اجلاس 8 کشور بزرگ سرمايه داری جهان در آلمان
ايران اتمی و خاورميانه عربی
در کانون بحث و تقسيم منافع
م . راد


 


نگاهی به سرمقاله روزنامه "شرق" به قلم عباس عبدی
توصيه به انفعال سياسی
راه حل بحران کشور است؟
بهرام نگاه

       پیک هفته 91  --------- 8 خرداد 1386 29  مه 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

عزيزم، عشق من
مبادا ناگهان سلاح شوی!
احمدشيرزاد


وزير کشور
7 ميليون آواره روستاها کانون خطر در اطراف شهرها

مشاور سابق وزير رفاه:
افزايش20 در صدی فقرا، کودکان خيابانی و پلاستيك جمع کن

توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف بالای دو ميليون واردات


مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد
دوران ضربه نظامی به ايران  پايان يافته است


مثلث اژه ای- حسينيان- ذوالقدر
"جاسوس را بگير!

ديدار با دکتر معين

تهاجم عوام زدگی، درغگوئی، دين فروشی، قدرت طلبی

سر مقاله روزنامه جمهوری اسلامی
احمدی نژاد  تعادل دارد؟
مرور تصميمات و سخنان يکماه ونيم اخير او چه نتيجه‌ای بدست می‌دهد؟

واقعيت اينست!
اخراج افغان ها از ايران
طرح آمادگی جنگی است


مصاحبه سخنگوی پرگو، اما مفت گوی دولت
هرکس طلب حقش را بکند وارد براندازی رنگين شده!


افزايش ميلياردی بودجه نهادهای دينی و نظامی در دولت امام زمان

266 ميليارد تومان به جيب "دين دولتی" می رود

خبرگزاری نووستی از ترکيه:
سرتيپ ربوده شده سپاه
از مطلعين اتمی ايران بوده


مصاحبه رفسنجانی با العالم
طرح های دفاعی ايران
پس از حمله را فاش نمی کنم


بيانيه اعتراضی نهضت آزادی
وقتش رسيده
اپوزيسيون قانونی متحد شوند
شتر استبداد مقابل خانه همه احزاب زانو می زند


نخست وزير پاکستان
حمله به ايران مصيبت بار خواهد بود


علی لاريجاني: با قطعنامه جديد
ايران به سمت
نافرمانی اتمی خواهد رفت!

رفسنجانی درنماز جمعه:
پيش شرط
سد راه مذاکره و تفاهم شده
منتقدان يادشان باشد:
همه در يک کشتی نشسته ايم!


حمله از خاکريز

مذاکره می گذرد
محسن امين زاده


ناگفته ها در 10 دقيقه ای
فيروز گوران:
از اتم تا شورش در اقليد فارس

صف بندی های جديد
ميان سرداران سپاه در کابينه

 استانداری ها و شهرداری


ايران- کويت- بحرين
 آماده جنگ می شوند

در نمايشگاه کتاب چه گذشت
هدايت و فروغ تبعيد شدند

مصاحبه جديدحسن نصرالله
خطر رفع نشده

سخنرانی احمدزیدآبادی
سوخت هسته ای درایران
می تواند  سلاح نظامی شود

 وزير دفاع فاش کرد
 تقسيم خليج فارس

 وابستگی به سپاه مطرح است
بازداشت 12 غواص ايرانی


سالی نکو از بهارش پيداست
3 ميليارد دلار واردات
3 برابر صادرات غيرنفتی

رئيس کميسيون بهداشت مجلس:
درشهرها و روستاهای ايران
8 ميليون نفر زير خط فقراند

تازيانه بيکاری برگُرده
يک چهارم جمعيت کرمانشاه

سرمقاله راه توده- نشانه های بسيار جدی
جنبش اصلاحات
از سطح به عمق راه يافته


سخنرانی وزير دفاع  در دانشگاه مالک اشتر
امريکا نگران عظمت اسلام و پايان مرجعيت خويش است


چند اطلاعات دست اول
در يادداشت های ابطحی

 هاشم آغاجری
دگرگونی  چريکی
با واقعيات سازگار نيست


سرلشکر فيروزآبادی
تهديد های نظامی را

صد در صد تلقی کنيم


سيمورهرش:
مقابله با ايران
هدف مشترک دمکرات ها

وجمهوريخواهان امريکا


 

نامه افشاگرانه ديگری
سفره گسترده بخور، بخور
در ايران خودرو

مهدی کروبی - ناطق نوری
دو رئيس مجلس پنجم و ششم
ديدار و رايزنی برای آينده

اجتماع کارگران
قوه وارداتي
کمر توليد قوه پارس را شکست!

