سرمقاله راه توده- فرمانده جديد سپاه - رئيس جديد خبرگان
دو رويداد هفته گذشته
چه پيامی برای مردم دارد؟


 


اجلاس شورای حکام
مهلت 3 ماهه اتمی
به ايران داده خواهد شد؟

       پیک هفته 96  -------- 20 شهريور 1386 11 سپتامبر 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

سخنرانی رهبر خطاب به اعضای مجلسخبرگان
اخطار می کنم!
به
 من  نزديک نشويد

اجلاس اصلاح طلبان در کرمان
عضو گيری تشکل های سياسی  
از ميان فرماندهان سپاه پاسداران
رمضان زاده:
از احمدی نژاد بپرسيد 120 ميليارد دلار در آمد يکساله را چه کرده؟
علوی تبار:
تاوان نظامی شدن سياست را همه جناح ها خواهند پرداخت
محمد سلامتي:
بايد محکم ايستاد و حقايق را به مردم گفت

شرح شکنجه دانشجويان
اعتبار "سپاه" در اوين سقوط کرد، نه در جبهه ها

يک گزارش داخلی
سايه بلند سپاه پاسداران
روی سر جمهوری اسلامی

تدريس معلمين مرد در مدارس دخترانه ممنوع شد

مشروب الکلی درج. اسلامی
به تندی فلفل، با طعم تلخ

ديدار با مهندس سحابی
حاکميت يکدست
اين اشتهای قدرت را
تاريخ ايران کمتر به ياد دارد!

اطلاعيه دهها روزنامه نگار
اگر ترمز سانسور را نکشند
برپدال افشاگری فشار میآوریم

در برخی محافل سياسی:
فرمانده جديد سپاه
با طرح های جنگی آمده

جنگ با دشمن در خانه بيگانه وآماده شدن برای جنگ نامنظم يا مهاجم در داخل کشور

ستاد راهبری سپاه با ارتباط لجام گسيخته و برنامه ريزی نشده فرماندهان سپاه با دولت موافق نيست و انسجام نظامی سپاه را در خطر می بيند. فرماندهان پا به سن سپاه، ترک لباس نظامی کرده و به مجلس و دولت خواهند رفت و نيروهای جوان جانشين آنها خواهند شد. تغييرات جديد در سپاه پاسداران براساس يقين حاکميت به حمله نظامی به ايران صورت می گيرد.


بوش:
"هولاکوست" اتمی ايران
خاورميانه را تهديد می کند!

فاطمه حقيقت جو:

طراحان ومجريان قتل‌عام 67 حاکميت را در اختيار گرفته اند


سرداران ج. اسلامی
به راهی می روند که ژنرال های پاکستان وترکيه ازآن بازگشته‌اند


گفتگوی با محمدعلی ابطحی
احمدی نژاد
محصول يک تصادف سياسی

آقای عبدی!

نقد خاتمی یعنی فرصت سوزی


 گزارش  راديو آلمان
سپاه پاسداران
حاکميت  بزرگترين حزب

سياسی مسلح در ايران


بيانيه  جبهه ملی ايران
در انتظار سونامی ويرانگر

سرقت اسناد جنگ با عراق در خرمشهر

سرانجام تلخ تراز زهر
شيرين کامی "رد صلاحيت"

آقايان!
بجای "نصر بالُرعب"
بنشينيد و با دقت، چند بار ببينيد!


کابينه اصلی احمدی نژاد در سايه قدرت لميده
محمد قوچانی

تحلیل21 دانشجوی علوم‌

سیاسی دانشگاه‌های ایران
فاجعه نباید تکرار شود
 مردم پیشگام مسلح

نمیخواهند!


آقای خامنه ای!
من "محمد" هستم

اين جوان ها حرف دارند
هيچ كس  -  هويت من

در شعارهای اقتصادی
70 در صد مردم
احمدی نژاد را ناموفق ميدانند

زمزمه را پليس آغاز کرد
مقدمات اعدام
هر کس در شورش شرکت کند

احمدی نژاد درتلويزيون:
درکنار 8 قدرت
سهم جهانی ما هم بايد برسد!

