در شعارهای اقتصادی
70 در صد مردم
احمدی نژاد را ناموفق ميدانند


 


سهيل آصفی
طعمه ای جوان برای  تکرار
سناريوی سيامک پورزند کهن سال

       پیک هفته 95  --------- 17 مرداد 1386 8 اوت 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


سوله کهريزک
افشای نام بازداشتگاهی

 در عمق زمين

گفته می شود، اداره بخشی از اين بازداشتگاه بر عهده افراد حزب الله لبنان است و دانشجويان و بازداشت شدگان دوران اخير- بويژه کسانی که از شهرستان ها به تهران منتقل شده اند- از تونل اين بازداشتگاه عبور کرده و سپس سر از بند 209 اوين در می آورند!


ترس ملی
رئيس مجلس در کدام محفل اين تعبير تئوريزه شد را شنيده؟
عباس عبدی

شکنجه سفت
برای به براندازی "نرم"

حمايت خانه های کارگر از ايلنا

حمايت ث. ژ. ت

از سنديکاهای مستقل در ايران


رسما اعلام شد
12 درصد گداهای تهران
 ديپلمه و فوق ديپلمه اند


در عسلويه
در غياب خبرگزاری ايلنا نيز اعتصاب های کارگری ادامه دارد


در3 ماه اول سال 86
12 اعتصاب و 47 تجمع کارگری
اخبارش رسما منتشر شده است


گفتگو با دبيرکل مشارکت
با اين سياست اتمی

 به نتيجه نمی رسيم!

 
 

خبر مانور، دو روز پس از آغاز آن انتشار يافت
مانور حمله به ايران
در
"گوام" اقيانوس آرام

ناوهای "يواس اس استنيس"، "يواس اس نيميتز" و "يواس اس کيتی هاوس" به همراه 30 کشتی جنگی، 280 هواپيمای جنگنده و 22000 سرباز و ملوان در اين مانور شرکت دارند. خبرگزاری جهانی در تفسيرهای خود اين مانور را آخرين تمرين ترکيبی "دريايی – هوايی" امريکا برای حمله به ايران؛ پيش از پايان دوران رياست جمهوری بوش در سال 2009 ارزيابی کردند.

مصاحبه رئيس سابق سازمان "سيا"
برای بمباران ايران
ناوهای هواپيمابرامريکا بايد
 از تيررس ايران خارج شوند

برای بمباران تاسيسات اتمی و نظامی ايران از جنگنده های بی 52 و بی 1 و بی 2 بايد استفاده کرد. اگر تاخير کنيم، تا يکسال ديگر حملات تروريستی با سلاح های کشتار جمعی عليه امريکا آغاز خواهد شد. بايد از هم اکنون با کشورهايی که به ايران محصولات نفتی از قبيل گازوئيل و بنزين می فروشند ارتباط برقرار کنيم تا واردات 40 درصد سوخت مورد نياز ايران از خارج متوقف گردد. بايد با تمرکز روی اقتصاد ضعيف ايران نارضايتی مردم از حکومت را تشديد کنيم. درعين حال، برای بلند مدت آمريکا از نظر سياسی و روانی بايد خود را برای يک جنگ طولانی با تروريسم اسلامی آماده کند.


صحرارودی و جعفری
اولی در بازداشت امريکائی ها
و دومی معاون لاريجانی است

سخنرانی اژه ای در تهران
ترس از براندازی  
نظامی که ادعای روئينی دارد!

از سخنان اژه ای عمليات برون مرزی استنباط می شود و اين استنباط تائيد کننده ادعای های رئيس سابق سازمان "سيا" ست که دراين شماره پيک نت می خوانيد!

مقاله ای از عصرنو
شريعتمداری و مصباح يزدی
خط نگهدار رهبر شده اند!
مگر رهبر "حسن صباح " است که عوام را به نهاد او راهی نيست و هرگاه سخن می‌گويد، مصباح‌يزدی و حسين شريعتمداری بايد باطن حرف‌هايش را استخراج كرده و به مومنين ابلاغ كند؟

زمزمه را پليس آغاز کرد
مقدمات اعدام
هر کس در شورش شرکت کند

عسگراولادی نگران از آينده موتلفه:
روزنامه "هم ميهن" جرمی مرتکب نشد!

