ديدار دو سفير!
سقوط سطح مذاکرات امروز
جمهوری اسلامی و امريکا


 


عليرغم سفر دو نماينده پارلمان انگلستان به ايران
نخست وزير جديد انگلستان
در خط مقدم حمله به ايران ماند!

       پیک هفته 94  --------- 2 مرداد 1386 2ژوئیه 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


جنگ با عراق

را تمام کنید!

شرح دیدار دکتر یزدی

 با آیت الله خمینی

نه صدام معاویه است نه علی خامنه ای امام حسن

سیل فیلم و گزارش- چه از گذشته و چه از حال- درباره ایران به سوی "یوتوپ" در گوگل روان است. شاید بیشتر از هر کشور دیگر جهان. اگر هم بیشتر نشده باشد، با روندی که طی می شود، چنین خواهد شد. یکی از آخرین فیلم هائی که روی این شبکه قرار گرفته، فیلمی است از یکی از آخرین پرسش و پاسخ های دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران که در آن از دوران جنگ با عراق و دیداری که با آیت الله خمینی در همین زمینه داشته است می گوید.

فیلم و اظهار نظری تاریخی است. نه تنها از آن نظر که – به قول دکتر یزدی- در چه مقاطعی می شد به جنگ با عراق خاتمه بخشید، چرا که اگر چنین بود صرفا ذکر تاریخ بود. اهمیت این اظهار نظر و این فیلم در آن بخش است که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی یک خط پرقدرت در حاکمیت ایران بدنبال فتح عراق بوده است و یا لااقل شهرهای مذهبی (اماکن و مقبره امامان شیعه) را می خواسته فتح کند. از این نگاه است، که آنچه دکتر یزدی می گوید، با حوادث امروز پیوند دارد. گرچه خود وی نیز به فتح بصره می اندیشیده است! شعار "جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم" و مخالفت ضمنی آیت الله خمینی با دیدار علی خامنه ای و صدام حسین بعنوان دو رئیس جمهور از دو کشور درحال جنگ و پاسخی که یزدی به آیت الله خمینی در این زمینه می دهد نیز شنیدنی و دانستنی است: نه صدام معاویه است و نه علی خامنه ای امام حسن! فیلم را ببینید!


دادستان کل کشور:
اگر پای زن منتقدان در ميان بود باز هم با سنگسار مخالفت می کردند؟


فرمانده سپاه اعلام کرد:
آمادگی يگان های رزمی سپاه
برای مقابله با تهديدهای خارجی


دفاع  رهبر از احمدی نژاد
با اين دفاع
بوهای خوبی به مشام نمی رسد!

علی مزروعی

سئوال روز:
آنها که می خرند کيستند؟

چوب حراج بر شرکت ها

 

هنوز معلوم نيست اين صنايع و شرکت ها به چه کسانی و چه شرکت های نوتاسيسی فروخته و يا واگذار می شوند و هويت، نام و مشخصات خريداران اين شرکت ها چيست؟ اين پنهانکاری امنيتی عملا آن حدس و گمان هائی را تقويت کرده که بموجب آن، شماری از فرماندهان سپاه و بسيج با سرمايه ای که معلوم نيست از کجا جمع کرده اند و يا از کجا به حساب آنها منتقل شده شرکت های جديد برای خريد اين صنايع را تاسيس کرده اند. بخشی از وحشت اخير موتلفه اسلامی و سرمايه داران بزرگ تجاری و صاحبان بنيادهائی که در سه دهه گذشته حاکم اقتصاد کشور بوده اند و اکنون منتقد ملايم دولت شده اند، از پيدا شدن سر و کله اين سرمايه داران جديد است که بجای تسبيح، تفنگ دراختيار دارند!!


