سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب
همه نگران آينده ايران
و ادامه سياست های کنونی اند


 


بيانيه و هشدار جبهه ملی ايران
در انتظار سونامی ويرانگر
اقتصادی ـ اجتماعی درايران

       پیک هفته 96  --------- 30 مرداد 1386 21 اوت 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

آقای خامنه ای!
من "محمد" هستم

اين جوان ها حرف دارند
هيچ كس  -  هويت من

مصاحبه خبرگزاری فلج "ايرنا
با معاون قاضی مرتضوی

بند 209 اوين
هتلی با سوئيت های مدرن!

"حسن حداد " معاون امنيتی قاضی مرتضوی در دادستانی عمومی و انقلاب تهران، با خبرگزاری نيمه فلج "ايرنا" پيرامون دستگيری منصور اسانلو و بند امنيتی 209 زندان اوين يک مصاحبه مطبوعاتی کرده است. اين مصاحبه، عليرغم ظاهری که خبرگزاری ايرنا با سئوالات و مقدمه چينی های خود تلاش کرده به آن بدهد، مصاحبه ايست فرمايشی و زير فشار افکار عمومی ايران وجهان.

معاون امنيتی قاضی مرتضوی می گويد: وقتی اسانلو را در خيابان می گيريم، خود زنی می کند و فضا را مسموم می کند.

خبرنگار نمی پرسد: چه نيازی است که او را در خيابان و يا در اتوبوس بگيريد. اگر کاری داريد احضار کنيد که خود زنی و مسموميت ايجاد نشود!

حداد می گويد شکنجه قرون وسطائی ديگر در کار نيست. حداقل همين دانشجويانی که تازه آزاد شده اند در کميسيون امنيت ملی مجلس گفته اند با آنها در همان بندی که حسن حداد آن را هتل معرفی کرده چه رفتاری شده است.

خبرنگار ايرنا کوچکترين اشاره ای به اين ملاقات دانشجويان و خانواده آنها با کميسيون امنيت ملی مجلس نمی کند.

معاون قاضی مرتضوی می گويد با اسانلو قرار و مدارهائی گذاشته بوديم که او عمل نکرد. خبرنگار ماست در دهان دارد که بپرسد آن قرار و مدار ها چه بود و چرا بوجود آمد؟

حسن حداد که خبرنگار خبرگزاری ايرنا که بجای انتشار عکس مصاحبه شونده در مقدمه خود، شرحی از آرامش ملکوتی و ريش سفيد وی در سن 51 سالگی می نويسد، وقتی معاون مرتضوی می گويد ما سلول انفرادی نداريم، بلکه سوئيت انفرادی داريم؛ نمی پرسد: تفاوت سلول و سوئيت چيست؟ اولی اسم فارسی زندان انفرادی است و دومی اسم انگليسی زندان انفرادی.

حالا گفته ها و ادعاهای حسن حداد را بخوانيد:


در شعارهای اقتصادی
70 در صد مردم
احمدی نژاد را ناموفق ميدانند

زمزمه را پليس آغاز کرد
مقدمات اعدام
هر کس در شورش شرکت کند

احمدی نژاد درتلويزيون:
درکنار 8 قدرت
سهم جهانی ما هم بايد برسد!

عبدالله رمضان زاده
تندروی های حکومتی

به شورش ختم می شود


سر را مثل کبک زير برف نکنيد!
شرايط از اين بحرانی تر؟


معاون وزارت خارجه امريکا
امريکا و ايران
بازی با زمان، تا لحظه عمل


 سنگسار در تاکستان قزوين
قاضی با بلوک سيمانی
به سر محکوم کوبيد!

نرگس محمدي:
اعدام ها را علنی کرده اند
اما محاکمات غير علنی است!

نرگس محمدي:
اعدام ها را علنی کرده اند
اما محاکمات غير علنی است!

فيلم نطق پيش از دستور

مهندس بازرگان در مجلس


علی ربيعي: خطراينجاست
تحول در راه است، اما قدرت
دوست ندارد آن را ببيند!

طبق لايحه جديد دولت
مردان پولدار می توانند
زن های متعدد داشته باشند!


