تنگه هرمز
ايران آماده جنگ در يک
جبهه آبی 43 کيلومتری شده


 


کنفرانس خبری بوش و نخست وزير اسرائيل
تهديد های احمدی نژاد
بهترين بهانه برای بوش

       پیک هفته 94  --------- 2 تير 1386 23  ژوئن 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

نامه سرگشاده 57 اقتصاد دان
حقايقی پيرامون
 اقتصاد بحران زده ايران


عقب نشينی بی سر و صدا
فرو نشستن تب
بگير و ببرهای خيابانی

اوباش ترياکی و اراذل هروئينی خطرناک تر از اعضای القاعده نبودند که بی سر و صدا دستگير شدند و نيازی به نمايش‌های خيابانی نبود. همه ماجرای اخير مقابله با بدحجابی و اوباش و اراذل مانور اشغال نظامی شهرها، سرکوب نيروی ذخيره کودتا و يا شورش غير قابل کنترل و زهرچشم گرفتن از زنان و دانشجويان، کارگران و معلمان بود.

تهران- سيامک زند


 دکتر"ولی نصر"
بازی بزرگ رهبران ج. ا
 با برگ سبز "شيعه"

بخش دوم مقاله "ولی نصر"
گرداب جنگ در عراق ايران را به کام می کشد!


براندازی شيرين!
اعتصاب وسيع کارگران
در نيشکر هفته تپه خوزستان

با تعطيل بافت بلوچ ايرانشهر
800 کارگر بلوچستان
به ارتش بيکاران پيوستند

دبيرکل فدائيان اسلام
ايران بايد قفقاز را

از روسيه پسبگيرد!


درمحافل سياسی ايران:
پيام ويژه و محرمانه البرادعی برای مقامات ايران


10 ميليون مزد بگير ايران محروم از هر نوع تشکل

گفتگو با عضو رهبری حزب کمونيست عراق
راه حل واقعی در عراق

دکتر معين: چه فکر می کنی؟
عوام زدگی، تحجر وخشونت سرود مرگ است نه زندگی!

مصطفی تاج زاد:
طراحان حکومت يکدست حالا خواهان "جامعه پادگانی" اند

فرقه دمکرات آذربايجان :
مردم ايران و جهان چقدر از عمق فاجعه عراق با خبرند؟

عزيزم، عشق من
مبادا ناگهان سلاح شوی!
احمدشيرزاد

وزير کشور
7 ميليون آواره روستاها کانون خطر در اطراف شهرها

مشاور سابق وزير رفاه:
افزايش20 در صدی فقرا، کودکان خيابانی و پلاستيك جمع کن

توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف بالای دو ميليون واردات


مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد
دوران ضربه نظامی به ايران  پايان يافته است


مثلث اژه ای- حسينيان- ذوالقدر
"جاسوس را بگير!

ديدار با دکتر معين

تهاجم عوام زدگی، درغگوئی، دين فروشی، قدرت طلبی

سر مقاله روزنامه جمهوری اسلامی
احمدی نژاد  تعادل دارد؟
مرور تصميمات و سخنان يکماه ونيم اخير او چه نتيجه‌ای بدست می‌دهد؟

واقعيت اينست!
اخراج افغان ها از ايران
طرح آمادگی جنگی است


مصاحبه سخنگوی پرگو، اما مفت گوی دولت
هرکس طلب حقش را بکند وارد براندازی رنگين شده!


افزايش ميلياردی بودجه نهادهای دينی و نظامی در دولت امام زمان

266 ميليارد تومان به جيب "دين دولتی" می رود

خبرگزاری نووستی از ترکيه:
سرتيپ ربوده شده سپاه
از مطلعين اتمی ايران بوده


مصاحبه رفسنجانی با العالم
طرح های دفاعی ايران
پس از حمله را فاش نمی کنم


بيانيه اعتراضی نهضت آزادی
وقتش رسيده
اپوزيسيون قانونی متحد شوند
شتر استبداد مقابل خانه همه احزاب زانو می زند


نخست وزير پاکستان
حمله به ايران مصيبت بار خواهد بود


علی لاريجاني: با قطعنامه جديد
ايران به سمت
نافرمانی اتمی خواهد رفت!

