سرمقاله راه توده
اوضاع حاکم بر ايران
دور از جنجال های روز
!


 


سخنان‌غافلگيرانه محسن‌رضائی درباره احمدی نژاد
احمدی نژاد، حداکثر يک استاندار است
کابينه‌اش نيروی(سرداران) دست ششم

       پیک هفته 91  --------- 31 ارديبهشت 1386 21  مه 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

ناگفته ها در 10 دقيقه ای
فيروز گوران:
از اتم تا شورش در اقليد فارس


صف بندی های جديد
ميان سرداران سپاه در کابينه

 استانداری ها و شهرداری


ايران- کويت- بحرين
 آماده جنگ می شوند

در نمايشگاه کتاب چه گذشت
هدايت و فروغ تبعيد شدند

مصاحبه جديدحسن نصرالله
خطر رفع نشده

سخنرانی احمدزیدآبادی
سوخت هسته ای درایران
می تواند  سلاح نظامی شود

 وزير دفاع فاش کرد
 تقسيم خليج فارس

 وابستگی به سپاه مطرح است
بازداشت 12 غواص ايرانی


سالی که نکوست از بهارش پيداست
3 ميليارد دلار واردات
3 برابر صادرات غيرنفتی

رئيس کميسيون بهداشت مجلس:
درشهرها و روستاهای ايران
8 ميليون نفر زير خط فقراند

تازيانه بيکاری برگُرده
يک چهارم جمعيت کرمانشاه

سرمقاله راه توده- نشانه های بسيار جدی
جنبش اصلاحات
از سطح به عمق راه يافته


سخنرانی وزير دفاع  در دانشگاه مالک اشتر
امريکا نگران عظمت اسلام و پايان مرجعيت خويش است


چند اطلاعات دست اول
در يادداشت های ابطحی

 هاشم آغاجری
دگرگونی  چريکی
با واقعيات سازگار نيست


سرلشکر فيروزآبادی
تهديد های نظامی را

صد در صد تلقی کنيم


سيمورهرش:
مقابله با ايران
هدف مشترک دمکرات ها

وجمهوريخواهان امريکا


مصطفی تاجزاده
دولت يکدست يا دولت اصلاحات
کداميک کشور را به کام خطر برد؟


نامه افشاگرانه ديگری
سفره گسترده بخور، بخور
در ايران خودرو

مهدی کروبی - ناطق نوری
دو رئيس مجلس پنجم و ششم
ديدار و رايزنی برای آينده

اجتماع کارگران
قوه وارداتي
کمر توليد قوه پارس را شکست!

مصاحبه ديپلماتيک قاليباف
پس از شهردار شدن دوباره

دبيرکل نهضت آزادی ايران
وضع کنونی ايران

 نمی تواند ادامه پيدا کند


عليرضا رجائي:
نام رمز رقابت انتخاباتی شده

انقلاب فرهنگی دوم


 
سخنرانی صفارهرندی
فتنه اصلاحات را خوابانديم

دسته بندی های جديد

 در مجلس هفتم


دو سردار ديگر سپاه

مشاور احمدی نژاد شدند


در شهر ما "اقليد"
زدند و کشتند و کس خبر نشد!


خطر را احساس کنيد
محمد علی ابطحی


سميرا مرادی- وبلاک نوبت ما
درويشيان
جمعه وقت رفتن و ديدن او بود


قتل های محفلی کرمان
کشتند، چون فتوای قتل
از مصباح يزدی داشتند!

دانستی های نمايشگاه
بين المصلای کتاب در تهران
افسانه نگاهی

همگان شاهد باشند
خواست های 10 هزار دانشجوی شبستر صنفی است!


معاون انرژی اتمی ايران
هيچ نوع انحرافا اتمی نداريم
!
موسويان چی را لو داده؟


به سخنان احمدی نژاد بیاندیشیم
اگر از قله اتمی عبور کنيم
جمهوری اسلا
می
"ابرقدرت بزرگ" جهان شده!


