گاردين:
طرح حمله به ايران
نسخه "جنگ سوم جهانی" بوش است


 


برای تخليه دفتر
انجمن اسلامی دانشگاه علامه
زيربار حکم غير قانونی نرفت

       پیک هفته 91  --------- 29 ارديبهشت 1386 19  مه 2007

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته

سخنرانی صفارهرندی
فتنه اصلاحات را خوابانديم


دسته بندی های جديد

 در مجلس هفتم


دو سردار ديگر سپاه

مشاور احمدی نژاد شدند


در شهر ما "اقليد"
زدند و کشتند و کس خبر نشد!


خطر را احساس کنيد
محمد علی ابطحی


سميرا مرادی- وبلاک نوبت ما
درويشيان
جمعه وقت رفتن و ديدن او بود


قتل های محفلی کرمان
کشتند، چون فتوای قتل
از مصباح يزدی داشتند!

دانستی های نمايشگاه
بين المصلای کتاب در تهران
افسانه نگاهی

همگان شاهد باشند
خواست های 10 هزار دانشجوی شبستر صنفی است!


معاون انرژی اتمی ايران
هيچ نوع انحرافا اتمی نداريم
!
موسويان چی را لو داده؟


به سخنان احمدی نژاد بیاندیشیم
اگر از قله اتمی عبور کنيم
جمهوری اسلا
می
"ابرقدرت بزرگ" جهان شده!


روز کارگر- يک گام به جلو
از بيابان های تهران
تا قلب تهران  "امجديه"


نطق پيش از دستور
استيضاح دولت احمدی نژاد


زنان طرفدار برابری
 به زندان اوين باز می گردند!


"تيمرمن" در NEWS MAX
6 روز درجهنم

سخنرانی کارگری رهبر
با خواست های صنفی

 امتياز می خواهند


حراست و کميته انضباطی
دست های سپاه و اطلاعات


سخنان محمد رضا باهنر
با فرمايش سال 78 رهبر
حذف اصلاح طلبان کليد خورد


مصاحبه جديد وزير اطلاعات
 هر معترضی براندازاست!


برای انتشار در پيك نت
خودرو سازان ايران،

لای چرخ دنده مديريت مافيائی


بيکاری،بیحقوقی وادامه

 تعطيل‌واحدهای توليدی


 "زهرا واگنکنشت" عضو
 فراکسیون چپ پارلمان اروپا

رهبران ایران  جاده را برای

 جنگ طلبان فرش نکنند!


الله کرم و حاج سعيد
رهبران حزب الله و انتحاريون

 دراروپا مستقر می شوند


شايعات در تبريز!
موج قتل های فجيع
در امن ترين شهر ايران


کابوس براندازی


رئيس جمهوری غرق در

اوهام و تخيلات خويش
احمد شيرزاد


ساندی تايمز
قدرت در دست خامنه ايست ديگران فقط حرف می زنند


با هياهوی مبارزه با بد حجابی
 افکار عمومی را از مسائل اصلی جامعه منحرف می کنند

پشت حجاب مقابله با کم حجابی  چه تصميم مهمی پنهان است؟


رئيس دانا
ذخيره ارزی را بردند به دوبی


اين شوخی، خيلی هم جدی است
جانشين جورج بوش، برای حمله و جنگ می آيد


سياست دولت در برابر  معلمان
عمل نقد: دستگيری
وعده نسيه: افزايش حقوق


ممنوع الملاقات
احضار گسترده فعالان
جنبش  زنان به دادسراها

اطلاعيه سنديکای شرکت واحد
يورش نظامی
به تحصن کارگران خباز

از مازندران آغاز شد
موج تحصن های دانشجوئی
دانشگاه به دانشگاه

البرادعی زير فشار
مردم ايران و منطقه
در تله رقابت های اتمی

البرادعی زير فشار
مردم ايران و منطقه
در تله رقابت های اتمی

 فرمانده ارتش ج.ا:
ناوشکن ساخت ايران

به آب انداخته می شود


سخنان سرلشکر  فيروز آبادی

 و سرلشکر صالحی
توان جنگی
ايران
به نمايش در
می آيد


عيسی سحرخيز:
نهادی های صنفی و مطبوعات
در ليست "براندازان نرم"


مصاحبه
رهبر در سال 1380
فرمان فيلترينگ را صادر کرد


آقای خامنه ای!
چرا همه ايرانی ها

بايد مانند شما بيانديشند؟
احمد زيدآبادی


"مجلس" يا "بيت"
ريشه های فلج شدن مجلس و انتخابات فرمايشی اينجاست!