مصاحبه ديپلماتيک قاليباف
پس از شهردار شدن دوباره

دبيرکل نهضت آزادی ايران
وضع کنونی ايران

 نمی تواند ادامه پيدا کند


عليرضا رجائي:
نام رمز رقابت انتخاباتی شده

انقلاب فرهنگی دوم


سخنرانی صفارهرندی
فتنه اصلاحات را خوابانديم

دسته بندی های جديد

 در مجلس هفتم


دو سردار ديگر سپاه

مشاور احمدی نژاد شدند


در شهر ما "اقليد"
زدند و کشتند و کس خبر نشد!


خطر را احساس کنيد
محمد علی ابطحی


سميرا مرادی- وبلاک نوبت ما
درويشيان
جمعه وقت رفتن و ديدن او بود


قتل های محفلی کرمان
کشتند، چون فتوای قتل
از مصباح يزدی داشتند!

دانستی های نمايشگاه
بين المصلای کتاب در تهران
افسانه نگاهی

همگان شاهد باشند
خواست های 10 هزار دانشجوی شبستر صنفی است!


معاون انرژی اتمی ايران
هيچ نوع انحرافا اتمی نداريم
!
موسويان چی را لو داده؟


به سخنان احمدی نژاد بیاندیشیم
اگر از قله اتمی عبور کنيم
جمهوری اسلا
می
"ابرقدرت بزرگ" جهان شده!


روز کارگر- يک گام به جلو
از بيابان های تهران
تا قلب تهران  "امجديه"


نطق پيش از دستور
استيضاح دولت احمدی نژاد


 

 

مواظب نفوذآنهائی باشيد که 4 سال پيش حاکميت دو گانه را مطرح کردند
نفوذ در بسيج را از توده ای ها ياد گرفته اند
اعتراف رهبر به دسته بندی
مذهبی- سياسی در بسيج!
کسانی هم در بسيج دکان ارتباط با امام زمان باز کرده اند
گزارش سيامک زند


پايان 4 ساعت گفتگو
ميان سفرای ج.ا و امريکا
سفير امريکا: اثبات حضور ايران در عراق، نيازمند ارائه سند نيست
سفيرج.ا: طرح امنيت سه جانبه و تاکيد بر لزوم دور دوم مذاکرات


به جرم "سنديکا" خواهی
دبير سنديکای شرکت واحد
به 5 سال زندان محکوم شد!

10 ميليون مزد بگير ايران
محروم از هر نوع تشکل

در مسکو و به رياست حزب کمونيست روسيه
اجلاس احزاب کمونيست
15 جمهوری شوروی سابق

سرمقاله راه توده- پاسداران- روحانيون
تحولات آينده ايران
چگونه رقم خواهد خورد؟


محرمانه ترین اطلاعات ایران مربوط به "اتم"است
کدام اطلاعات سری را
موسویان به بیگانگان داده؟


بخش هائی از سخنرانی عبدالله رمضان زاده
10 سال پس از دوم خرداد
نتايج فاجعه بار
دو سال سلطه سياست جنگی

دکتر معين: چه فکر می کنی؟
عوام زدگی، تحجر وخشونت
سرود مرگ است نه زندگی!

مصطفی تاج زاد:
طراحان حکومت يکدست
حالا خواهان "جامعه پادگانی" اند

فرقه دمکرات آذربايجان ايران:
مردم ايران و جهان
چقدر از عمق فاجعه عراق با خبرند؟

ياران همشهری
اين همشهری 29 ميليون تومانی
همشهری ما نيست، همدم کس ديگری است!

دستبندهای اسرائيلی
و. سبيل

ساليان سال است که ارتش و پليس اسرائيل از دستبند های پلاستيکی در دستگيری اعراب (و فقط و فقط اعراب) استفاده می کند. اين دستبند ها دست را زخمی می کنند و جلوی گردش خون را هم می گيرند. گروه های حقوق بشری زيادی به استفاده از اين دستبند ها اعتراض کرده اند. امروز در عکس های جمع آوری معتادان "خطرناک" ديدم که پليس ايران هم از همين دستبند ها استفاده می کند. چيز هايی که ايران از اسراييل می آموزد يکی دو تا نيستند.