روز کارگر- يک گام به جلو
از بيابان های تهران
تا قلب تهران  "امجديه"


نطق پيش از دستور
استيضاح دولت احمدی نژاد


زنان طرفدار برابری
 به زندان اوين باز می گردند!


"تيمرمن" در NEWS MAX
6 روز درجهنم

سخنرانی کارگری رهبر
با خواست های صنفی

 امتياز می خواهند


حراست و کميته انضباطی
دست های سپاه و اطلاعات


سخنان محمد رضا باهنر
با فرمايش سال 78 رهبر
حذف اصلاح طلبان کليد خورد


مصاحبه جديد وزير اطلاعات
 هر معترضی براندازاست!


برای انتشار در پيك نت
خودرو سازان ايران،

لای چرخ دنده مديريت مافيائی


بيکاری،بیحقوقی وادامه

 تعطيل‌واحدهای توليدی


 "زهرا واگنکنشت" عضو
 فراکسیون چپ پارلمان اروپا

رهبران ایران  جاده را برای

 جنگ طلبان فرش نکنند!


الله کرم و حاج سعيد
رهبران حزب الله و انتحاريون

 دراروپا مستقر می شوند


شايعات در تبريز!
موج قتل های فجيع
در امن ترين شهر ايران


کابوس براندازی


رئيس جمهوری غرق در

اوهام و تخيلات خويش
احمد شيرزاد


ساندی تايمز
قدرت در دست خامنه ايست ديگران فقط حرف می زنند


با هياهوی مبارزه با بد حجابی
 افکار عمومی را از مسائل اصلی جامعه منحرف می کنند

پشت حجاب مقابله با کم حجابی  چه تصميم مهمی پنهان است؟


رئيس دانا
ذخيره ارزی را بردند به دوبی


اين شوخی، خيلی هم جدی است
جانشين جورج بوش، برای حمله و جنگ می آيد


 

 
احضار دبيرکل نهضت آزادی ايران به دادگاه
سال سرکوب ملی- اسلامی
بجای اتحاد ملی و اسلامی

اعراب در برابر مداخله های
 ج. ا در امور خاورميانه

حجاب به رنگ خون!

از صبح ديروز عکس زير روی خروجی تمام خبرگزاری های جهان قرار گرفت. صحنه ای از ماجرای کش دار مقابله با بدحجابی و در واقع زهرچشم گيری از مردم و منفعل کردن سياسی جامعه و انحراف افکار عمومی از مهم ترين مسائل اقتصادی و سياسی کشور. کسی نبايد فرصت پيدا کند تا بپرسد "جزيره ابوموسی را چرا واگذار می کنيد؟"، "خطر حمله به ايران چقدر است؟"، "چطورشد که همگی طالب مذاکره با امريکا شديد؟"، " ماجرا پناهگاه زير زمينی در زير حرم امام رضا چيست که رهبر از فروردين تا کنون دوبار برای بازديد از پيشرفت کار آن به مشهد سفر کرده است؟"، " چرا معلم و کارگر را مقابل مجلس کتک زديد؟" و...
برای آنکه اين سئوالات به پرسش های ملی تبديل نشود، صحنه هائی در جنوب و شمال تهران ساخته شد که خود به سوژه های جديد جهانی تبديل شد. در جنوب به بهانه مقابله با اوباشی که از قماش لباس شخصی ها هستند اما وابسته به حکومت نيستند و در خيابان های شمال و غرب و شرق شهر به بهانه مقابله با کم حجابی! اين عکس محصول مقابله در شمال تهران است. شرح اين ماجرا را از اينجا و از روی سايت کانون زنان ايرانی بخوانيد>

يکی از پوسترهای فراموش نشدنی
تبليغات رياست جمهوری

اين يکی از پوستر های تبليغاتی احمدی نژاد برای انتخابات رياست جمهوری است که خيلی هم درباره آن تبليغ شد. لابد از طريق همان بودجه 350 ميلياردی که هنوز سندش در شهرداری تهران جزو اسناد محرمانه است! با اين حقه بازی های آمدند و با آفريدن آن صحنه هائی که در بالا می بينيد به حکومت ادامه ميدهند!


