اتحاد دمکرات ها و جمهوريخواهان عليه ايران
سرمايه گذاری شرکت ها
در نفت ايران ممنوع شد


 


با ورود نيروهای ويژه و جديد امريکا به عراق
عمليات جديد نظامی امريکا
در رودخانه دجله عراق

       پیک هفته 94  --------- 6 تير 1386 27  ژوئن 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

تحلیل رئيس موسسه تحليل های استراتژيک فرانسه
انرژی اتمی ایران
 سوار بر کلاهک تحليلی


مصاحبه علی يونسی، وزير اطلاعات خاتمی
سوء ظن به مردم
جامعه را امنيتی می کند

تحليل جديد "سيمورهرش"
استراتژی حمله به ايران با تاکتيک های جديد
ترجمه مهران جوادی برای پيک نت

پيش نويس قطعنامه سوم
سفر، تجارت، حرکت، پرواز
خط قرمزها بين المللی عليه ايران گسترش می يابد


سخنرانی سردار ذوالقدر
آزاديهای سياسی
اين اميد امريکا را خنثی می کنيم!
 

 

مصاحبه وزيرخارجه امريکا با "وال استريت ژورنال"
حاکميت غير مسئول ايران
نه سلاح اتمی و نه غير اتمی
نبايد در اختيار داشته باشد!

مصاحبه وزيرخارجه امريکا با "وال استريت ژورنال"
حاکميت غير مسئول ايران
نه سلاح اتمی و نه غير اتمی
نبايد در اختيار داشته باشد!

ديدار موتلفه قم با آيت الله يزدی
اصولگرايان اگر متفرق شوند
دزد سوم مجلس را می برد!

يک نفر همت کند و از آيت الله يزدی بپرسد: حالا که به قول شما، برای دشمن خارجی اصلاح طلب و اصولگرا فرقی ندارند، ممکن است بفرمائيد شما که چنين کمر به حذف اصلاح طلبان بسته ايد دوستيد يا دشمن؟

مصاحبه وزيرخارجه عربستان در لندن
عربستان با ايران اتمی موافق نيست!

پرسش و پاسخ دبير کل حزب کمونيست روسيه
با حضور موشکی امريکا
در آذربايجان مخالفيم!
مجلس هشتم
آنها که می روند- آنها که می آيند!
مهدی محسنی (و. جمهور)

اجتماع در برابر استانداری
کارگران قوه پارس 11ماه است حقوق نگرفته اند !


ديروز تعطيل بود، اما خبرهای مهمی هم بود
نشانه های بيعت دوباره نام ها و چهره ها با خاتمی
ديدار شيخ مهدی کروبی با رهبر
دعوت ناطق نوری از همه گرايش ها برای انتخابات

اشارات نخست وزيرعراق، ايران را  
بعنوان حامی وطراح کودتا تداعی می کند

کشف و سرکوب کودتای نظامی درعراق

در کارخانه ها و دانشگاه ها
مقابله با کارگران به سبک مقابله با دانشجويان

اجتماع اعتراضی کارگران آرتا ماشين اردبيل


حمله يا مذاکره
اختلاف زرگری چنی- رايس برای آماده سازی افکار عمومی


با پيام سرلشکر فيروز آبادی
حمايت نيروهای مسلح از دولت و احمدی نژاد
!

سردار نقدی
استعفا را جدی نگيريد، امثال او وصله تن کابينه اند


نامه سرگشاده 57 اقتصاد دان
حقايقی پيرامون
 اقتصاد بحران زده ايران

عقب نشينی بی سر و صدا
فرو نشستن تب
بگير و ببرهای خيابانی

اوباش ترياکی و اراذل هروئينی خطرناک تر از اعضای القاعده نبودند که بی سر و صدا دستگير شدند و نيازی به نمايش‌های خيابانی نبود. همه ماجرای اخير مقابله با بدحجابی و اوباش و اراذل مانور اشغال نظامی شهرها، سرکوب نيروی ذخيره کودتا و يا شورش غير قابل کنترل و زهرچشم گرفتن از زنان و دانشجويان، کارگران و معلمان بود.

تهران- سيامک زند


 دکتر"ولی نصر"
بازی بزرگ رهبران ج. ا
 با برگ سبز "شيعه"

بخش دوم مقاله "ولی نصر"
گرداب جنگ در عراق ايران را به کام می کشد!


