سرمقاله راه توده
لولوی جمهوری اسلامی
می ترسد يا می ترساند؟


 


پشت صحنه به روايت شاهد
همای رياست جمهوری
بار ديگر روی سر "قاليباف"

       پیک هفته 94  --------- 4 تير 1386 25  ژوئن 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

تحلیل رئيس موسسه تحليل های استراتژيک فرانسه
انرژی اتمی ایران
 سوار بر کلاهک تحليلی


مصاحبه علی يونسی، وزير اطلاعات خاتمی
سوء ظن به مردم
جامعه را امنيتی می کند

مصاحبه وزيرخارجه امريکا با "وال استريت ژورنال"
حاکميت غير مسئول ايران
نه سلاح اتمی و نه غير اتمی
نبايد در اختيار داشته باشد!

مصاحبه وزيرخارجه امريکا با "وال استريت ژورنال"
حاکميت غير مسئول ايران
نه سلاح اتمی و نه غير اتمی
نبايد در اختيار داشته باشد!

 

نامه سرگشاده 57 اقتصاد دان
حقايقی پيرامون
 اقتصاد بحران زده ايران

عقب نشينی بی سر و صدا
فرو نشستن تب
بگير و ببرهای خيابانی

اوباش ترياکی و اراذل هروئينی خطرناک تر از اعضای القاعده نبودند که بی سر و صدا دستگير شدند و نيازی به نمايش‌های خيابانی نبود. همه ماجرای اخير مقابله با بدحجابی و اوباش و اراذل مانور اشغال نظامی شهرها، سرکوب نيروی ذخيره کودتا و يا شورش غير قابل کنترل و زهرچشم گرفتن از زنان و دانشجويان، کارگران و معلمان بود.

تهران- سيامک زند


 دکتر"ولی نصر"
بازی بزرگ رهبران ج. ا
 با برگ سبز "شيعه"

بخش دوم مقاله "ولی نصر"
گرداب جنگ در عراق ايران را به کام می کشد!


براندازی شيرين!
اعتصاب وسيع کارگران
در نيشکر هفته تپه خوزستان

با تعطيل بافت بلوچ ايرانشهر
800 کارگر بلوچستان
به ارتش بيکاران پيوستند

دبيرکل فدائيان اسلام
ايران بايد قفقاز را

از روسيه پسبگيرد!


درمحافل سياسی ايران:
پيام ويژه و محرمانه البرادعی برای مقامات ايران


10 ميليون مزد بگير ايران محروم از هر نوع تشکل

گفتگو با عضو رهبری حزب کمونيست عراق
راه حل واقعی در عراق

دکتر معين: چه فکر می کنی؟
عوام زدگی، تحجر وخشونت سرود مرگ است نه زندگی!

مصطفی تاج زاد:
طراحان حکومت يکدست حالا خواهان "جامعه پادگانی" اند

فرقه دمکرات آذربايجان :
مردم ايران و جهان چقدر از عمق فاجعه عراق با خبرند؟

عزيزم، عشق من
مبادا ناگهان سلاح شوی!
احمدشيرزاد

وزير کشور
7 ميليون آواره روستاها کانون خطر در اطراف شهرها

مشاور سابق وزير رفاه:
افزايش20 در صدی فقرا، کودکان خيابانی و پلاستيك جمع کن

توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف بالای دو ميليون واردات


مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد
دوران ضربه نظامی به ايران  پايان يافته است


مثلث اژه ای- حسينيان- ذوالقدر
"جاسوس را بگير!

ديدار با دکتر معين

تهاجم عوام زدگی، درغگوئی، دين فروشی، قدرت طلبی

سر مقاله روزنامه جمهوری اسلامی
احمدی نژاد  تعادل دارد؟
مرور تصميمات و سخنان يکماه ونيم اخير او چه نتيجه‌ای بدست می‌دهد؟

واقعيت اينست!
اخراج افغان ها از ايران
طرح آمادگی جنگی است


مصاحبه سخنگوی پرگو، اما مفت گوی دولت
هرکس طلب حقش را بکند وارد براندازی رنگين شده!