طبق لايحه جديد دولت
مردان پول دار می توانند
زن های متعدد داشته باشند!


در اعتراض به شکنجه
24 روز اعتصاب غذای يک دانشجوی زندانی

تحصن اعتراضی کارگران در اروميه

مصاحبه مطبوعاتی سرتيپ پاسدار"نجار"
اعلام آمادگی برای فروش
محصولات نظامی به همسايگان


روی آوری زن و مرد در مرکز ايران به دوچرخه
دوچرخه سواری زنان
در اصفهان ممنوع اعلام شد!


عطاء الله مهاجراني:
خطر حمله امريکا جدی است!
خوش خيال ها و نگران ها
در متن و حاشيه حاکميت


مصاحبه پوچ اميرعبداللهيان درباره مذاکرات بغداد
طبق کنفوانسيون وين
از امريکائی ها خواستيم
گروگان های ايرانی را آزاد کنند!
اگر ج. اسلامی متهم به حوادث عراق نبود
چه نيازی به تقاضای مساعدت برای پايان حوادث عراق بود؟
لابد امريکائی ها هم پرسيده اند: چرا شما طبق همين کنفوانسيون
گروگان های ما درتهران و لبنان را آزاد نکرديد؟

31 عضو فراکسیون اقلیت مجلس:
آقای احمدی نژاد!
کميسيون رسيدگی به شکنجه
دانشجويان بازداشتی را تشکيل دهيد
رئيس کميسيون امنيت و سياست خارجی وعده اعلام نتيجه بررسی گزارش
 خانواده دانشجويان و بويژه دو دانشجوی آزاد شده را تا چند روز ديگر داد.


نرگس محمدي:
اعدام ها را علنی کرده اند
اما محاکمات غير علنی است!

فيلم نطق پيش از دستور مهندس بازرگان در مجلس
آنها که فرياد کشيدند "مرگ بر بازرگان"
امروز را گمان نبرده بودند
آنها که درجاده استبداد به تاخ می روند
از سرانجام کار غافل اند!

نهضت آزادی ايران فيلم کوتاهی را از سخنرانی شادروان مهندس مهدی بازرگان اولين نخست وزير پس از انقلاب 57 و سپس نماينده تهران در مجلس منتشر کرده است. اين فيلم به بهانه توقيف چند باره روزنامه شرق و گام ديگر حکومت برای رفتن به سوی بسته ترين و فرمايشی ترين انتخابات مجلس منتشر شده است. آن را ببينيد اما حيف است اگر برای نسلی که آن سالها و آن ايام را بخاطر ندارد و نبوده و نشنيده بنويسيم:

آنها که در سخنرانی پيش از دستور مهندس بازرگان دبيرکل وقت نهضت آزادی ايران شلوغ می کنند و پارازيت می فرستند و در پايان نيز شعار "مرگ بر بازرگان" می دهند، عمدتا کسانی هستند که امروز و در حاکميتی که چهار نعل به سمت احيای نظام استبداد سلطنتی پيش رفت يا منزوی و خانه نشين اند، يا منزوی و خانه نشين از جهان رفتند و يا در پی چاره ای اند که حداقل درانتخابات مجلس آينده چند تنی از آنها را اجازه دهند به مجلس بروند! آنها که جاده را کوبيدند و ندانستند ساربان کدام کاروان شده اند و شتری که راه می برند سرانجام جلوی خانه خودشان هم زانو خواهد زد، امروز با افسوس از آن غفلت ها اين فيلم را می بينند و نطق بازرگان را می شنوند. و آنها که همچنان در جاده استبداد می تازند، از سرانجام و پايان خط استبداد و خودکامگی غافل اند.


گزارش حمله به يک کنسرت
و دستگيری 270 دختر و پسر


عبدالله رمضان زاده
تندروی های حکومتی
به شورش های کور ختم می شود
وعده‌های اقتصادی پوچ دولت، به سقوط جريان اقتدارگرا منجر می‌شود

برای اين فقر فکری کنيد
اتم و صدور سلاح پيشکش!