گفتگوی مستقيم 
حضور حسن روحانی با يک طرح آشتی در قطر


محاکمه مدافع رای مردم

بجای متقلب
700 هزار تهرانی

 شاکی احمد جنتی اند


بيانيه مجاهدين انقلاب
هيچ ملتی تاکنون با چماق امنيتی متحد نشده


گفتگوئی با امين زاده

 خواب غفلت در

سنگر جنگ سرد جهانی
بحرانی ترين دوران

برای جمهوری اسلامی


توافق سه جانبه

بازگشت افغان ها از ایران


تشکيل هيات نظارت

بر آزادی های مشروع!
مرز "آزادی مشروع" کجاست؟


بازی  موش و گربه در آسمان
15 دقيقه وحشت از

حمله هوائی در بوشهر


کارنامه سياست خارجی
يک دولت ماجراجو!
"محسن امين زاده"


عطاء الله مهاجراني:
ملوان گيری
 
يک تله انگليسی نبود؟


مصاحبه با "رايس"
برخی مسئولان مهم ايران
عاقبت خواهند فهميد!


سال نو در زندان ها
 با اين گزارش آغاز شد


نماينده فراکسيون اقليت:
فرياد مردم در خيابانها
پاسخ سکوت مجلس است


خواب غفلت ادامه دارد!
شيعيان کشورهای اسلامی
چوب ايران را می خورند


ماجرای نان و آب دار
فرار و شهرام جزايری


اعلام چهار زندان

 امنيتی – نظامی


مانيفست 1386 علی خامنه ای
جهان
گشائی اسلامی
و تشديد سياست جنگی


 تکرار حادثه شيراز
عرق خانگی در قم
عده زيادی را 13 نوروز کشت!


گزارش نوروزی
قتل،تصادف،بانک‌زنی،

آدرم ربائی و کیف زنی


رئيس دولت

روی دست حکومت مانده!


چشم بند و سلول انفرادی
ماجرای ملوان گيری

و خاطره سازی


 

 
علی لاريجاني: در صورت تصويب قطعنامه جديد
ايران به سمت
نافرمانی اتمی خواهد رفت!
برخی اطلاعات از احتمال حمله جديد اسرائيل به لبنان خبر ميدهد

برای حمله به ايران
مجلس نمايندگان امريکا
دست بوش را باز گذاشت

این مثلث "بوش- چنی- رایس" توانستند حمایت مجلس نمایندگان امریکا
 را بدست آورند و تقابل با ایران را بار دیگر به روز کنند!


Antiwar - روزبه محسنی
کنفرانس مطبوعاتی بوش و بلر
زبان واحد جهانی
عليه برنامه اتمی ايران

رفسنجانی درنماز جمعه:
پيش شرط
سد راه مذاکره و تفاهم شده
منتقدان يادشان باشد:
همه ما در يک کشتی نشسته ايم!


حمله از خاکريز مذاکره می گذرد
نبايد اروپائی ها را از دست می داديم
دمکرات های امريکا از مقابله با ايران در زمان جمهوريخواهان استقبال می کنند
محسن امين زاده


سرکنسول سابق امريکا در خرمشهر
مامور مذاکره با جمهوری اسلامی شد!