افزايش ميلياردی بودجه نهادهای دينی و نظامی در دولت امام زمان

266 ميليارد تومان به جيب "دين دولتی" می رود

خبرگزاری نووستی از ترکيه:
سرتيپ ربوده شده سپاه
از مطلعين اتمی ايران بوده


مصاحبه رفسنجانی با العالم
طرح های دفاعی ايران
پس از حمله را فاش نمی کنم


بيانيه اعتراضی نهضت آزادی
وقتش رسيده
اپوزيسيون قانونی متحد شوند
شتر استبداد مقابل خانه همه احزاب زانو می زند


نخست وزير پاکستان
حمله به ايران مصيبت بار خواهد بود


علی لاريجاني: با قطعنامه جديد
ايران به سمت
نافرمانی اتمی خواهد رفت!

رفسنجانی درنماز جمعه:
پيش شرط
سد راه مذاکره و تفاهم شده
منتقدان يادشان باشد:
همه در يک کشتی نشسته ايم!


حمله از خاکريز

مذاکره می گذرد
محسن امين زاده


ناگفته ها در 10 دقيقه ای
فيروز گوران:
از اتم تا شورش در اقليد فارس

 

 

مصاحبه خبری سخنگوی وزارت خارجه  ج.اسلامی
برای پاسخ به ابهامات اتمی
لاريجانی 60 روز مهلت خواست!
پادشاه عربستان به ايران دعوت شده اما هنوز پاسخ نداده
امريکا ديدار سرداران دستگير شده در اربيل
را با خانواده شان
 15 روز ديگر عقب انداخت

وزيرخارجه مصر، جمهوری اسلامی را آتش بيار نفاق و جنگ در فلسطين معرفی کرد و سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی درهمين ارتباط گفت: "ما به حماس کمک مالی و معنوی کرده ايم." او درباره رسيدن 50 ميليون دلار کمک مالی جمهوری اسلامی به مردم فلسطين و نه بدست حماس سکوت کرد!


مصاحبه خبرگزاری رويتر با لاريجانی
گفتگوی سولانا و سخنگوی او با خبرگزاری فرانسه
سولانا: مذاکرات با لاريجانی سازنده بود
سخنگوی سولانا: بهرحال بايد قطعنامه ها رعايت شود
لاريجاني: کارشکنی -امريکا- بهرحال تاثير گذار است

اين تکذيب، يعنی تائيد!
پاکستان در حمله به ايران
درکنار امريکا عمل نمی کند

جان بولتن:
گزينه نظامی  
همچنان مهم ترين گزينه است

رايس:
"تعليق نسبی" غنی سازی
بی معنی و حرافی است
!

به بهانه کمک معيشتی
تحقير معلمان
پس از ضرب و شتم و زندان

کاری کرده اند
"زنستان"!

آخرين شماره نشريه "زنستان" که با بخش فيلترينگ دولت در يک جدال بی امان است و منتشر کنندگانش با فيلتر کنندگان در يک بازی موش و گربه شرکت دارند، منتشر شد. آقايان آدرس های زنستان را فيلتر می کنند و منتشر کنندگان زنستان آدرس های تازه ای را رو کرده و زنستان را روی آنها منتشر می کنند. بهرحال آخرين شماره حاوی مطالبی تازه ايست که می بينيد، باضافه يک داستان کوتاه از بنفشه حجازی و مرور که "پريسا کاکائی" بر فيلم "شهر مرزی" کرده است. اين بخش را ما نتوانستيم به پيوست عکس بالا که صفحه اول اين شماره زنستان است يکجا ضبط و منتشر کنيم، اما اگر برويد روی سايت زنستان، در آنجا هست و می توانيد ملاحظه کنيد. اين هم سهم پيک نت به آنها که در زنستان و جنبش يک ميليون امضا برای برابری زن و مرد در قوانين ايران مدافعان خاکريز اول اند. اميدواريم با اين آدرس سايت زنستان درايران باز شود. اگر نشد، لابد يک آدرس ديگر می دهند که دراختيار شما گذاشته شود