همزمان با شاخ و شانه کشيدن های وزير دفاع و ادعای نظامی وی تا حد صدور سلاح به کشورهای منطقه، روزنامه خراسان يک گزارشی را همراه با عکس در باره فقر در روستاهای خراسان منتشر کرد. اين گزارش را می توانيد مستقيما ببينيد و بخوانيد. اين که انگيزه انتشار اين گزارش چيست و چقدر بر ميگردد به تقابل با آيت الله واعظ طبسی برای دور کردن او از کرسی رياست مجلس خبرگان و يا چقدر باز می گردد به دهن کجی به دولت احمدی نژاد و سفرها و ادعاهای اتمی و عدالتخواهی وی و يا هر انگيزه ديگری آنقدر مهم نيست، که خود فاجعه مهم است.  گزارش را بخوانيد!


دو ديدگاه محافل توده ای داخل کشور
سرمايه داری صنعتی- نظامی
با دو احتمال در ج. اسلامی


در ديدار با کميسيون امنيت ملی مجلس
دو دانشجوی ازاوين بازگشته
شکنجه های خود را شرح دادند


سر را مثل کبک زير برف نکنيد!
شرايط  کشور از اين بحرانی تر؟

به لشکر کشی امريکا در خليج فارس نگاه کنيد، به تنگ تر شدن روز به روز حلقه تحريم ها بنگريد، انگيزه های سفر وزرای خارجه و دفاع امريکا به خليج فارس و خاورميانه را مطالعه و بررسی کنيد، همآهنگی کنگره و دولت امريکا را جدی بگيريد، فشارهای اسرائيل برای سرعت بخشيدن به مقابله با ايران را دست کم نگيريد، جبهه اعراب عليه ايران را فراموش نکنيد. اينها در کنار مسائل داخلی و حکومتی باندازه کافی گويای بحران نيست؟

محمد علی ابطحی


آخرين رهنمودهای ورزشی احمدی نژاد
از فوتباليستها پاداش 500 دلاری رابگيريد
يک پژو به واليباليست های جوان بدهيد

مصاحبه خارجی علی لاريجانی- مصاحبه داخلی علی حسينی
شتر سواری اتمی، دولا دولا
بازی با کلمات
برای نگفتن آنچه می گذرد

مصاحبه مطبوعاتی معاون وزارت خارجه امريکا
امريکا و ايران
بازی با زمان، تا لحظه عمل

هم ايران و هم امريکا می دانند پايان اين دوره به کجا ختم خواهد شد و به همين دليل هر دو، درعين حال که زمان می خرند و با مذاکرات بازی می کنند، خود را آماده پايان اين دوره می کنند.


با نامه 25 نماينده مجلس
مقدمات استيضاح صفارهرندی
عملا در مجلس کليد خورد

اطلاعات تازه وکيل پرونده سنگسار در تاکستان قزوين
قاضی با بلوک سيمانی
به سر محکوم کوبيد و کار را تمام کرد!

ساعت ها تاخير
در پروازهای داخلی و خارجی

با دانشجويان در زندان چه می کنند؟
دادنامه مشترک
سحابی، پيمان، عبادی، يزدی


مصاحبه ضد جاسوسی رئيس سازمان فضائی
پرواز يک چيز های هوائی
اما غير فضائی، بر فراز تهران!


نوشته ای از مهندس حشمت الله طبرزدی
" سوله کهريزک" سپاه
همان " زندان زرهی" بختياراست

"زندان زرهی" مخوف ترین بازداشتگاهی بود که پس از کودتای 28 مرداد  دراختیار سپهبد بختیار بنیانگذار سازمان امنیت شاه و فرماندار نظامی تهران قرار داشت. شرح این زندان را از زندانیان و بازداشت شدگان کودتای 28 مرداد بپرسید تا برایتان از شکنجه هائی بگویند که اکنون استفاده از همان ها برای اعتراف گیری در "سوله کهریزک" استفاده می شود. از سردار جانشین فرمانده کل سپاه "ذوالقدر" که در کابینه احمدی نژاد جانشین وزیر کشور شده و فرماندهی عالی نیروی انتظامی نیز به فرمان رهبر به وی سپرده شده، بعنوان دراختیار دارنده این سوله نام برده می شود. نقاب پوشان و سیاه پوشان نیروی انتظامی که یورش می برند و طناب به گردن اعدامی ها می اندازند دست پروردگان سردار ذوالقدرند!