سر مقاله بحث انگيز روزنامه جمهوری اسلامی
احمدی نژاد از تعادل برخوردار است؟
مرور تصميمات و سخنان يکماه ونيم اخير او چه نتيجه‌ای بدست می‌دهد؟

اين اوباش بگيری است
يا زهر چشم گيری از مردم؟

رئيس كل دادگستری استان تهران "عليرضا آوايی" با خبرگزاری ايسنا مصاحبه کرده و نقطه نظرات دادگستری را درباره طرح دستگير اوباش بيان داشته است. طرح دستگيری اوباش در جنوب تهران با نمايش های خيابانی همراه شده است که واکنش هائی را از جانب مردم به همراه آورده است. اوباش را نيز می توان و بايد دستگير کرد، اما آنچه که نيروی انتظامی در خيابان ها به نمايش گذاشته است پيش از آنکه مقابله با اوباش باشد، زهرچشم گرفتن از مردم تلقی شده است، که نمونه ای از آن را در دو عکس اين مطلب مشاهده می کنيد. کتک، آويزان کردن آفتابه به گردن و شکستن پای طرف با چماق و سپس دستگيری وی به شکلی که می بينيد.
رئيس کل دادگستری که ظاهرا منتقد روش نيروی انتظامی است و زير فشار افکار عمومی در مصاحبه با ايسنا گفت:
قطعا قوانين اين اجازه را به ما نداده است و همان مردمی كه از اشرار و مزاحمت‌های آنان گلايه می‌كنند از دستگاه قضايی و نيروی انتظامی توقع برخوردی انسانی، منصفانه، عادلانه و در عين حال قاطع دارند. اگر مردم از ما به عنوان دستگاه قضايی، انتظامی و سيستم امنيتی رفتارهايی ببينند كه تلقی‌شان اين باشد كه اين اقدامات غيرانسانی و ظالمانه است، آرامشی را كه به دنبال آن می‌گردند، به دست نمی‌آورند.
مردم وقتی احساس امنيت می‌كنند كه بدانند رفتار حكومت قابل پيش‌بينی است و در قالب‌های مشخصی به جرايم رسيدگی می‌شود. اگر ما كوتاه بياييم، اشتباه كرده‌ايم، نظام را به مخاطره انداخته‌ايم و مردم را مايوس كرده‌ايم و اگر هم به خاطر برقراری امنيت تندروی كنيم، از قانون تجاوز كنيم و مرتكب منكرات شويم هم انحراف بزرگ و خطری بزرگ برای نظام و جامعه ايجاد كرده‌ايم.


واقعيت اينست!
اخراج افغان ها از ايران
طرح آمادگی جنگی است


مصاحبه سخنگوی پرگو، اما مفت گوی دولت
هرکس طلب حقش را بکند
وارد براندازی رنگين شده!


افزايش ميلياردی بودجه نهادهای دينی و نظامی در دولت امام زمان
 266 ميليارد تومان
به جيب "دين دولتی" می رود

در ديدار بوش با رهبران راستگرای مسيحی،
او را در حال بپا خاستن و گفتن اين سخن ديدم
خطر ايران
ما با تهديد روبرو شده ايم
بايد بپاخيزيم و مقابله کنيم
ماكس بلومنتال
 rawstory
ترجمه روزبه محسنی

بحث تحريک آميز پيرامون گزارش جديد بازرسان انرژی اتمی
ايران تا 4 - 5 ماه ديگر
می رسد به نقطه توليد سلاح اتمی

هديه شيوخ امارات به احمدی نژاد:
کتابی به 5 زبان
"اشغال 3 جزيره توسط ايران"

گاردين:
طرح حمله به ايران
نسخه "جنگ سوم جهانی" بوش است

تحصن و اعتراض دانشجوئی
به دانشگاه علامه طباطبائی رسيد


وزير کشور
7 ميليون آواره روستاها
کانون خطر در اطراف شهرها

مشاور سابق وزير رفاه:
افزايش20 در صدی فقرا،
کودکان
خيابانی و پلاستيك جمع کن

توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف
بالای دو ميليون واردات


مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد در ابوظبی
دوران ضربه نظامی به ايران
به طور قطع  پايان يافته است


مثلث اژه ای- حسينيان- ذوالقدر
تبليغ تئوری براندازی نرم
کشف شبکه های جاسوسی
سرکوب انتظامی و خيابانی- دستگيری خانگی و اداری
رخنه چنان در اعماق مهم ترين نهادهای تصميم گيرنده مشهود است که
می توان به همان هائی شک کرد که جلوجلو می دوند و فرياد می زنند
"جاسوس را بگير، جاسوس را بگير!"