براندازی شيرين!
اعتصاب وسيع کارگران
در نيشکر هفته تپه خوزستان

با تعطيل بافت بلوچ ايرانشهر
800 کارگر بلوچستان
به ارتش بيکاران پيوستند

دبيرکل فدائيان اسلام
ايران بايد قفقاز را

از روسيه پسبگيرد!


درمحافل سياسی ايران:
پيام ويژه و محرمانه البرادعی برای مقامات ايران


10 ميليون مزد بگير ايران محروم از هر نوع تشکل

گفتگو با عضو رهبری حزب کمونيست عراق
راه حل واقعی در عراق

دکتر معين: چه فکر می کنی؟
عوام زدگی، تحجر وخشونت سرود مرگ است نه زندگی!

مصطفی تاج زاد:
طراحان حکومت يکدست حالا خواهان "جامعه پادگانی" اند

فرقه دمکرات آذربايجان :
مردم ايران و جهان چقدر از عمق فاجعه عراق با خبرند؟

عزيزم، عشق من
مبادا ناگهان سلاح شوی!
احمدشيرزاد

وزير کشور
7 ميليون آواره روستاها کانون خطر در اطراف شهرها

مشاور سابق وزير رفاه:
افزايش20 در صدی فقرا، کودکان خيابانی و پلاستيك جمع کن

توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف بالای دو ميليون واردات


مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد
دوران ضربه نظامی به ايران  پايان يافته است


مثلث اژه ای- حسينيان- ذوالقدر
"جاسوس را بگير!

 

با آغاز سهميه بندی
بنزين روی آتش
خشم و نارضائی مردم
تهران پيش از نيمه شب ديشب
سيامک زند

100 ليتر بنزين در ماه، يعنی روزی تقريبا 3 ليتر بنزين در شهری که برای عبور از يک خيابان به خيابان ديگر و پشت ترافيک و چراغ قرمز چندين برابر اين 3 ليتر بنزين مصرف می شود. با اين سهميه بندی که نمی گويند دليل آن رفتن به سمت شرايط جنگی و بحران های نوبتی و ناشی از تحريم های شورای امنيت است، تقريبا می توان گفت صدها هزار اتومبيل بزودی زمين گير خواهند شد.


يک گزارش دريافتی با استفاده از اخبار خبرگزاری های داخلی
پمپ بنزين ها
ديشب در تهران و شهرستان ها
احمدی زاهدی

اعلام آمادگی خاتمی
برای پادرميانی در بحران فلسطين

راست راست
بايد از ديوار بانک رفت بالا!

آن که از ديوار بانک ملی بالا رفته نه سارق است و نه ديوانه، يکی از مشتری‌های بانک ملی است که می کوشد دستش به دستگاه دريافت پول برسد. آن که عقلش پاره سنگ بر ميدارد، همان است که اين دستگاه را در آن ارتفاع کار گذاشته!
البته داستان دستگاه های اتوماتيک دريافت پول در کنار بانک ها خود داستان جداگانه ای دارد که جدا از بقيه داستان های زندگی در تهران و ايران نيست. مثلا دستگاه ها معمولا خراب اند و يا وقتی در صف نوبت ايستاده ای بايد مواظب باشی جيبت را نزنند. تازه به دستگاه که می رسی مدام بايد مواظب بغل دستی ات باشی که سرک می کشد تا شماره ات را ببيند.
اين کلنجارها آنقدر عادی است که به بخشی از زندگی مردم تبديل شده است. مثلا؛ مدتی پيش يک جوانی را دستگير کردند که در جعل کد کارت ها تخصص داشت و حداقل 300 بار پول ازحساب های مردم برداشت کرده بود. تازه، اين مشکل بيرونی است. مشکلات درونی هم خواندنی است. مثلا بارها ماشين های اتوماتيک خيابانی اسکناس تقلبی و حتی کاغذ رنگی تحويل مردم داده اند، که اين ديگر کار آنهائی است که پول در ماشين می گذارند نه آنها که پول از دستگاه می‌گيرند!
از طريق همين دستگاه ها، مدتی پيش پول از حساب پدر پيرم کشيده بودند. رفت برای شکايت و چون از کارمندان قديمی بانکی است حرفش را قبول کرده بودند؛ اما پاسخ رئيس شعبه بانک خواندنی است. گفته بود: آقای.... وقتی بانک پول کاغذی در دستگاهش کشف می شود؛ شما چه انتظاری از آن طرف صندوقی ها داريد؟