در آستانه سالگرد تظاهرات خرداد
شهرهای آذربايجان در حالت نظامی

منطقه ای آزاد برای تجار
آرزوهای ممنوعه برای بلوچ ها
و. نگاران


مذاکره
ايران چه می خواهد
امريکا چه می دهد
عباس عبدی


گفتگو با عضو رهبری حزب کمونيست عراق
راه حل واقعی در عراق
جدائی دين از حکومت
واتحاد نيروهای ملی و مترقی
ترجمه عسگرداوودی


انتخاب رئيس جمهور
يک برگ از تاريخ
در ترکيه ورق می خورد
نوشته   Ignacio Ramonet 
ترجمه آسيا تهرانی- لوموند ديپلماتيک


لوموند ديپلماتيک فارسی ماه مه منتشر شد
بخش نخست مقالات ماه مه لوموند ديپلماتيک فارسی به همراه شماری از مقالات شماره های گذشته اين نشريه که تاکنون به فارسی برگردانده نشده بود انتشار يافت. در اين شماره می خوانيد:
1- بازسازی 2- خير، شر و تروريسم 3- ادبيات هند، چهار هزار سال   تعهد اجتماعي 4- از «ودا» تا «کاما سوترا»
5- هنگامی که چین از نو به ضرورت حمایت اجتماعی پی می برد 6- انتخاباتي تعيين کننده7- بهار شگفت انگيز دمکراسي...8-  سهميه تعيين شده براي کاست هاي پائيني در هند9- انجمن هاي هيئت تحريريه، روياي روزنامه نگاران 10- تبعيض مثبت : مناظره تصنعي به سبک فرانسوي 11- زوال «  گزينش ارفاقي» در آمريکا 12-  بسته به اینکه دانش آموخته کجا باشید .. 13- کدامين آمارهاي قومي ؟14-  کارزارهای  انتخابات رياست جمهوری در فرانسه فارغ از دغدغه های جهاني15- وقتي کانديداهاي طرفدار«آري» به «نه» راي مي دهند16- زايش يک حزب چپ در کبک


انتقادها بالا گرفت
دستگير کنندگان اوباش
خود کم از اوباش نيستند!


خبرگزاری نووستی از ترکيه:
سرتيپ ربوده شده سپاه
از مطلعين اتمی ايران بوده


مصاحبه رفسنجانی با تلويزيون العالم
طرح های دفاعی ايران
پس از حمله را فاش نمی کنم
اگر امريکا بپذيرد که به اهدافش نمی تواند در منطقه دست يابد، آنوقت مذاکرات با ايران بر سر لبنان، فلسطين و عراق به نتيجه خواهد رسيد. من هم در زمان رياست جمهوری ام طرفدار مذاکرات مشروط بودم که امريکا لجاجت کرد.


حرف های بی اعتبار رئيس جمهور
احمدی نژاد پاره می کند
متکی و لاريجانی می دوزند

بيانيه اعتراضی نهضت آزادی ايران
وقتش رسيده
اپوزيسيون قانونی متحد شوند
شتر استبداد مقابل خانه همه احزاب زانو می زند


نخست وزير پاکستان
حمله به ايران مصيبت بار خواهد بود


برای تخليه دفتر
انجمن اسلامی دانشگاه علامه
زيربار حکم غير قانونی نرفت


گاردين:
طرح حمله به ايران
نسخه "جنگ سوم جهانی" بوش است


علی لاريجاني: در صورت تصويب قطعنامه جديد
ايران به سمت
نافرمانی اتمی خواهد رفت!
برخی اطلاعات از احتمال حمله جديد اسرائيل به لبنان خبر ميدهد

برای حمله به ايران
مجلس نمايندگان امريکا
دست بوش را باز گذاشت

Antiwar - روزبه محسنی
کنفرانس مطبوعاتی بوش و بلر
زبان واحد جهانی
عليه برنامه اتمی ايران

رفسنجانی درنماز جمعه:
پيش شرط
سد راه مذاکره و تفاهم شده
منتقدان يادشان باشد:
همه ما در يک کشتی نشسته ايم!