نگاهی تحليلی به تظاهرات آذربايجان
استراتژی حاکميت - تاکتيک های ملت
آيدين تبريزی

رئيس جمهور، رسيده لب حوض
احمدشيرزاد


محمدرضا خاتمی
دولت و مجلس آينده
بر محور ائتلاف نجات ملی


اميرکبير و علامه
دو فيلم از تظاهرات دو دانشگاه
و حمله حراستی ها به دانشجويان


چشم ها به خارج دوخته شده
ته مانده اعتماد به نفس مردم
درحال از بين رفتن است!
عباس عبدي
ادامه سياست‌های جاری طولی نخواهد كشيد كه موجب انسداد
 سياسی و اقتصادی و حتی شكاف درون ساختار سياسی خواهد شد
.


مصاحبه لاريجانی با فيگارو
ايران به سه دليل
بمب اتم توليد نخواهد کرد

علی لاريجانی در آستانه تشکيل جلسات جديد و مهم شورای حکام اتمی، اعضای دائم شورای امنيت و همچنين کشورهای بزرگ سرمايه داری جهان، با روزنامه دست راستی فيگارو چاپ پاريس مصاحبه کرده و يکبار ديگر نقطه نظرات دو سال اخير مقامات کليدی جمهوری اسلامی را تکرار کرد. او دراين مصاحبه بار ديگر پيش شرط آغاز مذاکرات را رد کرد و بر پرهيز از توليد بمب اتم درايران تاکيد کرد، اما نگفت که اگر تمام آنچه که می گويد عين واقعيت است، به چه دليل اجازه راست آزمائی به آژانس انرژی هسته ای داده نمی شود تا کشور به لبه پرتگاه يک حمله نظامی- اتمی کشانده نشود؟


سردار می تواند استاندار شود دکتر نمی تواند شهردار شود!
يک ميليون نامه
استاندار خوزستان را جا کن کرد

تفسير نيويورک تايمز 24 مه
تحريم های اقتصادی سخت تر
و ممنوع السفر شدن مقامات ج.ا
ترجمه روزبه محسنی

معاون نيروهای مسلح
مانور نظامی امريکا در خليج فارس
ارزش نظامی ندارد، جنگ روانی است

نظرسنجی CNN
شمار مخالفان حمله به ايران
در امريکا رو به فزونی اند
ترجمه روزبه محسنی


دبيرکل فدائيان اسلام يک جبهه جديد گشود
ايران قدرت نظامی منطقه است
وبايد قفقاز را از روسيه پسبگيرد!

درمحافل سياسی ايران:
پيام ويژه و محرمانه
البرادعی برای مقامات ايران


روياروئی نظامی با ايران
کليد خورده است؟

خليج فارس
فرانسه، آلمان و انگلستان
به لشکر کشی امريکا خواهند پيوست

احمدی نژاد در اصفهان يادش افتاد
خطر حمله به ايران منتفی نيست

ايران و امريکا
سقوط سطح مذاکرات تا مرز ديدار دو سفير

فيلم را از اينجا ببينيد!
تظاهرات مردم آذربايجان
در محاصره نيروهای ضد شورش

احمدخاتمی در نماز جمعه تهران
اعدام بايد گردند
ديک چنی و اوباش تهران
هر دو مفسد فی الارض اند

مصاحبه زلمای خليل زاد
امريکا نيروی نظامی بيشتری
به عراق اعزام خواهد کرد
زمزمه اخراج ايران از شورای امنيت


دو اجلاس و ديدار جهانی
برای ترسيم آينده ايران

م. مثل مقابله، مثل مذاکره
مثل همه سياست های ديگر
عباس عبدی  


سخنرانی رهبر برای بسيج دانشجوئی
ج. ا مرکز فرماندهی مقابله جهانی با امريکاست
در بسياری از زمينه‌ها كاملا با حريف برابريم.  
دشمن برای ناكارآمد جلوه دادن دولت مكتبی و حامی ارزشهای اسلامی
 در پيشرفت اقتصادی كشور مانع تراشی می‌كند

650 هزار بسيجی
در 700 دانشگاه مستقر شده اند

اين سخنان و نظرات را نبايد بی اهميت تلقی کرد و يا به مسخره گرفت، زيرا اساس و پايه دولتی که اکنون حاکم شده و فضای تيره و تار سياسی، تحميل سانسور به مطبوعات، محاکمات فرمايشی، انتخابات پرتقلب و جنجال سازی های خيابانی و نوبتی، درکنار سرکوب حق طلبی های کارگران، معلمان، زنان؛ دانشجويان و ديگر اقشار مملکت و فلج سازی و بی محتوا کردن مجلس مملکت، کابوس براندازی های رنگی و نرم و غير نرم تا حد مقابله با هر نشست و اعلام نظری مخالف سياست حاکم،  همه و همه از دل همين نظرات بر خاسته و در مجموع خود حاکميتی نظامی- اتمی را باعث شده است.