در ابتدای ستون دست چپ صفحه اول پیک نت، نخستین افشاگری درباره "سوله کهریزک" را که در پیک نت منتشر شد بخوانید.


مانور بسيج زنان تهران
تمرين سرکوب شورش مردم


پس از بازگشت از تشييع جنازه مشکينی
خبرنگاران مزاحم گردش احمدی نژاد در چمن شدند!


علی ربيعي: خطراينجاست
تحول در راه است، اما قدرت
دوست ندارد آن را ببيند!

سئوال روز:
اگر با 18 تيری، درابعاد وسيع تر روبرو شديم، چه بايد بکنيم؟

احمدی نژاد درتلويزيون:
درکنار 8 قدرت
سهم جهانی ما هم بايد برسد!

پايان سفر وزير دفاع امريکا به خاورميانه وخليج فارس
میان امريکا و ايران تماشاچی وجود نخواهد داشت

ديدار مبارک و سارکوزی در پاريس
وزير خارجه مصر:
جمهوری اسلامی اعراب را وجه المصالحه با غرب کرده!

فيلم را ببينيد
فرماندار نظامی اين "اقتدار"
سردار کودتاچی "ذوالقدر" است!

دو عامل ترور قاضی مقدس، درادامه اعدام های خيابانی و ميدانی، در تهران به دار آويخته شدند. دادستان مرکز، قاضی مرتضوی که اگر مانند اسدالله لاجوردی، پس از تمام شدن تاريخ مصرفش ترور حکومتی نشود، يک روزی بايد محاکمه شود، در محل اعدام ترور کنندگان قاضی مقدس و درحاليکه آنها روی سکوی اعدام بودند و طناب به گردنشان می انداختند و فرصتی برای تکذيب نداشتند، مدعی شد که يکی از دو اعدامی، پيش از اعدام به شخص وی گفته قصد سفرش به شيخ نشين ها نه خروج از ايران، بلکه تماس با امريکا وگرفتن رهنمود و اسلحه بوده است. اين ادعای مسخره مرتضوی در مملکتی طرح شد که بعد از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه پر رونق ترين کسب سياه است. چنين ادعائی از دهان کسی که زهرا کاظمی خبرنگار عکاس بين المللی را زير شکنجه کشت تا از او اعتراف به جاسوسی بگيرد، هيچ جای تعجب ندارد و اهميت نيز ندارد. اهميت اين ادعا در آنست که بدين ترتيب و رسما سطح اعدام های خيابانی و ميدانی، از سطح اراذل و اوباش فراتر رفت و در حد تماس گيرندگان با امريکا برای گرفتن اسلحه و رهنمود جلو رفت. مرتضوی با همين انگيزه اين دروغ را درمراسمی اعلام کرد که وسيع ترين پوشش خبری – تفسيری در داخل و خارج کشور پيدا کرد. هم او و هم مردم ميدانند که اراذل و اوباش دنبال تماس با امريکا نيستند و خودشان در داخل اسلحه فروش اند و نيازی به گرفتن اسلحه از امريکا ندارند. با اين مقدمه چينی ها، بتدريج می روند تا چند تنی را هم بعنوان عاملين شورش در شب سهميه بندی بنزين را بالای دار بکشند و با اين زبان به مردم بفهماند: شورش مساويست با اعدام!
آن نقاب سياه هائی که تحت امر سردار ذوالقدر اين صحنه ها را به بهانه مقابله با اراذل و اوباش می آفرينند، اهداف ديگری غير از سرکوب اوباش دارند. والا هيچکس از اراذل و اوباش حمايت نمی کند!