دست دادن و ندادن خاتمی که نان و آب نمی شود
جواب مردم را بدهيد
شير و ماست و پنير چرا گران شده؟

گزارش نشريه "نيويورکر"
رهبران و سلاطين عرب
در کنار رضا پهلوی


لاريجانی به البرادعی اطلاع داد
موافقت فوری ج. اسلامی
با بازرسی جديد اتمی


به ابتکار و سخنرانی شيرين عبادی، دکتر يزدی و دادخواه
نشست صلح و انتشار
بيانيه حق صلح در تهران
استفاده صلح‌آميز از انرژی هسته‌ ای حق همه ملت‌ها، از جمله ملت ايران است، اما برای دست يابی به آن بايد طوری گام برداريم كه از صلح محروم نشويم!


سخنرانی شهلا انتصاری در جمع فعالان "برابری حقوق زن و مرد"
راديکاليسم را خشونت طلبی ترجمه نکنيم
جنبش های اجتماعی  
در ايران از هم می آموخته اند
!

پول شوئی
سياه ترين نوه سرمايه داری
دراين کارگاه شسته می شود
سالانه بين 590 تا 1500 ميليارد دلار پول غير قانوني– از جمله پول معاملات چند تن مواد مخدر- شسته می شود. جرج تاون مرکز جزاير هميشه تابستان کايمان که از مراکز بزرگ پول شوئی جهان است 18هزار جمعيت، 15 هزار شرکت و 400 بانک دارد!


هلال طلائی
دود و دم سپر منقل
و گرز وافور در ايران

گزارش خبرگزاری های داخلی
ايران خود را آماده
ضد حمله موشکی می کند

جهان عرب و ايران
جنگ داخلی و تجزيه فلسطين
به پای ج. اسلامی نوشته شد
مهدی مرعشی


گزارش دو ماهه اول سال
سقوط صادرات غير نفتی
و رشد واردات به ايران

سرمقاله راه توده
لولوی جمهوری اسلامی
می ترسد يا می ترساند؟


پشت صحنه به روايت شاهد
همای رياست جمهوری
بار ديگر روی سر "قاليباف"


مصاحبه خبری سخنگوی وزارت خارجه  ج.اسلامی
برای‌پاسخ به ابهامات اتمی
لاريجانی 60 روز مهلت خواست!
پادشاه عربستان به ايران دعوت شده اما هنوز پاسخ نداده
امريکا ديدار سرداران دستگير شده در اربيل
را با خانواده شان
 15 روز ديگر عقب انداخت

وزيرخارجه مصر، جمهوری اسلامی را آتش بيار نفاق و جنگ در فلسطين معرفی کرد و سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی درهمين ارتباط گفت: "ما به حماس کمک مالی و معنوی کرده ايم." او درباره رسيدن 50 ميليون دلار کمک مالی جمهوری اسلامی به مردم فلسطين و نه بدست حماس سکوت کرد!


مصاحبه خبرگزاری رويتر با لاريجانی
گفتگوی سولانا و سخنگوی او با خبرگزاری فرانسه
سولانا: مذاکرات با لاريجانی سازنده بود
سخنگوی سولانا: بهرحال بايد قطعنامه ها رعايت شود
لاريجاني: کارشکنی -امريکا- بهرحال تاثير گذار است

اين تکذيب، يعنی تائيد!
پاکستان در حمله به ايران
درکنار امريکا عمل نمی کند

جان بولتن:
گزينه نظامی  
همچنان مهم ترين گزينه است

رايس:
"تعليق نسبی" غنی سازی
بی معنی و حرافی است
!

به بهانه کمک معيشتی
تحقير معلمان
پس از ضرب و شتم و زندان

کاری کرده اند
"زنستان"!

آخرين شماره نشريه "زنستان" که با بخش فيلترينگ دولت در يک جدال بی امان است و منتشر کنندگانش با فيلتر کنندگان در يک بازی موش و گربه شرکت دارند، منتشر شد. آقايان آدرس های زنستان را فيلتر می کنند و منتشر کنندگان زنستان آدرس های تازه ای را رو کرده و زنستان را روی آنها منتشر می کنند. بهرحال آخرين شماره حاوی مطالبی تازه ايست که می بينيد، باضافه يک داستان کوتاه از بنفشه حجازی و مروری که "پريسا کاکائی" بر فيلم "شهر مرزی" کرده است. اين بخش را ما نتوانستيم به پيوست عکس بالا که صفحه اول اين شماره زنستان است يکجا ضبط و منتشر کنيم، اما اگر برويد روی سايت زنستان، در آنجا هست و می توانيد ملاحظه کنيد. اين هم سهم پيک نت برای کمک به آنها که در زنستان و جنبش يک ميليون امضا برای برابری زن و مرد در قوانين ايران در خاکريز اول سنگر گرفته اند. اميدواريم با اين آدرس سايت زنستان درايران باز شود. اگر نشد، لابد يک آدرس ديگر می دهند که دراختيار شما گذاشته شود: http://www.zanestan.net/