مصاحبه وزیردفاع
اعلام آمادگی برای فروش
محصولات نظامی به همسايگان


عطاء الله مهاجراني:
خطر حمله امريکا جدی است!


 عزت الله سحابی:
امريکا و اسرائيل کم بودند

 اعراب اضافه شدند


افشاگری يک دانشجوی


شرح شکنجه دانشجويان


سوله کهريزک
افشای نام بازداشتگاهی

 در عمق زمين

گفته می شود، اداره بخشی از اين بازداشتگاه بر عهده افراد حزب الله لبنان است و دانشجويان و بازداشت شدگان دوران اخير- بويژه کسانی که از شهرستان ها به تهران منتقل شده اند- از تونل اين بازداشتگاه عبور کرده و سپس سر از بند 209 اوين در می آورند!


ترس ملی
رئيس مجلس در کدام محفل اين تعبير تئوريزه شد را شنيده؟
عباس عبدی

شکنجه سفت
برای به براندازی "نرم"

حمايت خانه های کارگر از ايلنا

حمايت ث. ژ. ت

از سنديکاهای مستقل در ايران


رسما اعلام شد
12 درصد گداهای تهران
 ديپلمه و فوق ديپلمه اند


در عسلويه
در غياب خبرگزاری ايلنا نيز اعتصاب های کارگری ادامه دارد


در3 ماه اول سال 86
12 اعتصاب و 47 تجمع کارگری
اخبارش رسما منتشر شده است


گفتگو با دبيرکل مشارکت
با اين سياست اتمی

 به نتيجه نمی رسيم!

 
 
بخش هائی از گزارش جواد طالعی برای راديو آلمان
سپاه پاسداران
حاکميت مطلق بزرگترين
حزب سياسی مسلح در ايران

دفاع رئيس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی از دولت بی لياقت و هوچی احمدی نژاد، دفاع از اين حاکميت است و اگر شورای فرماندهان سپاه ضروری تشخيص بدهند، بموقع خود احمدی نژاد را برداشته و يک نفر ديگر را جانشين او خواهند کرد. اين حاکميت به فراکسيون 60 نفره سپاه در مجلس هفتم قانع نيست و فراکسيون اکثريت را در مجلس هشتم می خواهد. يعنی رهبری مجلس هشتم را. وزرای کابينه احمدی نژاد نيز به فرمان اين شورا جابجا می شوند. ليست شرکت های سپاه و قراردادهای اقتصادی آنرا بيابيد و برای اطلاع مردم منتشر کنيد. مردم ايران حق دارند بدانند سياست نظامی – اتمی حاکميت و سخنرانی های تهديد آميز فرماندهان سپاه در حمايت از دولت کنونی و دفاع بی کم و کاست رهبر، يعنی فرمانده کل قوا از احمدی نژاد و دولت او، ريشه هايش به کجا وصل است. خصوصی سازی و فروش سهام عدالت در خدمت شرکت های وابسته به سپاه است. وقتی احمدی نژاد می گويد ما بايد درکنار 8 قدرت ديگر جهانی بنشينيم و آنها سهم ما را هم بدهند، توهمات فرماندهان سپاه را بيان می کند. آن فرماندهانی که مدعی ابرقدرت منطقه ای سپاه شده اند و به شيخ نشين ها می گويند بيائيد با ما پيمان نظامی ببنديد و از ما اسلحه بخريد و يا وقتی فرمانده سپاه هندوانه زير بغل رهبری که کارگزار فرماندهان سپاه شده گذاشته و مدعی می شود که ايران برای رهبری ايشان (علی خامنه ای) کوچک است و جهان اسلام نه، بلکه جهان سوم نيازمند اين رهبری است، ريشه هايش به اين حاکميت سياسی، امنيتی، اقتصادی باز می گردد که می خوانيد. از کنار ادعاها و حرف هائی که در ديدارهای رهبر و يا در مصاحبه فرماندهان سپاه گفته می شود به آسانی نبايد گذشت. پشت اين حرف ها منافعی خوابيده است، همچنان که توهماتی خفته است. اين منافع و آن توهمات می تواند به بزرگترين فاجعه ملی در ايران بيانجامد. امريکا با آگاهی از همين نقش سپاه در اقتصاد کشور است که به بهانه تروريست بودن سپاه، در تدارک بزرگترين فشار اقتصادی به ايران است که دود آن مستقيما به چشم ميليون ها مردم ايران خواهد رفت. به هوش باشيم!