حمله از خاکريز مذاکره می گذرد
نبايد اروپائی ها را از دست می داديم
دمکرات های امريکا از مقابله با ايران در زمان جمهوريخواهان استقبال می کنند
محسن امين زاده


سرکنسول سابق امريکا در خرمشهر
مامور مذاکره با جمهوری اسلامی شد!


سر مقاله بحث انگيز روزنامه جمهوری اسلامی
احمدی نژاد از تعادل برخوردار است؟
مرور تصميمات و سخنان يکماه ونيم اخير او چه نتيجه‌ای بدست می‌دهد؟

واقعيت اينست!
اخراج افغان ها از ايران
طرح آمادگی جنگی است


مصاحبه سخنگوی پرگو، اما مفت گوی دولت
هرکس طلب حقش را بکند وارد براندازی رنگين شده!


افزايش ميلياردی بودجه نهادهای دينی و نظامی در دولت امام زمان

266 ميليارد تومان به جيب "دين دولتی" می رود


در ديدار بوش با رهبران راستگرای مسيحی، او را در حال بپا خاستن و گفتن اين سخن ديدم
خطر ايران
ما با تهديد روبرو شده ايم بايد بپاخيزيم و مقابله کنيم
ماكس بلومنتال
 rawstory  ترجمه روزبه محسنی

هديه شيوخ امارات به احمدی نژاد:
کتابی به 5 زبان
"اشغال 3 جزيره توسط ايران"


تحصن و اعتراض دانشجوئی
به دانشگاه علامه طباطبائی رسيد


وزير کشور
7 ميليون آواره روستاها کانون خطر در اطراف شهرها

مشاور سابق وزير رفاه:
افزايش20 در صدی فقرا، کودکان خيابانی و پلاستيك جمع کن

توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف بالای دو ميليون واردات


مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد در ابوظبی
دوران ضربه نظامی به ايران به طور قطع  پايان يافته است


مثلث اژه ای- حسينيان- ذوالقدر
تبليغ تئوری براندازی نرم کشف شبکه های جاسوسی
سرکوب انتظامی و خيابانی- دستگيری خانگی و اداری
رخنه چنان در اعماق مهم ترين نهادهای تصميم گيرنده مشهود است که
می توان به همان هائی شک کرد که جلوجلو می دوند و فرياد می زنند

"جاسوس را بگير، جاسوس را بگير!"

ديدار با دکتر معين، کانديدای اصلاحات در انتخابات رياست جمهوری تهاجم عوام زدگی، دين فروشی،
 قدرت طلبی و
درغگوئی به ايران


عزيزم، عشق من
مبادا ناگهان سلاح شوی!
احمدشيرزاد


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


گفتگو با مصطفی تاج‌زاده
اصول گرايان:
اصلاح طلبان متفرق شويد
تا ما فکری برای اتحاد کنيم
خلاصه شده از هم‌ميهن


10 سال
پس از
دوم خرداد
و. هنوز

چند روزی است که از اين سو و آن سو خبر هايی درباره مراسم سالگرد دوم خرداد می شنوم . ظاهرا در دانشگاه های مختلف دانشجويانی برنامه هايی را به اين مناسبت تدارک ديده اند . سال گذشته و سال های گذشته هم برنامه هايی بود ، اما امسال خيلی بيش تر و خودجوش تر شده است .به نظر شما چه اتفاقی افتاده است که دوم خرداد امسال اين همه خواهان پيدا کرده است ؟


