی که به کشور تحمیل کرده اند، عدم تاثیر گذاری بر رای کشورهایی مانند اندونزی، قطر و آفریقای جنوبی علی رغم سفرهای پیاپی مسوولین به این کشورها، اتحاد کلیه کشورهای عربی با آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اجماع جهانی علیه فعالیت های هسته ای ایران، عملا حاکمیت را در سخت ترین شرایط 28 سال اخیر قرار داده است. اقداماتی غیر دیپلماتیک و اشتباه از قبیل نادیده گرفتن قطعنامه های بین المللی و لغو بخشی از همکاری ها با آژانس بین المللی و گروگان گرفتن ملوان های انگلیسی و تبدیل آنها به چهره های مرعوب برنامه های اعتراف گیری و نمایش تلویزیونی و توهم بهره گیری از آنها بعنوان سپر دفاع از تاسیسات اتمی به دلیل خریدن زمان برای تکمیل اقدامات اتمی و کشاندن آمریکا به حمله زمینی به ایران همگی نتایج تصمیمات نابخردانه ایست که در پشت صحنه و در بیت رهبری گرفته می شود. آنچه بیش از همه نگران کننده است سکوت نیروهای ترقی خواه جامعه و توده مردم  و انتظار برای تصمیم دقیقه 90 حاکمیت در قبول قطعنامه های شورای امنیت است.

حاکمیتی که ظاهرا راه بدون بازگشت را برگزیده و تمام پل های پشت سر خود – چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی- را پیاپی تخریب می کند. این تخریب به امید دستیابی به سلاح اتمی بعنوان تنها وسیله روئین تن شدن جمهوری اسلامی انجام می شود. ظاهرا این مسیر صعب العبور را می خواهند بدون در نظر گرفتن هزینه جبران ناپذیری که بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد، به هر بهایی تا آخر طی کند. بر عهده کلیه نیروها  و فعالین سیاسی است که گسترده ترین اتحاد را بر محور عام ترین موضوع یعنی جلوگیری از وقوع جنگ  تشکیل داده و از این اندک زمان باقی مانده تا وقوع فاجعه حمله به ایران از کلیه امکانات خود برای جلوگیری از وقوع جنگ استفاده نمایند. در شرایط فعلی هر نیرویی که نقشی در تقویت امکان حمله به ایران دارد و یا آنرا تایید می نماید در جبهه مخالف قرار داشته و با جنگ طلبان راس حاکمیت و سپاه در یک سنگر قرار دارد. ضرورت اتحاد برای صلح باید به مردم تفهیم شود. اقدامی که با توجه به محدودیت های شدید خبری و سانسور مطبوعات و عدم وجود رسانه ای ملی، تنها باید از طریق فعال کردن مستقیم و حتی دهان به دهان خود مردم انجام شود. نقش نیرو جوان و بویژه دانشجویان آگاه در این مقطع تعیین کننده است. تاثیرات فاجعه بار جنگ بر پایه ها و زیربنای اقتصادی و اجتماعی ایران باید برای همگان تشریح شود تا بدانند حمله نظامی چرا یک فاجعه تاریخی برای ایران است و حاکمیتی که در این جهت گام بر میدارد علیه منافع ملی عمل می کند.