سئوال ملی
 
120 ميليارد ارز خارجی را
 دولت احمدی نژاد

 کجا مصرف کرده؟


مصاحبه مهم رئيس

   جديد اتاق بازرگانی  

بنزين

  باک موتور رابطه با امريکا
ر را بخش خصوصی پر می کند


  مصاحبه معاون وزارت خارجه
ديپلماسی طلبکارانه


حالت فوق العاده درکشور برقرار شده

اداره کشور شباهت پيدا کرده به زمان حاکميت مشترک شاه و حضرت اشرف"قوام السلطنه" نخست وزير تام الاختيار


 

مصاحبه‌ الهه حميدی با رئيس سازمان زندان ها
بازداشتگاه های امنيتی
درون آنها چه می گذرد
که زير چتر "آئين نامه" نمی روند؟
بند 209 اوين نيز بايد تابع آئين نامه و قانون شود. بازجوئی خارج از وقت مقرر ممنوع است، مگر به حکم دادستان. سالی 600 هزار ايرانی سر از زندان در
 می آورند، اما 150 هزار زندانی آمار ثابت کشوراست.
130 زندان فرسوده
 کشور بايد نوسازی و بازسازی شود، ساختمان 32 زندان از قبل شروع
 شده و ساخت 41 زندان امسال آغاز شده است.


پيام نهفته در پخش فيلم کوتاه اعدام از سيما
اينها لات و لوت بودند
اما قتل عام 67 همينگونه انجام شد

سيمای جمهوری اسلامی، هنگام پخش خبر اعدام 12 تن از اوباش تهران، صحنه ای بسيار کوتاه از اعدام آنها را نيز نشان داد، که برخی ايرانی ها که دوربين ديجيتال و يا تلفن همراه مجهز به دوربين داشتند، از اين صحنه عکس گرفتند. اعدام اين 12 تن، اينبار برخلاف موارد گذشته که در محلات شهر انجام می شد، در خود اوين انجام شد. اين که انگيزه حاکميت از اين اعدام ها چيست و به کجا می خواهد برود، يک بحث سياسی است و نه جزائی و جنائی. يعنی مسئله فراتر از اوباش بگيری و اوباش بکشی است. می خواهند بتدريج فضائی را حاکم کنند، که در صورت تکرار شورش های مردم عاصی آنها را نيز اوباش اعلام کرده و همين سرنوشت را برای دستگير شدگان آن شورش های احتمالی نيز رقم بزنند. جز اين نمی توان ارزيابی ديگری از اين اقدامات داشت، زيرا خود بهتر می دانند که اگر نسل قاچاقچی و اوباش با اعدام ور می افتاد، آيت الله خلخالی دو دهه زودتر به اين شيوه متوسل شد و ناکام و شکست خورده به قم عقب نشست!
علاوه بر اهداف ياد شده در بالا ، پخش صحنه ای از اعدام 12 لات و لوت و اوباش از سيمای جمهوری اسلامی و ماليدن پيه همه انتقادهائی که به پخش صحنه های مروج خشونت در جامعه از سيمای جمهوری اسلامی در سطوح مختلف جامعه مطرح است، يک پيام در متن انگيزه پخش اين فيلم آشکار بود. اين پيام نيز سياسی و برای سياسيون بود، چرا که خواستند شوفاژ خانه زندان اوين و محل قتل عام زندانيان سياسی 1967 را به ياد آنها بيآورند! آن قتل عام نيز به همين سبک اما در وسعتی بسيار فراتر از اين انجام شد. ميزهای چرخ دار در زير پای گروه گروه قربانيان و کشيدن آن از زير پای آنها. از سر شب تا دم صبح. به مدت 10 روز تا دو هفته و بيش از دو هزار زندانی. تنها در اوين!


گفتگو با محسن ميردامادی دبيرکل جبهه مشارکت
با اين سياست اتمی، به نتيجه نمی رسيم!
آقای احمدی نژاد اولين رئيس جمهوری است که برای دور دوم رای نمی آورد، مگر اينکه ميدان رقابت را برايش خالی کنند. انتخابات مجلس هفتم چنان بد نام بود که بعيد ميدانم بخواهند آن را برای مجلس هشتم نيز تکرار کنند. شايد بهتر بود همه پرسی برای نظارت استصوابی را در مجلس ششم تصويب می کرديم. سه جناح در جبهه مقابل شکل گرفته است. طيف احمدی نژاد، طيف قاليباف و طيف سنتی.


مردی با 4 هزار سخنرانی برای بسيج،
لباس شخصی ها، سپاه و کفن پوشان حرفه ای
تئوريسين های پشت پرده
حزب پادگانی و دولت فاشيستی


عقبی
جلوئی را گرفته!