پس زلزله های شورش بانه در مريوان
دو شهروند مريوانی
با شليک نيروهای انتظامی کشته شدند

حکومت به هدف اصلی نزديک می شود
اعدام در ايلام 
به اتهام شرکت در تظاهرات

آقازاده
دو سال رياست جمهوری‌اش
بقول افغان ها "پوره" شده!

چهارمين مجمع جهانی اهل بيت، با حضور اهل بيت داخلی برگزار شد. يعنی آقايانی که بيت دارند و بيتشان به بيت رهبری وصل است دور هم جمع شدند تا سياست خارجی و تهاجمی روحانيت شيعه را طبق توصيه اخير رهبر "طلبکارانه" کنند! اين مجمع از جمله ابتکارات علی خامنه ايست که خط نگهدار آن نيز علی اکبر ولايتی وزير خارجه اسبق است. در گرماگرم بحث ها بين المللی اين مجمع، احمدی نژاد هم سری به آنجا زد تا بر وزن و اعتبار اين چهارمين نشست بيافزايد. اين عکس مربوط به اين حضور و ديدار و خودی نشان داده است. آن که خيلی خجول و سر به زير ايستاده خود احمدی نژاد است و آنکه آقازاده را به نفر وسط معرفی ميکند مصباح يزدی.( پوره، يعنی از پر گذشته و لبريز شده!)


استاندار جديد يزد
يک فرمانده نظامی ديگر
به جمع استانداران نظامی پيوست


ميزگرد آزادی بيان
در پشت خطوط قرمز حکومتی

سرقت عجيب در خرمشهر
اسناد جنگ با عراق ربوده شد!

سرانجام تلخ تراز زهر
شيرين کامی "رد صلاحيت"
عباس عبدی

ميان رئيس جمهور و وزير نفت
اختلاف بر سر خام خواری بود

سرمقاله راه توده: با دو تصور خطرناک بايد مقابله کرد
نه بازگشت به سلطنت پهلوی
نه قبول حاکميت فاشيستی ج. ا


ميان ايران و امريکا، در عراق
جنگ آغاز شده
پيش از آنکه حمله آغاز شود


هشدار نظامی به مخالفان دولت
اعلام حمايت رئيس ستاد کل
نيروهای مسلح ازاحمدی نژاد
کارگزاران و روزنامه های خودی هوشيار باشند. يک جريان سايه عليه دولت درست شده است که نه تنها با دكتر همراهی نمی‌كند، بلكه كارهايی می‌كند كه بعضا همراهی با دشمن در مقابله با دولت است؛ در حاليکه اين دولت محبوب رهبر و ملت است.


محسن ميردامادي:هيچکس، حتی شورای نگهبان
هم نمی داند تا شش ماه ديگر چه پيش خواهد آمد
از ترس رد صلاحيت
به خودکشی تحريم تن نمی دهيم
هيچ وقت کسانی که قدرت و اختيار بدون مسووليت دارند نمی آيند نامه فدايت شوم بنويسند و اختيارات خود را رها کنند. بايد در جهت متناسب کردن اين دو (مسووليت و قدرت) حرکت کرد و در اين مسير خسته نشد. در فرانسه پس از انقلاب 1789 حدود 80 سال طول کشيد تا دموکراسی ماندگار محقق شد. در فرآيند اصلاحات در ترکيه حتی در يک مرحله نخست وزير اصلاح طلب "اربکان" توسط نظاميان از نخست وزيری عزل شد و سپس به زندان افتاد، ولی مسير اصلاحات را رها نکردند و بتدريج به موفقيت های بزرگ دست يافتند.