مصاحبه با عزت الله سحابی
امريکا و اسرائيل کم بودند حالا اعراب هم تهديدمان می کنند


ما را از محاصره فيلتر نجات دهيد!

افشاگری يک دانشجوی آزاد شده درباره موقعيت دانشجويان دراوين


شرح شکنجه دانشجويان در اوين


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


شرق دوباره رفت
کسانی را
گوش شنوا
نبوده و نيست
بيژن صف سری

وقتی خبر توقيف روزنامه شرق را شنيدم نا خود آگاه اين شعر به زبانم آمد كه
هر دم از اين باغ بری می رسد
تازه تر از تازه تری می رسد.
اگر چه پس از توقيف " هم ميهن " و آن افاضات عجيب و غريب جناب وزير ارشاد در باره نقش مطبوعات كه متعاقب آن موج احضار و بازداشت روزنامه نگاران شروع شد، توقيف روزنامه "شرق "به دور از ذهن نبود، اما در اين حيرتم كه چرا هر ساله وقتی روز شمار عمر در تقويم ايام با خط قرمز، مناسبت هايی را كه ياد آور "آزادی " و" آزادگی " انسان ها است تا شكر گذار اين نعمت الهی باشيم در اين كهنه ديار آن روز، روز ذبح آزادی است. آنچنانكه بازداشت های اخير روزنامه نگاران و يا توقيف روزنامه "شرق" مصادف با روز جهانی خبرنگار و سالروز انقلاب مشروطه می گردد .
چند سالی است كه در چنين ايامی دلمان مالش می رود از اين همه غضبی كه بر اهل قبيله مطبوعات اين كهنه ديار روا می دارند كه نيشتر بر زخم كهنه را می ماند. می گويند در يكصد سال تاريخ مطبوعات اين آب و خاك هر بار كه قلم بدستان را به غضبی ناروا در بند كردند، پيامی در آن نهفته بود كه رمز كشف آن " سكوت" بوده است. پيامی که می بايست قبيله مطبوعات آويزه گوش خود می ساختند تا ازگزند اين حرفه بی پير در امان باشند .
هر گز گمانمان نبود که نسل قلم بدست مطبوعات امروز نيز هم همچون نسل پيشين خود اسير توهم گردد كه با هر تغيير درگردش قدرت، خود را رها از بند می دانستند و به اميد های واهی بر آمده از وعده های پوچ دولتمردان وقت دل می باختند. آنچنان که به شهادت تاريخ بعد از سقوط دولت سيدضياء خوش باوران قبيله مطبوعات بر اين باور نادرست رسيده بودند که پس از اين:
درب جرايد را دگر نا حق نمی بندد کسي
بر ضعف و بدبختی ما ديگر نمی خندد کسي
اما پس از سيد ضياء، باز هم پيام آوران ديگری آمدند که رسالتشان در رساندن اين پيام (سکوت) تاريخی به گوش اهل قلم خلاصه ميشد، اما به گاه تاريخ ساز۵۷ که سرود "ديو چو بيرون رود فرشته در آيد"، در جای جای اين سر زمين اهورايی لبريزگشت، چه كسی باور داشت که باز هم "سكوت" را پيام آوری باشد ؟
دنيای غريبی است. باز هم دور تسلسل تاريخ در حال تكرار است و باز هم بر قبيله قلم غصب روا ميدارند، با اين تفاوت كه امروز ديگر نه يك "دهخدا " كه صد ها " دهخدا " خانه نشينند و در بيم و اميد ها ی خود همان سروشی را می شنوند، كه آن مونس و همراه ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل وقتی از ناروا شنيدن ها به بستر افتاد و آتش تب زد بجانش، مشفقانه شنيده بود : "دم درکش و قلم غلاف ساز که در اين ملک، کسی را گوش شنوا نيست."


سهميه بندی
در مهدکودک!