به بهانه سخنان تازه ميرحسين موسوی
عبور ناگزير اصلاح طلبان
از مرز
پائين ونكی ها - بالا ونكی ها
محمد جوادروح


مير حسين موسوی
سرانجام يک نفر دهان گشود
و مچ رهبر و دولتش را گرفت
جواد مهربان


3 تير برابراست با 18 تير
احمدی نژاد و دولت او
طلبشان را از حکومت گرفتند

دو خبر روی خروجی خبرگزاری ها
اميدهای تازه آژانس اتمی
برای تفاهم و بازرسی درايران


دانشگاه اميرکبير
دانشجويان در صحن دانشگاه
خانواده ها در مقابل دادسرا


پيش نويس قطعنامه سوم
سفر، تجارت، حرکت، پرواز
خط قرمزها بين المللی
عليه ايران گسترش می يابد


سخنرانی سردار ذوالقدر
آزاديهای سياسی
اين اميد امريکا را خنثی می کنيم!
مقابله امريکا با قضيه هسته ای شکست خورد و احتمال حمله امريکا به ايران صفر، محاصره اقتصادی ناممکن و تحريم بی نتيجه است.


ايران امروز
قاچاق دو ميليارد ليتر
بنزين و گازوئيل در سال

کنفرانس خبری بوش و نخست وزير اسرائيل
تهديد های احمدی نژاد
بهترين بهانه برای بوش


تنگه هرمز
ايران آماده جنگ در يک
جبهه آبی 43 کيلومتری شده


محمد خاتمی:
قدرتمندان احساس نکنند مزاحمشان هستم
امکان انتخاب باشد
ملت جای هرکس را تعيين می کند!
عطای قدرت رسمی را به لقايش بخشيده ام


عليه ايران
بزرگترين صف آرائی
نظامی- دريائی امريکا

سخنرانی حذف شده وزير کشور
از روی خروجی خبرگزاری های داخلی

100 کيلو اورانيوم غنی شده
در ايران ذخير کرده ايم!
راز دو قتل- احمد خمينی وخانم برقعی- درسينه پورمحمدی حفظ است!

لاريجانی- البرادعی- سولانا
آخرين ديدارها
در آستانه اجلاس شورای امنيت

با لالائی های علی لاريجانی نبايد به خواب رفت
ماموريتی که شايد
برعهده البرادعی گذاشته باشند!
جواد مهربان


طالبان
فاتحان جاده های ارتباطی
افغانستان- ايران- پاکستان
و. پويا


مجلس هشتم
آنها که می روند- آنها که می آيند!
مهدی محسنی (و. جمهور)

اجتماع در برابر استانداری
کارگران قوه پارس 11ماه است حقوق نگرفته اند !


ديروز تعطيل بود، اما خبرهای مهمی هم بود
نشانه های بيعت دوباره نام ها و چهره ها با خاتمی
ديدار شيخ مهدی کروبی با رهبر
دعوت ناطق نوری از همه گرايش ها برای انتخابات

اشارات نخست وزيرعراق، ايران را  
بعنوان حامی وطراح کودتا تداعی می کند

کشف و سرکوب کودتای نظامی درعراق

در کارخانه ها و دانشگاه ها
مقابله با کارگران به سبک مقابله با دانشجويان

اجتماع اعتراضی کارگران آرتا ماشين اردبيل


حمله يا مذاکره
اختلاف زرگری چنی- رايس برای آماده سازی افکار عمومی


با پيام سرلشکر فيروز آبادی
حمايت نيروهای مسلح از دولت و احمدی نژاد!

سردار نقدی
استعفا را جدی نگيريد، امثال او وصله تن کابينه اند


ديدار موتلفه قم با آيت الله يزدی
اصولگرايان اگر متفرق شوند
دزد سوم مجلس را می برد!

يک نفر همت کند و از آيت الله يزدی بپرسد: حالا که به قول شما، برای دشمن خارجی اصلاح طلب و اصولگرا فرقی ندارند، ممکن است بفرمائيد شما که چنين کمر به حذف اصلاح طلبان بسته ايد دوستيد يا دشمن؟

مصاحبه وزيرخارجه عربستان در لندن
عربستان با ايران اتمی موافق نيست!