خاکسپاری بهاء الدين ادب
حاکميت درسی خواهد گرفت؟

حضور گسترده و خود جوش مردم در مراسم تشيع پيکر بهاء الدين ادب نماينده دوره های پنجم و ششم مجلس- عليرغم سانسورخبری- ، که همراه بود با سنت "دف زنی" و ديگر سنن اهل تسنن، اگر عقلی در حاکميت باشد خود بيش از هر تفسير و مقاله و گزارش محرمانه امنيتی و ... گويای فضای ملی و سياسی حاکم در کردستان ايران است. آنها که نماينده به مردم سنندج و ديگر شهرهای کردستان تحميل می کنند و اهل سنت را حذف و اهل تشيع را جانشين آنها می کنند، از اين نشانه ها درسی خواهند گرفت؟ شايد شورای نگهبان که بهاء الدين ادب را برای نمايندگی مجلس هفتم رد صلاحيت کرد همچنان بخواهد چشم بر واقعيات ببندد، اما واقعيات با اين چشم بستن ها تغيير نمی کند، حذف و نابود هم نمی شود. بهاء الدين ادب براثر بيماری لاعلاج سرطان درتهران در گذشت و برای خاکسپاری به سنندج منتقل شد.


در بلوچستان ايران
با شليک آر.پی.جی
  8 خودرو منفجر و 20 تن به گروگان درآمدند
نتيجه معکوس از سياست
سرکوب در کردستان و بلوچستان


ملاقات با خانواده دانشجويان
شکنجه
اين زبان را، رهبر در دهان
قاضی مرتضوی گذاشته است!

پس از دو کودتای 3 اسفند و 28 مرداد
کودتای ديگری درايران
زمينه پيروزی خواهد داشت؟
سين. ابراهيمی


سخنان فرمانده سپاه پاسداران در "جام جم"
خاورميانه در تيررس
دفاعی- تهاجمی سپاه پاسداران


شيرين عبادی:
3 دهه پس از انقلاب
امنيت نظام به امضائی بند شده!


واکنش به طرح "قرارگرفتن سپاه در ليست تروريسم"
حضور ناگهانی شب گذشته حسين شريعتمداری در تلويزيون برای اعلام
بسوی آزمايش اتمی
سران نظام تصميم به خروج از NPT  گرفته اند

شليک به هليکوپتر نظامی ايران هنگام مانور در مرزهای کردستان ايران وعراق که منجر به سقوط آن و کشته شدن 6 نظامی شد و همچنين ماجرای هواپيما ربائی در مسير قبرس- ترکيه نيز ادامه حوادثی است که بی ارتباط با ماجرای قرار گرفتن سپاه در ليست تروريسم و قرار گرفتن فهرست مقامات عاليرتبه جمهوری اسلامی به پيشنهاد فرانسه در قطعنامه جديد شورای امنيت برای مقابله با آنها نيست.


آش فرانسه داغ تر از کاسه کاخ سفيد شد
برای برخورد جهانی
نام مقامات عالی ج.ا
 در قطعنامه سوم شورای امنيت

دستگيری افسر ارشد سپاه در بغداد
شايعه انفجار يک خودرو سپاه وکشته شدن 6 سرنشين آن

مجلس و قوه قضائيه بر سر دوراهی
اعلام شکنجه دانشجويان
 و يا باز هم انکار شکنجه


سايت های ازدواج موقت اسلامی
حراج جنسی در"صيغنده" خانه
 از يک ساعت تا چند شب!


گفتگوی هاشمی رفسنجانی با تلويزيون العربيه
احتمال حمله انتحاری امريکا و متحدانش به ايران
ما در معرض تهديدها و چالش ها قرار داريم ولی تصور نمی كنم كه تجربه های گذشته به متجاوزين شجاعت حمله به به ايران را بدهد! همچنان معتقدم می توان بر سر همه مسائل مستقيما با امريکا وارد مذاکره شد.

پس از سپاه نوبت به حاکميت می رسد؟
سپاه در ليست تروريسم جهانی
يعنی فلج بيشتر اقتصاد ايران

جواد جوان

ناصر سرمدی از تاجیکستان فراخوانده شد
سفرا و کارداران مرتبط با سپاه به تهران
 باز گردانده می شوند


اعلاميه کانون نويسندگان ايران
عليه اختناق
زمان اعتراض همآهنگ آزاديخواهان داخل و خارج رسيده

گوشی تلفن
5ر1 ميليون قانونی 8 ميليون قاچاق وارد ايران شده

اگر اين "سقا" بی رياست يکنفر ريا را تعريف کنيد!