شايعه تهيه اعلاميه حمله به ايران

بموجب خبر غير رسمی که دراختيار پيک نت قرار گرفته است:
دولت ايالات متحده درصدد تهيه اعلاميه‌ای است، که پيش از اقدام احتمالی نظامی عليه سايت‌های موشكی و تاسيسات نظامی و هسته‌ای ايران پخش خواهد شد. طبق اين اعلاميه از ساكنين مجاور اين مراكز و سايت‌های نظامی خواسته خواهد شد تا جهت مصون ماندن از آسيب‌ها و خطرات احتمالی اين مناطق را ترك كنند.
ظاهراً هدف دولت ايالات متحده از پخش اين اعلاميه جلوگيری از واکنش خشم مردم جهان از کشتاری است که حمله به ايران بدنبال خواهد داشت. گفته ميشود متن ابتدايی اين اعلاميه در«مركز تحقيقات استراتژيك و بين‌الملل امريکا» در واشنگتن دی.سی در دست بررسی و تاليف نهايی است.


تاريخ جنبش ملی ايران
در تيررس
"حميد شوکت" ها
منوچهر صالحی


آغاز واکنش های سينمائی
در برابر حادثه غم انگيز
سقوط "پگاه آهنگرانی"


سرمقاله راه توده- براندازان واقعی، ديگران را متهم می کنند!
براندازی انقلاب 57
وارد سومين دهه خود می شود


ترکيه پس از انتخابات ديروز
يک گام به پيش اسلام سنی
در برابر ج. اسلامی شيعه
امين جوادزاده- پيک نت

می توان حدس زد، امريکا و انگليس خود مشوق روی کارآمدن اسلام گرايان سنی و سپرده شدن قدرت دولتی ترکيه به دست آنها هستند تا جهان اهل تسنن در برابر ايران شيعه تقويت شده و مرزهای ايران محاصره مذهبی نيز بشود. زمينه ای که در ميان اهل تسنن ترکيه توام با احساسات ناسيوناليستی و برتری طلبی وجود دارد. با اين حدس و گمان، حوادث دو هفته پيش پاکستان و تحصن اسلامگرايان در مسجد و درگيری مسلحانه با ارتش اين کشور و طرح ناتمام ترور پرويز مشرف نيز معنای ديگری پيدا می کند که شايد از دل آن بخواهند پيمان نظامی- مذهبی ميان ترکيه، پاکستان و عربستان را بيرون بيآورند. بنابراين، جائی برای ذوق زدگی در محافل دولتی و مذهبی جمهوری اسلامی نيست! بويژه با گام های بلندی که اسرائيل به کمک سياست های دولت احمدی نژاد به سوی چنين پيمان ها و همراهی و پيوستن به آنها بر ميدارد!


درمحافل سياسی ايران
تمايل رهبر ابلاغ شد
مجلس هشتم و رئيس جمهور بعدی
چه شرايطی بايد داشته باشند

بيانيه جبهه مشارکت
برای جنگ با اصلاحات
هاله اسفندياری را سنگر کردند!
خود را به ندانستن می زنند، انقلاب مخملی در جوامع ديکتاتوری
 ممکن و موفق بوده است.

گزارش یک سفر به آذربایجان و مناطقی از کردستان
مردم بی پناه
ما را هم دوره کرده بودند
جمع شدن مردم دوراحمدی نژاد ننگ نظام است نه افتخار آن
احمد هدايتي


دمکراسی هندوستان
رئيس جمهور جديد را بدنيا آورد

رقابت ميان روسها و انگليس ها
حراج شرکت مخابرات ايران

"30 تير"
57 سال، اين کشاکش
گريبانگير ملت ايران است
اميد – و. عبدی

بعنوان مظاهر بت پرستی و شرک
صدور فتوای تخريب
مقبره امامان شيعه درعراق


حضور شاهرودی و جنتی بر بالين مشکينی برای آخرين وصيت
شايعه ابتلای آيت الله مشکينی
به بيماری "اچ. آی. وی"

" کارکثيف "