 


به بهانه سخنان تازه ميرحسين موسوی
عبور ناگزير اصلاح طلبان
از مرز
پائين ونكی ها - بالا ونكی ها
محمد جوادروح


مير حسين موسوی
سرانجام يک نفر دهان گشود
و مچ رهبر و دولتش را گرفت
جواد مهربان


3 تير برابراست با 18 تير
احمدی نژاد و دولت او
طلبشان را از حکومت گرفتند

ايران امروز
قاچاق دو ميليارد ليتر بنزين و گازوئيل در سال

کنفرانس خبری بوش و نخست وزير اسرائيل
تهديد های احمدی نژاد بهترين بهانه برای بوش


تنگه هرمز
ايران آماده جنگ در يک  جبهه آبی 43 کيلومتری شده


محمد خاتمی:
قدرتمندان احساس نکنند مزاحمشان هستم
امکان انتخاب باشد
ملت جای هرکس را تعيين می کند!
عطای قدرت رسمی را به لقايش بخشيده ام


عليه ايران
بزرگترين صف آرائی نظامی- دريائی امريکا

سخنرانی حذف شده وزير کشور
از روی خروجی خبرگزاری های داخلی

100 کيلو اورانيوم غنی شده در ايران ذخير کرده ايم!
راز دو قتل- احمد خمينی وخانم برقعی- درسينه پورمحمدی حفظ است!


با لالائی های علی لاريجانی نبايد به خواب رفت
ماموريتی که شايد برعهده البرادعی گذاشته باشند!
جواد مهربان


طالبان
فاتحان جاده های ارتباطی
افغانستان- ايران- پاکستان
و. پويا


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


اعلام کودتائی سهميه بندی بنزين در ايران
جواد مهربان

اعلام ناگهانی و غافگير کننده سهميه بندی بنزين بی ارتباط با تصميم مشترک دمکرات ها و جمهوريخواهان امريکا عليه سرمايه گذاری شرکت های نفتی در ايران نيست. نه تنها چنين نيست، بلکه می توان حدس زد که شورای عالی امنيت ملی با پيش بينی اين تصميم، تاخير را جايز ندانسته و از روی سر مجلس و دولت، سهميه بندی بنزين را از ساعت 12 شب گذشته اعلام کرد.
تصميم جديد امريکا را می توان گام بزرگی در راه گرفتن گلوی ايران ارزيابی کرد و تصميم شتابزه برای سهميه بندی بنزين نيز اهميت اين تصميم امريکا و تاثير گذاری آن روی اقتصاد ايران را نشان داد. اين در حالی است که تا غروب روز گذشته نيز بحث مطبوعاتی که عصر منتشر می شوند حاکی از امکان تعليق طرح جيره بندی بنزين بود. بحث خوشبينانه ای که احتمالا ريشه در مذاکرات اخير لاريجانی با سولانا و البرادعی و جلب رضايت اروپا در کاهش از تنش بر سر فعاليت های اتمی ايران داشت.
اعلام کودتائی سهميه بندی بنزين، بويژه با واکنشی که در ميان مردم داشت، قطعا چه قبل و چه بعد از اين تصميم با بحث های جدی در راس حاکميت همراه بوده است. شايد به همين دليل بود که فورا بحث بنزين غير سهميه بندی را پيش کشيدند تا کمی اوضاع را آرام کنند. وزير نفت از بنزين غير سهميه ای با قيمتی بيش از ششصد تومان گفت اما جرات نکرد قيمت قطعی بنزين آزاد را اعلام کند و تنها با ايما و اشاره حرف زد.
همه دست اندرکاران حکومتی نکران اعتراضات شديد مردم هستند، در حاليکه بسيار هم بعيد می دانند دولت و حکومت بتوانند اين بحران را مديريت کنند.