از 30 ارديبهشت آغاز می شود
مانور استقرار در زير زمين
عمليات جنگی در روی زمين

"توقف غنی سازی"
بار ديگر بعنوان پيش شرط
مذاکره با ايران اعلام شد

افشای هدف اصلی احمدی نژاد از سفر به امارات متحده
از بيم حمله امريکا
جزيره ابوموسی را بخشيدند

اين فيلم را ببينيد!
حاکميت، خشونت را به جامعه تزريق کرده

در ادامه انتشار عکس ها و فيلم های کوتاهی که اغلب با دوربين تلفن های همراه گرفته و به شبکه های خبری جهان راه يافته اند، فيلم زير از همه ديدنی تر است. نه به آن دليل که گوشه ای از مقابله با بدحجابی و يا بقول آقايان مفاسد اجتماعی را نشان ميدهد، بلکه به آن دليل که يکبار ديگر نشان ميدهد: آن خشونت و بی رحمی که در عمق جامعه ايران رخنه کرده و انواع قتل ها و جنايات روزانه خود را نشان ميدهد، از صدر به زير آمده است. يعنی حکومت، خشونت را به جامعه تزريق کرده است. اين فيلم را ببينيد و از خود بپرسيد: غير از اينست؟


مجلس اعلای اسلامی
اما نه انقلابی و نه ايرانی
رويتر- ترجمه بايرام منصوری


ديدار با دکتر معين، کانديدای اصلاحات در انتخابات رياست جمهوری تهاجم عوام زدگی، دين فروشی،
 قدرت طلبی و
درغگوئی به ايران


عزيزم، عشق من
مبادا ناگهان سلاح شوی!
احمدشيرزاد


تقسيم "نان و قلم"
ميان آنکه نان به نرخ روز خورد
و آن که چوب قلم را خورد!
عيسی سحرخيز


سالی که نکوست از بهارش پيداست
3 ميليارد دلار واردات
3 برابر صادرات غيرنفتی

رئيس کميسيون بهداشت مجلس:
درشهرها و روستاهای ايران
8 ميليون نفر زير خط فقراند

تازيانه بيکاری برگُرده
يک چهارم جمعيت کرمانشاه

سرمقاله راه توده- نشانه های بسيار جدی
جنبش اصلاحات
از سطح به عمق راه يافته


سخنرانی وزير دفاع  در دانشگاه مالک اشتر
امريکا نگران عظمت اسلام
و پايان مرجعيت خويش است


با سخنان سخنگوی معاون رئيس جمهور امريکا
يخ مذاکره با امريکا
هنوز نگرفته، وا رفت!

گزارش سفر احمدی نژاد به امارات
سانسور شده درايران منتشر شد
حاکم امارات 3 جزيره را خواست
احمدی نژاد به واردات پرسود 5ر7 ميليارد دلاری از امارات به ايران اشاره کرد!

مخالفت طيفی از فرماندهان سپاه با مذاکره، از زبان حسين شريعتمداری
امريکا می خواهد، ج.ا را
نزد نهضت جهانی اسلام بشکند!

احضار وزير کشور به مجلس برای پاسخگوئی
چرا در اقليد و فردوس
حکومت نظامی اعلام شد
چرا به مردم تيراندازی شد و شمار کشته ها چند نفراست؟


اخباری که برای انتشار دراختيار پيک نت قرار گرفته
علاوه بر کشته ها
چشم خيلی ها در اقليد کور شده
*اجتماع دانشجويان در مريوان
* مقاومت و مقابله در سجاد شهر مشهد


نامه افشاگرانه ديگری از ايران خودرو
سفره گسترده بخور، بخور
در ايران خودرو

مهدی کروبی - ناطق نوری
دو رئيس مجلس پنجم و ششم
ديدار و رايزنی برای انتخابات آينده

اجتماع کارگران در برابر استانداری قزوين
قوه وارداتي
کمر توليد قوه پارس را شکست!