رفسنجانی درنماز جمعه:
پيش شرط
سد راه مذاکره و تفاهم شده
منتقدان يادشان باشد:
همه در يک کشتی نشسته ايم!


حمله از خاکريز

مذاکره می گذرد
محسن امين زاده


ناگفته ها در 10 دقيقه ای
فيروز گوران:
از اتم تا شورش در اقليد فارس

صف بندی های جديد
ميان سرداران سپاه در کابينه

 استانداری ها و شهرداری


ايران- کويت- بحرين
 آماده جنگ می شوند

در نمايشگاه کتاب چه گذشت
هدايت و فروغ تبعيد شدند

مصاحبه جديدحسن نصرالله
خطر رفع نشده

سخنرانی احمدزیدآبادی
سوخت هسته ای درایران
می تواند  سلاح نظامی شود

 وزير دفاع فاش کرد
 تقسيم خليج فارس

 وابستگی به سپاه مطرح است
بازداشت 12 غواص ايرانی


سالی نکو از بهارش پيداست
3 ميليارد دلار واردات
3 برابر صادرات غيرنفتی

رئيس کميسيون بهداشت مجلس:
درشهرها و روستاهای ايران
8 ميليون نفر زير خط فقراند

تازيانه بيکاری برگُرده
يک چهارم جمعيت کرمانشاه

سرمقاله راه توده- نشانه های بسيار جدی
جنبش اصلاحات
از سطح به عمق راه يافته


سخنرانی وزير دفاع  در دانشگاه مالک اشتر
امريکا نگران عظمت اسلام و پايان مرجعيت خويش است 

 

محمد خاتمی:
قدرتمندان احساس نکنند مزاحمشان هستم
امکان انتخاب باشد
ملت جای هرکس را تعيين می کند!
عطای قدرت رسمی را به لقايش بخشيده ام


عليه ايران
بزرگترين صف آرائی
نظامی- دريائی امريکا

سخنرانی حذف شده وزير کشور
از روی خروجی خبرگزاری های داخلی

100 کيلو اورانيوم غنی شده
در ايران ذخير کرده ايم!
راز دو قتل- احمد خمينی وخانم برقعی- درسينه پورمحمدی حفظ است!

لاريجانی- البرادعی- سولانا
آخرين ديدارها
در آستانه اجلاس شورای امنيت

با لالائی های علی لاريجانی نبايد به خواب رفت
ماموريتی که شايد
برعهده البرادعی گذاشته باشند!
جواد مهربان


طالبان
فاتحان جاده های ارتباطی
افغانستان- ايران- پاکستان
و. پويا


مجلس هشتم
آنها که می روند- آنها که می آيند!
مهدی محسنی (و. جمهور)

اجتماع در برابر استانداری
کارگران قوه پارس
11ماه است حقوق نگرفته اند !


بيانيه کانون نويسندگان ايران
سرکوب کارگران، معلمان
و دانشجويان را خاتمه بدهيد


مصاحبه وزيرخارجه امريکا با "وال استريت ژورنال"
حاکميت غير مسئول ايران
نه سلاح اتمی و نه غير اتمی
نبايد در اختيار داشته باشد!

درايران جناح های سياسی از هم انتقاد می کنند و در مطبوعاتشان هم می نويسند، اما ميدانيم که قدرت در دست رهبر است. انزوای بين المللی ايران درحال اثر بخشی است. بنظر من رژيم ايران يک رژيم عادی نيست که بتوان با آن روابط عادی داشت.