کشف معجزه
در گورستان

پس از چندين روز شايعه و مراجعه مردم به يکی از گورستان های منطقه کردستان به اميد ديدن معجزه، سرانجام ماموران انتظامی توانستند مردم را قانع کنند که معجزه ای در کار نيست. در روزهای گذشته شايع شده بود که در قبرستان روستای «شيرخان» واقع در بخش دينور کردستان شبها از قبر زنی بنام "ليلا" نور به بيرون می تابد. ماموران با ترس و لرز شبانه در قبرستان کمين کردند و بالاخره دريافتند که سنگ قبر "ليلا" از جنس گرانيت است و بر اثر تابيدن نور پروژکتورهای کارخانه ماسه شور که در کنار قبرستان قرار دارد و همچنين نور چراغ های اتومبيل های عبوری باعث انعکاس نور روی سنگ قبر می شود. ماجرا به ريش سفيدان محل گزارش شد و آنها خود پس از مشاهده و تائيد کشف پليس مردم را از اشتباه و توهم در آورده و معجزه باطل شد!


شکنجه در
طول بازجوئی
عادی است
و گفتن ندارد!

آقای "م. صادق" که لابد اسم مستعار همان "مم صادق" خودمان باشد، يک ياداشت کوتاه و پراز پرخاش برای پيک نت نوشته و معترض شده که "آن را که عيان(بازجوئی توام با شکنجه) است، چه حاجت به بيان(پرداختن به آن) است؟". يعنی آنچه همه ميدانند، ديگر چرا شما می نويسيد؟ آقای "صادق" فراموش کرده که با نگفتن گرهی باز نمی شود و اگر گرهی را بتوان باز کرد با همين گفتن و فاش گوئی تا حد يک آگاهی ملی است. به فرض اين که مردم می دانند، نمی توان در باره اين يا آن موضوع سکوت کرد.
حالا برويم سر يادداشت تند و تيز ايشان:
در مورد مقاله فاجعه اعتراف گيری قرعه برای مجازات:
آقا مگرشما از ايران هيچ اطلاعاتی نداريد که اين داستان را نوشتيد؟! مگر تازه امروز شما متوجه شده ايد که در تمامی مراحل قضائی در ايران، بازجويی و شکنجه يک روش معمول و عادی است!
در تمامی کلانتری ها، اداره آگاهی، بازداشتگاه های قوه قضائيه بازجويی همراه با شکنجه است، فارغ از اينکه شما گناهکار باشيد يا بيگناه. کافی است شما به عنوان مراجعه کننده به يکی از ادارات آگاهی مراجعه کنيد و منتظر بازپرس پرونده خود باشيد. هنگاميکه فريادهای دلخراش ناشی از درد انسانها را با گوش خود شنيديد، خودتان متوجه می شويد که بطور علنی شکنجه شدن، در جمهوری اسلامی بطور قانونی و با مجوز بازپرس پرونده انجام می شود.
من راجع به بازداشتگاه های مخفی سپاه و اداره اطلاعات، حفاظت و اطلاعات سازمانهای مختلف و زندان ها چيزی نمی نويسم که ابعاد شکنجه و زجر دادن مردم در آنجا در حد اين نامه نيست! فقط می خواستم در باره کلانتری ها و ادارات آگاهی بنويسم.


برابری
دركمند
فيلترينگ

سايت کمپين يک ميليون امضا ، تغيير برای برابری، پس از گذشت دوماه از آخرين فيلترينگ، برای بار ششم فيلتر شد. اگر يکی از اهداف فيلترينگ راهی برای ريزش مخاطبان سايت کمپين فرض شده باشد بايد بگوييم که چنين روشی چندان موفق نبوده است. بر اساس آمارروزانه بازديد کنندگان سايت (بيش از 1100 بازديد کننده در روز) اکثر بازديدکنندگان همچنان از طريق نشانی های فيلتر شده از سايت ديدن می کنند و باقی بازديد کنندگان به طور متوسط از طريق 90 تا 100 سايت خبری ، سايت شخصی و وبلاگ - که يا لوگوی کمپين را در صفحه خود قرار داده اند و يا مطالبی از سايت را منتشر کرده اند - وارد سايت کمپين می شوند. جالب آنکه طی ماه های گذشته نمودار بازديد کنندگان و همچنين لينک دهندگان پس از هر فيلترينگ يک نزول کوتاه مدت و سپس صعود چشمگيرو مداوم را نشان داده است.
نشانی جديد: www.wechange.info
نشانی فيلترشده: www.weforchange.info


فاجعه اعتراف گيری
قرعه
برای مجازات
بهرام نگاه