مصاحبه سردبير راه توده با "راديو ايران"
در 28 مرداد چه گذشت
و امروز در ايران چه می گذرد


 


طرح "حذف" با مصاحبه کروبی کليد خورد؟
تدارک اجرای رهنمود رهبر
برای‌برگزاری‌انتخاباتی فرمايشی!

       پیک هفته 96  -------- 5 شهريور 1386 27 اوت 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

آقای عبدی!

نقد خاتمی یعنی فرصت سوزی


 گزارش  راديو آلمان
سپاه پاسداران
حاکميت  بزرگترين حزب

سياسی مسلح در ايران


بيانيه  جبهه ملی ايران
در انتظار سونامی ويرانگر

سرقت اسناد جنگ با عراق در خرمشهر

سرانجام تلخ تراز زهر
شيرين کامی "رد صلاحيت"

آقايان!
بجای "نصر بالُرعب"
بنشينيد و با دقت، چند بار ببينيد!


کابينه اصلی احمدی نژاد در سايه قدرت لميده
محمد قوچانی

تحلیل21 دانشجوی علوم‌

سیاسی دانشگاه‌های ایران
فاجعه نباید تکرار شود
 مردم پیشگام مسلح

نمیخواهند!


آقای خامنه ای!
من "محمد" هستم

اين جوان ها حرف دارند
هيچ كس  -  هويت من

در شعارهای اقتصادی
70 در صد مردم
احمدی نژاد را ناموفق ميدانند

زمزمه را پليس آغاز کرد
مقدمات اعدام
هر کس در شورش شرکت کند

احمدی نژاد درتلويزيون:
درکنار 8 قدرت
سهم جهانی ما هم بايد برسد!

عبدالله رمضان زاده
تندروی های حکومتی

به شورش ختم می شود


سر را مثل کبک زير برف نکنيد!
شرايط از اين بحرانی تر؟


معاون وزارت خارجه امريکا
امريکا و ايران
بازی با زمان، تا لحظه عمل


 سنگسار در تاکستان قزوين
قاضی با بلوک سيمانی
به سر محکوم کوبيد!

نرگس محمدي:
اعدام ها را علنی کرده اند
اما محاکمات غير علنی است!

نرگس محمدي:
اعدام ها را علنی کرده اند
اما محاکمات غير علنی است!

فيلم نطق پيش از دستور

مهندس بازرگان در مجلس


علی ربيعي: خطراينجاست
تحول در راه است، اما قدرت
دوست ندارد آن را ببيند!

طبق لايحه جديد دولت
مردان پولدار می توانند
زن های متعدد داشته باشند!


 
چهارشنبه منتشر می شود
چشم انتظار گزارش جديد
آژانس بين المللی اتمی

ببينيد!
فيلم چند دقيقه ای فاکس نيوز، بشارت حمله به ايران را ميدهد!


فرمانده بسيج
فرماندهی انتخابات کنترل شده
مجلس آينده را برعهده گرفت

محمد خاتمي:
هزينه بالای فعاليت قانونی  
کار را به چپ روی می کشاند
ادامه تخريب های سياسی، سرانجام گريبان بزرگان ديگر را هم خواهد گرفت

گفتگوی «جهان» با محمدعلی ابطحی
احمدی نژاد
محصول يک تصادف سياسی

گزارش پيک نت از مجلس ختم بهاء الدين ادب

سپر 2 هزار پوندی

اين همان بمب هوشمند 2 هزار پوندی است که قرار است سپر دفاع هوائی ايران شود. سپاه اعلام کرده که در ايران توليد انبوه آن شروع شده اما روی نمونه ای که عکس های آن را منتشر کرده اند نوشته های لاتين آن وجود دارد و ربطی به توليد داخلی ندارد. ظاهرا بدليل شتابی که درپخش خبر و مقابله تبليغاتی با خطر حمله داشته اند، قبل از توليد انبوه، فعلا توليد خارجی و مونتاژ شده و يا وارداتی اش به ايران را به نمايش گذاشته اند.