با سلام و احترام
همانگونه كه می دانيد دهم تا هفدهم مرداد ماه بعنوان " هفته ترويج تغذيه با شير مادر " نامگذاری شده است. هنوز اندك زمانی از هفته فوق الذكر كه تمام رسانه ها از جمله صدا و سيما به تهيه برنامه هايی در اين خصوص پرداخته اند نگذشته كه شركت ايران خودرو كه در زمينه سرويس دهی به مادران شيرده از زمان های قديم بر سر زبان ها بود اقدام به فروش مهدكودك خود می كند! و از پذيرفتن فرزندان مادرانی كه در شركت های اقماری ايران خودرو نظير ايساكو - ساپكو و ..... خودداری می كند. اين در حاليست كه بر اساس قانون كار دستگاه های دولتی و غير دولتی موظفند تسهيلات لازم و مناسب را برای تغذيه شيرخوارگان با شير مادر در جوار محل كار كاركنان زن به صورتی كه مساله تغذيه شيرخوارگان به سهولت انجام پذيرد را ايجاد نمايند .
در صورت نياز مدارك و مستندات نيز قابل ارايه است!


فردای خویش را
در امروز عراق
می بينم!
محمد جواد روح

در ميان اين همه رويداد تلخ كه هر روز در خانه به سمت ما هجوم می‌آورند و چشم‌انداز فردا بسی تيره‌ تر از امروز می‌نمايد، من بيش از خانه، غم همسايه دارم. همسايه‌ای كه برای جشن و پايكوبی در پيروزی تيم ملی فوتبال خود هم احساس امنيت نمی‌كند.
كافی است گزارش خبرگزاری فرانسه را كه ايسنا ترجمه و منتشر كرده، بخوانيد تا عمق فاجعه را درك كنيد. خبر، خود با تو حرف می‌زند؛ آنجا كه گزارشگر به زيبايی روايت می‌كند: « هزاران تن از ساکنان بغداد در يکی از لحظات نادر "اتحاد ملی" در خيابان‌ها جمع شده بودند تا با رقص و پايكوبی صعود تيم ملی خود به فينال را جشن بگيرند»، اما...
واقعا غم همسايه دارم؛ اما اين واقعيت سانسوركردنی نيست كه از فردای سياه‌تر از امروز كشور خود هم می‌ترسم. تصوير فردای خويش را در آينه همسايه می‌بينم