ابطحی

آقايان!
بجای "نصر بالُرعب"
بنشينيد و با دقت، چند بار ببينيد!

اگر عقلی در ميان امنيتی های حکومتی و دولتی های امنيتی بود لااقل می نشستند در کنار نمايندگان مجلس امام زمان و شماری از روحانيون قم را هم دعوت می کردند تشريف بياورند تهران و دسته جمعی در يک سالنی باتفاق رهبر که فقط چشم ديدی نورچشمی ها وخودی ها را دارد، فيلم های غارت فروشگاه ها درجريان سهميه بندی بنزين را نه يکبار بلکه بارها نگاه می کردند تا از آن شورش درسی جز آن بگيرند که گرفته اند. راه حل شورش گرسنگان ايجاد رعب و وحشت، برپا کردن دارهای خيابانی، طرح حجاب اجباری و ... نيست. اگر بود که تا در طول تاريخ هيچ حکومتی سقوط نکرده بود. همه سرجايشان نشسته بودند و پس از مرگ هم نوبت را داده بودند و به خودی ها. اينهائی که در فيلم غارت فروشگاه شهروند حکيميه می بينيد، اوباش نيستند، به خودتان دروغ نگوئيد. مردم گرسنه و محتاج خرج روزانه اند. حتی درميانشان محجبه ها هم هستند. چرا وقتی در لس آنجلس چنين غارتی می شود نامش شورش گرسنگان است، اما در ايران غارت اوباش؟! به نظم امنيتی و سرکوب دل خوش نکنيد. آجر از زير پای اين نظم که کشيده شود، خواهيد ديد که آجر قصرها و برج هائی که ساخته ايد را هم خواهند برد.


اينجا اوين است
ملاقات در قفس شيشه ای

استمداد همسر لسانی:
به داد "عباس لسانی" در زندان اردبيل برسيد!

کابينه اصلی احمدی نژاد در سايه قدرت لميده
محمد قوچانی

تحلیل21 دانشجوی علوم‌سیاسی دانشگاه‌های ایران
فاجعه نباید تکرار شود
توده های مردم نیازمند پیشگام مسلح نبوده و نیستند!

نامه های افشاگرانه 3 دانشجو
زير شکنجه اعتراف دروغ از ما گرفتند

يا قاضی القضات، تو شاهد باش
آنچه در هتل 209 اوين و سوئيت هايش ديدم و شنيدم
کيانوش سنجری

شورش مردم در شهر "بانه" کردستان


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


بنزين دزدی
در بورسه!
سيامک زند

شايد خيال کنيد شوخی می کنم و يا کمی روغن آب ماجرای سهميه بندی بنزين را می خواهم زياد کنم. اما باور کنيد هيچکدام از اينها نيست. يک سری زدم دادگستری تهران. از پدرم يک پيغامی برای يکی از مقامات برده بودم. ايشان خوش و بشی کرد و گفت: "به ابوی بفرمائيد چشم. اين روزها خيلی سرم شلوغ است، اما به ديده منت! شما که می بينی چه خبر است!"
اشاره اش به مردمی بود که در راهروها مثل مور و ملخ از اين اتاق به آن اتاق می شدند و يا پشت دراتاق ها زانوی غم بغل گرفته بودند.
گفتم: بله حاج آقا می بينم. هر روز همينطوره؟
گفت: بله پسر جان، اما اين روزها بيشتر از روزهای پيش. پرونده های دزدی کم بود، حالا بنزين دزدی هم به آن اضافه شده.
من در محله خودمان شنيده بودم و برو بچه ها ازمحله های ديگر هم گفته بودند اما فکر نمی کردم وسعت ماجرا اينقدر باشد. بنزين دزدی را می گويم. شب ها باک ماشين ها را خالی می کنند. اگر رحم و مروت داشته باشند در باک بنزين را باز می کنند و شيلنک می اندازند، اگر هم بی رحم و مروت باشند باک را از زير با ميخ های مخصوص و يک ضربه به آن سوراخ می کنند و بنزين را می برند. شبی 30 – 40 ليتر هم که ببرند نانشان در روغن است. در کوچه خودمان اهل محل با هم قرار گذاشته اند شبی يکی از ماشين دارها بپا بشه. شايد در محله های ديگر هم همين کار را می کنند. نمی دانم، اما حاج آقا می گفت بنزين دزدی الان در بورسه!