آينده مناسبات با ايران
اجلاس وزيران 6 کشور خليج فارس

سرداران ج. اسلامی
به راهی می روند که ژنرال های
پاکستان وترکيه ازآن بازگشته‌اند


فاطمه حقيقت جو:
طراحان ومجريان قتل‌عام 67
حاکميت را در اختيار گرفته اند


سخنرانی جديد احمدی نژاد
بيخود می ترسيدند جنگ شود
ما فقط قدرت منطقه نيستيم
بلکه قدرت جهانی هستيم!
فقط يکی دو کشورند که غرورشان اجازه نمی دهد بگويند ايران اتمی را پذيرفته اند. قضيه تمام شده و ما از گردنه اتمی گذشتيم و به ساحل آرامش رسيديم و پرونده اتمی ايران هم از شورای امنيت به آژانس انرژی اتمی برگردانده خواهد شد. بيخودی راه افتاده اند به اين بانک و آن بانک می روند و می گويند فعاليت هايشان را با ايران قطع کنند. در آينده خبرهای خوشی درباره پيشرفت های اتمی می دهيم. اخبار حوزه سلول های بنيادی را نمی توانم فعلا اعلام کنم.


هيات بلند پايه کردهای عراق راهی امريکا می شود
کردهای عراق
از ايران به امريکا شکايت می کنند!

طرفداران عالی مقام نيز زير
چرخ دنده دولت نظامی خواهند رفت
جميله کديور

مطبوعات از هويت تهی شده
وظيفه خودکامگان را انجام ميدهند
لوموند ديپلماتيک- ترجمه منوچهر مرزبانيان


لوموندديپلماتيک فارسی ماه اگوست منتشر شد

لوموند ديپلماتيک فارسی ماه اوت به همراه چند مقاله از ماههای گذشته منتشر شد. همچنين، مقاله « اقتصاد ماجراجويان بی مسئوليت» که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شده بود بدليل "به روز" بودن موضوع بار ديگر در شماره ماه اوت منتشر شده است. در اين مقاله بحران مالی کنونی پيش بينی و دلايل آن بررسی شده است. 

1- هوگو چاوس 3- شستشوی مغزی در پیشگاه آزادی 2- نوام چامسکی - میشل فوکو 4- شورش سپاهيان هندوستان در ١٥٠ سال پيش 5- زدودن گذشته براي پذيرش بندگي  6- « دانيلو کيس » يا هنر « به قصه درآوردن واقعيت» 7- آرزوهاي گمشده احزابی که در چپ حزب سوسیالیست قرار دارند . 8- روشنفکری مبارز 9- شکارچيان مطبوعات و سوداگران قدرت 10 - روزگاري که کارل مارکس مطبوعات انگلستان را به ريشخند مي گرفت 11-  وزارتخانه  خصومت 12- استفاده از دارو به مثابه سلاح جنگي 13- پيش به سوي استفاده از داروهاي آرام بخش هاي جنگي


شرح شکنجه دانشجويان
اعتبار "سپاه" در اوين
سقوط کرد، نه در جبهه ها


درآستانه قطعنامه سوم
ايران با انرژی هسته ای
يا ج.اسلامی دارای بمب اتمی؟


اعراب ويزا برای هيات های نمايندگی ج. اسلامی صادر نمی کنند
حذف جمهوری اسلامی
از کنفرانس های منطقه ای