پرسش و پاسخ دبير کل حزب کمونيست روسيه
با حضور موشکی امريکا
در آذربايجان مخالفيم!

تحليل جديد "سيمورهرش"
international monvement for a just world
استراتژی حمله به ايران با تاکتيک های جديد
ترجمه مهران جوادی برای پيک نت

شخصيت کليدی در پشت اين تغيير تاکتيک ها افرادی نظير ديک چنی، اليوت آبرام (مشاور امنيت ملی)، سفارت آمريکا در عراق و زلمای خليل زاد ميباشند. تاکتيک جديد نیز بخشی از رقابتی است که هدف آن افزايش فشار بر ايران است تا آنها در مواردی اقدام به پاسخگويی کرده و به اين ترتيب درهای حمله به ايران باز شود. در هفته های اخير موج گسترده ای در مورد متهم کردن ايران به دخالت در عراق به راه افتاده و نيروهای آمريکايی صدها ايرانی را در عراق تحت نظر و بازجويی قرار داده اند. اخبار رسيده از منابع اطلاعاتی اسرائيل حاکيست که ايران موشک های قاره پيمايی با سوخت جامد توليد کرده که می توانند کلاهک های کوچکی را به اروپا برسانند. پنتاگون هنوز مشغول آماده سازی طرح حمله و بمباران ايران است. روندی که از سال گذشته آغاز شد و طی ماههای اخير گروه طراحی ويژه ای جهت آماده کردن طرح بمباران احتمالی ايران تشکيل شده است که شامل شناسايی مراکزی در ايران است که از گروه های شبه نظامی عراق حمايت می کنند و مراکز هسته ای ايران. اکنون دو کابوس متصور است: دستيابی ايران به بمب اتمی و 2- حمله آمريکا به ايران.


حمله دو مرحله ای به ايران
امريکا خود را آماده
جنگ سوم می کند
Antiwar - Patrick J. Buchanan


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


شکنجه در
طول بازجوئی
عادی است
و گفتن ندارد!

آقای "م. صادق" که لابد اسم مستعار همان "مم صادق" خودمان باشد، يک ياداشت کوتاه و پراز پرخاش برای پيک نت نوشته و معترض شده که "آن را که عيان(بازجوئی توام با شکنجه) است، چه حاجت به بيان(پرداختن به آن) است؟". يعنی آنچه همه ميدانند، ديگر چرا شما می نويسيد؟ آقای "صادق" فراموش کرده که با نگفتن گرهی باز نمی شود و اگر گرهی را بتوان باز کرد با همين گفتن و فاش گوئی تا حد يک آگاهی ملی است. به فرض اين که مردم می دانند، نمی توان در باره اين يا آن موضوع سکوت کرد.
حالا برويم سر يادداشت تند و تيز ايشان:
 
در مورد مقاله فاجعه اعتراف گيری قرعه برای مجازات:
آقا مگرشما از ايران هيچ اطلاعاتی نداريد که اين داستان را نوشتيد؟! مگر تازه امروز شما متوجه شده ايد که در تمامی مراحل قضائی در ايران، بازجويی و شکنجه يک روش معمول و عادی است!
در تمامی کلانتری ها، اداره آگاهی، بازداشتگاه های قوه قضائيه بازجويی همراه با شکنجه است، فارغ از اينکه شما گناهکار باشيد يا بيگناه. کافی است شما به عنوان مراجعه کننده به يکی از ادارات آگاهی مراجعه کنيد و منتظر بازپرس پرونده خود باشيد. هنگاميکه فريادهای دلخراش ناشی از درد انسانها را با گوش خود شنيديد، خودتان متوجه می شويد که بطور علنی شکنجه شدن، در جمهوری اسلامی بطور قانونی و با مجوز بازپرس پرونده انجام می شود.
من راجع به بازداشتگاه های مخفی سپاه و اداره اطلاعات، حفاظت و اطلاعات سازمانهای مختلف و زندان ها چيزی نمی نويسم که ابعاد شکنجه و زجر دادن مردم در آنجا در حد اين نامه نيست! فقط می خواستم در باره کلانتری ها و ادارات آگاهی بنويسم.