ديروز تعطيل بود، اما خبرهای مهمی هم بود
نشانه های بيعت دوباره
نام ها و چهره ها با خاتمی
ديدار شيخ مهدی کروبی با رهبر
دعوت ناطق نوری از همه گرايش ها
 برای آمدن به صحنه انتخابات

اشارات نخست وزيرعراق، ايران را  
بعنوان حامی وطراح کودتا تداعی می کند

کشف و سرکوب
کودتای نظامی درعراق

مصاحبه علی يونسی، وزير اطلاعات خاتمی
سوء ظن به مردم
جامعه را امنيتی می کند
احزاب، دولت ها و گروه ها آمدنی و رفتنی اند، آنچه ماندنی است ملت و منافع ملی است. با اعتراضات صنفی و انتقادهای معمولی نبايد برخورد امنيتی کرد. با تنگ‌نظری يا انتقام‌گيری كاری كه دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها انجام می‌شود.

در کارخانه ها و دانشگاه ها
مقابله با کارگران
به سبک مقابله با دانشجويان

اجتماع اعتراضی
کارگران آرتا ماشين اردبيل


سرمقاله راه توده: پشت پرده چه گذشت؟
ضرورت شناخت انگيزه ها
ودلائل سياست جنگی در
ايران


حمله يا مذاکره
اختلاف زرگری چنی- رايس
برای آماده سازی افکار عمومی


با پيام سرلشکر فيروز آبادی
حمايت نيروهای مسلح
از دولت و احمدی نژاد!

سردار نقدی
استعفا را جدی نگيريد
امثال او وصله تن کابينه اند


ديدار موتلفه قم با آيت الله يزدی
اصولگرايان اگر متفرق شوند
دزد سوم مجلس را می برد!

يک نفر همت کند و از آيت الله يزدی بپرسد: حالا که به قول شما، برای دشمن خارجی اصلاح طلب و اصولگرا فرقی ندارند، ممکن است بفرمائيد شما که چنين کمر به حذف اصلاح طلبان بسته ايد دوستيد يا دشمن؟

نوشته فرانسوا ژره، رئيس موسسه تحليل های استراتژيک فرانسه
انرژی اتمی ایران
 سوار بر کلاهک تحليلی
ترجمه : حميد محوی و ن. کيانی


مصاحبه وزيرخارجه عربستان در لندن
عربستان با ايران اتمی موافق نيست!

پرسش و پاسخ دبير کل حزب کمونيست روسيه
با حضور موشکی امريکا
در آذربايجان مخالفيم!

سيستان و بلوچستان
توفان "گونو" فاجعه را
از عمق به سطح آورد!
عباس عبدی


حمايت فراکسيون اقليت مجلس
ازدانشجويان علامه وپلی تکنيک

تحصن خانواده زندانيان سياسی
در مقابل فرمانداری مياندوآب

اداره کشور با فرامین رهبر
تائید سهمیه بندی بنزین
و حمایت از سرمایه گذاری
 


آخرين توصيه های البرادعی
ايران برای 6 هفته غنی سازی را متوقف کند


 

نوک کوه يخ تحريم ها
کاهش 4 ميليارد دلاری صادرات نفت ايران


تمرين بمباران ايران در جنوب اسرائيل!

تحليل جديد "سيمورهرش"
international monvement for a just world
استراتژی حمله به ايران با تاکتيک های جديد
ترجمه مهران جوادی برای پيک نت