عقربه ساعت
رو به جلو
حرکت می کند
ايمايان

1. تصور حضور زنان، آنهم در ورزش هايی با تحرک بدنی بالا، انصافاً تا چند سال پيش بسيار مشکل بود. ابتدا شطرنج راهگشا شد، سپس پای ورزش هائی مانند تيراندازی به عرصه‌های بين المللی بازشد، ولی ورزشهای رزمی و دووميدانی؟ اصلا و ابدا.
فرهنگ کار خودش را می کند و زمانه راه خود را می رود. اگر فردا شناگر زن ايرانی را هم با لباسی شبيه لباس غواصی که اتفاقاً حتی مردان هم- به خاطر اصطکاک کمتر با آب- از آن استفاده می‌کردند، در استخرها ديديد تعجب نکنيد.
2. می دانيم و می دانيد که مذاکره با آمريکا تابو بود و اکنون شکسته شده است. هر چند صداوسيما به هر دری زد که آنرا بسيار طبيعی نشان دهد و اينکه فقط برای تذکر وظايف اشغالگران به آنهاست. يعنی آمريکايی‌ها آمده‌اند و التماس می کنند که وظايف ما را به عنوان اشغالگر به ما يادآوری کنيد!
يکی از نزديکان رفسنجانی به يکی از مقامات کانادايی در زمان خاتمی گفته بود که ما می توانيم همين الآن هم با آمريکا روابط را برقرار کنيم ولی امتيازش به جيب خاتمی می رود و ما اين را نمی‌خواهيم. مسأله همين جاست! الآن مانعی به نام خاتمی نيست و احمدی نژاد فراتر از مذاکره، تا نامه نوشتن به شيطان بزرگ هم پيش رفت که افاقه نکرد. فرض کنيد اگر چنين نامه‌ای را خاتمی می‌نوشت چه بلوايی به پا می‌شد؟
3. همانطور که نوشتم فرهنگ و زمانه کار خود می کنند و اين تابوها به هرحال شکسته می‌شدند. ولی پيامی در دو نکته‌ی فوق هست. برخی می خواهند بگويند که ببينيد اگر ما در قدرت باشيم و بمانيم چه کارها بلديم بکنيم. اين درست همان چيزی است که نبايد پذيرفت چون اصالت ندارد و ظاهری است.
4- هنگام انتخابات از اظهار نظر سروش درباره‌ی کروبی و اينکه او از ميان گزينه‌ها بهتر از همه است تعجب کردم و آنرا به حساب دوری اهل کتاب و مطالعه از فضای سياسی کشور گذاشتم. ولی بعد که دليل انتخاب خود را بيان کرد و اين که از ديد وی اگر مثلاً معين و اطرافيانش به قدرت می‌رسيدند همان آش بود و همان کاسه؛ همان بحران‌ها و بگير و ببندها و در اين ميان فقط سر مردم کلاه می‌رود ولی کروبی دور از هياهو و سياست بازی عده‌ای می تواند با ريش سفيدی و پادرميانی- يا بخوانيد اعتدال و احتياط- بسياری از مشکلات کشور را حل کند، به او آفرين گفتم.


رفتم
 ديدم و شنيدم
برگشتم
م. امين

اوضاع در شهرهای بزرگ بلبشو تر و آشفته تر از شهرهای كوچك تر شده است. جان گداز است، اما باور کنيد که بارها در همين سفر کوتاه از دهان های مختلف شنيدم که "ياعلی غرقش کن، ما هم روش". حتی به قيمت حمله و جنگ هم مردم دنبال يک دگرگونی اند. حکومت پنبه درگوشش کرده است. اينترنت آنقدر بی استفاده شده كه هر سايتی را می زنی فيلتر شده است. اصلا معلوم نيست دليل فيلتر شدن ها چيست و هيچ كسی هم جوابگو نيست. متاسفانه كنترل اينترنت افتاده دست همون 3- 4 شركتی كه نرم افزار فيلترينگ را اجباری به موسسات و شركت ها می فروشند. اكثرا با فيلتر شكن كار می كنند كه اون هم سرعت خيلی خوبی ندارد. خودشان جان مردم را از قشر و گروه و طبقه ای رسانده اند به لب. انگار تعمدی در کار است.