زينب
از بند آزاد شد

زينب پيغمبرزاده، از جمله زنان فعال برای برابر حقوق زنان با مردان در جمهوری اسلامی که به دليل شرکت در تجمع اعتراضی نسبت به محاکمه گروهی از زنان فعال در اين عرصه در مقابل دادگاه انقلاب زندانی شده بوئد با توديع قرار وثيقه‌ 15 ميليون تومانی آزاد شد. پيش از اين قرار وثيقه 20 ميليون تومانی برای موكلم صادر شده بود كه اين مقدار به 15 ميليون كاهش يافت و با توديع آن موكلم چهارشنبه‌شب آزاد شد. پيغمبرزاده17 ارديبهشت ماه به معاونت امنيت دادسرای انقلاب احضار شده بود كه پس از مراجعه به آن‌جا بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود.


چوپان
دروغگو
محمدرضا خاتمی

بخش کوتاهی از مصاحبه مشروح محمدرضا خاتمی دبيرکل سابق جبهه مشارکت با خبرگزاری ايسنا، که در آن پيرامون انتخابات آينده مجلس و گروهبندی های نوظهور و بيرون آمده از دل باصطلاح اصولگرايان سخن گفته است. از جمله درباره نقش هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در تحولات احتمالی آينده. وی در همين مصاحبه، درباره براندازی های رنگين و نرم و تب جاسوس بگيری در دولت احمدی نژاد می گويد: كسانی كه همواره انگ ارتباط با بيگانگان به مسائل داخلی می‌زدند مانند چوپان درغگو می‌شوند. اين حنايی است كه رنگ خود را از دست داده و حربه‌ شناخته‌ شده‌ای است. ممكن است بهانه‌ای به دست برخی جريانات درون دستگاه‌های قضايی بدهد، اما درون جامعه ما اين ادعا به هيچ‌وجه مقبوليتی نخواهد داشت و باعث رعب و وحشت مردم نيز نمی‌شود، بلكه برعكس، مردم بيشتر به برخی بی‌منطقی و بی‌تدبيری‌ها پی می‌برند؛ البته گاهی نيز اين موضوع برعكس می‌شود. يعنی جريان‌های وابسته به خارج هدايت‌گر می‌شوند اما مردم ديگر اين موضوع را نمی‌پذيرند؛ چرا كه كسانی كه همواره انگ ارتباط بيگانگان با مسائل داخلی را می‌زدند مانند چوپان درغگو می‌شوند. متاسفانه آن‌قدر از اين حربه استفاده‌ نابه‌جا كرده‌اند كه اثر خود را از دست داده است.