عبدالله رمضان زاده
تندروی های حکومتی

به شورش ختم می شود


سر را مثل کبک زير برف نکنيد!
شرايط از اين بحرانی تر؟


معاون وزارت خارجه امريکا
امريکا و ايران
بازی با زمان، تا لحظه عمل


 سنگسار در تاکستان قزوين
قاضی با بلوک سيمانی
به سر محکوم کوبيد!

نرگس محمدي:
اعدام ها را علنی کرده اند
اما محاکمات غير علنی است!

نرگس محمدي:
اعدام ها را علنی کرده اند
اما محاکمات غير علنی است!

فيلم نطق پيش از دستور

مهندس بازرگان در مجلس


علی ربيعي: خطراينجاست
تحول در راه است، اما قدرت
دوست ندارد آن را ببيند!

طبق لايحه جديد دولت
مردان پولدار می توانند
زن های متعدد داشته باشند!


 
5 هزارتومان امسال، ارزش2 هزار تومان پارسال راهم ندارد
محمد هاشمی عضو مجمع تشخيص مصلحت:
سقوط 50 در صدی
قدرت
خريد مردم طی دوسال
در کارنامه دو ساله دولت، بالا رفتن آمار فساد، سقوط سطح آموزشی در مدارس، خطر خارجی و تيرگی مناسبات بين المللی، بالا رفتن آمار طلاق و بيکاری، سقوط ارزش پول ملی، بالا رفتن مصرف مواد مخدر و افزايش آمار اعتياد و بزهکاری و هرزگی ثبت است. رای، در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم نقش آفرين نبود.

کارنامه واقعی دولت خدمتگذار
وقتی آمار سخن می گويند
نيازی به سخنرانی رهبر نيست

تسليم کنگره شد
گزارش و نمودار فرمانده نظامی امريکا درعراق
انگشت اتهام به سوی
ايران و سوريه

ژنرال ديويد پتراوس فرمانده نيروهای امريکائی در عراق، گزارش خود را تسليم کنگره اين کشور کرد. وی همراه با گزارش خود نموداری را تسليم کنگره کرد که براساس آن ايران و سوريه در امور عراق دخالت می کنند و راه ها و نقاط ارتباطی ايران به عراق و سوريه به عراق را نيز مشخص شده است. نمودارها را سايت اينترنتی "اشپيگل" شب گذشته منتشر کرد.


سخنرانی رئيس قوه قضائيه در مجمع سراسری فرماندهان سپاه
وظايف سپاه جهانی است
و به ايران محدود نمی شود

با ادعای کنترل انتقال سلاح و مهمات
استقرار پايگاه امريکائی
 در 6 کيلومتری مرز ايران

هواپيماهای اسرائيلی
تمرين بمباران ايران
در تجاوز هوائی به سوريه

محمد خاتمی
دلمان برای کشور می سوزد
ارتباط با مردم قطع شده
اما در انتخابات بايد شرکت کرد

