انتشار بيانيه مشترک
نظر شورای حکام اتمی:
ايران بدنبال سلاح اتمی است!


 


هاشمی در نماز جمعه تهران
اعتراف به گسترش جنگ
مذهبی – سياسی در منطقه

       پیک هفته 93  --------- 26 خرداد 1386 16  ژوئن 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

 دکتر"ولی نصر"
بازی بزرگ رهبران ج. ا
 با برگ سبز "شيعه"


بخش دوم مقاله "ولی نصر"
گرداب جنگ در عراق ايران را به کام می کشد!


براندازی شيرين!
اعتصاب وسيع کارگران
در نيشکر هفته تپه خوزستان

با تعطيل بافت بلوچ ايرانشهر
800 کارگر بلوچستان
به ارتش بيکاران پيوستند

دبيرکل فدائيان اسلام
ايران بايد قفقاز را

از روسيه پسبگيرد!


درمحافل سياسی ايران:
پيام ويژه و محرمانه البرادعی برای مقامات ايران


10 ميليون مزد بگير ايران محروم از هر نوع تشکل

گفتگو با عضو رهبری حزب کمونيست عراق
راه حل واقعی در عراق

دکتر معين: چه فکر می کنی؟
عوام زدگی، تحجر وخشونت سرود مرگ است نه زندگی!

مصطفی تاج زاد:
طراحان حکومت يکدست حالا خواهان "جامعه پادگانی" اند

فرقه دمکرات آذربايجان :
مردم ايران و جهان چقدر از عمق فاجعه عراق با خبرند؟

عزيزم، عشق من
مبادا ناگهان سلاح شوی!
احمدشيرزاد

وزير کشور
7 ميليون آواره روستاها کانون خطر در اطراف شهرها

مشاور سابق وزير رفاه:
افزايش20 در صدی فقرا، کودکان خيابانی و پلاستيك جمع کن

توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف بالای دو ميليون واردات


مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد
دوران ضربه نظامی به ايران  پايان يافته است


مثلث اژه ای- حسينيان- ذوالقدر
"جاسوس را بگير!

ديدار با دکتر معين

تهاجم عوام زدگی، درغگوئی، دين فروشی، قدرت طلبی

سر مقاله روزنامه جمهوری اسلامی
احمدی نژاد  تعادل دارد؟
مرور تصميمات و سخنان يکماه ونيم اخير او چه نتيجه‌ای بدست می‌دهد؟

واقعيت اينست!
اخراج افغان ها از ايران
طرح آمادگی جنگی است


مصاحبه سخنگوی پرگو، اما مفت گوی دولت
هرکس طلب حقش را بکند وارد براندازی رنگين شده!


افزايش ميلياردی بودجه نهادهای دينی و نظامی در دولت امام زمان

266 ميليارد تومان به جيب "دين دولتی" می رود

خبرگزاری نووستی از ترکيه:
سرتيپ ربوده شده سپاه
از مطلعين اتمی ايران بوده


مصاحبه رفسنجانی با العالم
طرح های دفاعی ايران
پس از حمله را فاش نمی کنم


بيانيه اعتراضی نهضت آزادی
وقتش رسيده
اپوزيسيون قانونی متحد شوند
شتر استبداد مقابل خانه همه احزاب زانو می زند


نخست وزير پاکستان
حمله به ايران مصيبت بار خواهد بود


علی لاريجاني: با قطعنامه جديد
ايران به سمت
نافرمانی اتمی خواهد رفت!

رفسنجانی درنماز جمعه:
پيش شرط
سد راه مذاکره و تفاهم شده
منتقدان يادشان باشد:
همه در يک کشتی نشسته ايم!


حمله از خاکريز

مذاکره می گذرد
محسن امين زاده


ناگفته ها در 10 دقيقه ای
فيروز گوران:
از اتم تا شورش در اقليد فارس

صف بندی های جديد
ميان سرداران سپاه در کابينه

 استانداری ها و شهرداری


ايران- کويت- بحرين
 آماده جنگ می شوند

در نمايشگاه کتاب چه گذشت
هدايت و فروغ تبعيد شدند

مصاحبه جديدحسن نصرالله
خطر رفع نشده

سخنرانی احمدزیدآبادی
سوخت هسته ای درایران
می تواند  سلاح نظامی شود

 وزير دفاع فاش کرد
 تقسيم خليج فارس

 وابستگی به سپاه مطرح است
بازداشت 12 غواص ايرانی


سالی نکو از بهارش پيداست
3 ميليارد دلار واردات
3 برابر صادرات غيرنفتی

رئيس کميسيون بهداشت مجلس:
درشهرها و روستاهای ايران
8 ميليون نفر زير خط فقراند

تازيانه بيکاری برگُرده
يک چهارم جمعيت کرمانشاه

سرمقاله راه توده- نشانه های بسيار جدی
جنبش اصلاحات
از سطح به عمق راه يافته


سخنرانی وزير دفاع  در دانشگاه مالک اشتر
امريکا نگران عظمت اسلام و پايان مرجعيت خويش است 