شخصيت کليدی در پشت اين تغيير تاکتيک ها افرادی نظير ديک چنی، اليوت آبرام (مشاور امنيت ملی)، سفارت آمريکا در عراق و زلمای خليل زاد ميباشند. تاکتيک جديد نیز بخشی از رقابتی است که هدف آن افزايش فشار بر ايران است تا آنها در مواردی اقدام به پاسخگويی کرده و به اين ترتيب درهای حمله به ايران باز شود. در هفته های اخير موج گسترده ای در مورد متهم کردن ايران به دخالت در عراق به راه افتاده و نيروهای آمريکايی صدها ايرانی را در عراق تحت نظر و بازجويی قرار داده اند. اخبار رسيده از منابع اطلاعاتی اسرائيل حاکيست که ايران موشک های قاره پيمايی با سوخت جامد توليد کرده که می توانند کلاهک های کوچکی را به اروپا برسانند. پنتاگون هنوز مشغول آماده سازی طرح حمله و بمباران ايران است. روندی که از سال گذشته آغاز شد و طی ماههای اخير گروه طراحی ويژه ای جهت آماده کردن طرح بمباران احتمالی ايران تشکيل شده است که شامل شناسايی مراکزی در ايران است که از گروه های شبه نظامی عراق حمايت می کنند و مراکز هسته ای ايران. اکنون دو کابوس متصور است: دستيابی ايران به بمب اتمی و 2- حمله آمريکا به ايران.


حمله دو مرحله ای به ايران
امريکا خود را آماده
جنگ سوم می کند
Antiwar - Patrick J. Buchanan