کنگره ای جهانی
به ابتکار شيخ ابوالقاسم خزعلی

اين عکسها مربوط به کنگره جهانی "غدير" است و مبتکر برپائی اش شيخ خزعلی وارث انجمن حجتيه که در يکی از عکس ها در صف جلو و در کنار پورمحمدی وزير کشور دولت احمدی نژاد نشسته است. آخر خط اين کنگره و اساس تبليغات تحريک آميزی که خزعلی و بقايای انجمن حجتيه بعنوان عيدی بزرگتر از نوروز راه انداخته اند، ستيز مذهبی با اهل سنت است. آنها که در حاکميت خود را بيمناک از جنگ شيعه – سنتی نشان ميدهند، بيش از آنکه نگران وهابيون باشند و دنبال دست های بين المللی بگردند، بهتر است نگاهی به اطرافيان خويش کنند و فکری برای پائين کشيدن فتيله چراغ اين نوع کنگره ها و تبليغات. شماری شيخ شيعه از چند کشور اسلامی جمع کردن و در بهترين هتل ها طعام و طمع را به خرج دولت و ملت يکجا به شکم و جيب آنها ريختن جز تحريک کشورهای منطقه حاصلی دارد؟ عکس به يادگار می برند و عکسی به يادگار می گذارند که شماری از آنها را در اين شماره پيک نت می بينيد. جهان و مطبوعات و تلويزيون های جهانی منتظر اين تصاوير و کنگره ها هستند؟ سيمای تازه تاسيس و انگليسی زبان جمهوری اسلامی با اين اخبار و تصاوير می خواهد سد سانسور جهانی را بشکند؟!


مريم حسين خواه
چرا زنان ايرانی
آتش به جان خود می کشند؟

مجلس خبرگان
مجلسی که با رای مردم برپا شده
چرا مذاکراتش محرمانه است؟

سخنرانی فرمانده جديد سپاه در مجمع فرماندهان سپاه
دو خطر پيش رو
محاصره نظامی ايران و خطر شورش های داخلی


پس زلزله های انتخابات مجلس خبرگان و تعيين فرمانده جديد سپاه
سايه روشن ها
در پشت خبرهای حکومتی
رهبر در صف فرماندهان هاشمی در ميان روحانيون

در حاشيه مجمع سراسری فرماندهان سپاه گفته شد
جابجائی سرلشکرهای سپاه
رحيم صفوی رئيس ستاد
فيروز آبادی معاون رئيس جمهور

اطلاعات و امنيت نيروی انتظامی اينگونه فکر می کند:
6 ماهه دوم سال جاری
ايران شرايط ويژه خواهد داشت

طبق سند جديدی که درامريکا در آمده، می خواهند ميل مردم را عوض کنند و گروه رقيب دولت کنونی در پی پيروزی در انتخابات و عوض کردن ميل مردم است! شيعيان صاحب آينده زمين خواهند بود. امريکائی ها به جيش المهدی حمله کرده
 و عده ای را گرفته اند تا ثابت کنند اين گروه با ايران در ارتباط است.


دو هزار امضاء
پای اعتراض نامه ای عليه لايحه ضد زن دولت

سخنرانی هاشمی در همايش بازسازی عراق
امنيت و سکوت قبرستانی هرگز پايدار نبوده است!

ذوالفقاری بنام مجلس خبرگان رهبری
سين. ابراهيمی

هوچی گری احمدی نژاد مانع توجه مردم
به نتايج نشست وزرای عدم تعهد درتهران شد
احترام به حقوق بشرو توسعه ملی در کشورها


ايلنا در توقيف است
اما جنبش کارگری در ميدان

دبير کانون شوراهای اسلامی:
تحرک حق خواهی کارگران را به صفر رسانده اند
از 74 تاکنون صد در صد قراردادها بصورت موقت منعقد شده و فاصله حقوق کارگران درمقايسه با دهه 1350 از مرز 40 در صد گذشته

اطلاعيه سنديکای کارگران شرکت واحد
زندان و محاکمه
برای آن که مدافع حق کارگران است
نامه دو وکيل بازداشتی های سنديکای شرکت واحد
شرکت واحدی ها را آزاد کنيد!

اجتماع حق طلبانه کارگران "ويتانا"
بازداشت توام با فريب يک فعال کارگری


30 سال پس از سرنگونی سلطنت استبدادی درايران
"سلطنت مطلقه فقيه"
خواب خوش موتلفه اسلامی
و. جمهور


مصاحبه وزير نيرو:
خصوصی سازی برق در سال 88 به اوج می رسد
زمزمه گران شدن برق آغاز شده


البرادعي:
از روی سر آژانس اتمی بر طبل جنگ می کوبند
سخن از حمله به ايران تن انسان را می لرزاند!