 
تحليل جديد "سيمورهرش"
international monvement for a just world
استراتژی حمله به ايران
با تاکتيک های جديد
ترجمه مهران جوادی برای پيک نت

شخصيت کليدی در پشت اين تغيير تاکتيک ها افرادی نظير ديک چنی، اليوت آبرام (مشاور امنيت ملی)، سفارت آمريکا در عراق و زلمای خليل زاد ميباشند. تاکتيک جديد هم بخشی از رقابتی است که هدف آن افزايش فشار بر ايران است تا آنها در مواردی اقدام به پاسخگويی کرده و به اين ترتيب درهای حمله به ايران باز شود. در هفته های اخير موج گسترده ای در مورد متهم کردن ايران به دخالت در عراق به راه افتاده و نيروهای آمريکايی صدها ايرانی را در عراق تحت نظر و بازجويی قرار داده اند. اخبار رسيده از منابع اطلاعاتی اسرائيل حاکيست که ايران موشک های قاره پيمايی با سوخت جامد را توليد کرده که می توانند کلاهک های کوچکی را به اروپا برسانند. پنتاگون هنوز مشغول آماده سازی طرح حمله و بمباران ايران است. روندی که از سال گذشته آغاز شد و طی ماههای اخير گروه طراحی ويژه ای جهت آماده کردن طرح بمباران احتمالی ايران تشکيل شده است که شامل شناسايی مراکزی در ايران است که از گروه های شبه نظامی عراق حمايت می کنند و مراکز هسته ای ايران  نيزمی شود. اکنون دو کابوس متصور است: دستيابی ايران به بمب اتمی و 2- حمله آمريکا به ايران.


حمله دو مرحله ای به ايران
امريکا خود را آماده
جنگ سوم می کند
Antiwar - Patrick J. Buchanan


ارتش امريکا 3 ايرانی را
 با پاسپورت ديپلماتيک دستگير کرد
هنوز معلوم نيست اين 3 تن نيز مانند آنها که در اربيل
بازداشت شدند سپاهی اند و يا امنيتی و يا هيچکدام!


فصل جديد وکالت در ايران
درها را به روی  
شيرين عبادی باز نمی کنند!

تفاهم دو ايرانی
موتور G00gle درخدمت خريد با Ebay


فلسطين درگرداب جنگ داخلی
نقابداران کيستند
و به کجا وابسته اند

جنگ داخلی در لبنان و فلسطين، حتی اگر اسرائيل و امريکا محرک و سازمانده آن نيز باشند، واقعيتی است که حتی درنماز جمعه تهران نيز هاشمی رفسنجانی نتوانست به آن اشاره نکند. آنچه که در جمهوری اسلامی به آن اشاره نشده و نمی شود اما از شب گذشته خبرگزاری ها هدايت شده و يا غير هدايت شده به آن پرداخته اند، آنست که گويا نقابدارانی که در فلسطين و بنام حماس می جنگند کسانی هستند که يا از جانب سپاه پاسداران آموزش ديده اند و يا عضو ايرانی سپاه پاسداران اند. اين خبرگزاری ها نمی گويند و از چنين احتمالی سخن نمی گويند که ممکن است آن نقابداران کسانی باشند که دست اسرائيل را در پشت سر خود دارند. يعنی مشابه همان ها که بنام "فتح الاسلام" در لبنان جنگ را شروع کرده اند و يک سرشان به القاعده بند است. سازمان حرام زاده ای که از همه قماشی و از همه کشوری در آن حضور دارند و برای هر کس که پول و اسلحه بدهد می جنگند! چنان که مقامات امريکائی مدعی اند آنها با پول و اسلحه ايران در افغانستان می جنگند!
صحنه هائی از اين دست که در عکس می بينيد، جز تحريک احساسات فلسطينان و زمينه سازی برای گسترش جنگ شيعه و سنی در منطقه است؟ يعنی همان تاکتيک جديدی که سيمور هرش در تحليل جديد خود بعنوان زمين ساز حمله استراتژيک امريکا به ايران از آن ياد می کند؟


اعتصاب غذا

عکس های بالا صحنه هائی است از اعتصاب غذای دانشجويان دانشگاه اميرکبير، در اعتراض به دستگيری دانشجويان اين دانشگاه و بردن آنها زير شکنجه برای گرفتن اعتراف به دست داشتن در انتظار مطالبی عليه علی خامنه ای در نشريات دانشجوئی!