ديدار دانشجويان و مراجع
دل مراجع تقليد قم
خونين تراز دانشجويان تهران


آيت الله منتظری خطاب به دانشجويان
زندان جای چاپلوسان و بی تفاوت ها نيست


مصاحبه ديپلماتيک قاليباف
پس از شهردار شدن دوباره

دبيرکل نهضت آزادی ايران
وضع کنونی ايران نمی تواند ادامه پيدا کند


عليرضا رجائي:
نام رمز رقابت انتخاباتی شده انقلاب فرهنگی دوم


سيمورهرش:
مقابله با ايران
هدف مشترک دمکرات ها وجمهوريخواهان امريکا

نامه کارگران آذربايجان غربی به احمدی نژاد
آنچه با صنايع می شود
"خصوصی سازی" نيست،
بلکه "رها سازی" است!

مصطفی تاجزاده
دولت يکدست يا دولت اصلاحات
کداميک کشور را به کام خطر برد؟


چند اطلاعات دست اول
در يادداشت های ابطحی

ديدار رهبری جديد دفتر تحكيم با هاشم آغاجری
دگرگونی ناگهانی و چريکی
با واقعيات امروز ايران سازگار نيست


سرلشکر فيروزآبادی
تهديد های نظامی را صد در صد تلقی کنيم

روز سه شنبه
گروه ديگری از معلمان از اوين به دادگاه می روند


سخنان جنگی ديگ چيني
بر عرشه ناو امريکائی در خليج فارس

ديگ چينی در آستانه سفر به عربستان سعودی، بر عرشه ناو USS John C. Stennis امريکا در خليج فارس- 20 مايلی امارات و ابوظبی- خطاب به نظاميان امريکائی گفت: «ايران در جستجوی سلاح های خطرناک است تا خود را نيروی مسلط در خليج (فارس) نشان دهد. آنها می خواهند تنگه هرمز را در اختيار بگيرد. ما اين پيام را از همينجا، يعنی خليج(فارس) به دوستانمان می دهيم که اين راه را باز نگه می داريم و اجازه هيچ تعرضی به دوستان خود در منطقه را نمی دهيم. هر نوع حمله ای به دوستان ما در منطقه بدون پاسخ نمی ماند. ما و دوستانمان ايستاده ايم که ايران به سلاح اتمی دست نيابد. اين وظيفه مهم ماست. »
از آنجا که حمله به کشورهای متحد امريکا در خليج فارس تنها در صورت حمله به ايران مطرح است، اين سخنان چينی در حمايت از "دوستان" ساعات و يا روزهای پس از حمله به ايران را در بر می گيرد.


مذاکره بدون پيش شرط
بازی جديدامريکا، با اطمينان ازنتيجه آن

Antiwar
امريکا سرگرم "بازی" نيست!

در مصاحبه وزير دفاع فاش شد
طرح تقسيم خليج فارس ميان ايران و اعراب منطقه

وابستگی يا عدم وابستگی آنها به سپاه مطرح است
بازداشت 12 غواص ايرانی در آب های امارات متحده


سخنرانی احمدزیدآبادی در همایش پرونده اتمی ایران در دانشگاه تهران
سوخت هسته ای درایران
با یک تصمیم سیاسی  تبدیل به سلاح نظامی می شود


الهه کولائی در همايش پرونده اتمي:
دولتمردان ج.ا فراموش کرده اند روسيه امروز، شوروی ديروز نيست

جلوگيری از حضور و سخنرانی  دبيرکل نهضت آزادی ايران

مصاحبه جديد سيد حسن نصرالله
خطر رفع نشده
امريکا روی طرح خطرناک جنگ مذهبی در منطقه متمرکز شده

در نمايشگاه کتاب چه گذشت
هدايت و فروغ
به پشت پيشخوان نمايشگاه تبعيد شدند
پوستر "چه گوارا" نيز از ديوار بالا نرفته، پائين آورده شد


ايران- کويت- بحرين
3 کشوری که هر يک به نوع آماده جنگ می شوند


صف بندی های جديد
ميان سرداران سپاه در کابينه، استانداری ها و شهرداری

ناگفته ها در يک سخنرانی فوری و 10 دقيقه ای
فيروز گوران:
از اتم تا شورش در اقليد فارس
حرف های مردم کجا بايد گفته و منتشر شود؟
اگر اتحاد ملی حاکم و فراگير بود نيازی به نامگذاری امسال
 به «سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی" نبود.