به جرم شرکت در مراسم سالگرد
آغاز دستگيری خانواده های قربانيان قتل عام سياسی 67


ستاد ساماندهی بيماران روانی:
يکصد هزار ايرانی از مرز جنون گذشتند!

به قلم فرشاد ابراهیمی:لات و لوت های حکومتی
شرح هميشه تازه
يک ترور ناتمام حکومتی!


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


احمد شيرزاد:
مراجع قضائی و خانه احزاب
به تهمت های

 احمدی نژاد

 رسيدگی کنند


حجاب
بر بی لياقتی
بيتا ياری (و.فرياد)

چندين سال پيش وقتی حکومت افغانستان دست طالبان بود و شب و روز مشغول ظلم به مردم افغانستان، در فضای باز سياسی دولت خاتمی روزنامه ها می توانستند از جنايت های اين قوم ماقبل حجر بنويسند و به همه نشان دهند که اسلام طالبان چقدر منزجر کننده است و همچنين چقدر دين اسلام روايت پذير است وهم می توان از آن تحجر طالبانی بوجود آورد يا هم می توان آزاديهايی مبتنی بر حقوق بشرامروز داشت (شيرين عبادی هم روی اين روايت تاکيد دارد.) بعدها که روزنامه همشهری در دوران الويری کادر بی نظير خود را داشت، من هر روز ستون هايی را که در مورد کارهای طالبان در افغانستان بود دنبال می کردم. يادم هست که حکومت طالبان از جديدترين تکنولوژی برای حکومت عصر هجری خود بهره برده بود تا بلکه مردم را بيشتر کنترل کند. اين گونه که به هر کس يک کارت الکترونيکی (مثل کارت عابر بانک) داده بود که هنگام حضور در مسجد و به جا آوردن نماز کارت بزند تا حضور خود را ثبت کرده باشد. با هر بار کارت کشيدن نام مسجد تاريخ و ساعت ذخيره می شد و هر فرد مجبور بود که اين کارت را همواره با خود داشته باشد که اگر در خيابان از آنها خواسته شد بتواند نشان دهد. اين کارت ها توسط ماموران خيابانی طالبان کنترل می شد. اگر فرد نمازی را به جا نياورده بود دستگير می شد و تنبه !
حالا رئيس جمهور ايران (که من از آوردن نامش شرم دارم( از آنجا که هر گاه به قم می رود برای بدست آوردن دل روحانيون حرف هايی می زند که مدت ها يا جنگ روانی دارد يا سر جنگ با مردم، اين دفعه هم گفته که می خواهد انقلابی در نماز بکند! از آنجا که با طرح امنيت اجتماعي(بخوانيد عدم امنيت جوانان در جامعه) دولت نشان داد که آنقدر نيروهای ناتوانی در تضمين امنيت کشور دارد که اگر نمی تواند امنيت فراهم کند بتواند در تذکر دهی به حجاب مردم توانا باشد و حجابی روی بی عرضه گی خود بکشد، باز می خواهد از همين شيوه های به قول خود انقلابی (به قول ما ديکتاتوری و سرکوبگرانه) در جهت نماز خوان ساختن مردم به کار برد! پس از فردا منتظر باشيد که گشت های ارشاد خيابان ها از شما در مورد نماز هم بازجويی کنند و برای بيشتر کردن جماعت پشت سر مصباح شما را به قم برای ادای نماز جماعت ببرند! چرا که شما بايست به بهشت برويد، اگر هم نخواهيد حکومت آنقدر شما را به بهشت هل می دهد که از ته جهنم بيرون بريزيد. مگر در اين 30 سال اينطور نبوده؟منوچهرخان
هر روز
قوول ميشه!
نمکيات

کوکتل پارتی
"ابوالفضل"
يادداشتهای يک خبرنگارزن