ايران آماده دفاع می شود
آزمايش موشک 2 هزار پوندی
و توليد فشنگ و نقشه های جنگی

حکومت طالبان
با نقاب درايران

اين عکس ها مربوط به تنبيه و مقابله های اخير با لات و لوت ها در کرج و قزوين است. يعنی با محصول درخت 30 ساله جمهوری اسلامی. با ميوه نماز جمعه ها، موعظه های تلويزيونی، سرکوب احزاب و بستن مطبوعات و غير سياسی کردن جامعه، پند و اندرز و نصيحت ... و در صدر همه اينها، سقوط هويت و اخلاق، رشد دو روئی و دوگانگی بيرون از خانه و درون خانه و نابودی گذشت و انسانيت در جامعه و گسترش فساد و اعتياد، بيکاری و خيابان خوابی در ايران. فاجعه ای که به وقوع نپيوست مگر با جمع شدن تمام اين خصلت ها در راس حاکميت. از حاکميتی که قاضی القضاتش مرتضوی باشد و دبير شورای نگهبانش يک روده راست در شکمش نباشد و... اين ميوه های کال 16- 17 ساله و آن ميوه های رسيده 20- 30 که چشم هايشان را در کرج بسته و می برند و آن که در قزوين به تخته شلاق بسته شده تعجبی را بر می انگيزد؟ اين تخم خشونت طالبانی که امروز در خيابان ها و محلات می پاشند نيز نتايجش را فردا درو خواهند کرد. همانگونه که نتايج سه دهه ترويج دو روئی و پول پرستی، توجيه قاچاق مواد مخدر زير پوشش کمک به جبهه های اسلام در فلسطين و لبنان و افغانستان فردا درو خواهد شد. چگونه ممکن است آن که دانشجو را در اوين و يا اوين های ديگر در شهرهای ديگر به سلول جانی ها می فرستد تا به او تجاوز کنند و درهمش بشکنند تا اعتراف کند، با مشتی جوان دانشجو آن کند که در رنجنامه خانواده هايشان در همين شماره پيک نت می خوانيد، با شماری زن خواهان برابری حقوق با مردان، با کارگران طرفدار سنديکا، با معلمان، پرستاران و... آن کند که ديگر بر همگان آشکار شده، اينها در حاکميت باشند و نامشان اوباش حکومتی نباشد و همين اوباش مامور سرکوب اوباش شوند و مردم هم تائيدشان کنند و نگويند: اين تقابل دو گروه اوباش است و هر دو اراذل! يکی در حکومت و ديگری در محکوميت! تفاوت فقط همين است.


خبرگزاری «نووستی":
واکنش نظامی امريکا عليه
عبور ايران از مرز کردستان عراق

گزارش نووستی از مسکو:
درحمله به ايران
نظامی های امريکا
از مرز عبور نخواهند کرد

وزير خارجه عراق
خروج امريکا از عراق
يعنی آغاز جنگ منطقه ای

اين دو خبر
نيمه کاره مانده!

عناوين و حتی مقدمه دو خبر، شب گذشته در صفحه اول سايت بازتاب انتشار يافت اما ادامه آن تا پاسی از شب گذشته که ما اين سايت را کنترل کرديم انتشار نيافت. اين دو خبر، يکی مربوط به نامه عاشقانه رهبر برای آيت الله بهجت است و ديگری گزارش سخنرانی رئيس جمهوری برای ائمه جمعه. ما توانستيم صفحه نخست سايت بازتاب را ضبط کنيم تا در همين حد درجريان دو خبر مورد بحث باشيد. شايد اين دو عنوان وخلاصه راهم حذف کردند و يا شايد هم ادامه خبر و گزارش را منتشر کردند. تا چه پيش آيد!


درهای سومين بانک آلمان
به روی ايران بسته شد

تهديد منتقدان دولت
از سوی سرلشکر فيروز آبادی

نگاهی به مصاحبه وزیر دفاع

قدرت دولت احمدی نژاد از لوله تفنگ بیرون می آید


امریکا

گام به گام ایران را به کام جنگ مذهبی و منطقه ای می برد

افسانه نگاهی

حاکمیت مردم ایران را درمحاصره بی خبری و رجزخوانی های اسلامی و نظامی قرار داده و با انواع طرح های جنجالی و خیابانی اجازه نمی دهد افکار عمومی متوجه آن رویدادها و تصمیماتی شود که آینده ای هولناک را برای ایران و ایرانی در پی خواهد داشت. طرح امریکائی تقسیم امنیت بغداد میان شیعیان و سنی ها کدام هدف را دنبال می کند؟ قرار گرفتن سپاه در لیست تروریسم جهانی کدام ضربات اقتصادی و محرومیت های معیشتی و داروئی را برای مردم ایران در پی خواهد داشت؟ سیل سلاح ها نظامی امریکا بموجب قرار دادهای دهها میلیارد دلاری جدید چرا به سمت منطقه سرازیر است؟ سپاه مجهز به سلاح اتمی را امریکا چنان دربوق تبلیغاتی کرده و رجزخوانی های رهبر، رئیس دولت و فرماندهان سپاه چنان در خدمت این تبلیغات امریکائی قرار گرفته که کشورهای منطقه از بیم "سپاه اتمی" حاضر شده اند به هر قیمتی، علیه ایران بسیج شوند.