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


فاجعه اعتراف گيری
قرعه
برای مجازات
بهرام نگاه

يک قاضی برای صدور حکم ميان دو متهم قرعه کشی کرد که خبر آن را به نقل از خبرگزاری ايسنا می خوانيد. اما فاجعه به همينجا خاتمه نمی يابد و در گزارشی که خبرگزاری ايسنا منتشر کرده ابعاد ديگری از فاجعه قضائی و از آن دردانگيز تر، فاجعه بازجوئی از متهمين و اعتراف گيری بر ملا شده و مشخص می شود که اعتراف گيری از سطح سياسی به عمق جنائی نيز راه يافته و کسی خبر ندارد.
قضيه اين است که در جريان بازجوئی از دو متهم که اتهام اوليه شان شرکت در تظاهرات کوی دانشگاه در سال 78 بوده، دروغ يا راست، يک داستان جنائی فاش و آشکار می شود که يکی از دو متهم دستگير می شود. يعنی يکی از دو متهم تظاهرات کوی دانشگاه، سالها پيش عمو و زن عموی خود را کشته است! البته او زير بازجوئی سياسی چنين اعترافی می کند.
ماجرا به اينجا ختم نمی شود و تازه معلوم می شود که در ارتباط با اين قتل، پيش تر متهمی که از سوی پليس دستگير شده بوده زير فشار اعتراف به قتل کرده است!
در آن زمان اداره اگاهی به فردی که از مقتولين طلبکار بوده مظنون می شود و او را دستگير می کند. اين فرد زير فشار بازجويان به قتل اعتراف کرده وحتی صحنه قتل نکرده را باز سازی می کند. حال بموجب اعتراف دانشجوئی که سروش نام دارد و دست به اعتراف در زير باجوئی زده معلوم شده که آن فرد بی گناه بوده و زير فشاربازجويان قتل را به گردن گرفته و حتی صحنه قتل را بازسازی کرده است!
با خواندن متن خبر دقيق تر متوجه می شويد که چه می خواهم بگويم. می خواهم بگويم فاجعه اعتراف گيری در زير بازجوئی عملا به عادی ترين شيوه در بازجوئی ها و تشکيل پرونده ها- حتی جنائی- تبديل شده است و بازجويان قضائی نيز ديگر زحمت تحقيق و جمع آوری مدرک به خود نمی دهند و از همان راهی می روند و به همان شيوه هائی برای تشکيل پرونده ها متوسل می شوند که بازجوهای سياسی در زندان ها و بازداشتگاه های امنيتی متوسل می شوند. فاجعه اينست!
بخوانيد:
قرعه‌كشی برای مجازات
روز 18 تيرماه سال 82 پسر دانشجويی بنام سروش، در جريان تظاهرات كوی دانشگاه بازداشت شد و از سوی پليس امنيت پايتخت تحت بازجويی قرار گرفت.
سروش، پس از 20 روز بازداشت ناچار به اعترافات هولناكی شد و ادعا كرد که همراه يكی از دوستانش بنام نادر،‌ راننده خودرو آژانسی را حوالی شهريار به قتل رسانده‌اند!
او گفت:«روز 14 بهمن‌ماه سال 81 من و نادر به بهانه رفتن به باغمان در شهريار آژانس كرايه كرديم، در مسير هر دو وسوسه شديم تا خودرو را بدزديم، من در صندلی جلو نشسته بودم. نادر، كمربندش را از پشت سر دور گردن راننده كه كريم نام داشت انداخت و او را خفه كرد. سپس با انداختن جسد به بيرون از خودرو، گريختيم.»
با اين اعترافات، پليس امنيتی، نادر را دستگير كرد و از او شنيد که سروش قاتل اصلی است و او در مسير رباط ‌كريم كمربند را دور گردن راننده گره زده و او را خفه كرده است.
پليس آنها را با هم روبرو کرد، هر دو يكديگر را متهم كردند و سپس نادر، پرده از يك جنايت فاميلی برداشت. مطابق اين اعتراف جديد سروش، عمو و زن‌عمويش را به قتل رسانده بود!
پليس اين‌بار به بررسی پرونده‌های بايگانی پرداخت و پی برد روز 23 اسفند‌ماه سال 80 پس از اينكه عمو و زن‌عموی سروش، بنام‌های ميرزا ابوالقاسم و مهين‌دخت به قتل رسيده‌اند، مردی از بستگانشان به خاطر اختلافات مالی كه با قربانيان داشت به اتهام اين جنايت بازداشت شده بود. وی در بازجوئی ناچار به اعتراف شد و حتی صحنه قتل را بازسازی کرد.
چند ماه پيش از بازداشت سروش، مظنون پرونده قتل فاميلی، يعنی همان که صحنه قتل را بازسازی کرده بود و كامبيز نام دارد، تبرئه شد.
«سروش» بازجويی شد و اين‌بار به قتل عمو و زن‌عمويش اعتراف كرد و گفت:« روز حادثه به همراه يكی از دوستانم به نام امير، به خانه عمويم رفتم، خيلی عادی برخورد كرديم. وقتی زن‌عمويم به آشپزخانه رفت به دنبالش رفتم و او را خفه كردم. وقتی عمويم با شنيدن سر و صدای زنش به آشپزخانه آمد، او را نيز خفه كردم و با همدستی دوستم، اجسادشان را داخل وان پر از آب حمام انداختيم تا شانسی برای زنده ماندن نداشته باشند. سپس با سرقت گاوصندوق و جواهرات خانه گريختيم.
پس از 6 سال، بالاخره قاضی به دليل مشخص نبودن قاتل اصلی راننده آژانس و اصرار بر بی‌گناهی سروش و نادر، حكم به پرداخت ديه از بيت‌المال و زندان برای آنان صادر كرد كه اين رای از سوی قضات ديوان نقض شده و به شعبه هم ارز ارجاع داده شد.
قرعه‌كشی عجيب
روز سه‌شنبه 29 خردادماه سال جاری،‌ قاضی شعبه 1156 دادگاه جزايی و عمومی تهران برای روشن ساختن سرنوشت اين پرونده به ابتكار عجيبی دست زد و برای تعيين مجازات دو متهم بين آنان قرعه‌كشی كرد. به اين ترتيب، «سروش» به 5 سال زندان و نادر، به پرداخت ديه محكوم شد.
البته پرونده قتل عمو و زن‌عموی «سروش» هنوز در حال بررسی است.


فوتبال در بندرعباس

فیلم را ببینید!

انعکاس خشونت تزریق شده از حکومت به جامعه


نوشته ای از دکتر يزدی
قضاوت با داروغه است
اعلام قصاص با قاضی!

جامعه سريع
ازهم می پاشد
پرنيان

حذف خاتمی
از حالا
کليد خورده!
و. ايمايان


فارگليسی
موريانه ای که
به جان زبان
فارسی افتاده!
مرتضی كاخی

خاتمی
گزينه ای
درمحاصره
و. ايمايان