گفتگو با عضو رهبری حزب کمونيست عراق
راه حل واقعی در عراق
جدائی دين از حکومت واتحاد نيروهای ملی و مترقی
ترجمه عسگرداوودیحساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


راه حلی برای
با خبرکردن
مردم بيآبيد!
پرنيان

من نزديک به يکسال با رفتن در گوگل و کليک کردن روی همه عنوان های پيک نت بالاخره يکی از پيک نت ها را که در پروکسی بود می يافتم و هم پيک نت را می خواندم و هم با کليک روی پيوند های شما نشريات ديگر را مطالعه می کردم که واقعا نعمتی بود. اما بيش از يک هفته است آنچنان سانسوری روی پيک نت اعمال شده که با ساعت ها جستجو هم ديگر نمی توان پيک نت را يافت. چاره ای برای اين وضع بيابيد، چرا که دريچه های اطلاع رسانی و اطلاع يابی روز به روز بيشتر بسته می شوند و حکومت با بستن اين دريچه ها به استقبال حوادثی می رود که از کم و کيف آن بی خبريم. همه را سوار يک اتوبوس کرده و با خاموش کردن چراغ های آن با سرعت در تاريکی می رانند. به کدام دره خواهيم افتاد و يا با کدام کوه تصادف خواهيم کرد؟ معلوم نيست! اين همه فشار برای بی خبر نگهداشتن مردم، خود بيش از هر خبری توليد نگرانی نسبت به آينده کرده است. خواستم هم خبر تشديد فيلتر روی پيک نت را به شما برسانم و هم ضرورت يافتن راه حلی برای اين وضع را ياد آوری کنم.
کامتان شيرين و راهتان روشن!


اين دو نکته
يادتان نرود
سيامک زند

1- از يکطرف مردم عادی و غير ايدئولژيك برای استفاده از مزايا دارند می روند در بسيج که بيشتر در ادارات و دانشگاه ها و اماکن دولتی اتفاق می افتد. يکسری از جوان ها هم برای معافيت از سربازی می روند در بسيج . از يکطرف هم نيروهای ايدئولوگ بسيج گرايشاتشان می آيد به سمت هاشمی يا خاتمی و يا منتقد رژِيم . من حتی چماقدار می شناسم که بريده است.
2- يک جوان سياسی در داخل با خوردن چماق ياد گيرفته صبور باشد. روند را تحليل کند و از وزنه 10 کيلوگرمی شروع کند تا کم کم به 200 کيلوگرمی برسد، اما جوان هايی که در خارج سياسی می شوند و يا سياسی بوده و ايران را يادشان رفته اصلا صبور نيستند و دوست دارند مردم از اول همان وزنه 200 کيلو گرمی را بردارند. برای همين بيشتر فحش می دهند تا اينکه اوضاع را تحليل کنند . نمی دانند اينجا سياسی شدن خون و دل خوردن است. البته منظورم کسانی است که ساليان سال است انور هستند و اصلا در اين ظرف مکانی و زمانی که مردم داخل هستند زندگی نمی کنند.