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


رگبار دروغ
بر سر مردم
سيامک زند

اين روزها، مسئولان حکومت با کمک صدا و سيما برای توجيه بحران های موجود، ترجيح داده اند مردم را زير بمباران دروغ ها، آمارهای غلط و مغلطه ها ببرند. به نحوی که ديگر کسی فرصت فکر کردن و پاسخ دادن نداشته باشد. مثلا امروز صدا و سيما آماری را راجع به بنزين می داد. در اين آمار گفته شد که مصرف بنزين در مالزی 5/1(عدد کسری) درهند 4/1و در چين 2/1 مصرف بنزين در ايران است . طبق اين آمار مصرف بنزين در چين با آن جمعيت و وسعت نصف مصرف بنزين در ايران است . اين در حالی است که طبق گفته تحليلگر بانک سرمايه گذاری فرانسه"ناتيکسيس "مصرف بنزين در چين در هر ماه 9 درصد افزايش دارد. حالا صدا و سيما توضيح نمی دهد که اين آمار مربوط به کدام ماه از سال است؟ در آن ماه کشور چين چند روز تعطيلی داشته است؟ چقدر پيکان مدل 57 در چين هنوز کار می کند؟ روزانه چند ليتر بنزين و آب بصورت قاطی به مردم می دهند؟ و بسياری از مسائل ديگر. اين موارد در مورد ساير کشورهايی که صدا و سيما از آنها نام برده است صدق می کند . البته اگر آمار درست باشد.
دربرنامه گفتگوی ويژه مهمانش وزير ارشاد بود. آقای صفار هرندی برای توجيه مجوز ندادن ها به خوانندگان موسيقی چنين می گويند:
در ايران به علت وجود مراجع تقليد مختلف و مقلدان متفاوت ما بايد از نظر فقيه و مرجع تقليدی که حکومت می کند پيروی کنيم . البته هم امام و هم رهبری مصاديق را در موسيقی روشن کرده اند .مثلا امام در ان زمان وقتی از تلويزيون يا راديو يک آهنگی پخش می شد که جزو آنهايی بود که نبايد پخش شود به حاج احمد اقا می فرمودند که به سازمان تماس بگيريد و به آقای فلانی بگوئيد که اين از آن مصاديق است که نبايد پخش شود.......ما آهنگ هايی را که مطربی است يا به گونه ايست که انسان را از حالت طبيعی خارج می کند را مجوز نمی دهيم و اينها محکوم به رد شدن هستند . شما هم (مجری) حتما شنيده ايد که يک جوانی قرص خورده بوده است و آهنگهای آنچنانی هم گوش می داده است و از حالت خودش خارج می شود و در سرعت بالا در ماشين را باز می کند و خودش را به بيرون پرتاب می کند.
اينجا بايد گفت که اقای وزير يا معنی قرص را نمی فهمند يا از موسيقی چيزی نمی دانند و يا هر دوی اينها. اين ماجرايی را که جناب وزير تعريف کرده اند را همه شنيده اند ولی عمل اين جوان ربطی به موسيقی نداشته است و همه اش مربوط به قرص معروف به اکس بوده است که يکی از دلايل رفتن برخی به طرف اين قرص ها اينست که دهانشان بوی الکل نگيرد و شلاق نخورند. پس ربطی بين موسيقی و پرتاب کردن خود به بيرون در اين وسط نيست. بايد اين را هم گفت که تقريبا تمام موسيقی هايی که شما مجوز ميدهيد نه تنها حسی به آدم نمی دهند بلکه جوانها را از موسيقی ايرانی دور کرده است چون ديگر محتوايی ندارند. اينها نمونه هايی از خروار بود . در ضمن دولت برای اينکه مردم در تعطيلات نيمه شعبان خوش باشند 5 شنبه را تعطيل اعلام کرد. چگونه خوش باشند؟