ای کاش
من هم
به احمدی نژاد
رای داده بودم
مسعود بهنود

انتخاب آقای محمود احمدی نژاد اگر در هنگام خواب و غفلت آقای کروبی اتفاق افتاده باشد چنان که گفته آمده، يا اگر با "بداخلاقی‌های انتخاباتی" همراه بوده باشد چنان که آقای خاتمی گفته، اگر چنان بوده باشد که آقای هاشمی را گله‌مند کرد، يا چنان که سردار ذوالقدر گفت حاصل عملياتی «پيچيده»، يا اگر مطابق نظر آيت الله مصباح يزدی دعاها و ندبه‌های مردم کار خود را کرده باشد، به هر حال به نظرم موهبتی نامنتظر بود. آيتی بود. فرض کنيم که الان آن کس که من به او رای دادم ـ دکتر معين ـ انتخاب شده بود، تصور کنيد چه جامعه شلوغ و گرفتاری داشتيم. از همه می‌گذرم، مگر آقای جواد لاريجانی جرات داشت اين حرف‌ها را بزند و روزنامه‌ها همه چاپ کنند؟ وزيران می‌توانستند به صفت‌های تفضيلی برای شرح کارهای خود نزديک شوند؟ چه رسد به صفت‌های عالی، آن هم هر روز.
گرچه دانشجويان امروزه روز هم به بندند، اما اين کجا و هجده تير کجا. گيرم چند روشنفکر- با رئيس جمهوری نشدن دکتر معين ـ يا حتی روشنفکرنما ـ و عده‌ای از نسوان احساس بهتری از زندگی پيدا می‌کردند؛ اما کجا چنين نشاطی برپا بود که امروز هست؟ از خود می‌توان پرسيد دکتر معين به اين شوخی و شيرينی سخن می‌گويد که آقای احمدی نژاد؟
ممکن بود به دانشجويان که شکايت از ستاره‌هايشان می‌کنند، به اين شيرينی بگويد سروان شده‌ای چه عيبی دارد؟ ـ نقل به مضمون. آيا ممکن بود که کسی مانند آقای هاشمی که روزهای انتخابات هم برای گرفتن رای به استان‌ها سفر نکرد، هيات دولت را بردارد به سفرهای استانی برود، هر روز در يک گوشه کشور باشد و يا طرف ديگر دنيا؟
آقای لاريجانی مگر نبود که در جريان انتخابات رياست جمهوری يک بار، به اصرار مشاوران و همفکران به ميان بختياری‌ها رفت و کلاهی هم بر سر گذاشت اما راضی نبود عکسش چاپ شود و بعد هم حرف برادر شنيد که می‌گفت مدير بهتر است چند ساعت فکر کند.
کدام يک از نامزدها جرات داشتند سالی يک بار به آمريکا بروند؟ کدامشان ـ مگر آقای کروبی که گاه گاه از اين کارها می کند ـ جرات داشت صاف نامه بنويسد برای خود شيطان بزرگ؟ آن هم شيطان بزرگی مانند جورج بوش که پدرش و پدرجدش هم شيطان بوده‌اند نه کسی مانند کارتر و کلينتون که از دست آمريکايی‌ها در رفت و به کاخ سفيدشان راه دادند. کدام يک از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری می‌توانستند و اصلاً در مخيله‌شان جا می‌گرفت که ملوانان انگليسی را که همگان به آنها متجاوز می‌گفتند و بعضی‌ها جاسوس و مستحق اعدام، بياورد در رياست جمهوری و با همگی دست بدهد و بعد هم بدرقه‌شان کند با برخورد حسنه و اصلاً هم متهم نشود؟ اصلاً محتمل نبود که ملوانان اسير جنگی را دستگير کنندگان به خواست رئيس جمهور به چنين جايی بفرستند.
خلاصه می‌کنم و می‌پرسم، تجسم کنيد که اگر دکتر معين انتخاب شده بود مشاورش می‌شد کسی مانند دکتر خانيکی، که اصلاً به اندازه آقای کلهر مفرح و شيرين نيست. اصولاً به جمع مشاوران و معاونان آقای احمدی نژاد نگاه کنيد .بنا به نوشته جناب کلهر ـ در نامه به رئيس مجلس ـ و تجسم کنيد آنها را که هر کدام از سويی در شهر نان سنگکی و پاکت ميوه‌ای خريده‌اند تا به بقيه مشاوران ثابت کنند که گرانی و تورم حرف غلطی است. کجا چنين هنری داشتند مشاوران نامزدهای ديگر. از کجا چنين شور و حالی در آنها بود؟
من هر گاه به ماجرای سهميه بندی بنزين فکر می‌کنم، اين بار ديگر از کارشناسان گلايه دارم که چرا نمی‌گويند که انجام چنين کاری ـ آن هم به همت وزارت کشور نه وزارت نفت يا بازرگانی ـ کاری بزرگ بود که شايد مقدمه نجات جامعه از دست يارانه‌هايی باشد که ما را معتاد به درآمد نفتی کرده است.
می‌دانيد اگر هر کدام از نامزدهای ديگر انتخاب شده بودند و همين کار را بنا به توصيه عقل يا از سر اضطرار انجام می‌دادند، چند بشکه اشک برای مسافرکش‌ها و مردم بدبخت و فقير ريخته می‌شد که حالا با گرانی و تورم چه کنند؟.
سوم اينکه به نظرم اگر آقای هاشمی يا دکتر معين، آقای قاليباف يا کروبی، آقای مهرعليزاده يا آقای لاريجانی انتخاب می‌شدند مملکت کمابيش بر همان روالی می‌گشت که عده‌ای می گويند در همه چهل سال گذشته يعنی از نيمه‌های دهه چهل که قيمت نفت تکانکی خورد و ما ملت ايران هوس تجديد عظمت باستان به سرمان افتاد، اداره شده بود. پول نفتی می‌رسيد و سازمان برنامه‌ای بود که سعی می کرد دولتی‌ها هماهنگ خرج کنند، يک مرتبه هر استان شروع نکند به ساختن جاده‌هايی که به استان مجاور وصل شود. چنان سيستم‌های آبياری طراحی نکنند که دو کيلومتر آن طرف‌تر همه زمين‌های زراعی از بی‌آبی له‌له بزند و اين طرف مردم با قايق به مزارعشان بروند. چنان نباشد که يک استان از خارج سيب زمينی وارد کند و استان ديگر در پی چاره بوی گند سيب‌زمينی‌های گنديده‌اش باشد. روندی که از مشروطيت آغاز شده، با پست و بلندی راه و رهروان خود را به سال 1384 شمسی رساند. کم کمک ايران اسلامی داشت الگويی می‌شد برای منطقه، با همه انتقادها که جهانيان می‌کردند، اما داشت نمونه‌ای مي شد از مديريت شهری، شوراها، آشنا شدن مردم به حقوق خود، ادبيات، سينما و... خلاصه... همين که کشور بر يک روال می‌گشت و درش استقراری پيدا شده بود. دنيا به ترس افتاد. تنها انتخاب آقای احمدی نژاد می‌توانست به اين دور تسلسل پايان دهد. مگر نه هر بيست و پنج سال قرارمان با تاريخ همين است؟
...
همين حادثه باعث شد تا جامعه کمی به عراق، به فلسطين، به لبنان، حتی به ترکيه نگاه کند. به همسايه نگاه کند، به کوچه نگاه کند، به خيابان نگاه کند، و اگر فرصتی شد به خود هم نگاهی بيندازد. آن گاه آرزوهای بلند.
بنابر اينهاست که لازم می‌دانم پشيمانی خود را از اينکه به آقای احمدی‌نژاد رای ندادم اعلام دارم و از آنجايی که احساسم اين است که هنوز کار مهمی که اين دولت بايد انجام می‌داد صورت نپذيرفته است، دو سال ديگر اگر بودم جبران مافات می‌کنم و به دکتر محمود احمدی نژاد رای می‌دهم. (اين نوشته خلاصه شده است.)