ناگفته های جنگ دوم
4 ميليون سند محرمانه
از بايگانی مسکو خارج شد

نامه سرگشاده 57 اقتصاد دان کشور
حقايقی پيرامون
 اقتصاد بحران زده ايران


به دليل پاسخ ندادن به سئوالات اتمی
لغو ديدار البرادعی و هاينونن
با معاون لاريجانی در وينحساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


حذف خاتمی
از حالا
کليد خورده!
و. ايمايان

دو هفته پيش در چنين روزی نوشتم:« کارگزاران گمنام قدرت از همان ابتدا از زندگی خصوصی مهاجرانی مطّلع بودند ولی آنرا برای روز مبادا نگه داشتند و روز مبادا هم آماده شدن او برای اعلام نامزديش بود که با افشای آن عملاً از عرصه‌ی سياست حذف شد. از امروز هم تا دو سال ديگر از هر اقدامی که از دستشان بيايد برای حذف خاتمی کوتاهی نخواهند کرد. نبايد اينگونه انديشيد که چون او هشت سال در رأس دولت بوده پس خودی به شمار می آيد؛ ميرحسين موسوی هم هشت سال دشوار جنگ را اداره کرد، با تأييدی کم نظير از طرف آقای خمينی ولی سال هفتاد و پنج که زمزمه‌ی بازگشت او به گوش رسيد امثال يزدی و عسگراولادی به قم و نزد مراجع رفتند که خطر بازگشت ِموسوی ايران را تهديد می کند. امروز هم مشابه آن يا بدتر از آن اتّفاق خواهد افتاد، در دو سال آينده، روزهای دشواری را پيش ِروخواهيم داشت. قصد اصلی اين نوشته اين است که بگويد کار از همين حالا شروع شده و کوچکترين غفلتی نابخشودنی است.»
ماجرای فيلم دست دادن خاتمی با چند زن و دختر در سفر ايتاليا به هيچ عنوان اقدامی تصادفی يا از سوی کسانی که تعصّب مذهبی دارند نبود. آنان فکر و انديشه و محاسبه‌گری ندارند و اگر اين فيلم هر زمان به دستشان می‌رسيد آنرا پخش می‌کردند؛ هرچه باشد از مونتاژ جام شراب مقابل خاتمی که بهتر بود و بعد فرياد وااسلاما... .
اين کار ِکسانی است که همان زمان به فيلم دست يافتند ولی آنرا برای روز مبادا نگه داشتند. سؤال اين است که چرا الآن؟
به گمانم در محاسبه‌ی آنان اين بهتر بود که گربه‌ی بازگشت خاتمی دم حجله‌ی اکنون کشته شود تا اينکه قطار ِانتخابات راه بيفتد و نتوان آنرا متوقّف کرد. واضح است که بازی شروع شده و انکار خاتمی از قصدش برای شرکت در انتخابات هم آنرا متوقّف نمی‌کند.
بهترين کار سکوت و جوابی آرام و چند سطری بود، کاری که خرّازی انجام داد. اين نوع جواب گفتن شايد طليعه‌ی بازگشت خاتمی باشد و گرنه گفتن اينکه کردم و خوب کردم که پيامدش هورا کشيدن ِجوانان باشد، کاری نداشت ولی عکس‌العملی جز برانگيختن جبهه‌ی مقابل و نهايتاً کنار رفتن خاتمی نمی داشت.
(اين مطلب خلاصه شده است)


فارگليسی
موريانه ای که
به جان زبان
فارسی افتاده!
مرتضی كاخی

اگر برای ورود الفبای لاتين به خط فارسی راه حلی پيدا نكنيم، الفبای لاتين در خط فارسی ايجاد ضايعه خواهد کرد.
يكی از وسايل ارتباطی در جهان امروز،اينترنت است؛ اگر راهی برای مقابله با  استفاده از الفبای لاتين به‌جای الفبای فارسی نيابيم، ضايعه‌ای بسيار بزرگ‌تر از آن‌چه ‌كه بر سر زبان ترك‌ها آمد، يعنی از بين رفتن تمدن مكتوب آن‌ها، بر سر ربان فارسی خواهد آمد.
نکته دوم رواج واژه های لاتين در فارسی است. درست است كه ورود برخی واژه‌ها از زبان بيگانه به زبان ديگر، موجب قوی شدن آن زبان می‌شود، اما زمانی كه ورود واژه‌های بيگانه به سيل تبديل شود، زبان از بين خواهد رفت.
ناكارآمدی بخش ايجاد واژه‌ معادل برای كلمات بيگانه، كه به‌صورت سيل به زبان فارسی وارد می‌شوند، دليلی بر اين نيست كه زبان فارسی، قابليت اين كار، يعنی واژه‌سازی و ايجاد جای‌گزين برای واژه‌های بيگانه را ندارد.


خاتمی
گزينه ای
درمحاصره
و. ايمايان