بنزين هنوز
خبر اول است
سيامک زند

دو ماه از سهميه بندی بنزين ميگذرد. بحث ها به همان اندازه روز اول داغ است. مردم می گويند همه اين کلک ها برای گران کردن بنزين است. چه اين سناريو واقعيت داشته و اجرا شود و چه شايعه باشد و اجرا نشود مهم اينست که اعتماد مردم نسبت به حکومت ازهر زمانی کمتر شده است. مردم می گويند با شروع سال تحصيلی اين طرح هم مثل طرح تثبيت ساعت و خيلی طرح های ديگر شکست می خورد و با اين سهميه بندی سرويس مدارس هم لنگ می ماند. الان بنزين آزاد برای رسيدن مردم به کارشان يک امر عادی شده است. طوری که در پارک ها يا مترو يا اتوبوس و يا ميهمانی ها مردم قيمت های بنزين را با هم ردو بدل می کنند تا جايی بهتر، با قيمتی مناسب تر پيدا کنند. اينروزها محيطی نيست که در آن راجع به مسائل مملکت صحبت نشود. همه مشتاقانه به هم اطلاعات می دهند و بی پروا صحبت می کنند.
امروز نامه خانواده زندانيان دانشجو به ايت الله شاهرودی را خواندم. تمام اين بلاهايی را که بر سر اين جوانان می آورند را در اگاهی بر سر دزدان و قاتلان و قاچاقچيان می آورند. واين نشان ميدهد که ديگر از چشم حکومت يک منتقد يا فعال سياسی با يک اوباش هيچ فرقی نمی کند و با هر دوی اينها به يک صورت رفتار می شود.


ايران
و عرب ها

ابطحی

عرب ها در همسايگی ايران منافع مشترک با يکديگر دارند. ناسيوناليست عرب به شدت قوی است. همه مسلمانند و به صورت تاريخی - بخصوص کشورهای خليج فارس- از ايران همواره به دليل بزرگ بودن و قدرتمند بودن نگرانند. رهبران عرب همواره سعی در تحکيم روابط خود با آمريکا کرده اند و نيز هميشه، بعد از انقلاب تلاش در عدم موفقيت روابط ايران و آمريکا داشته اند. از خصوصيات حکومت های عرب اين بوده است که همواره اسرائيل را مهم ترين خطر برای خودشان می دانسته اند و به خاطر نظرات مردمشان نيز در مخالفت تبليغاتی و علنی با اسرائيل کم نمی گذاشتند. اين عاملی بود که می توانست کشورهای عربی را با ايرن نزديک کند. اتفاق مهم و خطرناکی که اخيراً در حال انجام است اين که با کمک آمريکا و به خصوص بعد از سفر تسليحاتی اخير وزرای خارجه و دفاع آمريکا به منطقه و فروش اسلحه به آن ها، در نظر رهبران عرب ايران جايگزين اسرائيل، به عنوان خطر اول و مهم تر می شود.....


حاکمیت

برای خود

چاله می کند

سیامک زند

صدا و سیما، به یکباره آتش توپخانه تبلیغاتی را در دفاع ازسپاه پاسداران از روز دوشنبه باز کرده که هدف از آن نشان داده عکس العمل در برابر قرار گرفتن احتمالی نام سپاه پاسداران در لیست تروریسم است. این تبلیغات فعلا یگانه نتیجه اش برای مردم آشکار شدن قدرت سپاه در حکومت و پخش خبری است که هنوز جنبه احتمالی دارد نه قطعی.