برابری
دركمند
فيلترينگ

سايت کمپين يک ميليون امضا ، تغيير برای برابری، پس از گذشت دوماه از آخرين فيلترينگ، برای بار ششم فيلتر شد. اگر يکی از اهداف فيلترينگ راهی برای ريزش مخاطبان سايت کمپين فرض شده باشد بايد بگوييم که چنين روشی چندان موفق نبوده است. بر اساس آمارروزانه بازديد کنندگان سايت (بيش از 1100 بازديد کننده در روز) اکثر بازديدکنندگان همچنان از طريق نشانی های فيلتر شده از سايت ديدن می کنند و باقی بازديد کنندگان به طور متوسط از طريق 90 تا 100 سايت خبری ، سايت شخصی و وبلاگ - که يا لوگوی کمپين را در صفحه خود قرار داده اند و يا مطالبی از سايت را منتشر کرده اند - وارد سايت کمپين می شوند. جالب آنکه طی ماه های گذشته نمودار بازديد کنندگان و همچنين لينک دهندگان پس از هر فيلترينگ يک نزول کوتاه مدت و سپس صعود چشمگيرو مداوم را نشان داده است.
نشانی جديد: www.wechange.info
نشانی فيلترشده: www.weforchange.info


فاجعه اعتراف گيری
قرعه
برای مجازات
بهرام نگاه

يک قاضی برای صدور حکم ميان دو متهم قرعه کشی کرد که خبر آن را به نقل از خبرگزاری ايسنا می خوانيد. اما فاجعه به همينجا خاتمه نمی يابد و در گزارشی که خبرگزاری ايسنا منتشر کرده ابعاد ديگری از فاجعه قضائی و از آن دردانگيز تر، فاجعه بازجوئی از متهمين و اعتراف گيری بر ملا شده و مشخص می شود که اعتراف گيری از سطح سياسی به عمق جنائی نيز راه يافته و کسی خبر ندارد.
قضيه اين است که در جريان بازجوئی از دو متهم که اتهام اوليه شان شرکت در تظاهرات کوی دانشگاه در سال 78 بوده، دروغ يا راست، يک داستان جنائی فاش و آشکار می شود که يکی از دو متهم دستگير می شود. يعنی يکی از دو متهم تظاهرات کوی دانشگاه، سالها پيش عمو و زن عموی خود را کشته است! البته او زير بازجوئی سياسی چنين اعترافی می کند.
ماجرا به اينجا ختم نمی شود و تازه معلوم می شود که در ارتباط با اين قتل، پيش تر متهمی که از سوی پليس دستگير شده بوده زير فشار اعتراف به قتل کرده است!
در آن زمان اداره اگاهی به فردی که از مقتولين طلبکار بوده مظنون می شود و او را دستگير می کند. اين فرد زير فشار بازجويان به قتل اعتراف کرده وحتی صحنه قتل نکرده را باز سازی می کند. حال بموجب اعتراف دانشجوئی که سروش نام دارد و دست به اعتراف در زير باجوئی زده معلوم شده که آن فرد بی گناه بوده و زير فشاربازجويان قتل را به گردن گرفته و حتی صحنه قتل را بازسازی کرده است!
با خواندن متن خبر دقيق تر متوجه می شويد که چه می خواهم بگويم. می خواهم بگويم فاجعه اعتراف گيری در زير بازجوئی عملا به عادی ترين شيوه در بازجوئی ها و تشکيل پرونده ها- حتی جنائی- تبديل شده است و بازجويان قضائی نيز ديگر زحمت تحقيق و جمع آوری مدرک به خود نمی دهند و از همان راهی می روند و به همان شيوه هائی برای تشکيل پرونده ها متوسل می شوند که بازجوهای سياسی در زندان ها و بازداشتگاه های امنيتی متوسل می شوند. فاجعه اينست!
بخوانيد:
قرعه‌كشی برای مجازات