آخرین رایزنی های چنی با شیوخ خلیج فارس و جمع بندی آن در نشست با پادشاه عربستان سعودی در سفری که افغانستان شروع شد، ازعراق عبور کرد و در مصر نیز فرود آمد. سوخت پالایش شده هواپیمای این سفرها و رایزنی ها، که از دل آن بسیج اعراب علیه ایران در آمده را آن کسی تامین کرده و می کند که در جمع مشاورانش تئوری "سیاست خارجی مهاجم و طلبکارانه" را کشف می کند و حسین شریعتمداری را شیر می کند تا در شرایطی اینچنین بحرانی، بحرین را تهدید و شیعیان آن را خواهان بازگشت به دامن جمهوری اسلامی اعلام کند. خطر اینجاست، نه حرف ها، اندیشه ها و حتی خیالات امثال هاله اسفندیاری و آنهای دیگری که برای اعترافات به تلویزیون آورده شدند. عاملین و نفوذی ها را در آن جمع های پشت پرده باید جستجو کرد نه در میان جمع های دانشجوئی، کارگری، معلمین و مطبوعات و "ان گ او" ها.

جنايتی که چنی، معاون بوش
مامور اجرای
آن شده‌است؟
زمزمه کناررفتن موقت بوش وسلطه چنی برکاخ سفيد


سيمين دانشور
يادگاری که نفسش، ديگر همراهی نمی کند!

از جمله آخرين شخصيت هائی که احمد خمينی قبل از مرگ با وی ملاقات کرد خانم سيمين دانشور بود. خانم دانشور در همان روزهای اوليه مرگ مشکوک احمدخمينی، با تاثر و هيجان يکبار و در يک محفل بسيار خصوصی، فقط اين جمله را بر زبان آورد و ديگر دراين باره هيچ نگفت:
« احمد، 48 ساعت قبل از فوتش آمد نزد من. آشفته بود. گفت: می دانم که بزودی رفتنی ام!» دلداری اش دادم و توی دلم گفتم: جلال هم به دلش آمده بود!
هستند کسانی که اين شرح را از زبان خانم دانشور شنيده اند و شايد بتدريج زمان بازگوئی آن، بی آنکه از اين فاش گوئی و خطر آن برای خانم دانشور بيمی به دل راه دهند، آن را دقيق تر فاش کنند!


روح الله حسينيان و هاشمی ثمره
دو امنيتی و توطئه گر
در يک کابينه نگنجيدند

روح الله حسينيان از طراحان حمله به کوی دانشگاه در 18 تير 1376 و سازمان دهنده تظاهرات 23 و 24 تير بود. اين را خود او در مصاحبه ای که همان زمان و از موضع نجات دهنده ولايت و رهبری با مطبوعات وقت انجام داد اعتراف کرد. او گفت که پس از حمله 18 تير و هنگامی که دانشجويان در دانشگاه متحصن بودند به خدمت رهبر رسيده و به وی پيشنهاد کرد: "با سازمان دادن يک تظاهرات بزرگ در تهران می توان کار دولت خاتمی را تمام کرد. ايشان گفتند: من نمی توانم عليه دولت و رئيس جمهوری که تائيد کرده ام چنين اقدامی کنم. شما آنگونه که صلاح می دانيد عمل کنيد اما انتظار حمايت از من نداشته باشيد"

اين مخالفت، يعنی تائيد پيشنهاد حسينيان و او خود در آن مصاحبه گفت که 23 و 24 تير را توانستيم سازمان بدهيم و همانطور که خدمت رهبر هم گفته بودم توانستيم 400 هزار نفر را بيآوريم به خيابان، فقط حيف که همان موقع کار خاتمی را تمام نکرديم


مصاحبه دنيس روس با "دی ولت" آلمان
سئوال بزرگ در اسرائيل:
حمله هوائی
آری؟ يا نه؟
ترجمه ستاره عسگری

اعتراض نامه منيژه حکمت
درجريان فيلمبرداری "آتش سبز"
طناب پوسيده پاره شد
و پگاه آهنگرانی سقوط کرد


فرمانده کل سپاه:

دفاع مسطح و موزائیکی

در برابر حمله نظامی به ایران


دیدار با آیت الله بیات- طواف زن ممنوع، بروید جمکران

گروه های زیارتی قم به حرم

حضرت معصومه برده نمی شوند


نماز جمعه نرم و رنگی در تهران

 احمد خاتمی تمرین نشستن روی قالیچه رنگی احمد جنتی را می کند

ج. اسلامی به تار موی

هاله اسفندیاری بند است!