هدف عمده این تبلیغات الغای این مطلب است که سپاه مهم ترین رکن ارکان نظام است و کار را تاجایی پیش برده اند که سردار ذوالقدر معاون وزیر کشور و قائم مقام فرمانده کل سپاه در سخنرانی خود اعلام کرد باید از نیروهای سپاه و بسیج در کلیه سطوح دولت استفاده شده و سپاه و بسیج باید قدر فرصت الهی که با انتخاب احمدی نژاد به وجود آمده را بدانند.(که تاییدی بر سپاهی بودن دولت است).

چک سفید امضایی که حاکمیت برای سپاه کشیده است در شرایط کنونی نه تنها هیچ کمکی به بهبود وجه بین المللی سپاه نخواهد کرد، بلکه به دنیا نشان خواهد داد که سپاه در کلیه سطوح حاکمیت حضوری همه جانبه و تعیین کننده دارد و در نتیجه نه تنها سپاه، بلکه همه حاکمیت را می توان تروریست خواند و در لیست تروریسم جهانی قرار داد. شاید این بهترین هدیه ای باشد که میتوان به اسراییل و آمریکا تقدیم کرد.

در حالیکه منطقی ترین راه حل در حال حاضر فاصله گرفتن آشکار حاکمیت از سپاه  و  برخلاف سخنان ذوالقدر عدم استفاده و حتی کنار گذاشتن نیروهای سپاه از پست های غیر نظامی است که میتواند هم حاکمیت را از اتهام تروریست بودن مبرا کند و هم تاکیدی باشد بر نقش صرفا نظامی سپاه . ضمن اینکه در آخرین قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران تعدادی از فرماندهان سپاه در لیستی قرار گرفته اند که باید سفرهای خارجی آنها از سوی کشور میزبان به اطلاع شورای امنیت برسد که مطمئنا در قطعنامه جدید این امکان وجود دارد که هم تعداد بیشتری به لیست قبلی افزوده شده وهم بسیاری از آنها از این پس تحت پیگرد قرار بگیرند. در صورت عدم فاصله گیری حاکمیت از سپاه این اقدامات شامل حاکمیت و به خصوص اعضای هیات دولت نیز خواهد شد و نتیجه ای غیر از منزوی تر شدن ایران در عرصه بین المللی و محدود تر شدن امکان فعالیت های دیپلماتیک ایران نخواهد داشت.


بنزين دزدی
در بورسه!
سيامک زند

شايد خيال کنيد شوخی می کنم و يا کمی روغن داغ ماجرای سهميه بندی بنزين را می خواهم زياد کنم. اما باور کنيد هيچکدام از اينها نيست. يک سری زدم دادگستری تهران. از پدرم يک پيغامی برای يکی از مقامات برده بودم. ايشان خوش و بشی کرد و گفت: "به ابوی بفرمائيد چشم. اين روزها خيلی سرم شلوغ است، اما به ديده منت! شما که می بينی چه خبر است!"
اشاره اش به مردمی بود که در راهروها مثل مور و ملخ از اين اتاق به آن اتاق می شدند و يا پشت دراتاق ها زانوی غم بغل گرفته بودند.
گفتم: بله حاج آقا می بينم. هر روز همينطوره؟
گفت: بله پسر جان، اما اين روزها بيشتر از روزهای پيش. پرونده های دزدی کم بود، حالا بنزين دزدی هم به آن اضافه شده.
من در محله خودمان شنيده بودم و برو بچه ها ازمحله های ديگر هم گفته بودند اما فکر نمی کردم وسعت ماجرا اينقدر باشد. بنزين دزدی را می گويم. شب ها باک ماشين ها را خالی می کنند. اگر رحم و مروت داشته باشند در باک بنزين را باز می کنند و شيلنک می اندازند، اگر هم بی رحم و مروت باشند باک را از زير با ميخ های مخصوص و يک ضربه به آن سوراخ می کنند و بنزين را می برند. شبی 30 – 40 ليتر هم که ببرند نانشان در روغن است. در کوچه خودمان اهل محل با هم قرار گذاشته اند شبی يکی از ماشين دارها بپا بشه. شايد در محله های ديگر هم همين کار را می کنند. نمی دانم، اما حاج آقا می گفت بنزين دزدی الان در بورسه!