روز 18 تيرماه سال 82 پسر دانشجويی بنام سروش، در جريان تظاهرات كوی دانشگاه بازداشت شد و از سوی پليس امنيت پايتخت تحت بازجويی قرار گرفت.
سروش، پس از 20 روز بازداشت ناچار به اعترافات هولناكی شد و ادعا كرد که همراه يكی از دوستانش بنام نادر،‌ راننده خودرو آژانسی را حوالی شهريار به قتل رسانده‌اند!
او گفت:«روز 14 بهمن‌ماه سال 81 من و نادر به بهانه رفتن به باغمان در شهريار آژانس كرايه كرديم، در مسير هر دو وسوسه شديم تا خودرو را بدزديم، من در صندلی جلو نشسته بودم. نادر، كمربندش را از پشت سر دور گردن راننده كه كريم نام داشت انداخت و او را خفه كرد. سپس با انداختن جسد به بيرون از خودرو، گريختيم.»
با اين اعترافات، پليس امنيتی، نادر را دستگير كرد و از او شنيد که سروش قاتل اصلی است و او در مسير رباط ‌كريم كمربند را دور گردن راننده گره زده و او را خفه كرده است.
پليس آنها را با هم روبرو کرد، هر دو يكديگر را متهم كردند و سپس نادر، پرده از يك جنايت فاميلی برداشت. مطابق اين اعتراف جديد سروش، عمو و زن‌عمويش را به قتل رسانده بود!
پليس اين‌بار به بررسی پرونده‌های بايگانی پرداخت و پی برد روز 23 اسفند‌ماه سال 80 پس از اينكه عمو و زن‌عموی سروش، بنام‌های ميرزا ابوالقاسم و مهين‌دخت به قتل رسيده‌اند، مردی از بستگانشان به خاطر اختلافات مالی كه با قربانيان داشت به اتهام اين جنايت بازداشت شده بود. وی در بازجوئی ناچار به اعتراف شد و حتی صحنه قتل را بازسازی کرد.
چند ماه پيش از بازداشت سروش، مظنون پرونده قتل فاميلی، يعنی همان که صحنه قتل را بازسازی کرده بود و كامبيز نام دارد، تبرئه شد.
«سروش» بازجويی شد و اين‌بار به قتل عمو و زن‌عمويش اعتراف كرد و گفت:« روز حادثه به همراه يكی از دوستانم به نام امير، به خانه عمويم رفتم، خيلی عادی برخورد كرديم. وقتی زن‌عمويم به آشپزخانه رفت به دنبالش رفتم و او را خفه كردم. وقتی عمويم با شنيدن سر و صدای زنش به آشپزخانه آمد، او را نيز خفه كردم و با همدستی دوستم، اجسادشان را داخل وان پر از آب حمام انداختيم تا شانسی برای زنده ماندن نداشته باشند. سپس با سرقت گاوصندوق و جواهرات خانه گريختيم.
پس از 6 سال، بالاخره قاضی به دليل مشخص نبودن قاتل اصلی راننده آژانس و اصرار بر بی‌گناهی سروش و نادر، حكم به پرداخت ديه از بيت‌المال و زندان برای آنان صادر كرد كه اين رای از سوی قضات ديوان نقض شده و به شعبه هم ارز ارجاع داده شد.
قرعه‌كشی عجيب
روز سه‌شنبه 29 خردادماه سال جاری،‌ قاضی شعبه 1156 دادگاه جزايی و عمومی تهران برای روشن ساختن سرنوشت اين پرونده به ابتكار عجيبی دست زد و برای تعيين مجازات دو متهم بين آنان قرعه‌كشی كرد. به اين ترتيب، «سروش» به 5 سال زندان و نادر، به پرداخت ديه محكوم شد.
البته پرونده قتل عمو و زن‌عموی «سروش» هنوز در حال بررسی است.


فوتبال در بندرعباس

فیلم را ببینید!

انعکاس خشونت تزریق شده از حکومت به جامعه


نوشته ای از دکتر يزدی
قضاوت با داروغه است
اعلام قصاص با قاضی!

جامعه سريع
ازهم می پاشد
پرنيان