تمام درد آقایان، جامعه مدنی، مطبوعات آزاد، دمکراسی، تشکل های کارگری، کانون های صنفی و انجمن های دانشجوئی است و به زعم آنها، آقای بوش روی این تخم ها در کاخ سفید نشسته تا جوجه های رنگی در بیآید! پاسخ به این که چرا چتر نظامی که با رای 99 در صد مردم ایران جانشین نظام شاهنشاهی وابسته به امریکا شد، پس از نزدیک به سه دهه کارش به جائی رسیده که چهارتا موسسه امریکائی و گیس سفیدی مثل هاله اسفندیاری می توانند در آن انقلاب رنگی و نرم راه انداخته و به جای پنجره، از دروازه برگردند، بسیار شنیدنی تر از پخش اعتراف گیری هاست. مملکتی که در یک شب و به بهانه سهمیه بندی بنزین شعله های خشم از دهها شهر بزرگ و کوچک آن زبانه می کشد، کجا گوش مردمش بدهکار اعتراف گیری است؟


11 کشته و 9 زخمی

حمله به کاروان سپاه در زاهدان


6 هدف فیلم اعترافات

آموزش راه های سرنگونی

در برنامه اعترافات رنگی

پروین انصاری


تمرکز فشار روی جهانبگلو

علی افشاری

چماقی بر سر جنبش دانشجوئی

جواد جوان


فیلم اعترافات

این دفعه بار، کمی ابتکاری بود

سیامک زند


سفر کوتاه احمدی نژاد به سوریه و دیدار نیمساعته با بشار اسد

وقت دفاع  فلسطینی ها از کیان اسلام و دین محمد است

جمهوری اسلامی از بازپس گیری بلندی های جولان حمایت می کند، اما اسرائیل می خواهد مسئله فلسطین را زودتر حل کند تا برود دنبال بقیه توطئه ها(علیه ایران) !


استقبال از سفر رئیس سیاس خارجی مجلس امریکا به ایران

بازی علاء الدین بروجردی

روی بند دمکرات های امریکا


انقلاب

سه دهه پس از انقلاب 57

حجت الاسلام "سقای بی ریا"


مصوبه های ضد و نقیض مجلس

به کسی مربوط نیست

آن عده، از کجا آورده اند!

برای اولین بار قرار بود از سرداران سپاه بپرسند:

 تیمسار از کجا آورده ای؟

بیژه صف سری


کابوس شورش محتمل خواب را آشفته می کند!

و. عبدالله شهباری

تسلیم سازمان ملل شد

دادنامه شیرین عبادی

خطاب به کمیسرعالی حقوق بشر

زنان مدافع برابری حقوق زن و مرد را در ایران، گروه گروه به کام محاکمه، زندان و شلاق می کشند. آنچه می گذرد، نه تنها نقض حقوق بشر، بلکه نقض حقوق اخلاقی و انسانی است.


فارین پالیسی:

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برکنار شده


سرانجام قتل در ایستگاه متروی کرج

حاج آقا "قاتل" است مهم نیست، تبرئه است!


اوباشی که 8 میلیون تلفن همراه قاچاقی وارد ایران کردند کیستند؟


محمد جعفری، معاون لاريجانی
مصاحبه نيوزويک با آنکه از مهلکه اربيل گريخت!

50 سرتيپ سپاه برای رفتن به مجلس آينده استعفا دادند
مجلس هشتم، مجلس شورای سرداران!


دولت تصويب کرد
تقاضانامه پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانی

حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


اول مرداد
هم فال بود
هم تماشا!
سيامک زند

امروز اول مرداد قرار بود طرح ارتقای امنيت اجتماعی يا همان طرح بدحجابی دوباره شدت بگيرد. نيروهای پليس در اين مدت 2 سال بقدری زياد شده اند و زيادشان کرده اند که ديگر جايی برای زياد کردن نيرو برای عمليات وجود ندارد. انگاری ملخ تخم ريخته باشد. برای اين عمليات جديد نيروهای پليس مخفی را به اين همه نيروی مستقر در کيوسک های پليس در تمام پارک ها و ميدان ها و کوه ها، نيروهای پياده، نيروهای گشت ماشين، نيروی موتوری جديد، نيروهای موتوری قديم، گشت های مخصوص ارشاد و... اضافه کردند. برای همين روز اول مرداد هم فرقی با روزهای ديگر از نظر تعداد نيروها نمی ديديد. فقط متوجه می شويد که امروز گير دادن ها شدت گرفته است. مثلا در ميدان ونک من مادری را ديدم که مانتوی گشادی هم پوشيده بود، فقط کمی بالای زانو بود. او را گرفتند و بردند در ماشين های ون بنز. در نقاط ديگر بنز های گشت همراه با يک ماشين ون بنز در خيابان ها می چرخيدند تا ديگر وقت خودشان را تلف نکرده باشند و مسافر سر راهی هم بزنند و در ساير نقاط هم ماشين های گشت ارشاد تنها ايستاده بودند و مشغول کار بودند. شايد سهيمه بنزينشان ته کشيده بود. خلاصه اينکه تهران شده يک پليس خانه بزرگ. البته از حق نگذريم، اين بار لااقل برای شمال و وسط شهر پليس های زن قلمی و خوش بر و روئی را بجای آن گروهی که باطوم بدست زن ها را کتک زدند آورده بودند خيابان. حواس ما جوان ها که پرت شده بود، خودشان هم فهميده بودند و هی مانور می دادند و ابرو تا به تا می کردند. البته آنهايشان که پری رو بودند. مردها هم برای ديد زدن جمع می شدند.
کم مانده ابتدا بگويند هر هفته موی پسرها را چک می کنيم، هرکس که با شماره 4 موی خود را نزده باشد والدينش را بايد بيآورد و لابد بعدش هم گير خواهند داد به موهای زير بغل و ...
حتی پينوکيو هم به اندازه احمدی نژاد به پدرش "ژپتو" دروغ نگفت که اين آقا به مردم گفت! يادتان هست شب مرحله دوم انتخابات آمد تلويزيون و گفت: مشکل جامعه ما لباس زن هاست؟ موی جوانهاست؟ ....


ما که يک باک
300 تومانی
زديم و رفتيم!
سيامک زند

بعد از تقريبا يک سال می خواستم با دوستانم به مسافرت بروم، که مانند همه به مشکل بنزين برخوردم و واقعا با اين سهميه به مسافرت رفتن ديوانگی است. وقتی از مسافرت به خانه بر می گردی حداقل بايد 15 روز ديگر ماشين را در نياوری، تازه اگر در مسافرت به اينطرف و آنطرف نرفته باشی. من هم برای همين دنبال بنزين افتادم. البته از اينطرف و آنطرف شنيده بودم که بدون استفاده از کارت سوخت هم باک را می توان سير کرد ولی خودم نديده بودم. برای همين باور نمی کردم تا اينکه به ذهنم زد بروم به جايگاه بنزينی که در نزديکی خانه مان است. با خودم گفتم يا می شود يا نمی شود . قرار شد اگر بنزين گيرم نيآمد با اتوبوس برويم. بالاخره رفتيم در جايگاه و ماشين را در کناره خيابان پارک کرديم و من رفتم که با مسئول جايگاه صحبت کنم. ابتدا ديدم اطرافش شلوغ است و اگر الان بروم و با او جريان را در ميان بگذارم مطئنا می گويد خير نمی شود. برای همين تصميم گرفتم منتظر شوم تا اطرافش خلوت شود. بعد از چند دقيه ای اطرافش خلوت شد. رفتم جلو و گفتم که می خواهم بروم مسافرت و از کارت هم نمی توانم استفاده کنم. امکانش هست که بنزين آزاد بزنم. اولش کمی مکث کرد و بعد گفت می شود ليتری 400 تومان. خلاصه طبق معمول چانه زديم و سر ليتری 300 تومان به توافق رسيديم. بعد هم ديدم که خيلی ها می آيند و علنا جلوی همه به اين آقا می گويند که بنزين آزاد می خواهيم. اينجا بود که فهميدم ما پرت هستيم و بنزين هم همانند همه چيز در اين مملکت بازار ثانويه خودش را پيدا کرده. بالاخره ما هم 50 ليتر بنزيم زديم و با رفقا پولش را دُنگی داديم و به خوبی و خوشی رفتيم سفر و برگشتيم خدمت شما و همه خوانندگان شما. تازه فهميديم آن بزرگی که گفت در ايران بحرانی وجود ندارد راست می گفت.
همين امشب که برگشته ام خدمت شما از تلويزيون شنيدم که چند تا از مسئولين جايگاه ها که بنزين با قيمت بالا به مردم می دادند را گرفته اند. بشنويد و باور نکنيد. اگر توانستند جلوی چيزهای ديگر را بگيرند جلوی اين را هم می توانند بگيرند. در و تخته تازه با هم جور آمده اند. آن حاکميت اين مردم را می خواهد. گرچه روز به روز اين مردم آن حاکميت را نمی خواهند.
ضمنا تلويزيون نگفت مسئولين کدام جايگاه ها را گرفته اند که اين هم خودش دليل بر خالی بندی تلويزيونی و دولتی است. فقط گفت که در يک يورش شبانه - لابد در پاسخ به سهميه بندی شبانه و حريق و شورش نيمه شبانه مردم- اين مسئولين دستيگر شده اند. چرت و پرت می گويند چون هيچ راهی برای گرفتن جلوی اين کار وجود ندارند.