جنگ رسانه ای
بعد از
جنگ خيابانی
سيامک زند

اين روزها جنگ رسانه ای ميان صدا و سيمای جمهوری اسلامی و رسانه های فارسی زبان خارج کشور اعم از سايت ها و تلويزيون ها به وضوح شديدتر شده است. صدا و سيمای از تمام ظرفيت های خودش استفاده می کند تا رفتار و اعمال مسئولين را برای مردم داخل که بيشتر به رسانه های خارج کشور گوش و چشم سپرده اند توجيه کند . مخصوصا پس از شکستی که در جمع آوری ماهواره ها متحمل شدند. در مسئله جمع آوری ماهواره ها که البته هنوز هم ادامه دارد، يک موضوعی که خود نيروی انتظامی هم اعتراف کرد اين بود که با گذشت 48 ساعت از جمع آوری ماهواره يک خانه يا يک مجتمع، ماهواره های جديد بالای بام ها می رود که اين موضوع ضربه بزرگی به نيروی انتظامی و پروژه ای که دنبال می شد، يعنی ايجاد خلاء خبری وارد آورد. برای همين صدا و سيما پس از شکست اين طرح به سمت توجيه اعمال تند و خشن دولت رفت. اگر شما از صبح بيننده صدا و سيما باشيد می بينيد و می شنويد که اين رسانه در حال توجيه مبارزه با دموکراسی، حقوق بشر، نوع رفتار نيروی انتظامی با زنان، نفی حقوقی که زنان خواهان آن هستند، ماست مالی اقتصاد خراب، و حتی ترافيک فلج و ... است. در اين ميان اخبار 20:30 و مجريان چاپلوس آن هم که از تاکتيک نصف راست و نصف دروغ استفاده می کند، نقش اول را دارد. جالب است که وقتی می خواهند خودشان را توجيه کنند از غرب کد می آورند!
شکست ديگر در بحث نوع پوشش دختران و زنان خودش را نشان ميدهد. اگر کار تمام شده بود چه نيازی به اين همه بحث درباره نوع پوشش بود؟ راستش را بخواهيد، دوباره مانتوهای تنگ قديمی را دختران و زنان از صندوق ها و کمدهای لباس درآورده اند. اگر هم کمی بلند و گشادش کرده باشند، بهرحال آنجور نمی پوشند که آقايان دلشان می خواهد .
خيلی ترسيده اند. مردم و زنان را نمی گويم، خود آقايان را می گويم.
آنقدر احساس ترس دارند که حتی کوچکترين تفريح جوانان در خيابان ها، يعنی دور زدن در خيابان با ماشين را هم تحمل نمی کنند و ايست های بازرسی را از هر زمان ديگری بيشتر کرده اند تا جوانان را بترساند و به خانه ها برگردانند.
اين روزها وقتی شما اخبار ايران را می خوانيد و می شنويد همه اش خبر از ربودن و دستگيری و اعدام و زندان است. بنظر مردم تمام اين طرح های جمع آوری ماهواره ها و مبارزه با بدحجابی و ارتقای امنيت اجتماعی و سهميه بندی بنزين و انقلاب های مخملی و دستگيری فعالين سياسی همه و همه با هم مرتبط هستند و آقايان نتوانستند آنطور که می خواستند پيروز ميدان شوند. امروز اگر به پارک برويد و با جوانی که در پارک بلال فروشی می کند هم صحبت کنيد حتی او هم از خبرها بی خبر نيست و همينهائی را می گويد که من نوشتم! راستی، شايد همين روزها من هم مجبور شدم يک بساط بلال کباب کنی در يکی از پارک ها پهن کنم. بالاخره خرج زندگی از يکجائی بايد در بيآد.