فيلترينگ
بگرد
تا بگرديم

نامه يکی از هموطنان به شما، در مورد مصيبت فيلترينگ در داخل کشور را ديدم و خواندم. من هم در همين کشور بلا زده زندگی می کنم و در عقب مانده نگه داشته شده ترين و دور ترين و البته کهن ترين نقاط ايران. يعنی سيستان يا "زابل".
در شهر من از اينترنت دی اس ال و يا اينترنت پر سرعت ديگر خبری نيست .مائيم و همين يکی دو آی اس پی زهوار دررفته عهد بوق با سرعت لاکپشتی . گرچه در تمام اين مدتی که رژِم تيغ فيلترينگ برسر اينترنت فرود آمده پشت در های فيلتر جمهوری اسلامی نمانده ايم.
در حال حاضر حداقل 3- 4 روش بسيار کارا و رايگان و راحت برای عبور از فيلترينگ وجود دارد که دوستان با کمی گشتن در گوگل می توانند آنها را بياموزند و به راحتی بکار برند:
يکی از روش های خوبی که بتازگی باب شده است استفاده از کانکشن VPN است .
البته دوستان هموطن با صرف هزينه ای کمتر از 2 هزار تومان در ماه نيز می توانند برنامه ها يا سرورهای عبور از فيلترينگ را براحتی پيدا کنند. به هر حال فعلا من خودم از روش اتصال وی پی ان رايگان برای عبور آسان از فيلترينگ استفاده می کنم.
گاهی با خودم می انديشم اين همه هزينه ای که رژيم برای فيلتر کردن سايت ها خرج ميکند ...به چه راحتی و آسانی روز بعد روش های برای عبور از آن ابداع می شود.
ضمنا فعلا دوستان ميتوانند از نرم افزار خوب زير نيز برای عبور از فيلتر استفاده کنند:
GPass client software
که از سايت زير ميتوانند آنرا دانلود کنند.


سفری به اردبيل
سکوی پرش
 احمدی نژاد
ن.اورامان