آنکه ويران کرد
آنکه بايد بسازد
ا. م. شيزلي

اوباش خودی!
سيامک زند

طرح مبارزه با بد حجابی و اراذل و اوباش هنوز هم ادامه دارد و اينجور که می گويند می خواهند اين مبارزه را ببرند به فاز جديد. نمی دانم اين طرح مبارزه با اراذل و اوباش چقدر طول می کشد ولی ما منتظر نشسته بوديم ببينيم سعيد عسگر را هم می گيرند يا خير. اينجور که ما فهميديم اراذل و اوباش هم خودی و غير خودی دارند. جالب است که برايتان از سعيد عسگر بگويم که ببينيد واژه اراذل را برای سعيد عسگر ساخته اند. سعيد عسگر دانشجوی دانشگاه آزاد تهران جنوب بود. البته الان خيلی وقت است که نديدمش. نمی دانم درسش تمام شده است يا خير. ولی وقتی زنجيرچرخان وارد دانشگاه می شد هميشه نوچه هايش همراهش بودند و هميشه 10 نفری را با خود داشت. برای خودش سر و وضعی درست کرده بود که فقط سر و وضعش 3 سال حبس داشت. هيچکس طرفش نمی رفت. وقتی با نوچه هايش به طرف يک صندلی در حياط دانشگاه می رفت آن صندلی سريع خالی می شد. وقتی سر کلاس نوبت حاضر و غايب کردن می شد تا استاد به اسم سعيد عسگر می رسيد اسمش را چنان می خواند که در تبليغ يک فيلم اسم عزت الله انتظامی را می خوانند.
اينروزها همه از اين طرح ها و گرانی ها و سرکوبی ها و خيلی چيزهای ديگر انتقاد می کنند ولی بنظر من اين طرح ها يک خوبی داشت و آنهم اين بود که بر سر هر پيچ اين حوادث موجی از آگاهی ها وارد عمق جامعه می شود که حتی اين موج بسيج را هم گرفته است . اينروزها اگر با بسيجی ها حرف بزنيد ميبينيد که هرکدامشان بوسيله يکی از همين حوادث آگاه شده اند و ماهيت خيلی آدم ها و حوادث را شناخته اند. خيلی هايشان از دولت بريده اند و خيلی هايشان هم طرفدار هاشمی رفسنجانی شده اند و يا رفته اند طرف خاتمی. اگر اين حوادثی که دولت خلق می کند همينطور ادامه پيدا کند از بسيج فقط رسوباتی باقی خواهند ماند که فقط برای مقام يا نفوذ يا پول يا مزايای آن در آن سازمان خواهند ماند . البته تا رسيدن به اين نقطه هنوز فاصله داريم ولی قدرت با سرعت دارد به طرف آن نقطه می رود. يک روزی همين بسيجی ها از احمدی نژاد دفاع می کردند ولی حالا می خواهم مدعی شوم که احمدی نژاد نه در ميان مردم، بلکه همين پايگاه را هم از دست داده است. لااقل در تهران که ما می بينيم اينطور است. سخنرانی های احمدی نژاد برای جوان ها شده اسباب خنده و حرف هايش را برای هم تعريف می کنند و می خندند . نمی دانم باعث و بانی اين اوضاع حاکم چه کسی است ولی هرکس هست اميدوارم اين دستش هم همانند آن دستش بشود .


کلام حجاريان
درک مردم عادی
بهرام نگاه

آقای حجاريان اخيرا مصاحبه ای کرده که به زعم من خواننده، نرم و آهسته يکی از مسائل گرهی را مطرح کرده است. يعنی مسئله ضرورت جدايی دين از دولت و حکومت را. متاسفانه هم ايشان روز به روز زبانش پيچيده تر و روشنفکرانه تر می شود و هم دريافت دقيق نظرات ايشان برای امثال من دشوارتر! وای به حال مردم کوچه و بازار.
مصاحبه ايشان را بارها خواندم، خيلی روشنفکرانه بود و پر ابهام و ناروشن. راهکار روشنی برای برون رفت از مشکلات ارائه نمی دهد، درحاليکه انتظار از امثال وی ارائه راه حل است و نه شرح معضل. نفی در نفی نيز بر پيچدگی مطالب او می افزايد. مثلا تا نيمه های اين مصاحبه گرايش دفاع از ليبراليسم اقتصادی بر ديگر نظرات اقتصادی وی غلبه دارد و در نيمه بعدی اين گرايش تضيف می شود و حرف های قبلی نفی. حجاريان عضو جبهه مشارکت است و می تواند نظراتش را در جلسات رهبری اين جبهه طرح کند و روی بيانيه های اين جبهه تاثير گذار شود، اما بنوعی خود را فرا حزبی وحتی منتقد مشارکت هم نشان می دهد، که اين خود تشکل گريزی می تواند تلقی شود. (ای کاش نويسنده اين يادداشت کوتاه، از ميان آن مصاحبه مستندات نوشته خود را هم بيرون می کشيد و ارائه می داد تا ايشان هم به کلی گوئی غير قابل درک متهم نشود!- پيک نت)


فرزندان خلف
طيب و شعبان
هدايت الله


گرانی
مثقالی و ليتری
سيامک زند


گفتگو با مصطفی تاج‌زاده
اصول گرايان:
اصلاح طلبان متفرق شويد
تا ما فکری برای اتحاد کنيم
خلاصه شده از هم‌ميهن