نامه 550 امضائی
دراعتراض به بازداشت وی
زينب در
زندان اوين

دوشنبه 17 ارديبهشت ماه زينب پيغمبرزاده، فعال حقوق زنان و خبرنگار صفحه زنان روزنامه سرمايه، مانند 32 زن ديگری که در 13 اسفند ماه 1385 دستگير و با قرار کفالت يا وثيقه آزاد شده بودند، با در دست داشتن احضاريه کتبی (که روز 15 ارديبهشت ماه 1386 به وی ابلاغ شده بود( برای تفهيم اتهام به دادگاه انقلاب مراجعه کرد، اما ظاهرا به خاطر عدم مراجعه با احضار تلفنی و درخواست احضاريه کتبی، به رغم داشتن کفالت، برايش قرار وثيقه 20 ميليون تومانی صادر شد، ولی به جای تماس با خانواده اش برای اخذ وثيقه، بلافاصله او را به زندان اوين منتقل کردند.او اکنون در بند عمومی زندان اوين بسر می برد. در هفته اول بازداشت زينب، پدر و وکيل مدافع وی (نسيم غنوی) بارها به دادگاه مراجعه کردند اما از پذيرش وثيقه آزادی اش امتناع شد و حتا تقاضای پدر زينب برای ملاقات با وی و نيز ارسال لباس و داروهای قلبی اش به زندان بی پاسخ ماند. هم اکنون نيز هر بار به بهانه ای، از آزادی وی جلوگيری می شود.
زينب پيغمبرزاده، عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت و يكی از اعضای كمپين يك ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز است که پيش از اين نيز در پاييز سال 1385 در حال جمع‌آوری امضا در مترو، دستگير و به مدت 5 روز در بازداشتگاه وزرا به سر برده است.
بازداشت زينب پيغمبرزاده پس از صدور قرار وثيقه، بدون هيچ توضيحی به خانواده وی در مورد چگونگی صدور قرار بازداشت از يک سو، و نيز امتناع دادگاه از پذيرش وثيقه در هفته اول بازداشت او (با وجود صدور اين قرار از همان ابتدا)، و از سوی ديگر تهديد زينب و خانواده اش به خاطر درخواست احضاريه کتبی، جملگی از نقض قوانين و ضوابط آيين دادرسی در روند رسيدگی به پرونده زينب حکايت می کند.
از اين رو ما امضاء کنندگان ضمن ابراز نگرانی شديد خود از وضعيت سلامتی زينب پيغمبرزاده خواستار آزادی فوری وی هستيم.
(امضای اين نامه که تاکنون به 550 رسيده، همچنان از داخل و خارج کشور ادامه دارد.)


نامه سرگشاده
نيکی كريمی

معاونت محترم سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی
دعوت به قضاوت عمومی برای حل يك مشكل حرفه‌يی، آخرين راه باقی مانده برای يك هنرمند است. راهی كه من انتخاب كرده‌ام تا شايد مشكل نخستين فيلمم كه سه سال از ساختش می‌گذرد و هنوز به نمايش عمومی در نيامده است را حل كنم.
«يك شب» طبق اسناد موجود در نزد من و در اداره كل نظارت و ارزشيابی با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی ساخته شده و هيچ ابهامی درباره ساخت آن وجود ندارد. فيلم در جشنواره فجر و چند جشنواره مهم جهانی به نمايش در آمده است، در چنين شرايط روشن و شفافی اداره كل نظارت و ارزشيابی از ارائه پروانه نمايش به اين فيلم سرباز می‌زند، فيلمی كه نه‌قرار است ركورد فروش را جابه‌جا كند و نه در محاسبات رايج اين روزهای سينما كسی را آزرده خاطر می‌كند. نمايش‌عمومی اين فيلم انعكاس انديشه‌ای است كه سه‌سال پيش شكل گرفته و اگر از آن زمان تاكنون مصالح جامعه درباره اين فيلم آن‌قدر تغيير كرده كه نمايش عمومی « يك شب» امكان‌پذير نيست، اعلام آن هم چندان در اين شرايط متغير كار سختی نخواهد بود.
برای من ساخت فيلم توقيف شده موهبت بزرگی نيست، گمان نمی‌كنم كه اعلام رسمی كنار گذاشتن هميشگی اين فيلم نيز شكست يا بی‌كفايتی برای مديران شما محسوب شود! اگر چه « يك شب» نه ‌اولين و نه‌آخرين فيلم اين پرونده قطور خواهد بود.
«يك شب» بالاخره روزی اكران خواهد شد و اين مثل روز برايم روشن است. دراين ميان فقط بر ابهام رابطه هنرمند و مردم افزوده می‌شود. چيزی كه انگار بايد مسؤوليت اول شما، رفع آن باشد.
اين نامه فقط برای قضاوت مردم و حافظه تاريخ نوشته شده، نه چيزی بيشتر نه چيزی كمتر.
ارديبهشت 1386


بردگان
و برده داران
سيامک زند


شاخ و دم
بحران درايران
و. جمهور


يک روايت واقعي
حباب
احمد زاهدی لنگرودی

3 زن
در يک هفته
ابطحي