حساب بانکی

AKHP

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


زينب
از بند آزاد شد

زينب پيغمبرزاده، از جمله زنان فعال برای برابر حقوق زنان با مردان در جمهوری اسلامی که به دليل شرکت در تجمع اعتراضی نسبت به محاکمه گروهی از زنان فعال در اين عرصه در مقابل دادگاه انقلاب زندانی شده بوئد با توديع قرار وثيقه‌ 15 ميليون تومانی آزاد شد. پيش از اين قرار وثيقه 20 ميليون تومانی برای موكلم صادر شده بود كه اين مقدار به 15 ميليون كاهش يافت و با توديع آن موكلم چهارشنبه‌شب آزاد شد. پيغمبرزاده17 ارديبهشت ماه به معاونت امنيت دادسرای انقلاب احضار شده بود كه پس از مراجعه به آن‌جا بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود.


چوپان
دروغگو
محمدرضا خاتمی

بخش کوتاهی از مصاحبه مشروح محمدرضا خاتمی دبيرکل سابق جبهه مشارکت با خبرگزاری ايسنا، که در آن پيرامون انتخابات آينده مجلس و گروهبندی های نوظهور و بيرون آمده از دل باصطلاح اصولگرايان سخن گفته است. از جمله درباره نقش هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در تحولات احتمالی آينده. وی در همين مصاحبه، درباره براندازی های رنگين و نرم و تب جاسوس بگيری در دولت احمدی نژاد می گويد: كسانی كه همواره انگ ارتباط با بيگانگان به مسائل داخلی می‌زدند مانند چوپان درغگو می‌شوند. اين حنايی است كه رنگ خود را از دست داده و حربه‌ شناخته‌ شده‌ای است. ممكن است بهانه‌ای به دست برخی جريانات درون دستگاه‌های قضايی بدهد، اما درون جامعه ما اين ادعا به هيچ‌وجه مقبوليتی نخواهد داشت و باعث رعب و وحشت مردم نيز نمی‌شود، بلكه برعكس، مردم بيشتر به برخی بی‌منطقی و بی‌تدبيری‌ها پی می‌برند؛ البته گاهی نيز اين موضوع برعكس می‌شود. يعنی جريان‌های وابسته به خارج هدايت‌گر می‌شوند اما مردم ديگر اين موضوع را نمی‌پذيرند؛ چرا كه كسانی كه همواره انگ ارتباط بيگانگان با مسائل داخلی را می‌زدند مانند چوپان درغگو می‌شوند. متاسفانه آن‌قدر از اين حربه استفاده‌ نابه‌جا كرده‌اند كه اثر خود را از دست داده است.