2- جديدا به بهانه مبارزه با مزاحمت برای نواميس، پليس مخفی را وارد ميدان کرده اند. با اين ورود به ميدان دست باندها برای بردن و ربودن دختران و زنان مردم باز تر شد، چون حالا هرکسی ميگه من پليس مخفی ام و زن و دختر مردم را می برد. اگر کارت هم بخواهند، باور کنيد کارت را همين باندها مثل اصل آن برق آسا درست می کنند.


اسب ها

در سربالائی

یکدیگر را

گاز می گیرند

ناصر مستشار

پروژه برگماری احمدی نژاد در سناریوی انتخابات ریاست جمهوری کاملا  شکست خورده است، اما پذیرش آن از جانب حاکمیت براحتی صورت نمی پذیرد و نوعی فرصت مناسب در یک واقعه ناگهانی  لازم هست تا عدم کفایت دولت احمدی نژاد اعلام شود. حاکمیت جنگ طلب درپی تکرار تئوری و سوژه "جنگ نعمت الهی" است. پرچم جنگ طلبی را "حسین شریعتمداری" در کف دارد. در جمهوری اسلامی همواره آن سیاستی پیش می رود که به ظاهر رسمیت ندارد. مثلا در مورد فتوای قتل سلمان رشدی، تمام تلاش دولت جمهوری اسلامی در رابطه سیاسی واقتصادی با اروپا براین محور متمرکز شده بود تا نشان دهند که فتوای آیت الله خمینی سیاست رسمی دولت جمهوری اسلامی نیست وآن فتوا یک موضوع مذهبی است. در شرائط کنونی نیزحسین شریعتمداری مسئولیت حکومتی ندارد و خود را مستقل از حاکمیت قلمداد می نماید اما آشکارا او با یک تیم ویژه روزنامه کیهان را تبدیل به ماشین تئوری پردازی حکومت کرده است. شخصیت های شناخته شده و صحنه گردان دو دهه گذشته که پست های کلیدی دراختیار داشته اند روبروی هم ایستاده اند. درگیری جواد لاریجانی و علی اکبر ولایتی نمونه بارز است. در اواخر حکومت شاه نیز همین دسته بندی ها شکل گرفته بود. هریک ازپایوران قبلی حکومت اسلامی  تقصیرات گذشته را به گردن دیگری می اندازد. آنها در برائت ازاعمال و رفتار و تصمیم گیری های گذشته، گوی سبقت را ازیک دیگرمی ربایند. در میان همین افراد هستند کسانی که جنگ را موهبت الهی نمی دانند، چرا که این بار اگر جنگی رخ دهد دیگر در مرزهای دور دست نمی باشد، بلکه در قلب ایران شکل خواهد گرفت. میدانند که جنگ آتی دیگر جنگ انسانی نیست، بلکه برتکنولوژی پیشرفته استوار است. بر خلاف تصورات حسین شریعتمداری.

یک شرکت بزرگ نفتی امریکائی بعد از فروپاشی اردوگاه شوروی تنها به این بسنده کرد که بگوید"چچن دارای پانصد میلیارد دلار نفت می باشد" همان گفته باعث قیام وجنگ چچنی ها شد تا خودشان صاحب پانصد میلیارد دلار نفت بشوند. امریکا با آن حرکت حساب شده، چچن را به جان روسیه انداخت. اینک حسین شریعتمداری نیز صحنه گردان و عامل همین ترفند ها شده است.( این مقاله با هدف تمرکز روی سوژه اصلی مطرح شده در آن، خلاصه شده است.)