نامه 550 امضائی
دراعتراض به بازداشت وی
زينب در
زندان اوين

دوشنبه 17 ارديبهشت ماه زينب پيغمبرزاده، فعال حقوق زنان و خبرنگار صفحه زنان روزنامه سرمايه، مانند 32 زن ديگری که در 13 اسفند ماه 1385 دستگير و با قرار کفالت يا وثيقه آزاد شده بودند، با در دست داشتن احضاريه کتبی (که روز 15 ارديبهشت ماه 1386 به وی ابلاغ شده بود( برای تفهيم اتهام به دادگاه انقلاب مراجعه کرد، اما ظاهرا به خاطر عدم مراجعه با احضار تلفنی و درخواست احضاريه کتبی، به رغم داشتن کفالت، برايش قرار وثيقه 20 ميليون تومانی صادر شد، ولی به جای تماس با خانواده اش برای اخذ وثيقه، بلافاصله او را به زندان اوين منتقل کردند.او اکنون در بند عمومی زندان اوين بسر می برد. در هفته اول بازداشت زينب، پدر و وکيل مدافع وی (نسيم غنوی) بارها به دادگاه مراجعه کردند اما از پذيرش وثيقه آزادی اش امتناع شد و حتا تقاضای پدر زينب برای ملاقات با وی و نيز ارسال لباس و داروهای قلبی اش به زندان بی پاسخ ماند. هم اکنون نيز هر بار به بهانه ای، از آزادی وی جلوگيری می شود.
زينب پيغمبرزاده، عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت و يكی از اعضای كمپين يك ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز است که پيش از اين نيز در پاييز سال 1385 در حال جمع‌آوری امضا در مترو، دستگير و به مدت 5 روز در بازداشتگاه وزرا به سر برده است.
بازداشت زينب پيغمبرزاده پس از صدور قرار وثيقه، بدون هيچ توضيحی به خانواده وی در مورد چگونگی صدور قرار بازداشت از يک سو، و نيز امتناع دادگاه از پذيرش وثيقه در هفته اول بازداشت او (با وجود صدور اين قرار از همان ابتدا)، و از سوی ديگر تهديد زينب و خانواده اش به خاطر درخواست احضاريه کتبی، جملگی از نقض قوانين و ضوابط آيين دادرسی در روند رسيدگی به پرونده زينب حکايت می کند.
از اين رو ما امضاء کنندگان ضمن ابراز نگرانی شديد خود از وضعيت سلامتی زينب پيغمبرزاده خواستار آزادی فوری وی هستيم.
(امضای اين نامه که تاکنون به 550 رسيده، همچنان از داخل و خارج کشور ادامه دارد.)


نامه سرگشاده
نيکی كريمی

معاونت محترم سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی
دعوت به قضاوت عمومی برای حل يك مشكل حرفه‌يی، آخرين راه باقی مانده برای يك هنرمند است. راهی كه من انتخاب كرده‌ام تا شايد مشكل نخستين فيلمم كه سه سال از ساختش می‌گذرد و هنوز به نمايش عمومی در نيامده است را حل كنم.
«يك شب» طبق اسناد موجود در نزد من و در اداره كل نظارت و ارزشيابی با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی ساخته شده و هيچ ابهامی درباره ساخت آن وجود ندارد. فيلم در جشنواره فجر و چند جشنواره مهم جهانی به نمايش در آمده است، در چنين شرايط روشن و شفافی اداره كل نظارت و ارزشيابی از ارائه پروانه نمايش به اين فيلم سرباز می‌زند، فيلمی كه نه‌قرار است ركورد فروش را جابه‌جا كند و نه در محاسبات رايج اين روزهای سينما كسی را آزرده خاطر می‌كند. نمايش‌عمومی اين فيلم انعكاس انديشه‌ای است كه سه‌سال پيش شكل گرفته و اگر از آن زمان تاكنون مصالح جامعه درباره اين فيلم آن‌قدر تغيير كرده كه نمايش عمومی « يك شب» امكان‌پذير نيست، اعلام آن هم چندان در اين شرايط متغير كار سختی نخواهد بود.
برای من ساخت فيلم توقيف شده موهبت بزرگی نيست، گمان نمی‌كنم كه اعلام رسمی كنار گذاشتن هميشگی اين فيلم نيز شكست يا بی‌كفايتی برای مديران شما محسوب شود! اگر چه « يك شب» نه ‌اولين و نه‌آخرين فيلم اين پرونده قطور خواهد بود.
«يك شب» بالاخره روزی اكران خواهد شد و اين مثل روز برايم روشن است. دراين ميان فقط بر ابهام رابطه هنرمند و مردم افزوده می‌شود. چيزی كه انگار بايد مسؤوليت اول شما، رفع آن باشد.
اين نامه فقط برای قضاوت مردم و حافظه تاريخ نوشته شده، نه چيزی بيشتر نه چيزی كمتر.
ارديبهشت 1386


بردگان
و برده داران
سيامک زند


شاخ و دم
بحران درايران
و. جمهور


يک روايت واقعي
حباب
احمد زاهدی لنگرودی

3 زن
در يک هفته
ابطحي